13000 / 13136 - Publikace - 2011

13000 / 13136 - katedra počítačů

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

VOLF, P., D. ŠIŠLÁK a M. PĚCHOUČEK. Large-Scale High-Fidelity Agent-Based Simulation in Air Traffic Domain. Cybernetics and Systems. 2011, 42(7), 502-525. ISSN 0196-9722. DOI 10.1080/01969722.2011.610270.

OTÁHALOVÁ, L. et al. Optical Behaviour of Copper Phthalocyanine Preparations for Inkjet Inks. Acta Chimica Slovenica. 2011, 58(2), 212-216. ISSN 1318-0207.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. Distribuovaný systém pro tvarování vyzařovacího diagramu. Původci: A. MOUCHA, J. KUBR a V. ČERNÝ. Česká republika. Užitný vzor CZ 23308. 2011-12-05. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25254

ČVUT FEL. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti. Původci: Z. KOCUR, P. MACEJKO a V. MAŘÍK. Česká republika. Užitný vzor CZ 21913. 2011-03-07. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23804

Články v ostatních periodikách

ČERNÝ, T. a B. MANNOVÁ. Competitive and Collaborative Approach Towards a More. Effective Education in Computer Science. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY. 2011, 2(2), 163-173. ISSN 1309-517X. Dostupné z: http://www.cedtech.net/articles/225.pdf

KUBALÍK, J. et al. Analysis of Portal for Social Network of IT Professionals. Journal of Systems Integration. 2011, 2(1), 21-28. ISSN 1804-2724.

KUCHAŘ, J. a I. JELÍNEK. Learning Semantic Web Usage Profiles by Using Genetic Algorithms. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, 3(4), 3-20. ISSN 1313-8251.

NGUYEN, V. a X. QAFMOLLA. Model Transformation in Web Engineering and Automated Model Driven Development. International Journal of Modeling and Optimization. 2011, 1(1), 7-12. ISSN 2010-3697.

MALINSKÝ, R. a I. JELÍNEK. A Novel Web Metric for the Evaluation of Internet Trends. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, 7(81), 504-507. ISSN 2010-376X.

FRAJTÁK, K., M. BUREŠ a I. JELÍNEK. Manual testing of web software systems supported by direct guidance of the tester based on design model. World Academy of Science, engineering and Technology. 2011, 80 243-246. ISSN 2010-376X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ČERNÝ, T., ed. Studentské fórum návrhových vzorů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04874-0.

ČERNÝ, T., ed. Studentské fórum navrhovaných vzorů: sborník prací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04874-0.

POKORNÝ, J. et al., eds. Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. 1. sv. 1. ISBN 978-1-4419-9645-9. DOI 10.1007/978-1-4419-9790-6_12.

SNÁŠEL, V., J. POKORNÝ a K. RICHTA, eds. DATESO 2011. Písek, 2011-04-20/2011-04-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. 1. ISSN 1613-0073. ISBN 978-80-248-2391-1.

MALINSKÝ, R. a I. JELÍNEK, eds. Model for Gathering and Processing Data from Web 2.0. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

VALIŠOVÁ, A. a M. BUREŠ. Výchova k práci s informacemi a informačními prameny. In: VALIŠOVÁ, A. a H. KASÍKOVÁ, eds. Pedagogika pro učitele. 2 vyd. Praha: Grada, 2011. s. 213-222. ISBN 978-80-247-3357-9.

FILLER, T. et al., eds. Proceedings of the 13th international conference on Information hiding. Praha, 2011-05-18/2011-05-20. Heidelberg: Springer, 2011. Lecture notes in computer science. ISBN 978-3-642-24177-2.

ČERNÝ, T. a M. J. DONAHOO. MetaMorPic: Self-Contained Photo Archival and Presentation. In: POKORNÝ, J. et al., eds. Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. s. 157-166. 1. sv. 1. ISBN 978-1-4419-9645-9. DOI 10.1007/978-1-4419-9790-6_12.

Stati ve sbornících konferencí

NGUYEN, V. a X. QAFMOLLA. On Model Transformation Methods and Testing of Model Transformation to Support Automated Model Driven Development. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer and Automation Engineering. 3rd International Conference on Computer and Automation Engineering, Chongqing, 2011-01-21/2011-01-23. Singapore: Institute of Electronics Engineers, Inc., 2011. s. 171-175. ISBN 978-1-4244-9462-0.

PRAUS, P., S. JAROMĚŘSKÁ a T. ČERNÝ. SScAC: Towards a framework for small-scale software architectures comparison. In: ČERNÁ, I. et al., eds. SofSem2011: Theory and Practice of Computer Science (LCNS). SofSem 2011, Novy Smokovec, 2011-01-22/2011-01-28. Heidelberg: Springer, 2011. s. 482-493. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-18380-5. DOI 10.1007/978-3-642-18381-2_40.

RYBOLA, Z. a K. RICHTA. Transformation of Binary Relationships with Particular Multiplicity. In: SNÁŠEL, V., J. POKORNÝ a K. RICHTA, eds. DATESO 2011. DATESO 2011: Databases, Texts, Specifications, and Objects, Písek, 2011-04-20/2011-04-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 25-38. 1. ISSN 1613-0073. ISBN 978-80-248-2391-1.

RICHTA, K. a Z. RYBOLA. Transformation of relationships from UML/OCL to SQL. In: ITAT 2011: Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT. ITAT 2011 - Informačné technológie - aplikácie a teória, Terchová, 2011-09-23/2011-09-27. Košice: Univerzita P.J.Šafárika, 2011. s. 31-37. ISBN 978-80-89557-01-1.

LHOTSKÁ, L. et al. ICT and eHealth Projects. In: Telecom World (ITU WT), 2011 Technical Symposium at ITU. GLOBAL TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AND ENABLERS, Geneva, 2011-10-24/2011-10-27. Piscataway: IEEE, 2011. s. 57-62. ISBN 978-1-4577-1148-0.

ČERNÝ, T. a E. SONG. UML-based Enhanced Rich Form Generation. In: Proceedings of the 2011 Research in Applied Computation Symposium (RACS 2011). Research in Applied Computation Symposium, Orlando, Florida, 2011-11-02/2011-11-05. New York: ACM, 2011. s. 192-199. ISBN 978-1-4503-1087-1. DOI 10.1145/2103380.2103420.

BELIČÁK, M., J. POKORNÝ a K. RICHTA. Open Design Architecture for Round Trip Engineering. In: Information Systems Development ISD 2009: Challenge of Practice and Theory in Web-based Information Services. Information System Development 2009, Nanchang, 2009-09-16/2009-09-19. Heidelberg: Springer, 2011. s. 281-293. ISBN 978-1-4419-7205-7. DOI 10.1007/978-1-4419-7355-9_24.

ČERNÝ, T. a M.J. DONAHOO. FormBuilder: A Novel Approach to Deal with View Development and Maintenance. In: BIELIKOVA, M. et al., eds. SofSem 2011 Proceedings of Student Research Forum. SofSem 2011, Novy Smokovec, 2011-01-22/2011-01-28. Bratislava: OKAT, 2011. s. 16-34. 1. ISBN 978-80-88720-17-1.

KOPŘIVA, Š. et al. Parallel Real-time Trajectory Planning in U.S. NAS. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.

VOLF, P. et al. Surveillance of Unmanned Aerial Vehicles Using Probability Collectives. In: Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-agent Systems for Manufacturing. 5th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, Toulouse, 2011-08-29/2011-08-31. Berlin: Springer-Verlag, 2011. s. 235-245. ISBN 978-3-642-23180-3. DOI 10.1007/978-3-642-23181-0_23.

NEČASKÝ, M., D. KUSÁK a K. RICHTA. Servisně Orientované Architektury. In: ZENDULKA, Jaroslav a Marek RYCHLÝ, eds. DATAKON 2011. Mikulov, 2011-10-15/2011-10-18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-26. ISBN 978-80-214-4329-7.

BAS, P., T. FILLER a T. PEVNÝ. "Break Our Steganographic System" --- the ins and outs of organizing BOSS. In: FILLER, T. et al., eds. Proceedings of the 13th international conference on Information hiding. 13th Information Hiding Conference, Praha, 2011-05-18/2011-05-20. Heidelberg: Springer, 2011. s. 59-70. Lecture notes in computer science. ISBN 978-3-642-24177-2.

KUCHAŘ, J. a I. JELÍNEK. Dynamical online modeling of web user behaviour in adaptive web. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-4. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

TOMAN, D. a P. FIŠER. Using Ternary Trees in Logic Synthesis. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-16.

NOVOTNÝ, M. et al. Hardware Architectures for Cryptanalysis. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.

JEŽDÍK, P. et al. USING MATLAB FOR LARGE DATA IMPORTS OF INTRACRANIAL ELECTROENCEFALOGRAMS. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 56-58. ISBN 978-80-7080-794-1. Dostupné z: http://phobos.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/107_senfeld.pdf

KER, A.D. a T. PEVNÝ. A New Paradigm for Steganalysis via Clustering. In: Proceedings of SPIE Volume: 7880. Conference on Media Watermarking, Security, and Forensics III, San Francisco, 2011-01-23/2011-01-27. Bellingham: SPIE, 2011. s. 78800U-78813U. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8417-8.

MUDROVÁ, L. et al. Estimation of Mobile Robot Pose from Optical Mouses. In: Eurobot Conference 2010, International Conference on Research and Education in Robotics. Rapperswil-Jona, 2010-05-27/2010-05-30. Bern: University of Applied Sciences, 2011. s. 93-107. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-27271-4. DOI 10.1007/978-3-642-27272-1_9.

NOVÁK, P. a W. JAMROGA. Agents, Actions and Goals in Dynamic Environments. In: Proceedings of the Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence. The 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence, Barcelona, 2011-07-16/2011-07-22. Menlo Park, California: AAAI Press, 2011. s. 313-318. ISBN 978-1-57735-512-0. DOI 10.5591/978-1-57735-516-8/IJCAI11-062.

MOUCHA, A. a J. GATTERMAYER. Cluster discovery in phase-shift beamformed ad-hoc and sensor networks. In: Wireless Communications and Mobile Computing 2011. The 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Istanbul, 2011-07-05/2011-07-08. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1069-1074. ISBN 978-1-4244-9539-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5982689&tag=1

MOUCHA, A., V. ČERNÝ a J. KUBR. Distributed Phase-Shift Beamformed Power Balancing in Ad-Hoc and Sensor Networks. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. s. !!!. ISBN 978-0-9820958-4-3.

ČERNÝ, T. et al. Cooperative web cache. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC a M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. s. 85-88. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Open Solution for Generation of Draft Test Cases from Design Documentation. In: CUNNINGHAM, S. et al., eds. Proceedings of the Fourth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 11). Fourth International conference on Internet Technologies and Applications, Wrexham, 2011-09-06/2011-09-09. Wrexham: Centre for Applied Internet Research (CAIR), 2011. s. 605-606. ISBN 978-0-946881-68-0.

PEVNÝ, T. Detecting messages of unknown length. In: Proceedings of SPIE Volume: 7880. Conference on Media Watermarking, Security, and Forensics III, San Francisco, 2011-01-23/2011-01-27. Bellingham: SPIE, 2011. s. 78800T-78812T. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8417-8.

JAKOB, M. et al. Intelligent Content-based Privacy Assistant for Facebook. In: Proceedings Web Intelligence and Intelligent Agent Technology WI-IAT11. Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Lyon, 2011-08-22/2011-08-27. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2011. s. 499-500. ISBN 978-0-7695-4513-4.

MACEK, O. a M. KOMÁREK. The practical method of motivating students to iterative software development. In: 24th IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training, CSEE&T 2011. Conference on Software Engineering Education (and Training), Honolulu, 2011-05-22/2011-05-24. New Jersey: IEEE, 2011. s. 512-516. ISSN 1093-0175. ISBN 978-1-4577-0348-5. DOI 10.1109/CSEET.2011.5876135.

CHLUMECKÝ, M. Using reverse engineering to re-implementing procedural source code. In: Objekty 2011. Žilina, 2011-11-24/2011-11-25. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. s. 131-136. ISBN 978-80-554-0432-5.

KOMENDA, A. a P. NOVÁK. Multi-agent Plan Repairing. In: Decision Making in Partially Observable, Uncertain Worlds: Exploring Insights from Multiple Communities, Proceedings of IJCAI 2011 Workshop. The 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence, Barcelona, 2011-07-16/2011-07-22. Menlo Park, California: AAAI Press, 2011. s. 1-6. Dostupné z: http://ijcai-11.iiia.csic.es/files/proceedings/planning_partial_observability.tar.gz

ŠTEMBERA, P. a M. NOVOTNÝ. Breaking Hitag2 with Reconfigurable Hardware. In: KITSOS, P., ed. Proceedings of the 14th Euromicro Conference on Digital System Design. 14th Euromicro Conference on Digital System Design, Oulu, 2011-08-31/2011-09-02. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011. s. 558-563. ISBN 978-0-7695-4494-6. DOI 10.1109/DSD.2011.77.

VOTAVA, O. et al. Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in a Distributed Heterogeneous Systems. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. s. 171-178. ISBN 978-0-9820958-4-3.

ČERNÝ, T. a B. MANNOVÁ. Competitive and Collaborative Approach Towards a More Effective Education in Computer Science. In: The 9th Annual Hawaii International Conference on Education. 9th Annual Hawaii International Conference on Education, Honolulu, 2011-01-04/2011-01-07. Honolulu: Hawaii International Conference on Education, 2011. s. 2886-2895. ISSN 1541-5880. Dostupné z: http://www.hiceducation.org/

JAKOB, M. et al. Content-Based Privacy Management on the Social Web. In: Proceedings Web Intelligence and Intelligent Agent Technology WI-IAT11. Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Lyon, 2011-08-22/2011-08-27. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2011. s. 277-280. ISBN 978-0-7695-4513-4. DOI 10.1109/WI-IAT.2011.208.

PROCHÁZKA, A., M. LUNGU a K. RICHTA. Získávání informací o závislostech mezi projekty v softwarových ekosystémech platformy Java. In: ZENDULKA, Jaroslav a Marek RYCHLÝ, eds. DATAKON 2011. Mikulov, 2011-10-15/2011-10-18. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 31-41. ISBN 978-80-214-4329-7.

ČERNÝ, T. a Michael J. DONAHOO. How to reduce costs of business logic maintenance. In: SHAOZI LL, SL a Y. D. YING DAI, eds. 2011 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2011). Shanghai, 2011-06-10/2011-06-12. Beijing: IEEE, 2011. s. 77-82. 1. ISBN 978-1-4244-8725-7. DOI 10.1109/CSAE.2011.5953174.

RUDOMILOV, I. a I. JELÍNEK. Semantic P2P Search engine. In: FEDCSIS 2011. Workshop on Advances in Programming Languages, Szczecin, 2011-09-19/2011-09-21. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011. s. 991-995. IEEE Catalog Number CFP1185N-USB. ISBN 978-83-60810-22-4.

Dizertace

VOKŘÍNEK, J. Distributed Problem Solving by Means of Agent Negotiation. Prague: Datum obhajoby 2011-06-22. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University. Vedoucí práce V. MAŘÍK.

Nepublikované přednášky

BUK, Z. Accelerating scientific computations, visualizations and selected features of Wolfram Mathematica 8.0. [Nepublikovaná přednáška] APLIMAT 2011, 10th International Conference on Applied Mathematics. 2011-02-03.

ČERNÝ, T. et al. Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentů uživatelského rozhraní. [Nepublikovaná přednáška] CZJUG. 2011-11-28.

Stránka vytvořena 27.10.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.