13000 / 13136 - Granty - 2009

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2009

Balach, J.: Nové metody usnadnění servisních funkcí rekonfigurovatelného obvodu a jejich využití pro testování
2009 - 2009, CTU0904513
Balík, M.: Konference ICWE 2009: Podpora kolaborativního filtrování pro adaptivní hypermédia
2009 - 2009, CTU0915213
Borecký, J.: Návrh škálovatelných struktur s určenou spolehlivostí pro systémy na čipu
2009 - 2009, CTU0904613
Flouri, T.: Vyhledávání ve stromových strukturách
2009 - 2009, CTU0909213
Guth, O.: ICCS09: Vyhledávání všech jader textu s Hammingovou vzdáleností s použitím konečných automatů
2009 - 2009, CTU0915313
Hapalová, L.: Sémantická predikce přístupu na web užitím WordNetu
2009 - 2009, CTU0909313
Holub, J.: Analýza a zpracování řetězců a stromů
2009 - 2009, GA201/09/0807
Holub, J.: Konference The Prague Stringology Conference '09 (PSC'09)
2009 - 2009, CTU0922613
Janeček, J.: Rozvrhování v heterogenních distribuovaných systémech
2007 - 2009, GA201/07/1334
Jaroš, J.: Komprese přirozených jazyků
2009 - 2009, CTU0909413
Jelínek, I.: 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
2009 - 2009, 6 TRICE
Komárek, M.: Inovace výuky předmětu Softwarového inženýrství
2009 - 2009, 1801F1a
Kordík, P.: Automatická extrakce znalostí
2007 - 2009, KJB201210701
Kubátová, H.: Zvyšování spolehlivosti a provozuschopnosti v obvodech SoC
2009 - 2009, GA102/09/1668
Lórencz, R.: Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky
2007 - 2009, VD20072010B13
Macek, O.: Transformace Business Process Model
2009 - 2009, CTU0904713
Mannová, B.: Racionalizace a objektivizace vyuky
2009 - 2009,
Mannová, B.: Competitive learning
2009 - 2009,
Mannová, B.: 091910-K13136-RP ROBY
2009 - 2009, -RP ROBY
Mannová, B.: 095432-K13136-RP Rozvoj U3V na FEL
2009 - 2009, -RP RozvojU3V FEL
Mannová, B.: 941227-K13136-RP Competitive learning
2009 - 2009, -RP Comp.learning
Mannová, B.: 945580-K13136-RP U3V na FEL
2009 - 2009, -RP U3V na FEL
Pilný, A.: Nové metody určování významnosti faktorů
2009 - 2009, CTU0909513
Richta, K.: Zpracování XML dat
2009 - 2011, GA201/09/0990
Šnorek, M.: 942561-K13136-RP Rozvoj počítačových laboratoří
2009 - 2009, -RP Rozv. poc.lab
Štepanovský, M.: Optické spojovacie siete pre paralelné počítačové architektúry na báze prepínačov MOEMS
2007 - 2009, VEGA 1/4081/07
Tvrdík, P.: Výzkum a vývoj vysokorychlostního mikrovlnného spoje s QAM modulací a s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s
2007 - 2009, FI-IM4/149
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.