Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13136 - Granty - 2018

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2018

Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Šourek, G.: Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Využití aspektově orientovaného designu při návrhu softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním prostředí
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.