13000 / 13134 - Publikace - 2019

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PRAJZLER, V. et al. The properties of free-standing epoxy polymer multi-mode optical waveguides. Microsystem Technologies. 2019, 2019(25), 257-264. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-018-3960-9. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-018-3960-9

KALACHYOVA, Y. et al. Longtime stability of silver-based SERS substrate in the environment and (bio)environment with variable temperature and humidity. Sensors and Actuators A: Physical. 2019, 285 566-572. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2018.11.037.

Články v ostatních periodikách

PROCHÁZKA, V. et al. Nanocrystalline diamond-based impedance sensors for real-time monitoring of adipose tissue-derived stem cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 2019 130-136. ISSN 0927-7765. DOI 10.1016/j.colsurfb.2019.01.048.

Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.