13000 / 13134 - Publikace - 2016

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

REMES, Z. et al. Preparation and optical properties of nanocrystalline diamond coatings for infrared planar waveguides. Thin Solid Films. 2016, 618(Part A), 130-133. ISSN 0040-6090. DOI 10.1016/j.tsf.2016.04.026.

PÍSAŘÍK, M. et al. Thulium-doped fibre broadband source for spectral region near 2 micrometers. Opto-Electronics Review. 2016, 24(4), 223-231. ISSN 1230-3402. DOI 10.1515/oere-2016-0022.

BOUŘA, A., P. KULHA a M. HUSÁK. WIRELESSLY POWERED HIGH-TEMPERATURE STRAIN MEASURING PROBE BASED ON PIEZORESISTIVE NANOCRYSTALLINE DIAMOND LAYERS. Metrology and Measurement Systems. 2016, Vol. 23(No. 3), 437-449. ISSN 0860-8229. DOI 10.1515/mms-2016-0036.

KALACHYOVA, Y. et al. The Effect of Silver Grating and Nanoparticles Grafting for LSP-SPP Coupling and SERS Response Intensification. The Journal of Physical Chemistry C. 2016, 120(19), 10569-10577. ISSN 1932-7447. DOI 10.1021/acs.jpcc.6b01587.

MAREŠ, D. a V. JEŘÁBEK. Polymer waveguide Bragg gratings made by laser patterning technique. Optical and Quantum Electronics. 2016, 48 ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-016-0438-9.

PRAJZLER, V. et al. Properties of Siloxane Based Optical Waveguides Deposited on Transparent Paper and Foil. Radioengineering. 2016, 25(2), 230-235. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2016.0230.

DEMARIA, N. et al. Recent progress of RD53 Collaboration towards next generation Pixel Read-Out Chip for HL-LHC. Journal of Instrumentation. 2016, 11(12), ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/11/12/C12058.

KULHA, P. et al. Quartz Crystal Microbalance Gas Sensor with Ink-Jet Printed Nanodiamond Sensitive Layer. Journal of Electrical Engineering. 2016, 67(1), 61-64. ISSN 1335-3632. DOI 10.1515/jee-2016-0009.

NEKVINDOVA, P. et al. Ion-implantation of erbium to the nanocrystalline diamond thin films. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2016, 18(7-8), 679-684. ISSN 1454-4164.

PRAJZLER, V. et al. Prism coupling technique for characterization of the high refractive index planar waveguides. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2016, 18(11-12), 915-921. ISSN 1454-4164.

PRAJZLER, V., M. KNIETEL a R. MAŠTERA. Large core optical planar splitter for visible and infrared region. Optical and Quantum Electronics. 2016, 48 ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-016-0444-y.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra mikroelektroniky, Praha 6, CZ. Systém světlovodného vedení pro osvětlování vnitřních prostor. Původci: V. PRAJZLER, A. BOUŘA a M. NOVOTNÝ. Česká republika. Užitný vzor CZ 29490. 2016-05-31. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10188011&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25Prajzler%25&s_naze=&s_anot=

VF a.s. a UJP PRAHA a.s. Planární stripový detektor záření gama a zařízení pro detekci dávkového příkonu záření gama obsahující takový detektor. Původci: F. VIRDZEK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30058. 2016-11-28.

Katedra mikrolektroniky, ČVUT FEL, Special Hobby s.r.o. Osvitová jednotka zejména pro 3D tiskárny SLA. Původci: V. PRAJZLER, P. KULHA a J. ŠILHÁNEK. Česká republika. Patent CZ 306289. 2016-10-05. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10145485&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25prajzler%25&s_naze=&s_anot=

UJP PRAHA a.s. Osobní digitální dozimetr na bázi polovodičového senzoru. Původci: M. SEMMLER et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30150. 2016-12-13.

Katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL. Zařízení pro výrobu flexibilních mnohavidových optických planárních vlnovodů. Původci: V. PRAJZLER a R. MAŠTERA. Česká republika. Užitný vzor CZ 30054. 2016-11-22. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pta.formular

UJP PRAHA a.s. Velkoplošný hybridní pixelový detektor s redukovaným poměrem vyčítacích ploch. Původci: M. SEMMLER et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30091. 2016-11-29.

VF, a.s. a UJP PRAHA a.s. Planární stripový detektor tepelných neutronů a zařízení pro detekci prostorového ekvivalentu tepelných neutronů obsahující takový detektor. Původci: F. VIRDZEK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30059. 2016-11-28.

VF a.s. a UJP PRAHA a.s. Zařízení pro detekci záření alfa a beta emitovaného aerosolem obsaženým ve vzduchu. Původci: F. VIRDZEK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30060. 2016-11-28.

České vysoké učení technické v Praze, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha 1, CZ; UJP Praha, a.s., Praha - Zbraslav, CZ. Vyčítací čip pro sběr signálu z velkoplošných pixelových polí. Původci: M. HAVRÁNEK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ CZ 30092 U1. 2016-11-29. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030092.pdf

Články v ostatních periodikách

HUSÁK, M. et al. Analyzer of Liquid Chemical Substances. ElectroScope. 2016, 2016(III), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=474:analyz

HUSÁK, M. Biosenzory se Schottkyho kontaktem a piezotronikou. DPS Plošné spoje od A do Z. 2016, 2016(4), 16-23. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Senzory plynů – 1. část Katalické a elektrochemické senzory. DPS Plošné spoje od A do Z. 2016, 2016(6), 2-7. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Nanosenzory se Schottkyho kontaktem. DPS Plošné spoje od A do Z. 2016, 2016(3), 2-7. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Piezotronika. DPS Plošné spoje od A do Z. 2016, 2016(1), 2-9. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Piezotronické senzory plynů, teploty a vlhkosti se Schottkyho kontaktem. DPS Plošné spoje od A do Z. 2016, 2016(5), 2-9. ISSN 1804-4891.

BOUŘA, A. Single-coil metal detector limits. ElectroScope. 2016, 2016(Číslo 1_2016 - IfC 2015), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c2.pdf

HUSÁK, M. Piezotronické nanosoučástky a nanosystémy. DPS Plošné spoje od A do Z. 2016, 2016(2), ISSN 1804-4891.

Stati ve sbornících konferencí

DAVYDOVA, M. et al. Gas sensing behavior of ZnO/diamond structures. In: 6th International Conference on NANO-structures SELF-Assembly, (NANOSEA 2016). Napoli: IMM CNR Research Institute, 2016.

LOPHITIS, N et al. 4.5 kV Bi-mode gate Commutated Thyristor Design with High Power Technology and Shallow Anode Design. In: ŠONSKÝ, J. a O. HABERLAIN, eds. 2016 28th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD). Praha, 2016-06-12/2016-06-16. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 371-374. ISSN 1946-0201. ISBN 978-1-4673-8770-5. DOI 10.1109/ISPSD.2016.7520855.

HUSÁK, M., A. LAPOSA a J. KROUTIL. Gas Analyzer for Quick Indicative Measurements. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 113-116. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805908.

STIASNY, T. et al. Experimental Results of a Large Area (91mm) 4.5 kV Bi-mode Gate-Commutated Thyristor (BGCT). In: LORENZ, L., ed. Proceedings PCIM EUROPE 2016. Proceedings PCIM EUROPE, Nuremberg, 2016-05-16/2016-05-18. Berlin: VDE Verlag, 2016. s. 917-923. ISSN 2191-3358. ISBN 978-3-8007-4186-1.

KROUTIL, J. et al. Acoustic Method for Respiratory Monitoring. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 117-120. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805909.

LEWIS, A. R. et al. Highly sensitive hydrogen gas sensors based on gold nanoparticle decorated zinc oxide nanosheets. In: Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016. Eurosensors2016, Budapest, 2016-09-04/2016-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2016. s. 321-324. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.206.

PUCI, F. a M. HUSÁK. WIRELESS TRANSFER OF THE SENSOR DATA. In: KOVÁČ, J. et al., eds. Advances in Electronic and Photonic Technologies. High Tatras, Tatranská Lomnica, 2016-06-20/2016-06-23. Žilina: University of Žilina, 2016. s. 211-214. ISBN 978-80-554-1226-9.

PUCI, F. a M. HUSÁK. MAGNETICALLY LEVITATED AND GUIDED SYSTEMS. In: OTAHAL, A., J. SKACEL a I. SZENDIUCH, eds. 2nd Flash Conference 2016, Book of Abstracts. 2nd IMAPS flash Conference 2016, Brno University of Technology, FEEC, 2016-11-03/2016-11-04. Brno: CEITEC - Central European Institute of Technology, 2016. s. 70-71. ISBN 978-80-214-5416-3.

REMEŠ, Z. et al. ZNO THIN FILMS PREPARED BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING. In: NANOCON 2016 LIST OF ABSTRACTS. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2016. ISBN 978-80-87294-68-0.

JANÍČEK, V. 3D energy harvester with tunable resonant frequency. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 97-100. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805904.

HUSÁK, M. Současný stav ve vývoji mikrogenerátorů elektrické energie typu Energy harvesting. In: RADIOKOMUNIKACE 2016. Radiokomunikace 2016, Pardubice, 2016-10-18/2016-10-20. Pardubice: UNIT, 2016. s. 159-178. ISBN 978-80-905345-9-9.

POPELKA, S. a P. HAZDRA. Effect of Electron Irradiation on 1700V 4H-SiC MOSFET Characteristics. In: ROCCAFORTE, F. et al., eds. Silicon Carbide and Related Materials 2015. International Conference on silicon carbide and Related Materials 2015, Giardini Naxos, 2015-10-04/2015-10-09. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2016. s. 856-859. Materials Science Forum. ISSN 1662-9752. ISBN 978-3-0357-1042-7. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.856.

ALFIERI, G. et al. Deep Level Characterization of 5 MeV proton irradiated SiC PiN diodes. In: ROCCAFORTE, F. et al., eds. Silicon Carbide and Related Materials 2015. International Conference on silicon carbide and Related Materials 2015, Giardini Naxos, 2015-10-04/2015-10-09. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2016. s. 308-311. Materials Science Forum. ISSN 1662-9752. ISBN 978-3-0357-1042-7. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.308.

BARULIN, A., J. ŠMARHÁK a J. VOVES. Simulation of Epitaxially Grown Graphene on Step-Shaped SiC Surface. In: NANOCON 2016 LIST OF ABSTRACTS. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2016. ISBN 978-80-87294-68-0.

IŽÁK, T. et al. Real-time Monitoring of Cell Activities by Diamond Solution-gated Field Effect Transistors. In: Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016. Eurosensors2016, Budapest, 2016-09-04/2016-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2016. s. 469-472. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.130.

JANOŠKA, Z. et al. Measurement of ionizing particles by the PH32 chip. In: 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference. San Diego, 2015-10-31/2015-11-07. IEEE, 2016. s. 1-5. ISBN 9781467398626.

REMEŠ, Z. et al. THE INTRINSIC SUBMICRON ZNO THIN FILMS PREPARED BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING. In: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). Brno, 2016-10-28/2016-10-21. Ostrava: Tanger, 2016. s. 36-41. ISBN 978-80-87294-71-0.

HAZDRA, P. et al. Radiation Damage in 4H-SiC and Its Effect on Power Device Characteristics. In: PICHLER, P., ed. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology XVI. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology 2015, Bad Staffelstein, 2015-09-20/2015-09-25. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. s. 421-426. Solid State Phenomena. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-03835-608-0. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.242.421.

VOBECKÝ, J., M. BELLINI a K. STIEGLER. Cathode Emitter vesus Carrier Lifetime Engineering of Thyristors for Industrial Applications. In: LORENZ, L., ed. Proceedings PCIM EUROPE 2016. Proceedings PCIM EUROPE, Nuremberg, 2016-05-16/2016-05-18. Berlin: VDE Verlag, 2016. s. 911-916. ISSN 2191-3358. ISBN 978-3-8007-4186-1.

SHARMA, R. et al. Optimization of 1700V of 4H-SiC JBS Diode Parameters. In: ROCCAFORTE, F. et al., eds. Silicon Carbide and Related Materials 2015. International Conference on silicon carbide and Related Materials 2015, Giardini Naxos, 2015-10-04/2015-10-09. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2016. s. 782-785. Materials Science Forum. ISSN 1662-9752. ISBN 978-3-0357-1042-7. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.782.

VACULA, P. et al. Modern Control Techniques for Layout Creation. In: CDNLive EMEA 2016. Munich, 2016-05-02/2016-05-04. Munich: Cadence, 2016. Dostupné z: http://www.cadence.com/cdnlive/library/documents/2016/eu/CC06_VaculaP_STMicroelectronics_Paper.pdf

PRAJZLER, V. a R. MAŠTERA. Multimode Three Branch Polymer Splitter. In: KASUKAWA, A., O. ONAKA a K. OGUCHI, eds. 21st Optoelectronics and Communications Conference (OECC2016) / Photonics in Switching 2016 (PS2016). The 21st OptoElectronics and Communications Conference / Photonics in Switching 2016, Niigata, 2016-07-03/2016-07-07. Tokyo: The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2016. ISBN 978-4-88552-305-2.

ŠMEJCKÝ, J. a V. JEŘÁBEK. Optical active planar waveguide realized on a glass substrate. In: 28th Conference and Exhibition on Optical Communications 2016 Proceedings. Optické komunikace 2016, Prague, 2016-10-01/2016-10-02. Praha: Action M, 2016. s. 4-8. ISBN 978-80-86742-45-8.

HUSÁK, M. a A. BÍLÝ. Model of the Triboelectric Generator. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 109-112. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805907.

PROCHÁZKA, V. et al. Electrical monitoring of yeast cells by diamond SGFETs. In: Hasselt Diamond Workshop 2016. Hasselt Diamond Workshop 2016 - SBDD XXI, Hasselt, 2016-03-09/2016-03-11. Hasselt: Universiteit Hasselt, 2016.

BELLINI, M. a J. VOBECKÝ. 3D TCAD Analysis of the Effect on the dI/dt of Cathode Shorts in Phase Controlled Thyristors. In: LORENZ, L a P PICHLER, eds. SISPAD. 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIMULATION OF SEMICONDUCTOR PROCESSES AND DEVICES (SISPAD), Nueremberg, 2016-09-06/2016-09-08. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2016. s. 125-128.

PÍNA, L. a Jan VOBECKY. Fast Recovery High-Power P-i-N Diode with Heavily Shorted Cathode for Enhanced Ruggedness in the Circuits with IGCTs. In: ŠONSKÝ, J. a O. HABERLAIN, eds. 2016 28th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD). Praha, 2016-06-12/2016-06-16. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 303-306. ISSN 1946-0201. ISBN 978-1-4673-8770-5. DOI 10.1109/ISPSD.2016.7520838.

VACULA, P. et al. Incremental Control Techniques for Layout Modification. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 239-242. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805939.

PUCI, F. Magnetically levitated and guided systems. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 105-108. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805906.

MAŠTERA, R. Design of optical polymer planar multimode power 1x2 and 1x3 splitter for POF waveguide. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-9. ISBN 978-80-01-05950-0.

FOIT, J. a M. HUSÁK. Non-minimum Phase Analog Equalizers. In: KOVAC, J. et al., eds. Proceedings of ADEPT. Advances in Electronic and Photonic Technologies, High Tatras, Tatranská Lomnica, 2016-06-20/2016-06-23. Bratislava: STU Bratislava, 2016. s. 257-260. ISBN 978-80-554-1226-9.

NOVÁK, J. a J. FOIT. Reducing Crosstalk in the Internal Structures of Integrated Circuits. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 101-104. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805905.

ENSER, H et al. Printed strain gauges embedded in organic coatings. In: Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016. Eurosensors2016, Budapest, 2016-09-04/2016-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2016. s. 822-825. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.282.

PROCHÁZKA, V. et al. Detection of protein adsorption by quartz crystal microbalance sensor coated by functionalized diamond film. In: 6th International Conference on NANO-structures SELF-Assembly, (NANOSEA 2016). Napoli: IMM CNR Research Institute, 2016.

BENKA, T. et al. Charge injection circuit designed in 65 nm CMOS technology. In: CHMEISSANI, M., ed. Book Abstracts International Workshop on Radiation Imaging Detectors. 18th International Workshop on Radiation Imaging Detectors (IWORID), Barcelona, 2016-06-03/2016-06-07. Barcelona: Institut de Física d'Altes Energies, 2016. s. 143. Dostupné z: http://www.iworid2016.com/wp-content/uploads/2016/07/ABSTRACTS-BOOK_OK-1.pdf

Výzkumné zprávy

HAZDRA, P. Characterization of power devices. [Výzkumná zpráva] Lenzburg: ABB, Semiconductors, 2016.

ROZEHNAL, Z. et al. Characterization of electronic system. [Výzkumná zpráva] Puchong: Dpstar Thermo Control Electric, 2016.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.