13000 / 13135 - Publikace - 2009

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

CHEN, G., S. ČELIKOVSKÝ a J. ZHOU. ON A FUNCTIONAL LASALLE PRINCIPLE WITH APPLICATION TO CHAOS SYNCHRONIZATION. International Journal of Bifurcations and Chaos. 2009, 19(12), 4253-4261. ISSN 0218-1274.

POLCAR, T. et al. Tribological behaviour of nanostructured Ti-C:H coatings for biomedical applications. Solid State Sciences. 2009, 11(11), 1757-1761. ISSN 1293-2558.

MICHIELS, W. et al. STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE. SIAM Journal on Control and Optimization. 2009, 48(2), 763-786. ISSN 0363-0129.

MULTIGNER, M. et al. Interrogations on the sub-surface strain hardening of grit blasted Ti-6Al-4V alloy. Surface and Coatings Technology. 2009, 203(14), 2036-2040. ISSN 0257-8972.

ŽEMLIČKA, J. et al. Energy- and position-sensitive pixel detector Timepix for X-ray fluorescence imaging. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2009, 2009(607), 202-204. ISSN 0168-9002.

MULTIGNER, M. et al. Influence of the sandblasting on the subsurface microstructure of 316LVM stainless steel: Implications on the magnetic and mechanical properties. Materials Science and Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems. 2009, 29 1357-1360. ISSN 0928-4931.

TICHÝ, V. et al. Tests of Imaging with Lobster-Eye X-Ray Optics and MEDIPIX2 Detector. Baltic Astronomy. 2009, 18(3-4), 369-373. ISSN 1392-0049.

POLCAR, T. et al. Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures. Plasma Processes and Polymers. 2009, 6(S), 935-940. ISSN 1612-8850.

KUBART, T. et al. Influence of the target composition on reactively sputtered titanium oxide films. Vacuum. 2009, 83(10), 1295-1298. ISSN 0042-207X.

TRNKA, P. a V. HAVLENA. Subspace like identification incorporating prior information. Automatica. 2009, 45(4), 1086-1091. ISSN 0005-1098.

WASZNIOWSKI, L., J. KRÁKORA a Z. HANZÁLEK. Case study on distributed and fault tolerant system modeling based on timed automata. The Journal of Systems and Software. 2009, 82(10), 1678-1694. ISSN 0164-1212.

EVARISTO, A., T. POLCAR a A. CAVALEIRO. Can W-Se-C coatings be competitive to W-S-C ones?. Plasma Processes and Polymers. 2009, 6(S), 92-95. ISSN 1612-8850.

POLCAR, T., M. EVARISTO a A. CAVALEIRO. Comparative study of the tribological behavior of self-lubricating W-S-C and Mo-Se-C sputtered coatings. Wear. 2009, 266(3-4), 388-392. ISSN 0043-1648.

POLCAR, T. et al. High temperature tribology of CrN and multilayered Cr/CrN coatings. Surface and Coatings Technology. 2009, 203(20-21), 3254-3259. ISSN 0257-8972.

POLCAR, T. et al. Mechanical and tribological properties of sputtered Mo-Se-C coatings. Wear. 2009, 266(3-4), 393-397. ISSN 0043-1648.

HENRION, D., J.B. LASSERRE a C. SAVORGNAN. Approximate Volume and Integration for Basic Semialgebraic Sets. SIAM REVIEW. 2009, 51(4), 722-743. ISSN 0036-1445.

POLCAR, T., M. EVARISTO a A. CAVALEIRO. Self-lubricating W-S-C nanocomposite coatings. Plasma Processes and Polymers. 2009, 6(6-7), 417-424. ISSN 1612-8850.

KUJAN, P., M. HROMČÍK a M. ŠEBEK. Effective solution of a linear system with Chebyshev coefficients. Integral Transforms and Special Functions. 2009, 20(8), 619-628. ISSN 1065-2469.

FRUTOS TORRES, E. et al. Development of hard intermetallic coatings on austenitic stainless steel by hot dipping in an Al-Si alloy. Surface and Coatings Technology. 2009, 203(19), 2916-2920. ISSN 0257-8972.

VESELÝ, V., D. ROSINOVÁ a V. KUČERA. Robust controller design for polytopic systems via robust elimination lemma. Journal of Electrical Engineering. 2009, 60(1), 34-38. ISSN 1335-3632.

MCKERNAN, J. et al. Optimal Low-Frequency Filter Design for Uncertain 2-1 Sigma-Delta Modulators. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2009, 16(5), 362-365. ISSN 1070-9908.

NICOLINI, P. a R. CHELLI. Improving fast-switching free energy estimates by dynamical freezing. Physical Review E. 2009, 80(4), ISSN 1539-3755.

TICHÝ, V. et al. Tests of Lobster-Eye Optics for a Small X-Ray Telescope. Baltic Astronomy. 2009, 18(3-4), 362-368. ISSN 1392-0049.

HENRION, D., J.-B. LASSERRE a J. LOFBERG. Gloptipoly 3: moments, optimization and semidefinite programming. Optimization Methods and Software. 2009, 2009(4&5), 761-779. ISSN 1055-6788.

EVARISTO, M., T. POLCAR a A. CAVALEIRO. Synthesis and properties of W-Se-C coatings deposited by PVD in reactive and non-reactive processes. Vacuum. 2009, 83(10), 1262-1265. ISSN 0042-207X.

ZUNIGA ANAYA, J.C. a D. HENRION. An improved Toeplitz algorithm for polynomial matrix null-space computation. Applied Mathematics and Computation. 2009, 207(1), 256-272. ISSN 0096-3003.

Články v ostatních periodikách

SUZUKI, H., N. SAKAMOTO a S. ČELIKOVSKÝ. Hisenkei Syutsuryoku Regyuresyon Mondai niokeru Cyushin Tayoutai no Kinjikaihou. Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers. 2009, 45(9), 451-458. ISSN 0453-4654.

STRNAD, T. et al. Planning of Ancillary Services Securing Power System. Electrical Engineering Research Report. 2009, 13(3), 1-5. ISSN 1126-5310.

HLINOVSKÝ, M. Roboti - motivační předmět programu KyR na katedře řídicí techniky ČVUT FEL v Praze. Strojárstvo. 2009, XIII.(5), 12/1-12/2. ISSN 1335-2938.

HYNIOVÁ, K. et al. Aktive Suspension System with Linear Electric Motor. WSEAS Transactions on Systems. 2009, 8(2), 278-287. ISSN 1109-2777.

HLINOVSKÝ, M. Roboti - motivační předmět bakalářského programu na katedře řídicí techniky ČVUT FEL v Praze. Výrobné inžinierstvo. 2009, Viii.(2), 79-81. ISSN 1335-7972.

ŠEBEK, M. a M. HLINOVSKÝ. Roboti vtrhli na ČVUT!. Pražská technika. 2009, 2009(5), 18-19. ISSN 1213-5348.

BEŇO, R. a J. JOHN. Modelování zpětnovazebního řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS. Československý časopis pro fyziku. 2009, 2009 (59)(4), 242-245. ISSN 0009-0700.

KRUCZEK, A. et al. Aktivní tlumení s lineárním motorem a možnosti jeho řízení. Strojárstvo. 2009, XIII.(5), 22-1-22-3. ISSN 1335-2938.

ŠIROKÝ, J., L. FERKL a M. LAIN. Identifikace otopného systému Crittall pro funkci chlazení místností Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(3), 137-140. ISSN 1210-1389.

KRUCZEK, A. et al. Controller choice for car active suspension. INTERNATIONAL JOURNAL of MECHANICS. 2009, 4(3), 61-68. ISSN 1998-4448.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LANGER, M. et al. Řízení environmentálních parametrů rodinného pasivního domu. In: OBORNÁ, H., ed. Pasivní domy 2009. Brno: Centrum pasivního domu, 2009. p. 268-274. ISBN 978-80-254-5781-8.

GOMES, L. et al. Behavioral Modeling for Embedded Systems and Technologies:Applications for Design and Implementation. Hershey: IGI Publishing, 2009. ISBN 978-1-60566-750-8.

HORÁČEK, P. Security of Electric Power System Operation. In: NOF, S., ed. Springer Handbook of Automation. Berlin: Springer, 2009. p. 1139-1163. ISBN 978-3-540-78830-0.

KUTIL, M. a P. ŠŮCHA, eds. Kolokvium vestavěných systémů 2009. Praha, 2009-02-05. Praha: Centrum aplikované kybernetiky, 2009. Dostupné z: http://rtime.felk.cvut.cz/kolokvium/2009/

Stati ve sbornících konferencí

SOJKA, M. Mobilní robot pro soutěž Eurobot. In: KUTIL, M. a P. ŠŮCHA, eds. Kolokvium vestavěných systémů 2009. Kolokvium vestavěných systémů, Praha, 2009-02-05. Praha: Centrum aplikované kybernetiky, 2009.

ŘEZÁČ, M. a Z. HURÁK. Towards array micromanipulators based on dielectric elastomers. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

ŠPRDLÍK, O. et al. Tremor Analysis by Decomposition of Acceleration into Gravity and Inertial Acceleration Using Inertial Measurement Unit. In: Proceedings of 9th Intrenational Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine. 9th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, Larnaca, 2009-11-05/2009-11-07. Piscataway: IEEE, 2009. ISBN 978-1-4244-5378-8.

HENRION, D., J. LASSERRE a C. SAVORGNAN. POCP: a package for polynomial optimal control problems. In: European Control Conference 2009 - ECC 09. European Control Conference 2009, Budapest, 2009-08-23/2009-08-26. Budapest: MTA SZTAKI - Hungarian Academy of Sciences, 2009. p. 1-17. ISBN 978-963-311-369-1.

UHRÍKOVÁ, Z. et al. Action tremor analysis from ordinary video sequence. In: Proceedings of the 31st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 31st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Minneapolis, 2009-09-02/2009-09-06. Piscataway: IEEE, 2009. p. 6123-6126. ISSN 1557-170X. ISBN 978-1-4244-3295-0. DOI 10.1109/IEMBS.2009.5334710. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5334710

RATHOUSKÝ, J., V. HAVLENA a J. ŠTECHA. ONE-STEP ACTIVE CONTROLLER WITH DUAL PROPERTIES. In: FIKAR, M. a M. KVASNICA, eds. 17th International Conference on Process Control´09. Process Control '09, Štrrbské Pleso, 2009-06-09/2009-06-12. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. p. 453-458. ISBN 978-80-227-3081-5.

HANZÁLEK, Z. a P. ŠŮCHA. Time Symmetry of Project Scheduling with Time Windows and Take-give Resources. In: Multidisciplinary International Scheduling: Theory and Application (MISTA). Multidisciplinary International Scheduling: Theory and Application, Dublin, 2009-08-10/2009-08-12. Nottingham: University of Nottingham, 2009. p. 239-251.

TICHÝ, V. et al. Tests of Lobster Eye Optics for Possible Space Mission. In: Book of abstracts (International Workshop on Astronomical X-Ray Optics). International Workshop on Astronomical X-Ray Optics 2009, Praha, 2009-12-06/2009-12-10. Ondřejov: AV ČR, Astronomický ústav, 2009. p. 21.

KRUCZEK, A. et al. MOŽNOSTI ŘÍZENÍ AKTIVNÍHO TLUMENÍ S LINEÁRNÍM MOTOREM. In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009, Stará Lesná, 2009-03-04/2009-03-06. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009. p. 30-1-30-6. ISBN 978-80-553-0146-4.

ANDERLE, M. a S. ČELIKOVSKÝ. Analytical and LMI based design for the Acrobot traking with aplication to robot walking. In: HOFMAN, R., V. ŠMÍDL a L. PAVELKOVÁ, eds. Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control. 10th International PhD workshop on Systems and Control, Hluboká nad Vltavou, 2009-09-22/2009-09-26. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2009. p. 1-5. ISBN 978-80-903834-3-2.

ŠEMELÍKOVÁ, A. a J. ROUBAL. An Adaptive Disturbance Observer Applied to a Noisy Nonlinear System. In: KATALINIC, B., ed. Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium. The 20th DAAAM International World Symposium, Vienna, 2009-11-25/2009-11-28. Vienna: DAAAM International, 2009. p. 11-12. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-70-4.

ANDERLE, M. et al. LMI based design for the Acrobot walking. In: Preprints of the 9th IFAC Symposium on Robot Control. The 9th IFAC Symposium on Robot Control, Gifu, 2009-09-09/2009-09-12. Kitakyushu: IFAC, 2009. p. 595-600.

HUŠEK, P. Stability Margin of Systems with Linear Parametric Uncertainty. In: GUTMAN, P.-O., ed. Preprints of ROCOND'09. 6th IFAC Symposium on Robust Control Design, Haifa, 2009-06-16/2009-06-18. Haifa: Technion-israel Institute of Technology, Faculty of EE, 2009. p. 48-53. ISBN 978-3-902661-45-6.

AUGUSTA, P. a Z. HURÁK. On stability tests of spatially distributed systems. In: FIKAR, M. a M. KVASNICA, eds. 17th International Conference on Process Control´09. Process Control '09, Štrrbské Pleso, 2009-06-09/2009-06-12. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. ISBN 978-80-227-3081-5.

RATHOUSKÝ, J., V. HAVLENA a J. ŠTECHA. Comparison of Stochastic Optimal Control Strategies - Monte Carlo Approach. In: Proceedings of the 28th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control. The 28th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, 2009-02-16/2009-02-18. Calgary: Acta Press, 2009. p. 242-247. ISBN 978-0-88986-781-9.

SOJKA, M. a P. PÍŠA. FRSH/FORB -- the real-time resource-reservation framework for Linux. In: Eleventh Real-Time Linux Workshop. Eleventh Real-Time Linux Workshop, Dresden, 2009-09-28/2009-09-30. Schopfloch: Open Source Automation Development Lab, 2009. p. 273.

TICHÝ, V. et al. Lobster Eye as Optics for Small Space X-ray Telescope. In: Swift Mission Conference Celebrating 5 Years. Swift Mission Conference Celebrating 5 Years, Pensylvania State University, 2009-11-17/2009-11-20. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2009. p. 114.

TRDLIČKA, J. Distribuovaný algoritmus pro směrování toku dat v bezdrátových senzorových sítích. In: KUTIL, M. a P. ŠŮCHA, eds. Kolokvium vestavěných systémů 2009. Kolokvium vestavěných systémů, Praha, 2009-02-05. Praha: Centrum aplikované kybernetiky, 2009.

ZEMÁNEK, J. a Z. HURÁK. Noncontact Parallel Manipulation with Meso- and Microscale Particles Using Dielectrophoresis. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

STRAKA, R. et al. Numerical Model of Pulverized Coal Combustion in Furnace. In: SZMYD, J.S., J. SPALEK a T.A. KOWALEWSKI, eds. Proceedings of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Krakow, 2009-06-28/2009-07-03. Krakow: AGH-UST, 2009. p. 717-724. ISBN 978-83-7464-235-4.

GUMUSSOY, S. et al. Multiobjective Robust Control with HIFOO 2.0. In: GUTMAN, P.-O., ed. Preprints of ROCOND'09. 6th IFAC Symposium on Robust Control Design, Haifa, 2009-06-16/2009-06-18. Haifa: Technion-israel Institute of Technology, Faculty of EE, 2009. p. 1-6. ISBN 978-3-902661-45-6.

CIGLER, J. a V. KUČERA. Pole-by-pole shifting via a linear-quadratic regulation. In: FIKAR, M. a M. KVASNICA, eds. 17th International Conference on Process Control´09. Process Control '09, Štrrbské Pleso, 2009-06-09/2009-06-12. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. p. 1-9. ISBN 978-80-227-3081-5.

SOJKA, M. a P. PÍŠA. Timing analysis of Linux CAN drivers. In: Eleventh Real-Time Linux Workshop. Eleventh Real-Time Linux Workshop, Dresden, 2009-09-28/2009-09-30. Schopfloch: Open Source Automation Development Lab, 2009. p. 147-153.

DOUBRAVA, J. et al. Hardware in the Loop Simulation of FBW components. In: Proceedings of the AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference 2009. AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, Hyatt Regency McCormick Place, Chicago, Illinois, 2009-08-10/2009-08-13. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2009. p. 240-257.

KUTIL, M. a Z. HANZÁLEK. Light Controlled Intersection Model Based on the Continuous Petri Net. In: 12th IFAC Symposium on Transportation Systems. 12th IFAC Symposium on Transportation Systems, Redondo Beach, 2009-09-02/2009-09-04. Laxenburg: IFAC, 2009. p. 519-525. ISBN 978-3-902661-50-0. Dostupné z: http://ee.usc.edu/CTS09/

HLINOVSKÝ, M. a A. KRUCZEK. ROBOTI - MOTIVAČNÍ PŘEDMĚT NOVÉHO TYPU NA KATEDŘE ŘÍDICÍ TECHNIKY ČVUT FEL V PRAZE. In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009, Stará Lesná, 2009-03-04/2009-03-06. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009. p. 11-1-11-6. ISBN 978-80-553-0146-4.

ŘEHOŘ, J. a V. HAVLENA. Identification of the gray-box model with practical applications in industry and energy. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 419-423. ISBN 978-80-553-0401-4.

BARAMOV, L., D. PACHNER a V. HAVLENA. Kalman Filter for Systems with Communication Delay. In: Proceedings of the First IFAC Workshop on Estimation and Control of Networked Systems. 1st IFAC Workshop on Estimation and Control of Networked Systems, Venice, 2009-09-24/2009-09-26. Padova: University of Padova, 2009. p. 310-315. ISBN 978-3-902661-52-4.

HUDEC, R. et al. Active x-ray optics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. SPIE Europe Optics + Optoelectronics 2009, Praha, 2009-04-20/2009-04-23. Bellingham: SPIE, 2009. p. 736009-736009-8. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0.

HAVEL, P. a O. MALÍK. Optimal Dispatch of Regulation Reserves for Power Balance Control in Transmission System. In: Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA'09). The 7th IEEE International Conference on Control & Automation, Christchurch, 2009-12-09/2009-12-11. Christchurch, New Zeland: IEEE New Zeland South Section, 2009. p. 807-812. ISBN 978-1-4244-4706-0.

JURČÍK, P. et al. On the Capacity of Cluster-tree ZigBee Networks. In: Proceedings of the 4th International conference on COGnitive systems with Interactive Sensors (COGIS). 4th International conference on COGnitive systems with Interactive Sensors, Espace Hamelin, Paris, 2009-11-16/2009-11-18. Paris: Société de l'Electricité, de l'Electronique et des TIC, 2009. ISBN 2-912328-55-1.

ANDERLE, M. a S. ČELIKOVSKÝ. Nonlinear techniques for the Acrobot tracking with application to robot walking. In: 4emes Journées Nationales de la Robotique Humanoide. Journées Nationales de la Robotique Humanoide, Nantes, 2009-06-05/2009-06-06. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2009. p. 1-2.

TICHÝ, V. et al. Idea of Small Space X-Ray Telescope Based on Lobter Eye Optics and Medipix2 Detector. In: 6th INTEGRAL/BART WORKSHOP. 6th INTEGRAL/BART Workshop, Karlovy Vary, 2009-03-26/2009-03-29. Ondřejov: AV ČR, Astronomický ústav, 2009. p. 7.

KUTIL, M. Modelování světly řízené křižovatky pomocí spojitých Petriho sítí. In: KUTIL, M. a P. ŠŮCHA, eds. Kolokvium vestavěných systémů 2009. Kolokvium vestavěných systémů, Praha, 2009-02-05. Praha: Centrum aplikované kybernetiky, 2009.

ŘEHOŘ, J. a V. HAVLENA. Identifikace grey-box modelu s praktickou aplikací v průmyslu a energetice. In: Identifikace grey-box modelu s praktickou aplikací v průmyslu a energetice. the Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: Technical University of Košice, 2009. ISBN 978-80-553-0237-9.

TICHÝ, V., M. HROMČÍK a J. JAKŮBEK. Applications of the Medipix Type Detectors Combined with X-Ray Optics. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 136-137. ISBN 978-80-01-04286-1.

ANDERLE, M. a S. ČELIKOVSKÝ. Analytical design of the Acrobot exponential tracking with applicationt to its walking. In: Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA'09). The 7th IEEE International Conference on Control & Automation, Christchurch, 2009-12-09/2009-12-11. Christchurch, New Zeland: IEEE New Zeland South Section, 2009. p. 163-168. ISBN 978-1-4244-4706-0.

HUŠEK, P. Parametric Uncertainty of Linear Discrete-time Systems Described by Fuzzy Numbers. In: Knowledge-based and intelligent information and engineering systems, PT I, Proceedings. 13th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Santiago, 2009-09-28/2009-09-30. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 11-21. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04594-3.

KRUCZEK, A. et al. H-Infinity Controlled Actuators in Automotive Active Suspension Systems. In: 9th ASME Engineering Systéme Design and Analysis Konference (ESDA2008). 9th Biennial ASME Conference on Design and Analysis, Haifa, 2008-07-07/2008-07-09. Haifa: Technion-israel Institute of Technology, Faculty of EE, 2009. ISBN 978-0-7918-4838-8.

HYNIOVÁ, K. et al. Active Suspension System - Energy Control. In: ICONS 2009. The 2nd IFAC International Conference on Intelligent Control Systems and Signal Processing, Istanbul, 2009-09-21/2009-09-23. Istanbul: Bogazici University, 2009. p. 32-41.

HNĚTÝNKA, P. et al. SOFA High Integrity: Our Approach to SAVOIR. In: OUWEHAND, L., ed. Proceedings of Data Systems in Aerospace. Data Systems of Aerospace, Istanbul, 2009-05-26/2009-05-29. Paříž: European Space Agency, 2009. ISSN 1609-042X. ISBN 978-92-9221-233-9.

NOVÁK, O. et al. Planning of Ancillary Services Securing Power System. In: 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering. 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering, Karpacz, 2009-05-10/2009-05-13. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. ISBN 978-3-940471-10-9.

PECA, M. Ultrasonic Localization of Mobile Robot Using Active Beacons and Code Correlation. In: EUROBOT 2009 - International Conference on Research and Education in Robotics. International Conference on Research and Education in Robotics 2009, La Ferté-Bernard, 2009-05-21/2009-05-23. Paris: LAMPA, Arts et Métiers ParisTech, 2009.

ČELIKOVSKÝ, S. a V. LYNNYK. Anti-synchronization chaos shift keying method: error derivative detection improvement. In: CHAOS 09. Second IFAC meeting related to analysis and control of chaotic systems, London, 2009-06-22/2009-06-24. Oxford: IFAC, 2009.

TICHÝ, V. et al. Small X-Ray Telescope Based on Lobster Eye X-Ray Optics and Pixel Detector. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. SPIE Europe Optics + Optoelectronics 2009, Praha, 2009-04-20/2009-04-23. Bellingham: SPIE, 2009. p. 736011-736011-7. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7634-0. DOI 10.1117/12.820729.

RATHOUSKÝ, J., V. HAVLENA a J. ŠTECHA. One-step active control strategy as approximation of dual control. In: GUTMAN, P.-O., ed. Preprints of ROCOND'09. 6th IFAC Symposium on Robust Control Design, Haifa, 2009-06-16/2009-06-18. Haifa: Technion-israel Institute of Technology, Faculty of EE, 2009. p. 132-137. ISBN 978-3-902661-45-6.

TRDLIČKA, J. a Z. HANZÁLEK. Algorithm for Energy Optimal Routing of Periodic Messages with Real-Time Constraints in Sensor Networks. In: IFAC Workshop on Real-Time Programming and 4th International Workshop on Real-Time Software. International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Mragowo, 2009-10-12/2009-10-14. Warsaw: IFAC, 2009. ISSN 1896-7094.

ROUBAL, J. et al. A New Discrete Model of the Rotary Kiln. In: Proceedings of the 28th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control. The 28th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, 2009-02-16/2009-02-18. Calgary: Acta Press, 2009. p. 207-213. ISBN 978-0-88986-781-9.

ŠEBEK, M. a Z. HURÁK. An often missed detail: Formula relating peek sensitivity with gain margin less than one. In: FIKAR, M. a M. KVASNICA, eds. 17th International Conference on Process Control´09. Process Control '09, Štrrbské Pleso, 2009-06-09/2009-06-12. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. p. 65-72. ISBN 978-80-227-3081-5.

TICHÝ, V. et al. Capabilities of Medipix2 and Timepix Devices as Detectors for Lobster Eye X-Ray Optics. In: 6th INTEGRAL/BART WORKSHOP. 6th INTEGRAL/BART Workshop, Karlovy Vary, 2009-03-26/2009-03-29. Ondřejov: AV ČR, Astronomický ústav, 2009. p. 12.

ČAPEK, R., P. ŠŮCHA a Z. HANZÁLEK. Production Scheduling with Alternative Process Plans. In: EURO XXIII Bonn - Book of Abstracts. 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009-07-05/2009-07-08. Brussels: The Association of European Operational Research Societies, 2009. p. 278.

BÄUMELT, Z., P. ŠŮCHA a Z. HANZÁLEK. Personnel Scheduling Problem with a High Diversity of Shifts. In: EURO XXIII Bonn - Book of Abstracts. 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009-07-05/2009-07-08. Brussels: The Association of European Operational Research Societies, 2009. p. 236.

BAYER, J. et al. Communication with autonomous mobile vehicles. In: Proc. of 4th Descrete-Event System Design. 4th IFAC Workshop on Discrete-Event System Design, Gandia Beach, Valencia, 2009-10-06/2009-10-08. Valencia: University of Valencia, 2009. p. 117-122. ISBN 978-3-902661-69-2.

ŠIROKÝ, J. a L. FERKL. Model of a Hot Water Full Circulation Mode in a Building. In: Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA'09). The 7th IEEE International Conference on Control & Automation, Christchurch, 2009-12-09/2009-12-11. Christchurch, New Zeland: IEEE New Zeland South Section, 2009. ISBN 978-1-4244-4706-0.

VÍTŮ, T., R. NOVÁK a L. CVRČEK. TRIBOLOGY OF Me-C:H BASED COATINGS. In: Vrstvy a povlaky 2009. Vrstvy a povlaky 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-09-30/2009-10-01. Trenčín: Digital Graphic, 2009. p. 117-122. ISBN 978-80-969310-9-5.

SOJKA, M. a Z. HANZÁLEK. Modular Architecture for Real-Time Contract-Based Framework. In: IEEE Symposium on Industrial Embedded Systems, Proceedings of. IEEE Symposium on Industrial Embedded Systems, Lausanne, 2009-07-08/2009-07-10. Piscataway: IEEE, 2009. p. 66-69. ISBN 978-1-4244-4109-9.

HORÁČEK, P. a P. HAVEL. Reliability Standards for Large Interconnections. In: 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering. 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering, Karpacz, 2009-05-10/2009-05-13. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. ISBN 978-3-940471-10-9.

JURČÍK, P. Real-Time Communications over Cluster-Tree Sensor Networks. In: KUTIL, M. a P. ŠŮCHA, eds. Kolokvium vestavěných systémů 2009. Kolokvium vestavěných systémů, Praha, 2009-02-05. Praha: Centrum aplikované kybernetiky, 2009.

BÄUMELT, Z. The Air Navigators Rostering Problem. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. p. 1-4.

TICHÝ, V. Small X-Ray Telescope Based on Lobster Eye Optics and Pixel Detector. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

HANIŠ, T. a M. HROMČÍK. Optimal sensors placement and elimination of undesirable mode shapes. In: European Control Conference 2009 - ECC 09. European Control Conference 2009, Budapest, 2009-08-23/2009-08-26. Budapest: MTA SZTAKI - Hungarian Academy of Sciences, 2009. p. 2045-2049. ISBN 978-963-311-369-1.

TAUCHMANOVÁ, J. a M. HROMČÍK. The first results of systems identification methods for fMRI data. In: FIKAR, M. a M. KVASNICA, eds. 17th International Conference on Process Control´09. Process Control '09, Štrrbské Pleso, 2009-06-09/2009-06-12. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. p. 26. ISBN 978-80-227-3081-5. Dostupné z: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09/

HAVEL, P. Power Balance Control with Utilization of Intraday Balancing Energy Market. In: Proceedings of 6th International Conference on European Energy Markets. 6th International conference of the european energy market, Leuven, 2009-05-27/2009-05-29. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2009. p. 145-150. ISBN 978-1-4244-4454-0.

TICHÝ, V. et al. Lobster Eye as Optics for Small Space X-ray Telescope. In: JAKŮBEK, J. et al., eds. Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors, Praha, 2009-06-28/2009-07-02. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT, 2009. p. II-105. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.

WILDSCHEK, A. et al. HYBRID CONTROLLER FOR GUST LOAD ALLEVIATION AND RIDE COMFORT IMPROVEMENT USING DIRECT LIFT CONTROL FLAPS. In: 3rd EUropean Conference for AeroSpace Sciences. 3rd EUropean Conference for AeroSpace Sciences, Versailles, 2009-07-06/2009-07-09. Paříž: Eucass, 2009. p. 1-10. ISBN 978-2-930389-47-8.

NÝVLT, O., S. PRÍVARA a L. FERKL. Risk Management in Tunnels: What Can We Learn from Aerospace Industry?. In: ITA-AITES WTC 2009 Safe Tunnelling. ITA-AITES WTC 2009 Safe Tunnelling, Budapest, 2009-05-23/2009-05-28. Budapest: Hungarian Tunnelling Association, 2009. p. 397-398. ISBN 978-963-06-7239-9.

ČELIKOVSKÝ, S. a V. LYNNYK. Efficient chaos shift keying method based on the second error derivative anti-synchronization detection. In: Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA'09). The 7th IEEE International Conference on Control & Automation, Christchurch, 2009-12-09/2009-12-11. Christchurch, New Zeland: IEEE New Zeland South Section, 2009. p. 530-535. ISBN 978-1-4244-4706-0.

HANZÁLEK, Z., P. BURGET a P. ŠŮCHA. Profinet IO IRT Message Scheduling. In: PUAT, I., ed. Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Real-Time Systems. the 21st Euromicro Conference on Real-Time Systems, Dublin, 2009-07-01/2009-07-03. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 57-65. ISSN 1068-3070. ISBN 978-0-7695-3724-5.

HURÁK, Z. a M. ŘEZÁČ. Combined line-of-sight inertial stabilization and visual tracking: application to an airborne camera platform. In: Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control. IEEE Conference on Decision and Control, Shanghai, 2009-12-16/2009-12-18. Piscataway, NJ: IEEE, 2009. p. 8458-8463. ISSN 0191-2216. ISBN 978-1-4244-3872-3. Dostupné z: http://www.ieeecss.org/CAB/conferences/cdc2009/index.php?page=author_info

HANIŠ, T. et al. Optimal Sensor placement in flexible structures: Energy vs. Information Based criteria. In: TROCH, I. a F. BREITENECKER, eds. Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Mathematical modelling, Vídeň, 2009-02-12/2009-02-13. Vienna: ARGESIM, 2009. p. 26. ISBN 978-3-901608-35-3.

AUGUSTA, P. a Z. HURÁK. POLMAT library now within Symbolic Math Toolbox for Matlab in multidimensional systems computations. In: KARAMPETAKIS, N., K. GAŁKOWSKI a E. ROGERS, eds. Proceedings of the 6th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. The 6th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, Thessaloniki, 2009-06-29/2009-07-01. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2009. p. 55-57. ISBN 978-1-4244-2797-0.

Dizertace

HAVEL, P. Optimal Purchase and Dispatch of Ancillary Services for Safe Power Balance Control. Praha: 2009. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky.

KUJAN, P. Optimal PWM problem. Praha: 2009. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky.

Výzkumné zprávy

HAVEL, P. a P. HORÁČEK. Přehled a porovnání standardů spolehlivosti. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. CAK/1/2009.

KRSEK, P. a Z. HURÁK. Návrh řídicího systému vícestupňové stabilizace optoelektronické soustavy určené pro dálkové pozorování. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2009. K333--34/09, CTU-CMP-2009-21. ISSN 1213-2365.

STRNAD, T. a O. NOVÁK. Iterativní plánování podpůrných služeb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. CAK/2/2009.

HORÁČEK, P. et al. Typové domy, model environmentálních parametrů, měřicí a řídicí systém pasivního domu. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2009. GL 202/09. ISSN 1213-3000.

Stránka vytvořena 20.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.