13000 / 13136 - Granty - 2013

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2013

Čáp, M.: A* vs RRT*: Analýza výkonu
2013 - 2014, SGS13/143/OHK3/2T/13
Černý, T.: Generování uživatelského rozhraní automatickou inspekcí zdrojového kódu
2012 - 2013, SGS12/147/OHK3/2T/13
Faigl, J.: Samo-organizující se sítě v robotických úlohách plánování cesty přes více cílů
2013 - 2015, GP13-18316P
Filipský, M.: Metody a technologie pro testování webových softwarových systémů
2012 - 2014, SGS12/192/OHK3/3T/13
Frajták, K.: Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace
2011 - 2013, SGS11/157/OHK3/3T/13
Hrnčíř, J.: Agentní techniky pro inteligentní multimodální plánování cest
2013 - 2015, SGS13/210/OHK3/3T/13
Jakob, M.: SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities
2012 - 2014, 7E12065
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Jakob, M.: European Smart Mobility Resource Manager MyWay
2013 - 2016, 609023
Kléma, J.: XGENE.ORG -- veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA and metylačních dat
2013 - 2015, NT14539
Kléma, J.: Predikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky
2013 - 2015, NT14377
Kubr, J.: Framework ELISA pro vytáření distribuovaných Internetových aplikací
2012 - 2013, SGS12/148/OHK3/2T/13
Lisý, V.: Optimizing Heterogeneous Intrusion Detection System Against Rational Adversary
2013 - 2015, N62909-13-1-N256
Malinský, R.: Nové webové metriky založené na analýze pocitů
2012 - 2013, SGS12/149/OHK3/2T/13
Moucha, A.: Mezi clusterová komunikace v senzorových a ad-hoc sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze
2011 - 2013, SGS11/158/OHK3/3T/13
Pěchouček, M.: Distribuované Detekce pokročilých perzistentních hrozeb
2011 - 2013, W911NF-12-1-0028
Pěchouček, M.: Detekce útočníka a strategická alokace falešných cílů v systémech pro detekci narušení sítě.
2012 - 2013, N62909-12-1-7019
Pěchouček, M.: Plánování a herně teoretické metody v multiagentních systémech
2012 - 2013, SGS12/150/OHK3/2T/13
Pěchouček, M.: Podpora konference SS4CI 2012
2012 - 2013, N62909-12-1-1083
Pěchouček, M.: Směrem Robustních multiagentních plánů
2012 - 2013, FA8655-12-1-2096
Pěchouček, M.: Modelování dopravního proudění
2012 - 2013, N62909-12-1-7097
Pěchouček, M.: Multi-Agent Adversarial Modeling and Reasoning in NRL Sensors Research
2012 - 2013, N62909-12-1-7119
Pěchouček, M.: Bezpečnostní hry v extenzivní formě
2012 - 2014, GAP202/12/2054
Pěchouček, M.: Deterministické doménove nezávislé multi-agentní plánování
2013 - 2015, GA13-22125S
Pěchouček, M.: Deterministické doménově nezávislé multi-agentní plánování.
2013 - 2015, GA13-22125S
Pevný, T.: Detekce anomalií v reálném čase a časově nestálem prostředí
2012 - 2014, GPP103/12/P514
Rollo, M.: Telemetrické systémy a řídící algoritmy pro zvýšení bezpečnosti provozu malých civilních letounů
2011 - 2013, TA01030847
Tožička, J.: Plánování alternativ
2013 - 2015, SGS13/211/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Agentní algoritmy pro autonomní podpůrné systémy v pozemní dopravě
2012 - 2015, LD12044
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Využívání a vytváření doménové znalosti pro klasifikaci v bioinformatických aplikacích
2011 - 2013, SGS11/155/OHK3/3T/13
Železný, F.: Predikce vlastností bílkovin prostorovým statistickým relačním strojovým učením
2012 - 2014, GAP202/12/2032
Železný, F.: SUstainable PREdictive Maintenance for manufacturing Equipment
2012 - 2015, 314311
Stránka vytvořena 24.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.