13000 / 13136 - Granty - 2019

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2019

Král, L.: Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence
2019 - 2021, TL02000288
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Šebek, J.: Adaptive Application Structure
2018 - 2020, SGS18/185/OHK3/3T/13
Šourek, G.: Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S
Železný, F.: KOŠ - „Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný“
2018 - 2020, OWCVUT2018001
Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.