13000 / 13135 - Granty - 2009

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2009

Anderle, M.: LMI based Design for the Acrobot Walking
2009 - 2009, CTU0921713
Bäumelt, Z.: EURO Conference in Bonn 2009: "Personnel scheduling problem with high diversity of shifts"
2009 - 2009, CTU0921813
Bayer, J.: IFAC-práce v Technickém výboru Computers for Control
2007 - 2009, LA302
Bayer, J.: Bezdrátové komunikační sítě ve výuce předmětů řídicí techniky
2009 - 2009, 2277F1a
Bílek, J.: IFAC-práce v Technickém výboru Computers, Communication and Telematics
2007 - 2009, LA301
Bílek, J.: Bezpečnost a zabezpečení aplikací sítí vestavěných systémů
2008 - 2010, GA102/08/1429
Burget, P.: EuSophos - Prostředí pro distanční vzdělávání a on-line multimediální výuku
2006 - 2010, 2C06010
Burget, P.: *Integrace systémů budov, výzkum a aplikace inteligentních algoritmů ovlivňujících spotřeby energií budov a obytných domů.
2006 - 2011, 2A-1TP1/084
Burget, P.: Modernizace vzdělávání řídicích systémů
2009 - 2009, -RP Modernizace
Čapek, R.: Konference EURO Conference Bonn 2009: "Production Scheduling with Alternative Process Plans"
2009 - 2009, CTU0921913
Ferkl, L.: Dopravní infrastruktura: Matematické metody pro analýzu dopadu na životní prostředí
2009 - 2009, TI, B/CZ0046/2/0015
Ferkl, L.: Řídicí systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech
2009 - 2013, FR-TI1/517
Haniš, T.: Optimální umístění senzorů pro eliminace nežádoucích módu
2009 - 2009, CTU0914813
Hanzálek, Z.: FRESCOR - Prostředí pro vnořené systémy reálného času využívající kontrakty
2006 - 2009, IST034026
Hanzálek, Z.: Modulové řešení systému řízení Fly-By-Wire pro lehký, proudový letoun
2006 - 2009, FT-TA3/044
Hanzálek, Z.: Elektro kontakt
2008 - 2012, OE09004
Havlena, V.: Spočitatelné aproximace duálních strategií řízení
2008 - 2010, GA102/08/0442
Honců, J.: Práce v technickém výboru Komponenty a technologie pro řízení Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC
2007 - 2009, LA299
Hromčík, M.: Podpora členství v technickém výboru IFAC pro návrh řídících systémů
2007 - 2010, LA303
Hromčík, M.: Tlumení strukturálních vibrací
2008 - 2009, 51p4
Hromčík, M.: ACFA 2020 - aktivní řízení pro poddajné letadlo 2020
2008 - 2011, AAT-2007-RTD-1
Hromčík, M.: Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny
2008 - 2011, 7E08041
Hromčík, M.: neuveden
2008 - 2011, 7E08041
Hurák, Z.: GOLEM - Biologií inspirovaný proces kompletace středně velkých produktů a systémů
2006 - 2009, NMP4CT033211
Hurák, Z.: Podpora předsednictví národní organizaci mezinárodní společnosti IEEE pro řídící systémy
2007 - 2010, LA304
Hušek, P.: Činnost v Technickém výboru Cognition and Control při Mezinárodní federaci automatického řízení
2007 - 2009, LA297
Hyniová, K.: Práce v Technickém výboru Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické řízení (IFAC)
2007 - 2009, LA296
Hyniová, K.: Vysokorychlostní mikrovlnný spoj mezi dvěma body s přenosovou rychlostí 256 Mbit/s a adaptivním systémem pro řízení výkonu
2009 - 2010, FI-IM5/115
Kučera, V.: 091015-ZPX-K13135-LearnForm
2009 - 2009, 7E09094
Kučera, V.: Samoučící se systém pro lisování plechů
2009 - 2012, LearnForm 228346
Kutil, M.: Konference 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems: Light Controlled Intersection Model Based on the Continuous Petri Net
2009 - 2009, CTU0922013
Nováková, J.: .
2009 - 2012, 228346
Nývlt, O.: Konference World Tunnel Congress 2009: "Risk management in tunnels: What can we learn from aerospace industry?"
2009 - 2009, CTU0915013
Polcar, T.: Samomazné vrstvy na bázi dichalkogenidů přechodových kovů
2007 - 2009, GP106/07/P014
Polcar, T.: Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
2008 - 2009, KJB201240701
Polcar, T.: 3D profilometr pro analýzu povrchu
2009 - 2009, -RP 3Dprofilometr
Polcar, T.: Pokročilá analýza povrchů- experimenty
2009 - 2009, -RP Pokr.analyza
Polcar, T.: Funkční povlaky pro lékařské implantáty
2009 - 2012, FR-TI1/573
Rathouský, J.: Aproximace algoritmu dynamického programování pro duální strategie řízení
2009 - 2009, CTU0909113
Řezáč, M.: Konference 48th IEEE Conference on Decision and Control : STABILIZED PLATFORM FOR AN AIRBORNE CAMERA SYSTEM
2009 - 2009, CTU0915113
Stříbrský, A.: Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
2005 - 2009, 1M0568
Šebek, M.: Podpora členství ve Správní radě Asociace pro řízení Evropské unie-UECA
2007 - 2010, LA300
Šebek, M.: Algoritmy pro analýzu a návrh řízení složitých systémů
2008 - 2010, GA102/08/0186
Šebek, M.: Podpora členství v radě IFAC
2009 - 2011, LA09039
Štecha, J.: IFAC - práce v Technical Committee on Optimal Control
2009 - 2011, LA09012
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.