13000 / 13136 - Granty - 2017

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2017

Čermák, J.: Řešení her v extenzivní formě
2015 - 2017, SGS15/205/OHK3/3T/13
Dolgikh, D.: Grafový doporučovací engine s použitím analýzy sociálních sítí
2016 - 2017, SGS16/163/OHK3/2T/13
Durkota, K.: Multiagentní strategické rozhodování
2015 - 2017, SGS15/206/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2017
2017 - 2017, SVK 24/17/F3
Frajták, K.: Automatizované metody pro testování softwaru
2017 - 2017, SGS17/097/OHK3/1T/13
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Mazanec, M.: Multiplatformní vývoj mobilních aplikací
2015 - 2017, SGS15/207/OHK3/3T/13
Mrva, J.: Adaptivní informatické plánování pohybu v úloze autonomního sběru dat
2015 - 2017, SGS15/208/OHK3/3T/13
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Schaefer, M.: Algoritmy pro koordinaci inteligentních vozidel
2015 - 2017, SGS15/209/OHK3/3T/13
Šebek, J.: Aspektově orientovaný návrh softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2015 - 2017, SGS15/210/OHK3/3T/13
Šourek, G.: Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Využití aspektově orientovaného designu při návrhu softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním prostředí
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S
Stránka vytvořena 17.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.