13000 / 13136 - Granty - 2011

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2011

Čepek, M.: Rozšíření modulu pro předzpracování dat v projektu FAKE GAME
2010 - 2011, SGS10/198/OHK3/2T/13
Frajták, K.: Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace
2011 - 2013, SGS11/157/OHK3/3T/13
Hasaj, M.: Aplikace umělých neuronových sítí v prostředí inteligentních budov
2011 - 2011, SGS11/068/OHK3/1T/13
Jelínek, I.: F1d 395
2011 - 2011, F1d 395
Kovářík, O.: Meta-Learning a Meta-Optimalizace
2010 - 2011, SGS10/199/OHK3/2T/13
Kuchař, J.: Dynamické online modelování chování uživatelů v adaptivním webu
2010 - 2011, SGS10/200/OHK3/2T/13
Macek, O.: Nástroj pro podporu MDD
2010 - 2011, SGS10/201/OHK3/2T/13
Macek, O.: G1 662
2011 - 2011, G1 662
Malinský, R.: Adaptace webometrických technik pro Web 2.0
2010 - 2011, SGS10/202/OHK3/2T/13
Mannová, B.: Double Degree
2011 - 2011,
Mannová, B.: Rozvoj dalšího vzdělávání včetně UšV na ČVUT v Praze
2011 - 2011,
Moucha, A.: Mezi clusterová komunikace v senzorových a ad-hoc sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze
2011 - 2013, SGS11/158/OHK3/3T/13
Pěchouček, M.: Vylepšení systému AgentFly pro příští generace dopravních vzdušných systémů dopravy
2011 - 2012, DTFACT-12-C-00001
Pěchouček, M.: Distribuované Detekce pokročilých perzistentních hrozeb
2011 - 2013, W911NF-12-1-0028
Richta, K.: Zpracování XML dat
2009 - 2011, GA201/09/0990
Rollo, M.: Telemetrické systémy a řídící algoritmy pro zvýšení bezpečnosti provozu malých civilních letounů
2011 - 2013, TA01030847
Rudomilov, I.: Sémantický P2P vyhledavací stroj
2011 - 2012, SGS11/129/OHK3/2T/13
Železný, F.: Využívání a vytváření doménové znalosti pro klasifikaci v bioinformatických aplikacích
2011 - 2013, SGS11/155/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 17.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.