13000 / 13134 - Publikace - 2019

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PRAJZLER, V., M. KNIETEL a P. JAŠEK. Properties of Large Core Polymer Optical Bend Waveguides. Radioengineering. 2019, 28(1), 1-8. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2019.0001.

PRAJZLER, V. et al. The properties of free-standing epoxy polymer multi-mode optical waveguides. Microsystem Technologies. 2019, 2019(25), 257-264. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-018-3960-9. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-018-3960-9

PROCHÁZKA, V. et al. Nanocrystalline diamond-based impedance sensors for real-time monitoring of adipose tissue-derived stem cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 2019 130-136. ISSN 0927-7765. DOI 10.1016/j.colsurfb.2019.01.048.

PERPINA, X.P. et al. Thermal Management Strategies for Low- and High-Voltage Retrofit LED Lamp Drivers. IEEE Transactions on Power Electronics. 2019, 34(4), 3677-3688. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2018.2853119.

KALACHYOVA, Y. et al. Longtime stability of silver-based SERS substrate in the environment and (bio)environment with variable temperature and humidity. Sensors and Actuators A: Physical. 2019, 285 566-572. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2018.11.037.

Články v ostatních periodikách

GUSELNIKOVA, O. et al. Unprecedented Plasmon-Induced Nitroxide-Mediated Polymerization (PI-NMP): a Method for Preparation of Functional Surfaces. Journal of Materials Chemistry A. 2019, 12414-12419. ISSN 2050-7488. DOI 10.1039/c9ta01630a.

Stati ve sbornících konferencí

VANČURA, P. Radiation Tolerant 8 - bit Analog to Digital Converter with Successive Approximation. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 91-92. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

Stránka vytvořena 19.06.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.