Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13136 - Publikace - 2008

13000 / 13136 - katedra počítačů

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KUBALÍK, P. a H. KUBÁTOVÁ. Dependable design technique for system-on-chip. Journal of Systems Architecture. 2008, 2008(54), 452-464. ISSN 1383-7621.

HOLUB, J. Prague Stringology Conference 2006 (PSC'06) - Foreword. International Journal of Foundations of Computer Science. 2008, 19(1), 1-3. ISSN 0129-0541.

OBERT, J. et al. iCheat: A Representation for Artistic Control of Indirect Cinematic Lighting. Computer Graphics Forum. 2008, 27(4), 1217-1224. ISSN 0167-7055.

KŘIVÁNEK, J. a M. COLBERT. Real-time Shading with Filtered Importance Sampling. Computer Graphics Forum. 2008, 27(4), 1147-1154. ISSN 0167-7055.

GUENEYSU, T. et al. Cryptanalysis with COPACOBANA. IEEE Transactions on Computers. 2008, 57(11), 1498-1513. ISSN 0018-9340.

KUBÁTOVÁ, H. Dependability and Testing of Modern Digital Systems. Microprocessors and Microsystems. 2008, 32(5-6), 243. ISSN 0141-9331.

FIŠER, P. a H. KUBÁTOVÁ. Column-matching based mixed-mode test pattern generator design technique for BIST. Microprocessors and Microsystems. 2008, 32(5-6), 340-350. ISSN 0141-9331.

ČADÍK, M. et al. Evaluation of HDR Tone Mapping Methods Using Essential Perceptual Attributes. Computers & Graphics. 2008, 32(3), 330-349. ISSN 0097-8493.

PALLIS, G., A. VAKALI a J. POKORNÝ. A Clustering-based Prefetching Scheme on a Web Cache Environment. Int. Journal of Computers & Electrical Engineering. 2008, 34(4), 309-323. ISSN 0045-7906.

Články v ostatních periodikách

HOLUB, J., W.F. SMYTH a S. WANG. Fast Pattern-Matching on Indeterminate Strings. Journal of Discrete Algorithms. 2008, 6(1), 37-50. ISSN 1570-8667.

TOTH, D. Architektury webových aplikací. Sdělovací technika. 2008, 56(8), 14-19. ISSN 0036-9942.

TOTH, D. a I. JELÍNEK. Úvod do webového inženýrství. Sdělovací technika. 2008, 2008(4), 3-8. ISSN 0036-9942.

ŠIMEČEK, I. The acceleration of the sparse matrix-vector multiplication by the region traversal. Acta Polytechnica. 2008, 48(4/2008), 8-15. ISSN 1210-2709.

NOVÁK, O. et al. Self/Testing SoC with Reduced Memory Requirements. Acta Electrotechnica et Informatica. 2008, 2008(1), 22-31. ISSN 1335-8243.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MLÝNKOVÁ, I. et al. XML Technologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.

BLÁHA, L. a M. ŠOCH. Ze života stromů. České Budějovice: Nakladatelství Karmášek, 2008. ISBN 978-80-87101-01-8.

HOLUB, J. a J. ŽĎÁREK, eds. Proceedings of the Prague Stringology Conference 2008. Praha, 2008-09-01/2008-09-03. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04145-1.

KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1.

Stati ve sbornících konferencí

ŠIMEČEK, I. Sparse Matrix Computations using the Quadtree Storage Format. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2008-11-14/2008-11-16. Brno: Ing. Zdenek Novotny, CSc., 2008. p. 232-239. ISBN 978-80-7355-082-0.

ČADÍK, M. Perception Based Conversion of Color Images to Grayscale. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. INF041. ISBN 978-80-01-04016-4.

BAŘINKA, L. et al. Environment for Evaluation of Algorithms. In: Proceedings of the 5th International Conference on Innovations in Information Technology. Innovations'08, Al Ain, 2008-12-16/2008-12-18. New York: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 30-31.

BUK, Z. a M. ŠNOREK. Time Series HRNN-based Models Creation using CEA. In: 9th International Mathematica Symposium 2008 Electronic Proceedings. 9th International Mathematica Symposium, Maastricht, 2008-06-20/2008-06-24. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2008.

DOBIÁŠ, R., J. KONARSKI a H. KUBÁTOVÁ. Dependability Evaluation of Real Railway Interlocking Device. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital System Design. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design, Parma, 2008-09-03/2008-09-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 228-233. ISBN 978-0-7695-3277-6. DOI 10.1109/DSD.2008.122.

LOUPAL, P. Evaluation of XQuery Queries Using Lambda Calculi. In: ATZENI, P., A. CAPLINSKAS a H. JAAKKOLA, eds. Advances in Databases and Information Systems - Proceedings of the 12th East European Conference. Advances in Databases and Information Systems 2008, Pori, 2008-09-05/2008-09-09. Tampere: Tampere University of Technology, 2008. p. 180-184. ISSN 1795-2166. ISBN 978-952-15-2014-3.

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. Towards Data Interoperability in Adaptive Environments. In: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education Volume 2008, Number 1. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, Las Vegas, 2008-11-17/2008-11-21. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 2008. p. 2480-2485. ISBN 1-880094-66-5. Dostupné z: http://www.editlib.org/index.cfm?fuseaction=Reader.ViewAbstract&paper_id=30019

OTA, M. a I. JELÍNEK. Architecture Modelling of Large Cooperative Environments. In: Cooperative Design, Visualization, and Engineering. The Fifth International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering, Mallorca, Spain, 2008-09-21/2008-09-25. Heidelberg: Springer, 2008. p. 276-280. ISBN 978-3-540-88010-3.

VONDRA, L., T. ZAHRADNICKÝ a R. LÓRENCZ. System Optimization of Solving a Set of Linear Congruencies. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, High Tatras - Stará Lesná, 2008-09-24/2008-09-26. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice, 2008. p. 344-350. ISBN 978-80-8086-092-9.

ŠIMŮNEK, M. a B. MELICHAR. Approximate Periods with Levenshtein Distance. In: IBARRA, O.H. a B. RAVIKUMAR, eds. Proceedings of the 13th International Conference on Implementation and Application of Automata. Conference on Implementation and Application of Automata, San Francisco, 2008-07-20/2008-07-23. Heidelberg: Springer, 2008. p. 286-287. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-70843-8. DOI 10.1007/978-3-540-70844-5_30.

PILNÝ, A., P. KORDÍK a M. ŠNOREK. Feature Ranking Derived from Data Mining Process. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 889-898. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1.

KOUTNÍK, J. a M. ŠNOREK. Temporal Hebbian Self-Organizing Map for Sequences. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 632-641. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

LAHODA, J., B. MELICHAR a J. ŽĎÁREK. Pattern Matching in DCA Coded Text. In: IBARRA, O.H. a B. RAVIKUMAR, eds. Proceedings of the 13th International Conference on Implementation and Application of Automata. Conference on Implementation and Application of Automata, San Francisco, 2008-07-20/2008-07-23. Heidelberg: Springer, 2008. p. 151-160. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-70843-8.

ČEPEK, M. a M. ŠNOREK. Basic Data Reduction Techniques and Their Influence on GAME Modeling Method. In: AL-DABASS, D. et al., eds. Proceedings of UKSIM Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation. 10th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, 2008-04-01/2008-04-03. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 138-143. ISBN 0-7695-3114-8.

MAREK, R. a M. SKRBEK. Efficient Implementation of the THSOM Neural Network. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 159-168. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1.

PŘÍVOZNÍK, L. Analýza metod intervalové aritmetiky pro řešení soustav rovnic. In: Počítačové architektury & diagnostika. Počítačové architektury & diagnostika 2008, Hejnice, 2008-09-15/2008-09-17. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 75-80. ISBN 978-80-7372-378-1.

ANTOŠ, J. Role ESB v servisně orientovaných architekturách. In: POUR, J. a J. VOŘÍŠEK, eds. Systems Integration 2008. Systémová integrace 2008, Praha, 2008-06-10/2008-06-11. Praha: VŠE, 2008. p. 308-315. ISBN 978-80-245-1373-7.

JELÍNEK, I. Intelligent web technologies. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 146-147. ISBN 978-80-01-04016-4.

ŠIMEČEK, I. Sparse Matrix Computations with Quadtrees. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://shimi.webzdarma.cz/vyzkum/workshop08/quad.pdf

JAKOB, M. a M. PĚCHOUČEK. Case studies for contract-based systems. In: AAMAS 2008 Conference Proceedings. The Seventh International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, Estoril, 2008-05-12/2008-05-16. New York: ACM Press, 2008. p. 55-62. ISBN 978-0-9817381-0-9. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1402806

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. Experimental Adaptive Web Portal with Semantic Data Store. In: Third International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization. 3rd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization, Praha, 2008-12-15/2008-12-16. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 189-192. ISBN 978-0-7695-3444-2.

DRCHAL, J. a M. ŠNOREK. Grammatical Evolution for Development of Neural Networks with Real-valued Weights Using Cellular Encoding. In: BERTELLE,  a  AYESH, eds. European Simulation and Modelling Conference 2008. The 22nd annual European Simulation and Modelling Conference, Le Havre, 2008-10-27/2008-10-29. Ghent: EUROSIS - ETI, 2008. p. 191-195. ISBN 978-90-77381-44-1.

MWANSA, L. a J. JANEČEK. Ensuring fault tolerance in generic network location service. In: Proceedings of the 22nd European Conference on Modelling and Simulation. 22nd European Conference on Modelling and Simulation, Nicosia, 2008-06-03/2008-06-06. Brusel: European Council for Modelling and Simulation, 2008. p. 254-260. ISBN 978-0-9553018-5-8.

ZAHRADNICKÝ, T., R. LÓRENCZ a P. MUSIL. ProTools Made Accessible for Visually Impaired. In: Computers Helping People with Special Needs. 11th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, 2008-07-09/2008-07-11. Berlin: Springer, 2008. p. 781-788. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-70539-0.

ŠIMEČEK, I. a P. TVRDÍK. Sparse Matrix-Vector Multiplication - Final Solution?. In: Parallel Processing and Applied Mathematics. SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL PROCESSING AND APPLIED MATHEMATICS, Gdansk, 2007-09-09/2007-09-12. Berlin: Springer, 2008. p. 156-165. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-68105-2. DOI 10.1007/978-3-540-68111-3_17.

ČEPEK, M. et al. Automatic Method for Data Preprocessing for the GAME Inductive Modelling Method. In: STEPASHKO, V., ed. Proceedings of the 2nd International Conference on Inductive Modelling. 2nd International Conference on Inductive Modelling, Kyjev, 2008-09-15/2008-09-19. Kiev: Ukr. INTEI, 2008. p. 207-212. ISBN 978-966-02-4889-2.

JAROŠ, J., P. PROCHÁZKA a J. HOLUB. On Implementation of Word-Based Compression Methods. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2008-11-14/2008-11-16. Brno: Ing. Zdenek Novotny, CSc., 2008. p. 76-83. ISBN 978-80-7355-082-0.

JUN, R. a I. JELÍNEK. Model For Automatic Ontology Linking. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 136-137. ISBN 978-80-01-04016-4.

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. Analysis of Equivalence of Multi-Stage Interconnection Networks. In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering, Stará Lesná, 2008-09-24/2008-09-26. Košice: Technická Univerzita, 2008. p. 184-191. ISBN 978-80-8086-092-9.

KOVÁŘÍK, O. a M. SKRBEK. Ant Colony Optimization with Parallel Subsolutions Heuristic. In: BERTELLE,  a  AYESH, eds. European Simulation and Modelling Conference 2008. The 22nd annual European Simulation and Modelling Conference, Le Havre, 2008-10-27/2008-10-29. Ghent: EUROSIS - ETI, 2008. p. 247-251. ISBN 978-90-77381-44-1.

LOUPAL, P. On the Semantics of Updates in a Functional Language. In: KUZNETSOV, S. et al., eds. Proceedings of the Fifth Spring Young Researchers' Colloquium on Databases and Information Systems. The Fifth Spring Young Researchers Colloquium on Databases and Information Systems, St. Petersburg, 2008-05-29/2008-05-30. St. Petersburg: Saint-Petersburg State Technical University, 2008. p. 27-35. ISBN 978-5-9651-0280-8.

FLOURI, T., M. VORÁČEK a L. VAGNER. Indexing factors in DNA/RNA Sequences. In: Bioinformatics Research and Developement. Bioinformatics Research and Developement, Vienna, 2008-07-07/2008-07-09. Berlin: Springer, 2008. p. 436-445. ISSN 1865-0929. ISBN 3-540-70598-8.

FIŠER, P., P. KUBALÍK a H. KUBÁTOVÁ. An Efficient Multiple-Parity Generator Design for On-Line Testing on FPGA. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital System Design. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design, Parma, 2008-09-03/2008-09-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 96-99. ISBN 978-0-7695-3277-6. DOI 10.1109/DSD.2008.46.

KADLEC, T. a I. JELÍNEK. Semantic User Profile Acquisition and Sharing. In: RACHEV, B. a A. SMRIKAROV, eds. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop of PhD Students in Computing. INTERNATIONAL CONFERENCE on Computer Systems and Technologies, Gabrovo, 2008-06-12/2008-06-13. New York: Association of Computing Machinery, 2008. p. V.10-1-V.10-5. ISBN 978-954-9641-52-3.

NGUYEN, V. a X. QAFMOLLA. Metamodel Transformation with Kermeta. In: JANECH, J., ed. Objekty 2008. Objekty 2008, Žilina, 2008-11-19/2008-11-21. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2008. p. 109-116. ISBN 978-80-8070-927-3.

FIALA, M. a J. HOLUB. DCA using Suffix Arrays. In: Data Compression Conference 2008. Data Compression Conference 2008, Snowbird, 2008-03-25/2008-03-27. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 516. ISSN 1068-0314. ISBN 978-0-7695-3121-2.

FIŠER, P. a H. KUBÁTOVÁ. Scalable Test Pattern Generator Design Method for BIST. In: Proc. of 9th IEEE Latin-American Test Workshop. 9th IEEE Latin-American Test Workshop, Puebla, 2008-02-17/2008-02-20. Mexico City: INAOE, 2008. p. 69-74.

PILNÝ, A., P. KORDÍK a M. ŠNOREK. Behaviour of FeRaNGA method for Feature Ranking during learning process using Inductive Modelling. In: STEPASHKO, V., ed. Proceedings of the 2nd International Conference on Inductive Modelling. 2nd International Conference on Inductive Modelling, Kyjev, 2008-09-15/2008-09-19. Kiev: Ukr. INTEI, 2008. p. 222-226. ISBN 978-966-02-4889-2.

SIEGL, T. et al. Fetal Weight Prediction Models: Standard Techniques or Computational Intelligence Methods?. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 462-471. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

FIŠER, P. a J. SCHMIDT. Small but Nasty Logic Synthesis Examples. In: Proc. of 8th International Workshop on Boolean Problems. 8th International Workshop on Boolean Problems, Freiberg, 2008-09-18/2008-09-19. Freiberg: Freiberg University of Mining and Technology, Institute of Computer Science, 2008. p. 183-190. ISBN 978-3-86012-346-1.

JIRKOVSKÝ, V. a I. JELÍNEK. Using Semantic Web Technologies for Information Adaptation. In: RACHEV, B. a A. SMRIKAROV, eds. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop of PhD Students in Computing. INTERNATIONAL CONFERENCE on Computer Systems and Technologies, Gabrovo, 2008-06-12/2008-06-13. New York: Association of Computing Machinery, 2008. p. V.10-6-V.10-10. ISBN 978-954-9641-52-3.

LÓRENCZ, R., T. ZAHRADNICKÝ a J. BUČEK. Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. In: RUDOLF, V. a J.S. SITERA, eds. Sborník příspěvků XXXII. konference EurOpen. XXXII. konference EurOpen, Rožmberk nad Vltavou, 2008-05-18/2008-05-21. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008. p. 51-58. ISBN 978-80-86583-14-3.

ŠIMEČEK, I. CPU or GPU: that is the question. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://shimi.webzdarma.cz/vyzkum/workshop08/GPU_workshop.pdf

DRCHAL, J. a M. ŠNOREK. Algorithm for Distance-Based Visualization of Data in Computational Intelligence. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 134-135. ISBN 978-80-01-04016-4.

JIRKOVSKÝ, V. a I. JELÍNEK. Combining Information Annotation and Extraction Concepts and Methods. In: Proceedings of the 5th International Conference on Innovations in Information Technology. Innovations'08, Al Ain, 2008-12-16/2008-12-18. New York: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 25-26. Dostupné z: http://www.it-innovations.ae/

MAREK, R. a M. SKRBEK. Hardware Acceleration for Computational Intelligence - THSOM Neural Network on x86 hardware. In: BERTELLE,  a  AYESH, eds. European Simulation and Modelling Conference 2008. The 22nd annual European Simulation and Modelling Conference, Le Havre, 2008-10-27/2008-10-29. Ghent: EUROSIS - ETI, 2008. p. 327-331. ISBN 978-90-77381-44-1.

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. Towards Semantic Web-based Adaptive Hypermedia Model. In: CUDRÉ-MAUROUX, C.-M.P., ed. ESWC 2008 Ph.D. Symposium. 5th European Semantic Web Conference, Tenerife, 2008-06-01/2008-06-05. Tilburg: CEUR Workshop Proceedings, 2008. p. 1-5. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-358

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Framework for Easy and Effective Implementation of Adaptive Features in Web Portal. In: USKOV, V., ed. Proceedings of the 11th IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2008). IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education 2008, Crete, Greece, 2008-09-29/2008-10-03. Calgary: Acta Press, 2008. p. 301-304. ISBN 978-0-88986-768-0.

KAČER, M. a B. MANNOVÁ. PCSS3: Programming Contest Scoring System. In: Competitive Learning Symposium. ACM International Collegiate Programming Contest World Finals 2008, Banff, AB, 2008-04-05/2008-04-10. Edmonton: University of Alberta, 2008. p. 121-124.

SIIRTOLA, A. a M. VALENTA. Verifying Parameterized taDOM+ Lock Managers. In: SOFSEM 2008. SOFSEM 2008, Hotel Atrium, Novy Smokovec, 2008-01-19/2008-01-25. Heidelberg: Springer, 2008. p. 460-472. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-77565-2.

DRCHAL, J. a M. ŠNOREK. Tree-based Indirect Encodings for Evolutionary Development of Neural Networks. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 839-848. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1.

FIŠER, P., P. RUCKÝ a I. VÁŇOVÁ. Fast Boolean Minimizer for Completely Specified Functions. In: Proc. of 11th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2008 (DDECS'08). IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Bratislava, 2008-04-16/2008-04-18. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 122-127. ISBN 978-1-4244-2276-0. DOI 10.1109/DDECS.2008.4538768.

KVASNIČKA, J. FPGA bitstream analysis and emulation of SEU effect. In: Počítačové architektury & diagnostika. Počítačové architektury & diagnostika 2008, Hejnice, 2008-09-15/2008-09-17. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 63-68. ISBN 978-80-7372-378-1.

TOTH, D. Database Engineering from the Category Theory Viewpoint. In: Proceedings of the Dateso 2008 Workshop. Data, Texts, Specifications, and Objects 2008, Desná - Černá Říčka, 2008-04-16/2008-04-18. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. p. 37-48. ISBN 978-80-248-1746-0.

ŠIMEČEK, I. Sparse Matrix Computations with Quadtrees. In: Seminar on Numerical Analysis. Seminář numerické analýzy, Ostrava, 2008-01-28/2008-02-01. Liberec: Technická univerzita, 2008. p. 122-124. ISBN 978-80-7372-298-2.

BUK, Z. a M. ŠNOREK. Continual Evolution Algorithm and its Application to the Artificial Neural Networks Adaptation. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. ???. ISBN 978-80-01-04016-4.

KORDÍK, P., V. KŘEMEN a L. LHOTSKÁ. The GAME Algorithm Applied to Complex Fractionated Atrial Electrograms Data Set. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 859-868. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1.

ALI, K. a J. POKORNÝ. 3D_XML: a three-dimensional XML-based model. In: SOFSEM 2008. SOFSEM 2008, Hotel Atrium, Novy Smokovec, 2008-01-19/2008-01-25. Heidelberg: Springer, 2008. p. 659-671. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-77565-2.

ČEPEK, M., M. ŠNOREK a V. CHUDÁČEK. ECG Signal Classification using GAME Neural Network and its comparison to other classifiers. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 768-777. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

FIŠER, P. a D. TOMAN. BoolTool: A Tool for Manipulation of Boolean Functions. In: Proc. of 8th International Workshop on Boolean Problems. 8th International Workshop on Boolean Problems, Freiberg, 2008-09-18/2008-09-19. Freiberg: Freiberg University of Mining and Technology, Institute of Computer Science, 2008. p. 109-114. ISBN 978-3-86012-346-1.

BUK, Z. Rekurentní umělé neuronové sítě s heterogenními jednotkami v systému Wolfram Mathematica. In: Aplimat 2008. APLIMAT 2008, Bratislava, 2008-02-05/2008-02-08. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2008. p. 723-733. ISBN 978-80-89313-02-0.

STRNAD, P. a P. LOUPAL. Using taDOM Locking Protocol in a Functional XML Update Language. In: Proceedings of the Dateso 2008 Workshop. Data, Texts, Specifications, and Objects 2008, Desná - Černá Říčka, 2008-04-16/2008-04-18. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. p. 25-37. ISBN 978-80-248-1746-0.

KVASNIČKA, J. a H. KUBÁTOVÁ. Emulation of SEU Effect In Bitstream of FPGA. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2008-11-14/2008-11-16. Brno: Ing. Zdenek Novotny, CSc., 2008. p. 140-147. ISBN 978-80-7355-082-0.

GUTH, O. Searching Approximate Covers of Strings Using Finite Automata. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

KVASNIČKA, J., P. KUBALÍK a H. KUBÁTOVÁ. Experimental SEU Impact on Digital Design Implemented in FPGAs. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital System Design. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design, Parma, 2008-09-03/2008-09-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 100-103. ISBN 978-0-7695-3277-6.

GENDRULLIS, T., M. NOVOTNÝ a A. RUPP. A Real-World Attack Breaking A5/1 within Hours. In: OSWALD, E. a P. ROHATGI, eds. Proceedings of the 10th Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES 2008). 10th International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, Washington, D.C., 2008-08-10/2008-08-13. Heidelberg: Springer, 2008. p. 266-282. ISBN 978-3-540-85052-6.

BAŘINKA, L. a L. VOJTĚCH. System for Control and Quality Management in Galvanic Plant. In: 2008 Conference on Human System Interaction. 2008 Conference on Human System Interaction, Krakow, 2008-05-25/2008-05-27. Piscataway: IEEE, 2008. p. 814-819. ISBN 1-4244-1543-8.

NOVÁK, D. et al. Analysis of Vestibular-Ocular Reflex by Evolutionary Framework. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 452-461. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

ŠŤAVA, O. et al. Interactive Terrain Modeling Using Hydraulic Erosion. In: GROSS, M. a D. JAMES, eds. Proceedings of the 2008 ACM SIGGRAPH/Eurographics symposium on Computer animation. SCA '08: The ACM SIGGRAPH / Eurographics Symposium on Computer Animation, Dublin, 2008-07-07/2008-07-09. New York: ACM SIGGRAPH, 2008. p. 30-39. ISBN 978-3-905674-10-1.

BALACH, J. DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM PRO OBVOD REALIZOVANÝ NA FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika. Počítačové architektury & diagnostika 2008, Hejnice, 2008-09-15/2008-09-17. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 7-10. ISBN 978-80-7372-378-1.

ŠIMEČEK, I. CPU or GPU: that is the question. In: Seminar on Numerical Analysis. Seminář numerické analýzy, Ostrava, 2008-01-28/2008-02-01. Liberec: Technická univerzita, 2008. p. 119-121. ISBN 978-80-7372-298-2.

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. A General Model for Personalized Web Design. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 128-129. ISBN 978-80-01-04016-4.

LANGR, D. a I. ŠIMEČEK. Comparison of Different Implementations of BLAS and LAPACK Libraries with Application in Computational Fluid Dynamics. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://shimi.webzdarma.cz/vyzkum/workshop08/langrd1-08%20rev%201.1.pdf

ŠIMEČEK, I. a P. KOVÁČ. An Overview of Factorization of Large Integers Using the GMP Library. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://shimi.webzdarma.cz/vyzkum/workshop08/kovac.pdf

LANGR, D. Parametrization of Airfoil Geometry with B-spline Curves in Polynomial Form. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 96-97. ISBN 978-80-01-04016-4. Dostupné z: http://workshop.cvut.cz/2006/download.php?source=ws2008.pdf

KADLEC, T. a I. JELÍNEK. Architecture for Semantic User Profile Interoperability. In: Proceedings of the 5th International Conference on Innovations in Information Technology. Innovations'08, Al Ain, 2008-12-16/2008-12-18. New York: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 26-27. Dostupné z: http://www.it-innovations.ae/

BUK, Z. a M. ŠNOREK. Hybrid Genetic Algorithm for Heterogeneous Recurrent Neural Networks Construction. In: International Mathematica User Conference 2008. Intrernational Mathematica User Conference 2008, Champaign, Illinois, 2008-10-23/2008-10-25. Champaign, Illinois: Wolfram Reasearch, Inc., 2008. p. 1-19. Dostupné z: http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7235/

KORDÍK, P., J. ŠPIRK a I. ŠIMEČEK. Parallel computing of GAME models. In: STEPASHKO, V., ed. Proceedings of the 2nd International Conference on Inductive Modelling. 2nd International Conference on Inductive Modelling, Kyjev, 2008-09-15/2008-09-19. Kiev: Ukr. INTEI, 2008. p. 160-163. ISBN 978-966-02-4889-2.

KVASNIČKA, J., P. KUBALÍK a H. KUBÁTOVÁ. Experimental emulation of FPGA bitstream faults in combinatorial circuits. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, High Tatras - Stará Lesná, 2008-09-24/2008-09-26. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice, 2008. p. 328-335. ISBN 978-80-8086-092-9.

TOTH, D. Categorical Approach to Database Modeling. In: ITAT 2008 - Information Technologies - Applications and Theory. Informačné Technológie - Aplikácie a Teória, Hrebinok, Vysoké Tatry, 2008-09-22/2008-09-26. Košice: Univerzita P.J.Šafárika, 2008. p. 129-131. ISBN 978-80-969184-8-5.

TOTH, D. Unifying Categorical Framework for Database Formal Models. In: ATZENI, P., A. CAPLINSKAS a H. JAAKKOLA, eds. Advances in Databases and Information Systems - Proceedings of the 12th East European Conference. Advances in Databases and Information Systems 2008, Pori, 2008-09-05/2008-09-09. Tampere: Tampere University of Technology, 2008. p. 176-180. ISSN 1795-2166. ISBN 978-952-15-2014-3.

RICHTA, K. a D. TOTH. Formal Models of Object-Oriented Databases. In: JANECH, J., ed. Objekty 2008. Objekty 2008, Žilina, 2008-11-19/2008-11-21. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2008. p. 204-217. ISBN 978-80-8070-927-3.

MWANSA, L. a J. JANEČEK. Investigating generic network location service based on DHT technology. In: Proceedings of the 2008 international workshop on Software Engineering in east and south europe. 30th International Conference on Software Engineering, Leipzig, 2008-05-10/2008-05-18. New York: ACM, 2008. p. 43-49. ISBN 978-1-60558-076-0. DOI 10.1145/1370868.1370876.

LOUPAL, P. a K. RICHTA. Evaluation of XPath Fragments Using Lambda Calculi. In: Information Technologies - Applications and Theory. Informačné Technológie - Aplikácie a Teória, Hrebinok, Vysoké Tatry, 2008-09-22/2008-09-26. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2008. p. 73-76. ISBN 978-80-969184-9-2.

GUTH, O., B. MELICHAR a M. BALÍK. Searching All Approximate Covers and Their Distance using Finite Automata. In: Information Technologies - Applications and Theory. Informačné Technológie - Aplikácie a Teória, Hrebinok, Vysoké Tatry, 2008-09-22/2008-09-26. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2008. p. 21-26. ISBN 978-80-969184-9-2.

KOVÁŘÍK, O. a P. KORDÍK. Optimizing Models Using Continuous Ant Algorithms. In: STEPASHKO, V., ed. Proceedings of the 2nd International Conference on Inductive Modelling. 2nd International Conference on Inductive Modelling, Kyjev, 2008-09-15/2008-09-19. Kiev: Ukr. INTEI, 2008. p. 124-128. ISBN 978-966-02-4889-2.

BUK, Z. a M. ŠNOREK. Hybrid Evolution of Heterogeneous Neural Networks. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 426-434. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

KOVÁŘÍK, O. a M. SKRBEK. Ant Colony Optimization with Castes. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA a J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008, PT I. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. p. 435-442. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87535-2.

BENEŠOVSKÝ, M. a K. RICHTA. UML, alea iacta est. In: ŘEPA, V., ed. DATAKON 2008. DATAKON 2008, Brno, 2008-10-18/2008-10-21. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 100-122. ISBN 978-80-7355-081-3.

Dizertace

PEVNÝ, T. Kernel methods in steganalysis. 2008. Doktorská práce (Ph.D.).

ČADÍK, M. Perceptually Based Image Quality Assessment and Image Transformations. Prague: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University.

MANNOVÁ, B. Human Computer Interaction and e-learning. Bratislava: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). Universita Komenskeho Bratsilava.

ŠIMEČEK, I. Architecture-Dependent Linear Code Optimizations. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra počítačů.

Výzkumné zprávy

MANNOVÁ, B. SENNET Project. 2008. 2257888-CP-1-2005-1-CZ.

SKRBEK, M., M. PUCHTA a P. NÁPLAVA. Závěrečná zpráva projektu Zabezpečení USB portu a FireWire ve vztahu na standard IEEE P1667. 2008. ST20072007009.

Nepublikované přednášky

NOVOTNÝ, M. a A. RUPP. Calculation of Time-Memory Trade-off (TMTO) tables for cryptanalysis of A5/1. Nepublikovaná přednáška. Christian Albrechts University Kiel. 2008-11-08.

BUČEK, J., R. LÓRENCZ a T. ROSA. Security of RFID in Practice. Nepublikovaná přednáška. IRISA/ENSSAT, Université Rennes I. 2008-06-02.

NOVOTNÝ, M. a A. RUPP. Application of FPGA Design: Design Challenges for Implementing Realtime A5/1 Attack with Precomputation Tables. Nepublikovaná přednáška. Advanced Learning and Research Institute. 2008-07-11.

Stránka vytvořena 20.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.