13000 / 13136 - Publikace - 2009

13000 / 13136 - katedra počítačů

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

CHUDÁČEK, V. et al. Examining Cross-Database Global Training to Evaluate Five Different Methods for Ventricular Beat Classification. Physiological Measurement. 2009, 30(7), 661-677. ISSN 0967-3334.

JANOUŠEK, J. a B. MELICHAR. On regular tree languages and deterministic pushdown automata. Acta Informatica. 2009, 46(7), 533-547. ISSN 0001-5903.

KUNEŠ, P. et al. Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data. Preslia. 2009, 81(3), 209-238. ISSN 0032-7786.

BUŠ, L. a P. TVRDÍK. Towards auction algorithms for large dense assignment problems. Computational Optimization and Applications. 2009, 43(3), 411-436. ISSN 0926-6003.

Články v ostatních periodikách

OTA, M. a I. JELÍNEK. IMSF: Infinite Methodology Set Framework. Lecture Notes in Computer Science. 2009, 5738/2009(5738), 253-256. ISSN 0302-9743.

ŠIMEČEK, I. Memory Hierarchy Behavior Study during the Execution of Recursive Linear Algebra Library. Acta Polytechnica. 2009, 48(5/2008), 29-36. ISSN 1210-2709.

FLOURI, T. On Tree Pattern Matching by Pushdown Automata. Acta Polytechnica. 2009, 49(2), 28-33. ISSN 1210-2709.

ŽÁK, V. et al. Zabezpečení jakosti a bezpečnosti výroby v galvanických provozech. Povrcháři. 2009, 2009(03), 10-11. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/200903_povrchari.pdf

GUTH, O. a B. MELICHAR. Finite Automata Approach to Computing All Seeds of Strings with the Smallest Hamming Distance. International Journal of Computer Science. 2009, 36(2), 137-146. ISSN 1819-656X.

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. Multiphysics Simulation Used in Design of MOEMS-based Torsion Micromirror Optical Switch. Acta Mechanica Slovaca. 2009, 13(1), 70-77. ISSN 1335-2393.

VONDRA, L., T. ZAHRADNICKÝ a R. LÓRENCZ. System Optimization of Solving a Set of Linear Congruencies. Acta Electrotechnica et Informatica. 2009, 9(3), 3-7. ISSN 1335-8243.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

RICHTA, K. a P. STRNAD, eds. Databases, Texts, Specifications, and Objects. Špindlerův Mlýn, Patejdlova Bouda, 2009-04-15/2009-04-17. Praha: ČVUT v Praze, 2009. ISSN 1613-0073. ISBN 978-80-01-04323-3.

COLBERT, M. a J. KŘIVÁNEK. Real-time dynamic shadows for image-based lighting. In: ENGEL, Wolfgang, ed. ShaderX7: Advanced Rendering Techniques. Boston: Charles River Media, 2009. ISBN 978-1-58450-598-3.

MANNOVÁ, B., ed. Student Research Competition. Praha, 2009-11-20. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2009. ISBN 978-80-01-04455-1.

ŠŤAVA, O., B. BENEŠ a J. KŘIVÁNEK. Interactive hydraulic erosion on the GPU. In: ENGEL, Wolfgang, ed. ShaderX7: Advanced Rendering Techniques. Boston: Charles River Media, 2009. ISBN 978-1-58450-598-3.

Stati ve sbornících konferencí

KOMÁREK, M., K. RICHTA a J. MLEJNEK. Minimalizace pedagogické zátěže. In: Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Informatika XXII/2009. Informatika XXII/2009, Luhačovice, 2009-01-19/2009-01-21. Brno: Konvoj, 2009. p. 22-23. ISBN 978-80-7302-125-8.

FLOURI, T. On Tree Pattern Matching by Pushdown Automata. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2009/

NGUYEN, V. a X. QAFMOLLA. A Practical Approach on Implementing Scrum in Mid-size Companies. In: KŘÍŽ, P., ed. Objekty 2009. Objekty 2009, Hradec Králové, 2009-11-05/2009-11-06. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 293-304. ISBN 978-80-7435-009-2.

KOHLÍK, M. Dependability models based on Petri nets and Markov chains. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Počítačové architektury & diagnostika 2009, Soláň, 2009-09-09/2009-09-11. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 95-103. ISBN 978-80-7318-847-4.

WICKLER, G. et al. Multi-Agent Planning with Decommitment. In: LAWTON, J., J. PATEL a A. TATE, eds. Proceedings of the 5th International Knowledge Systems for Coalitions Operations Conference (KSCO 2009). Knowledge Systems for Coalition Operations 2009, Southampton, 2009-03-31/2009-04-01. Southampton: University of Southampton, 2009. ISBN 0854329021.

MWANSA, L. a J. JANEČEK. Analyzing DHT broadcast algorithm in location record lookup for web applications. In: PROCEEDINGS OF THE 11th ANNUAL CONFERENCE ON WORLD WIDE WEB APPLICATIONS. 11th ANNUAL CONFERENCE ON WORLD WIDE WEB APPLICATIONS, Port Elizabeth, 2009-09-02/2009-09-04. Cape Town: Cape Peninsula University of Technology, 2009. p. 4-15. ISBN 978-0-620-45215-1. Dostupné z: http://www.zaw3.co.za/index.php/ZA-WWW/2009/schedConf/presentations

ČEPEK, M., P. KORDÍK a M. ŠNOREK. Testing of Inductive Preprocessing Algorithm. In: KORDÍK, P. a Vl. STEPASHKO, eds. Proceedings of the 3rd International Workshop on Inductive Modelling 2009. International Workshop on Inductive Modelling, Krynica, 2009-09-15/2009-09-19. Kiev: Ukr. INTEI, 2009. p. 13-18. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.215.1155&rep=rep1&type=pdf

FLOURI, T., J. JANOUŠEK a B. MELICHAR. Subtree Matching by Deterministic Pushdown Automata. In: Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology. International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Mragowo, 2009-10-12/2009-10-14. New York: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 659-666. ISSN 1896-7094. ISBN 978-83-60810-22-4. DOI 10.1109/IMCSIT.2009.5352769.

MANNOVÁ, B., M. KAČER a J. STOKLASA. Beating homework swindling and teacher fatigue using competitive learning. In: Competitive Learning Symposium. Competitive Learning Institute, Stokholm, 2009-04-19. London: Springer, 2009. p. 26-43.

NEČASKÝ, M. a K. OPOČENSKÁ. Designing and Maintaining XML Integrity Constraints. In: 20th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2009). Database and Expert Systems Applications 2009, Linz, 2009-08-31/2009-09-04. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 485-489. ISBN 978-0-7695-3763-4. DOI 10.1109/DEXA.2009.49.

DRCHAL, J., J. KOUTNÍK a M. ŠNOREK. Combining Multiple Inputs in HyperNEAT Mobile Agent Controller. In: Artificial Neural Networks - ICANN 2009 19th International Conference, Limassol, Cyprus, September 14-17, 2009, Proceedings, Part II. ICANN 2009 19th International Conference on Artificial Neural Networks, Limassol, 2009-09-14/2009-09-17. Berlin: Springer, 2009. p. 775-783. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04276-8. DOI 10.1007/978-3-642-04277-5.

DRCHAL, J., J. KOUTNÍK a M. ŠNOREK. HyperNEAT Controlled Robots Learn How to Drive on Roads in Simulated Environment. In: 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation, Trondheim, 2009-05-18/2009-05-21. Singapore: Research Publishing Services, 2009. ISBN 978-1-4244-2959-2. DOI 10.1109/CEC.2009.4983067. Dostupné z: http://cig.felk.cvut.cz/research/publications/roboneatCEC2009.pdf

JIRKOVSKÝ, V. a I. JELÍNEK. Proposing of modular system for web information. In: Proceedings of the CompSysTech 2009 Conference. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Ruse, 2009-06-18/2009-06-19. Varna: Academy of Sciences, 2009. p. VI, 9-1-VI,9-4. ACM Digital Library. ISBN 978-1-60558-986-2.

FEUERLICHT, G. et al. Integration of weakly heterogeneous semistructured data. In: Information Systems Development (ISD2008). Information Systems Development 2008, Paphos, 2008-08-25/2008-08-27. New York: Springer, 2009. p. 69-78. Computer Science. ISBN 978-0-387-84809-9. DOI 10.1007/b137171_8.

KOMÁREK, M. a J. MLEJNEK. Rozvoj sociálních kompetencí studentů při řešení softwarových projektů. In: KŘÍŽ, P., ed. Objekty 2009. Objekty 2009, Hradec Králové, 2009-11-05/2009-11-06. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 20-25. ISBN 978-80-7435-009-2.

GUTH, O. a B. MELICHAR. Searching Approximate Covers of Strings Using Finite Automata. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 94-95. ISBN 978-80-01-04286-1. Dostupné z: https://workshop.cvut.cz/2009/

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. The Multiphysics Model of the Gas-damped Micromirror for the MEMS-based optical Switch. In: TROCH, I. a F. BREITENECKER, eds. Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Mathematical modelling, Vídeň, 2009-02-12/2009-02-13. Vienna: ARGESIM, 2009. p. 2700-2703. ISBN 978-3-901608-35-3.

BALACH, J. Synchronizace rekonfigurovatelného systému. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Počítačové architektury & diagnostika 2009, Soláň, 2009-09-09/2009-09-11. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 13-19. ISBN 978-80-7318-847-4.

MACEK, O. a K. RICHTA. The BPM to UML Activity Diagram Transformation Using XSLT. In: RICHTA, K. a P. STRNAD, eds. Databases, Texts, Specifications, and Objects. Databases, Texts, Specifications and Objects 2009, Špindlerův Mlýn, Patejdlova Bouda, 2009-04-15/2009-04-17. Praha: ČVUT v Praze, 2009. p. 119-129. ISSN 1613-0073. ISBN 978-80-01-04323-3.

FLOURI, T. a X. QAFMOLLA. Linear Pattern Matching with Swaps for Short Patterns. In: HOFMAN, R., V. ŠMÍDL a L. PAVELKOVÁ, eds. Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control. 10th International PhD workshop on Systems and Control, Hluboká nad Vltavou, 2009-09-22/2009-09-26. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2009. ISBN 978-80-903834-3-2. Dostupné z: http://as.utia.cas.cz/_store/WORKSHOPS/PHD2009/papers/109.pdf

STRNAD, P. Measurement of Transaction Throughput in Native XML Database. In: CTU Workshop 2009. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 108-109. ISBN 978-80-01-04286-1.

PROCHÁZKA, P. a J. HOLUB. New Word-based Adaptive Dense Compressors. In: Combinatorial Algorithms. 20th International Workshop on Combinatorial Algorithms, Hradec nad Moravicí, 2009-06-28/2009-07-02. Berlin: Springer, 2009. p. 420-431. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-10216-5. DOI 10.1007/978-3-642-10217-2_41.

STRNAD, P. a M. VALENTA. On Benchmarking Transaction Managers. In: Database Systems for Advanced Applications DASFAA 2009 International Workshops: BenchmarX, MCIS, WDPP, PPDA, MBC, PhD, Brisbane, Australia, April 20 - 23, 2009. 1st International Workshop on Benchmarking of XML and Semantic Web Applications, Brisbane, 2009-04-20. Berlin: Springer, 2009. p. 79-92. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04204-1. DOI 10.1007/978-3-642-04205-8_8.

HAPALOVÁ, L. a I. JELÍNEK. Semantic web access prediction by means of WordNet. In: ICWE 2009 Doctoral Consortium Proceedings. 9th International Conference on Web Engineering, San Sebastian, 2009-06-22/2009-06-26. San Sebastian: University of the Basque Country, 2009. p. 66-71. ISSN 1613-0073.

ŠŤAVA, M. a P. TVRDÍK. Security System for Overlapping Non-dedicated Clusters. In: XIAOFEI, L. et al., eds. 2009 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. 2009 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, Chengdu, 2009-08-09/2009-08-12. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 272-281. ISBN 978-0-7695-3747-4.

QAFMOLLA, X. a V. NGUYEN. Model-driven Practices in Web Engineering. In: KŘÍŽ, P., ed. Objekty 2009. Objekty 2009, Hradec Králové, 2009-11-05/2009-11-06. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 185-195. ISBN 978-80-7435-009-2.

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. Modeling and Simulation of Gas-Damped Electrostatic Actuators of MEMS Devices. In: Proceedings of the 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, 2009-07-10/2009-07-13. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2009. p. 251-256. ISBN 978-1-934272-61-9.

ĎURIAN, B. et al. Tuning BNDM with q-Grams. In: Proceedings of the Tenth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments. Tenth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments, New York, 2009-01-03. Philadelphia: SIAM, 2009. p. 29-37. ISBN 978-0-89871-653-5.

PILNÝ, A. et al. Correlation-based Feature Ranking in Combination with Embedded Feature Selection. In: KORDÍK, P. a Vl. STEPASHKO, eds. Proceedings of the 3rd International Workshop on Inductive Modelling 2009. International Workshop on Inductive Modelling, Krynica, 2009-09-15/2009-09-19. Kiev: Ukr. INTEI, 2009. p. 28-35. Dostupné z: http://iwim2009.felk.cvut.cz/files/ProceedingsIWIM09.pdf

JANEČEK, J., P. MACEJKO a T. HAGRAS. Task Scheduing for Clustered Heterogeneous Systems. In: PDCN 2009, Parallel and Distributed Computing and Networks, Proceedings of the IASTED International Conference of. Parallel and Distributed Computing and Networks, Innsbruck, 2009-02-17/2009-02-18. Calgary: IASTED / Acta Press, 2009. p. 115-120. ISBN 978-0-88986-783-3.

RICHTA, K. Modelem řízený vývoj. In: LATES 2009. Ladění a testování softwarových aplikací 2009, Praha, 2009-11-04. Praha: Komix, 2009.

KADLEC, T. a I. JELÍNEK. Perspektivy adaptivních webových technologií. In: Adaptívne siete v informačných systémoch. Adaptívne siete v informačných systémoch, Nitra, 2009-05-19/2009-05-20. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. p. 15-18. ISBN 978-80-8094-593-0.

GUTH, O. a B. MELICHAR. Searching All Seeds of Strings with Hamming Distance using Finite Automata. In: AO, S.I. et al., eds. IMECS 2009: International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Hongkong, 2009-03-18/2009-03-20. Hong Kong: The International Association of Engineers IAENG, 2009. p. 622-629. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISBN 978-988-17012-2-0.

BUK, Z., J. KOUTNÍK a M. ŠNOREK. NEAT in HyperNEAT Substituted with Genetic Programming. In: Adaptive and Natural Computing Algorithms. International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, Kuopio, 2009-04-23/2009-04-25. Heidelberg: Springer, 2009. p. 243-252. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04920-0.

JANEČEK, J. Application of Sector Antennas in Ad-Hoc Topologies. In: International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing. International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing, Leipzig, 2009-06-21/2009-06-24. New York: ACM, 2009. p. 207-211. ISBN 978-1-60558-569-7.

NEČASKÝ, M. a I. MLÝNKOVÁ. On Different Perspectives of XML Data Evolution. In: 20th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2009). Database and Expert Systems Applications 2009, Linz, 2009-08-31/2009-09-04. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 422-426. ISBN 978-0-7695-3763-4. DOI 10.1109/DEXA.2009.10.

KOHLÍK, M. a H. KUBÁTOVÁ. Reconfiguration Strategy for FPGA Dependability Characteristics Improvement based on Stochastic Petri Net. In: Proc. of 4th Descrete-Event System Design. 4th IFAC Workshop on Discrete-Event System Design, Gandia Beach, Valencia, 2009-10-06/2009-10-08. Valencia: University of Valencia, 2009. p. 253-257. ISBN 978-3-902661-69-2.

BAŘINKA, L. a I. JELÍNEK. Data Extraction by Visual Matching. In: Proceedings of the CompSysTech 2009 Conference. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Ruse, 2009-06-18/2009-06-19. Varna: Academy of Sciences, 2009. p. 98:1-98:4. ACM Digital Library. ISBN 978-1-60558-986-2. DOI 10.1145/1731740.1731846.

LEMBERSKI, I. a P. FIŠER. Asynchronous Two-Level Logic of Reduced Cost. In: Proc. of 12th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2009 (DDECS'09). 12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, Liberec, 2009-04-15/2009-04-17. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 68-73. ISBN 978-1-4244-3339-1. DOI 10.1109/DDECS.2009.5012101.

ŠŤAVA, M. a P. TVRDÍK. Overlapping Non-Dedicated Clusters Architecture. In: 2009 International Conference on Computer Engineering and Technology. 2009 International Conference on Computer Engineering and Technology, Singapur, 2009-01-22/2009-01-24. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 2-10. ISBN 978-1-4244-3334-6.

BORECKÝ, J. DEPENDABLE UNIVERSAL BLOCKs (DUBs). In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Počítačové architektury & diagnostika 2009, Soláň, 2009-09-09/2009-09-11. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 42-47. ISBN 978-80-7318-847-4.

MANNOVÁ, B. Vzdělávání - klíč ke spokojenému životu seniorů. In: Vzděkávání - klíč ke spokojenému životu. Vzdělávání - klíč ke spokojenému životu, Olomouc, 2009-06-17/2009-06-19. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. p. 96-99.

BALCÁREK, J., P. FIŠER a J. SCHMIDT. On Properties of SAT Instances Produced by SAT-Based ATPGs. In: Fifth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2009-11-13/2009-11-15. Brno: neuveden, 2009. p. 3-10. ISBN 978-80-87342-04-6.

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. Simulation of the MOEMS - based Torsion Micromirror Switch for Optical Interconnection Networks. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics. International Conference on Informatics, Herľany, 2009-11-23/2009-11-25. Košice: Technical University of Kosice, 2009. p. 298-303. ISBN 978-80-8086-126-1.

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. The distributed parameter Model of the Electrostatic-Actuated Gas-Damped MEMS-based Devices for the Simulation on the Parallel Computer Systems. In: Grid Computing for Complex Problems. 5th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava, 2009-10-26/2009-10-28. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics, 2009. ISBN 978-80-970145-1-3.

LOUPAL, P. a K. RICHTA. XML Query Evaluation Using a Lambda-Calculus Based Framework. In: SOFSEM 2009. SOFSEM 2009, Špindlerův Mlýn, 2009-01-24/2009-01-30. Heidelberg: Springer, 2009. p. 1-13. ISBN 978-3-540-95890-1.

MANNOVÁ, B. Integrating appropriate digital technologies into the processes of knowledge creation. In: CAL09 - Learning in Digital Worlds. CAL09 - Learning in Digital Worlds, Brighton, 2009-03-23/2009-03-25. Oxford: Elsevier, 2009. p. 89-90. Elsevier Limited.

KARAS, M. a K. RICHTA. Obecný editor schémat. In: DATAKON 2009. DATAKON 2009, Srní, 2009-10-10/2009-10-13. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009. p. 135-144. ISBN 978-80-245-1568-7.

BALCÁREK, J. TEST PATTERNS COMPRESSION TECHNIQUES BASED ON SAT SOLVING FOR SCAN-BASED DIGITAL CIRCUITS. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Počítačové architektury & diagnostika 2009, Soláň, 2009-09-09/2009-09-11. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 26-31. ISBN 978-80-7318-847-4.

KOMENDA, A. et al. I-Globe: Distributed planning and coordination of mixed-initiative activities. In: LAWTON, J., J. PATEL a A. TATE, eds. Proceedings of the 5th International Knowledge Systems for Coalitions Operations Conference (KSCO 2009). Knowledge Systems for Coalition Operations 2009, Southampton, 2009-03-31/2009-04-01. Southampton: University of Southampton, 2009. ISBN 0854329021. Dostupné z: http://www.amazon.com/Knowledge-Systems-Coalitions-Operations-2009/dp/0854329021

KORDÍK, P. et al. Building Automation Simulator and Control Strategy for Intelligent and Energy Efficient Home. In: Proceedings of the European Modelling and Simulation Symposium EMS 2009. European Modelling Symposium 2009, Atény, 2009-11-25/2009-11-27. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 123-126. ISBN 978-1-4244-5345-0.

KORDÍK, P. a J. DRCHAL. Meta-optimization survey and possible applications of Inductive Approach in this field. In: Proceedings of the International Conference ISDMCI 2009. ACTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, Yevpatoria, 2009-03-19/2009-03-23. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine, 2009. p. 123-132. Dostupné z: http://neuron.felk.cvut.cz/~kordikp/evp.pdf

KVASNIČKA, J. a H. KUBÁTOVÁ. Single Event Upset Tolerant FPGA Design. In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. 12th Euromicro Conference on Digital System Design, Patras, 2009-08-27/2009-08-29. Linz: J. Kepler University - FAW, 2009. p. 37-38. ISBN 978-3-902457-25-7.

BORECKÝ, J., P. KUBALÍK a H. KUBÁTOVÁ. Reliable Railway Station System based on Regular Structure implemented in FPGA. In: Proc. of 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design. 12th Euromicro Conference on Digital System Design, Patras, 2009-08-27/2009-08-29. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 348-354. ISBN 978-0-7695-3782-5. DOI 10.1109/DSD.2009.210.

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. Collaborative Filtering Support for Adaptive Hypermedia. In: ICWE 2009 Doctoral Consortium Proceedings. 9th International Conference on Web Engineering, San Sebastian, 2009-06-22/2009-06-26. San Sebastian: University of the Basque Country, 2009. p. 55-60. ISSN 1613-0073.

Dizertace

REHÁK, M. Multiagent Trust Modeling for Open Network Environments. Praha: 2009. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University in Prague.

Nepublikované přednášky

GUTH, O. Searching Approximate Covers of Strings Using Finite Automata. Nepublikovaná přednáška. King's College London. 2009-02-06.

FLOURI, T. Tree Pattern Matching by Pushdown Automata. Nepublikovaná přednáška. http://www.dcs.kcl.ac.uk/events/LSD&LAW09/. 2009-02-05.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.