Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13135 - Publikace - 2018

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

FERNANDES, F. et al. Tribological and cutting performance of TiAlCrN films with different Cr contents deposited with multilayered structure. Tribology International. 2018, 119 345-353. ISSN 0301-679X.

AHMAD, A. a Z. HANZÁLEK. An Energy Efficient Schedule for IEEE 802.15.4/ ZigBee Cluster Tree WSN with Multiple Collision Domains and Period Crossing Constraint. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS. 2018, 14(1), 12-23. ISSN 1551-3203.

MINAEVA, A. et al. Time-Triggered Co-Scheduling of Computation and Communication with Jitter Requirements. IEEE Transactions on Computers. 2018, 67(11), 115-129. ISSN 0018-9340.

Stránka vytvořena 18.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.