13000 / 13135 - Granty - 2011

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2011

Anderle, M.: Řízení a modelování kráčejících robotů
2010 - 2011, SGS10/196/OHK3/2T/13
Bílek, J.: CEEPUS CII-CZ-0404-01-1011-M-43831
2011 - 2012, CII-CZ-0404-01-1011-M-43831
Burget, P.: *Integrace systémů budov, výzkum a aplikace inteligentních algoritmů ovlivňujících spotřeby energií budov a obytných domů.
2006 - 2011, 2A-1TP1/084
Burget, P.: Modernizace počátečního vzdělávání
2010 - 2012, CZ.2.17/3.1.00/32201
Burget, P.: Modernizace počátečního vzdělávání
2011 - 2011,
Cerman, O.: Návrh samoučících se regulátorů
2010 - 2012, SGS10/282/OHK3/3T/13
Dolinský, K.: Visegrad - research stay Dolinsky
2010 - 2011,
Ferkl, L.: Řídicí systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech
2009 - 2013, FR-TI1/517
Ferkl, L.: Methods for Optimization of Energy Consumption in Buildings
2010 - 2011, B/CZ0046/3/0015
Hanzálek, Z.: Elektro kontakt
2008 - 2012, OE09004
Hanzálek, Z.: Distribuované Adaptivní Algoritmy pro Směřování Toku Dat v Senzorových Sítích
2010 - 2011, GAP103/10/0850
Hanzálek, Z.: Energeticky efektivní rozvrhování pro zpracování dat a komunikací
2010 - 2012, ME10039
Havlena, V.: Odhad stavu dynamických stochastických systémů
2011 - 2013, GAP103/11/1353
Henrion, D.: Semidefinitní programování po nelineární dynamické systémy
2010 - 2012, GAP103/10/0628
Horáček, P.: Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace OZE (BIOZE)
2011 - 2015, TA01020865
Hromčík, M.: ACFA 2020 - aktivní řízení pro poddajné letadlo 2020
2008 - 2011, AAT-2007-RTD-1
Hromčík, M.: Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny
2008 - 2011, 7E08041
Hromčík, M.: neuveden
2008 - 2011, 7E08041
Hromčík, M.: Aktivní tlumení pro mobilní prostředky
2010 - 2012, ME10094
Hromčík, M.: Podpora členství v technickém výboru IFAC
2011 - 2013, LG11040
Hurák, Z.: Podpora předsednictví národní org. mez. spol. IEEE pro říd. systémy
2011 - 2013, LG11007
Hušek, P.: INGO- Zastoupení ČR v Tech. výboru Computational Intelligence in Control
2010 - 2012, LA10026
Hušek, P.: Pokročilé algoritmy pro návrh adaptivních fuzzy řídicích systémů
2011 - 2012, MEB091115
Kučera, V.: Samoučící se systém pro lisování plechů
2009 - 2012, LearnForm 228346
Kujan, P.: Efektivní metody pro optimální PWM problém
2010 - 2012, GPP103/10/P323
Matisko, P.: Odhadování stochastických vlastností modelů řízených procesů
2010 - 2011, SGS10/197/OHK3/2T/13
Nováková, J.: .
2009 - 2012, 228346
Polcar, T.: Funkční povlaky pro lékařské implantáty
2009 - 2012, FR-TI1/573
Polcar, T.: Pokročilé self-adaptivní povlaky s nízkým třením na bázi dichalkogenidů přechodových kovů s uhlíkem
2010 - 2013, GAP108/10/0218
Polcar, T.: Stabilita bioaktivních vrstevnatých struktur v modelových tělních tekutinách (VŠCHT)
2010 - 2013, GAP108/10/1782
Polcar, T.: Vliv textury povrchu substrátu na tribologické vlastnosti tenké vrstvy
2011 - 2011, SGS11/067/OHK2/1T/13
Polcar, T.: Design krystalových rozhraní se zvýšenou odolností vůči radiaci pomocí multi-scale simulací
2011 - 2014, 263273
Šebek, M.: Podpora členství v radě IFAC
2009 - 2011, LA09039
Šebek, M.: Kolaborativní algoritmy pro řízení formací bezpilotních letounů COLA4CON
2010 - 2012, ME10010
Šebek, M.: Optimalizační metody a jejich aplikace pro modelování a řízení
2010 - 2012, SGS10/283/OHK3/3T/13
Štecha, J.: IFAC - práce v Technical Committee on Optimal Control
2009 - 2011, LA09012
Šůcha, P.: Optimalizační algoritmy pro rozvrhování projektů a výroby
2010 - 2012, GPP103/10/P401
Zemánek, J.: Bezkontaktní paralelní mikromanipulace pomocí dielektroforézy
2010 - 2012, SGS10/284/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 14.02.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.