13000 / 13136 - Granty - 2012

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2012

Černý, T.: Generování uživatelského rozhraní automatickou inspekcí zdrojového kódu
2012 - 2013, SGS12/147/OHK3/2T/13
Filipský, M.: Metody a technologie pro testování webových softwarových systémů
2012 - 2014, SGS12/192/OHK3/3T/13
Frajták, K.: Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace
2011 - 2013, SGS11/157/OHK3/3T/13
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2012 - 2014, 7E12065
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Komenda, A.: Trip to Pensacola Florida
2012 - 2012, N62909-12-1-4017
Kubr, J.: Framework ELISA pro vytáření distribuovaných Internetových aplikací
2012 - 2013, SGS12/148/OHK3/2T/13
Malinský, R.: Nové webové metriky založené na analýze pocitů
2012 - 2013, SGS12/149/OHK3/2T/13
Mannová, B.: Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů
2012 - 2012, 13136/113/210051X
Mannová, B.: Realizace kurazů U3V
2012 - 2012, 13136/102/300001X019
Moucha, A.: Mezi clusterová komunikace v senzorových a ad-hoc sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze
2011 - 2013, SGS11/158/OHK3/3T/13
Pěchouček, M.: Vylepšení systému AgentFly pro příští generace dopravních vzdušných systémů dopravy
2011 - 2012, DTFACT-12-C-00001
Pěchouček, M.: Distribuované Detekce pokročilých perzistentních hrozeb
2011 - 2013, W911NF-12-1-0028
Pěchouček, M.: Detekce útočníka a strategická alokace falešných cílů v systémech pro detekci narušení sítě.
2012 - 2013, N62909-12-1-7019
Pěchouček, M.: Plánování a herně teoretické metody v multiagentních systémech
2012 - 2013, SGS12/150/OHK3/2T/13
Pěchouček, M.: Podpora konference SS4CI 2012
2012 - 2013, N62909-12-1-1083
Pěchouček, M.: Směrem Robustních multiagentních plánů
2012 - 2013, FA8655-12-1-2096
Pěchouček, M.: Modelování dopravního proudění
2012 - 2013, N62909-12-1-7097
Pěchouček, M.: Multi-Agent Adversarial Modeling and Reasoning in NRL Sensors Research
2012 - 2013, N62909-12-1-7119
Pěchouček, M.: Bezpečnostní hry v extenzivní formě
2012 - 2014, GAP202/12/2054
Pevný, T.: Detekce anomalií v reálném čase a časově nestálem prostředí
2012 - 2014, GPP103/12/P514
Qafmolla, X.: Nástroj pro modelování webových aplikací a servisů
2012 - 2012, SGS12/074/OHK3/1T/13
Rollo, M.: Telemetrické systémy a řídící algoritmy pro zvýšení bezpečnosti provozu malých civilních letounů
2011 - 2013, TA01030847
Rudomilov, I.: Sémantický P2P vyhledavací stroj
2011 - 2012, SGS11/129/OHK3/2T/13
Vokřínek, J.: Agentní algoritmy pro autonomní podpůrné systémy v pozemní dopravě
2012 - 2015, LD12044
Železný, F.: Využívání a vytváření doménové znalosti pro klasifikaci v bioinformatických aplikacích
2011 - 2013, SGS11/155/OHK3/3T/13
Železný, F.: Predikce vlastností bílkovin prostorovým statistickým relačním strojovým učením
2012 - 2014, GAP202/12/2032
Železný, F.: SUstainable PREdictive Maintenance for manufacturing Equipment
2012 - 2015, 314311
Stránka vytvořena 18.09.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.