13000 / 13135 - Granty - 2012

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2012

Bílek, J.: CEEPUS CII-CZ-0404-01-1011-M-43831
2011 - 2012, CII-CZ-0404-01-1011-M-43831
Burget, P.: Modernizace počátečního vzdělávání
2010 - 2012, CZ.2.17/3.1.00/32201
Cerman, O.: Návrh samoučících se regulátorů
2010 - 2012, SGS10/282/OHK3/3T/13
Ferkl, L.: Řídicí systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech
2009 - 2013, FR-TI1/517
Hanzálek, Z.: Elektro kontakt
2008 - 2012, OE09004
Hanzálek, Z.: Energeticky efektivní rozvrhování pro zpracování dat a komunikací
2010 - 2012, ME10039
Hanzálek, Z.: SEcurity and SAfety MOdelling
2012 - 2015, 295354
Hanzálek, Z.: Adaptivní algoritmy pro rozvrhování a optimalizaci distribuovaných vestavěných real-time systémů
2012 - 2015, GAP103/12/1994
Hanzálek, Z.: TALENT-cílená podpora doktorandů a post-doktorandů v oblasti řídicí techniky a automobilové techniky
2012 - 2015, CSM100
Hanzálek, Z.: Institucionální podpora MŠMT -SEcurity and SAfety MOdelling
2012 - 2015, 7H12007
Havlena, V.: Odhad stavu dynamických stochastických systémů
2011 - 2013, GAP103/11/1353
Henrion, D.: Semidefinitní programování po nelineární dynamické systémy
2010 - 2012, GAP103/10/0628
Horáček, P.: Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace OZE (BIOZE)
2011 - 2015, TA01020865
Hromčík, M.: Aktivní tlumení pro mobilní prostředky
2010 - 2012, ME10094
Hromčík, M.: Podpora členství v technickém výboru IFAC
2011 - 2013, LG11040
Hurák, Z.: Podpora předsednictví národní org. mez. spol. IEEE pro říd. systémy
2011 - 2013, LG11007
Hurák, Z.: Pokročilé algoritmy pro řízení složitých průmyslových systémů
2012 - 2014, SGS12/195/OHK3/3T/13
Hurák, Z.: Podpora členství v EUCA Administrative Council
2012 - 2014, LG12030
Hurák, Z.: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
2012 - 2018, GBP206/12/G014
Hušek, P.: INGO- Zastoupení ČR v Tech. výboru Computational Intelligence in Control
2010 - 2012, LA10026
Hušek, P.: Pokročilé algoritmy pro návrh adaptivních fuzzy řídicích systémů
2011 - 2012, MEB091115
Kučera, V.: Samoučící se systém pro lisování plechů
2009 - 2012, LearnForm 228346
Kučera, V.: Identification of Stochastic, Nonlinear Systems for Advanced Control
2012 - 2014, GAP103/12/1187
Kujan, P.: Efektivní metody pro optimální PWM problém
2010 - 2012, GPP103/10/P323
Nováková, J.: .
2009 - 2012, 228346
Polcar, T.: Funkční povlaky pro lékařské implantáty
2009 - 2012, FR-TI1/573
Polcar, T.: Pokročilé self-adaptivní povlaky s nízkým třením na bázi dichalkogenidů přechodových kovů s uhlíkem
2010 - 2013, GAP108/10/0218
Polcar, T.: Stabilita bioaktivních vrstevnatých struktur v modelových tělních tekutinách (VŠCHT)
2010 - 2013, GAP108/10/1782
Polcar, T.: Design krystalových rozhraní se zvýšenou odolností vůči radiaci pomocí multi-scale simulací
2011 - 2014, 263273
Polcar, T.: Institucionální podpora MŠMT - Design krystalových rozhraní se zvýšenou odolností vůči radiaci pomocí multi-scale simulací
2012 - 2014, 7E12048
Šebek, M.: Kolaborativní algoritmy pro řízení formací bezpilotních letounů COLA4CON
2010 - 2012, ME10010
Šebek, M.: Optimalizační metody a jejich aplikace pro modelování a řízení
2010 - 2012, SGS10/283/OHK3/3T/13
Šebek, M.: Kooperační platforma VTP Milovice
2012 - 2013, CZ.1.07/2.4.00/31.0069
Šebek, M.: Podpora členství v Radě a Exekutivním výboru IFAC
2012 - 2014, LG12022
Šebek, M.: Pokročilé metody pro analýzu a řízení složitých systémů
2012 - 2014, GAP103/12/1794
Šebek, M.: Podpora členství v Radě a Exekutivním výboru IFAC
2012 - 2014, LG12022
Šůcha, P.: Optimalizační algoritmy pro rozvrhování projektů a výroby
2010 - 2012, GPP103/10/P401
Šůcha, P.: DEMANES-Design, Monitoring and Operation of Adaptive Networked Embedded Systems
2012 - 2014, 295372
Šůcha, P.: Institucionální podpora MŠMT-DEMANES-Design, Monitoring and Operation of Adaptive Networked Embedded Systems
2012 - 2015, 7H12008
Zemánek, J.: Bezkontaktní paralelní mikromanipulace pomocí dielektroforézy
2010 - 2012, SGS10/284/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 10.07.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.