13000 / 13136 - Publikace - 2013

13000 / 13136 - katedra počítačů

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

VELEMINSKÁ, J. et al. Dental age estimation and different predictive ability of various tooth types in the Czech population: data mining methods. Anthropologischer Anzeiger. 2013, 70(3), 331-345. ISSN 0003-5548. DOI 10.1127/0003-5548/2013/0311.

BARTÁK, RB et al. Formulating the template ILP consistency problem as a constraint satisfaction problem. CONSTRAINTS. 2013, 18(2), 144-165. ISSN 1383-7133. DOI 10.1007/s10601-013-9141-7.

KOMENDA, A. et al. Developing Multiagent Algorithms for Tactical Missions Using Simulation. IEEE Intelligent Systems. 2013, 28(1), 42-49. ISSN 1541-1672. DOI 10.1109/MIS.2012.90.

FAIGL, J., V. VONÁSEK a L. PŘEUČIL. Visiting Convex Regions in a Polygonal Map. Robotics and Autonomous Systems. 2013, 61(10), 1070-1083. ISSN 0921-8890. DOI 10.1016/j.robot.2012.08.013.

SELECKÝ, M. et al. Wind Corrections in Flight Path Planning. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2013, 10(10), ISSN 1729-8806. DOI 10.5772/56455.

RYBOLA, Z. a K. RICHTA. Possible Realizations of Multiplicity Constraints. COMSIS - Computer Science and Information Systems. 2013, 10(4), 1621-1646. ISSN 1820-0214. DOI 10.2298/CSIS121210067R.

FIŠER, D., J. FAIGL a M. KULICH. Growing neural gas efficiently. Neurocomputing. 2013, 104 72-82. ISSN 0925-2312. DOI 10.1016/j.neucom.2012.10.004.

HÁVA, O., P. KORDÍK a M. SKRBEK. Supervised two-step feature extraction for structured representation of text data. Simulation Modelling Practice and Theory. 2013, 33(33), 132-143. ISSN 1569-190X. DOI 10.1016/j.simpat.2012.11.003.

KULICH, M. et al. SyRoTek - Distance Teaching of Mobile Robotics. IEEE Transactions on Education. 2013, 56(1), 18-23. ISSN 0018-9359. DOI 10.1109/TE.2012.2224867.

VANĚK, O. et al. Agent-based model of maritime traffic in piracy-affected waters. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2013, 36 157-176. ISSN 0968-090X. DOI 10.1016/j.trc.2013.08.009.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. System and method for planning/replanning collision free flight plans in real or accelerated time. Původci: D. ŠIŠLÁK et al. Spojené státy americké. Patent US8538673. 2013-09-17. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=8,538,673.PN.&OS=PN/8,538,673&RS=PN/8,538,673

ČVUT. Zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb integrovaných budov. Původci: J. JANEČEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 24942. 2013-02-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=26790

ČVUT. Zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb inteligentních budov. Původci: J. JANEČEK. Česká republika. Patent CZ 304151. 2013-10-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2012&pcipv=685

ČVUT. Distribuovaný systém pro tvarování vyzařovacího diagramu. Původci: A. MOUCHA, J. KUBR a V. ČERNÝ. Česká republika. Patent CZ 303761. 2013-03-13. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=785

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v paketové síti s optimalizací zpoždění. Původci: Z. KOCUR et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 25772. 2013-08-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27695

Články v ostatních periodikách

ČERNÝ, T. et al. Aspect-driven, Data-reflective and Context-aware User Interfaces Design. ACM SIGAPP Applied Computing Review. 2013, 13(4), 53-65. ISSN 1559-6915. DOI 10.1145/2577554.2577561. Dostupné z: http://www.sigapp.org/acr/Issues/V13.4/ACR-13-4-2013.pdf

MOUCHA, A. et al. Distributed phase-shift beamforming power balancing in ad-hoc and sensor networks. Telecommunication Systems. 2013, 2013 1-11. ISSN 1572-9451. DOI 10.1007/s11235-013-9839-2. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11235-013-9839-2

CHLUMECKÝ, M. Call Graph of FORTRAN Captured by GXL. Business & IT. 2013, 2012(2), 91-103. ISSN 1805-3777.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŽELEZNÝ, F. a J. KLÉMA. Využívání znalostí pro získávání znalostí. In: MAŘÍK, V., O. ŠTĚPÁNKOVÁ a J. LAŽANSKÝ, eds. Umělá Inteligence (6). Praha: Academia, 2013. s. 308-324. ISBN 978-80-200-2276-9.

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL a B. BOŠANSKÝ. Knowledge-Based Support of Medical Work in Home Care. In: CRUZ-CUNHA, M.M., I.M. MIRANDA a P. GONÇALVES, eds. Handbook of Research on ICTs and Management Systems for Improving Efficiency in Healthcare and Social Care. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2013. s. 786-804. ISBN 978-1-4666-3990-4. DOI 10.4018/978-1-4666-3990-4.ch041.

SNÁŠEL, V., J. POKORNÝ a K. RICHTA, eds. DATESO 2013. Písek, 2013-04-17/2013-04-19. Ostrava: Dept.of Computer Science, FEECS, VŠB-TUO, 2013. ISBN 978-80-248-2968-5.

NOVÁK, P. et al. Simulated Multi-robot Tactical Missions in Urban Warfare. In: GANZHA, M. a J.C. LAKHMI, eds. Multiagent Systems and Applications Volume 1:Practice and Experience. Berlin: Springer, 2013. s. 147-183. Intelligent Systems Reference Library. sv. 45. ISSN 1868-4394. ISBN 978-3-642-33322-4. DOI 10.1007/978-3-642-33323-1_7.

BLOCKEEL, H. et al., eds. Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases - ECML PKDD 2013, part I. Prague, 2013-09-23/2013-09-27. Heidelberg: Springer, 2013. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40987-5.

VANĚK, O. Modern Technologies for Securing Critical Energy Infrastructures. In: LYUTSKANOV, E., L. ALIEVA a M. SERAFIMOVA, eds. Energy Security in the Wider Black Sea Area - National and Allied Approaches. Amsterdam: IOS Press, 2013. s. 54-63. NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics. sv. 110. ISBN 978-1-61499-260-8. DOI 10.3233/978-1-61499-260-8-54. Dostupné z: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/34740

RIGUZZI, FR a F. ŽELEZNÝ, eds. Inductive Logic Programming, 22nd International Conference, ILP 2012, Dubrovnik, Croatia, September 17-19, 2012, Revised Selected Papers. Dubrovnik, 2012-09-17/2012-09-19. Berlin: Springer, 2013. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-38811-8.

BLOCKEEL, H. et al., eds. Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases - ECML PKDD 2013, part II. Prague, 2013-09-23/2013-09-27. Heidelberg: Springer, 2013. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40990-5.

BLOCKEEL, H. et al., eds. Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases - ECML PKDD 2013, part III. Prague, 2013-09-23/2013-09-27. Heidelberg: Springer, 2013. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40993-6.

ČERNÝ, T., ed. Studentské fórum návrhových vzorů : sborník prací. 2 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05189-4.

Stati ve sbornících konferencí

BARTOŠ, K. a M. REHÁK. Self-Organized Mechanism for Distributed Setup of Multiple Heterogeneous Intrusion Detection Systems. In: Adaptive Host and Network Security. Adaptive Host and Network Security Workshop in Sixth IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, Lyon, 2012-09-14. Lyon: Dynamic Object Language Labs, 2013. s. 31-38. ISBN 978-0-7695-4895-1. DOI 10.1109/SASOW.2012.15.

KOHOUT, J. a R. NERUDA. Two-Phase Genetic Algorithm for Social Network Graphs Clustering. In: 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops. 27th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Barcelona, 2013-03-25/2013-03-28. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2013. s. 197-202. ISBN 978-0-7695-4952-1. DOI 10.1109/WAINA.2013.165.

KOCUR, Z. et al. Measurement of Mobile Communication Devices on the Testing Railway Ring. In: CHROMÝ, E. a S. KLUČIK, eds. 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. Senec, 2013-09-11/2013-09-13. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 34-37. ISBN 978-80-227-4026-5.

MALINSKÝ, R. a I. JELÍNEK. Trend Classification Methodology. In: Proceedings of the IADIS International Conference WWW/INTERNET 2013. International Conference WWW/INTERNET 2013, Fort Worth, TX, 2013-10-22/2013-10-25. Fort Worth, Texas: IADIS Press, 2013. s. 389-393. ISBN 978-989-8533-16-6.

CHLUMECKÝ, M. Optimizing of Parameters Soil Moisture Accounting Model (SAC-SMA). In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05242-6.

TOŽIČKA, J., J. BALATA a Z. MÍKOVEC. Diverse trajectory planning for UAV control displays. In: AAMAS '13 Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. County of Richland: IFAAMAS, 2013. s. 1411-1412. AAMAS '13. ISBN 978-1-4503-1993-5. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2484920.2485250

BOŠANSKÝ, B. et al. Using Double-Oracle Method and Serialized Alpha-Beta Search for Pruning in Simultaneous Move Games. In: Proceedings of the Twenty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. The Twenty-third International Joint Conference on Artificial Intelligence, Beijing, 2013-08-03/2013-08-09. Menlo Park, California: AAAI Press, 2013. s. 48-54. ISSN 1045-0823. ISBN 978-1-57735-633-2. Dostupné z: http://ijcai.org/papers13/contents.php

MÁTL, L. et al. ELISA: Extensible Layer for Internet Services and Applications. In: Building Sustainable Information Systems. International Conference on Information Systems Development (ISD2012), Prato, 2012-08-29/2012-08-30. Milano: Springer, 2013. s. 309-321. XIV. ISBN 978-1-4614-7540-8. DOI 10.1007/978-1-4614-7540-8_24.

CHLUMECKÝ, MCH. Case Study of Legacy Systems: Converting and Improvement. In: MOLHANEC, M., Michal BEJČEK a Jan VORÁČEK, eds. SDOT 2013. Federated conference on 39th Software Development abd 17th Object Technologies, Jihlava, 2013-11-08. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2013. s. 61-70. ISBN 978-80-86847-66-5.

RICHTA, K., H. KUBÁTOVÁ a T. RICHTA. Petri Nets versus UML State Machines. In: MOLHANEC, M., Michal BEJČEK a Jan VORÁČEK, eds. SDOT 2013. Federated conference on 39th Software Development abd 17th Object Technologies, Jihlava, 2013-11-08. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-86847-66-5.

ŠTOLBA, M. a A. KOMENDA. Fast-Forward Heuristic for Multiagent Planning. In: NISSIM, R., D.L. KOVACS a R. BRAFMAN, eds. Proceedings of the 1st Workshop on Distributed and Multi-Agent Planning. Distributed and Multi-Agent Planning Workshop, 23rd International Conference on Automated Planning and Scheduling, Rome, 2013-06-10/2013-06-14. 2013. s. 75-83. Dostupné z: http://icaps13.icaps-conference.org/wp-content/uploads/2013/05/dmap13-proceedings.pdf

KALINA, P., J. VOKŘÍNEK a V. MAŘÍK. The Art of Negotiation: Developing Efficient Agent-Based Algorithms for Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows. In: MAŘÍK, V., J. L. M. LASTRA a P. SKOBELEV, eds. Proceedings of the 6th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. 6th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, Prague, 2013-08-26/2013-08-28. Heidelberg: Springer, 2013. s. 187-198. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40089-6. DOI 10.1007/978-3-642-40090-2_17.

KUŽELKA, O., A. SZABÓOVÁ a F. ŽELEZNÝ. Bounded Least General Generalization. In: RIGUZZI, FR a F. ŽELEZNÝ, eds. Inductive Logic Programming, 22nd International Conference, ILP 2012, Dubrovnik, Croatia, September 17-19, 2012, Revised Selected Papers. 22nd International Conference on Inductive Logic Programming, Dubrovnik, 2012-09-17/2012-09-19. Berlin: Springer, 2013. s. 116-129. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-38811-8. DOI 10.1007/978-3-642-38812-5_9.

LISÝ, V. et al. Convergence of Monte Carlo Tree Search in Simultaneous Move Games. In: Advances in Neural Information Processing Systems 26. Neural Information Processing Systems 26, Reno, 2013-12-05/2013-12-08. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2013. s. 2112-2120. ISSN 1049-5258. ISBN 9781632660244.

KRAJNÍK, T. et al. External Localization System for Mobile Robotics. In: ICAR2013: Proceedings of 16th International Conference on Advanced Robotics. 16th International Conferences on Advance Robotics, Montevideo, 2013-11-25/2013-11-29. 2013. DOI 10.1109/ICAR.2013.6766520.

PEVNÝ, T., M. REHÁK a Martin KOMON. Attacking the IDS learning processes. In: Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2013 IEEE International Conference on. IEEE international conference on Acoustics, Speech, and Signal processing 2013, Vancouver, 2013-05-26/2013-05-31. Piscataway: IEEE, 2013. s. 8687-8691. ISSN 1520-6149. ISBN 9781479903566. DOI 10.1109/ICASSP.2013.6639362.

TOŽIČKA, J., D. ŠIŠLÁK a M. PĚCHOUČEK. Planning of Diverse Trajectories. In: Proceedings of 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Barcelona, 2013-02-15/2013-02-18. Berlin: Springer, 2013. s. 120-129. ISBN 978-989-8565-38-9.

HRNČÍŘ, J. a M. JAKOB. Generalised Time-Dependent Graphs for Fully Multimodal Journey Planning. In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Haag, 2013-10-06/2013-10-09. Red Hook, NY: Curran Associates, 2013. s. 2138-2145. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6. DOI 10.1109/ITSC.2013.6728545. Dostupné z: http://agents.fel.cvut.cz/~hrncir/publications/hrncir2013_ITSC.pdf

ČEMUS, K. a T. ČERNÝ. Towards Effective Business Logic Design. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

VANĚK, O., M. JAKOB a M. PĚCHOUČEK. Using Data-Driven Simulation for Analysis of Maritime Piracy. In: BOSSE, E., E. SHAHBAZIAN a G. ROGOVA, eds. Prediction and Recognition of Piracy Efforts Using Collaborative Human-Centric Information Systems. Salamanca, 2011-09-19/2011-09-30. Amsterdam: IOS Press, 2013. s. 109-116. ISBN 978-1-61499-200-4. DOI 10.3233/978-1-61499-201-1-109.

VAZQUEZ-OTERO, A. et al. Reaction-Diffusion Process Based Computational Model for Mobile Robot Exploration Task. In: Workshop Proceedings on Unconventional Approaches to Robotics. 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Karlsruhe, 2013-05-06/2013-05-10. Piscataway: IEEE, 2013. s. 16-18. ISBN 978-1-4673-5642-8.

RICHTA, K., H. KUBÁTOVÁ a T. RICHTA. Can Software Engineers be Liberated from Petri Nets?. In: Informačné Technológie - Aplikácie a Teória 2013. Donovaly, 2013-09-11/2013-09-15. 2013. s. 121. ISBN 149095208X.

HÁVA, O., M. SKRBEK a P. KORDÍK. Vector representation of context networks of latent topics. In: Proceedings of the World Congress on Engineering 2013. World Congress on Engineering, WCE 2013, London, 2013-05-03/2013-05-05. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2013. s. 286-290. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-19251-0-7.

PLANDER, I. a M. ŠTEPANOVSKÝ. A Novel Integrated Three-Dimensional MEMS Photonic Cross-Connect Switch for All-Optical Networks. In: INFORMATICS 2013: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS. 12th International Conference on Informatics (INFORMATICS 2013), Spisska Nova Ves, 2013-11-05/2013-11-07. Košice: Technical University of Kosice, 2013. s. 28-32. ISBN 978-80-8143-127-2.

SELECKÝ, M. et al. Deployment of Multi-agent Algorithms for Tactical Operations on UAV Hardware. In: AAMAS '13 Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. County of Richland: IFAAMAS, 2013. s. 1407-1408. AAMAS '13. ISBN 978-1-4503-1993-5. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2485248

BOŠANSKÝ, B. Solving Extensive-Form Games with Double-Oracle Methods. In: AAMAS '13 Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. County of Richland: IFAAMAS, 2013. s. 1423-1424. AAMAS '13. ISBN 978-1-4503-1993-5. Dostupné z: http://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2013/forms/authors.htm

KRAJNÍK, T. et al. External Localization System for Mobile Robotics. In: Proceedings of the International Conference on Advanced Robotics 2013. The 16th International Conference on Advanced Robotics, Montevideo, 2013-11-25/2013-11-29. Piscataway: IEEE, 2013. s. 1-6. ISBN 978-1-4799-2722-7. DOI 10.1109/ICAR.2013.6766520. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6766520&isnumber=6766447

MÁTL, L. et al. ELISA: Extensible Layer for Internet Services and Applications. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6.

KER, Andrew et al. Moving Steganography and Steganalysis from the Laboratory into the Real World. In: Proceedings of the first ACM workshop on Information hiding and multimedia security. ACM workshop on Information hiding and multimedia security, Montpellier, 2013-06-17/2013-06-19. New York: ACM Press, 2013. s. 45-58. ISBN 978-1-4503-2081-8. DOI 10.1145/2482513.2482965.

PEVNÝ, T. a Andrew D. KER. The Challenges of Rich Features in Universal Steganalysis. In: Media Watermarking, Security, and Forensics 2013. 2013 IS&T/SPIE Electronic Imaging, San Francisco, 2013-02-03/2013-02-07. Washington: SPIE, 2013. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494382. DOI 10.1117/12.2006790.

DRCHAL, J. a M. ŠNOREK. Genetic Programming of Augmenting Topologies for Hypercube-Based Indirect Encoding of Artificial Neural Networks. In: Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications. 7th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Ostrava, 2012-09-05/2012-09-07. Heidelberg: Springer, 2013. s. 63-72. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-642-32921-0. DOI 10.1007/978-3-642-32922-7_7.

JUSKO, J. a M. REHÁK. Revealing Cooperating Hosts by Connection Graph Analysis. In: Security and Privacy in Communication Networks. 8th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks, Padua, 2012-09-03/2012-09-05. Berlin: Springer, 2013. s. 241-255. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. ISSN 1867-8211. ISBN 978-3-642-36882-0. DOI 10.1007/978-3-642-36883-7_15.

TOŽIČKA, J., D. ŠIŠLÁK a M. PĚCHOUČEK. Planning of diverse trajectories for UAV control displays. In: AAMAS '13 Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. County of Richland: IFAAMAS, 2013. s. 1231-1232. AAMAS '13. ISBN 978-1-4503-1993-5. Dostupné z: http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=2485158&type=pdf

DURKOTA, K. a A. KOMENDA. Deterministic Multiagent Planning Techniques: Experimental Comparison (Short paper). In: NISSIM, R., D.L. KOVACS a R. BRAFMAN, eds. Proceedings of the 1st Workshop on Distributed and Multi-Agent Planning. Distributed and Multi-Agent Planning Workshop, 23rd International Conference on Automated Planning and Scheduling, Rome, 2013-06-10/2013-06-14. 2013. s. 43-47. Dostupné z: http://icaps13.icaps-conference.org/wp-content/uploads/2013/05/dmap13-proceedings.pdf

KOMENDA, A., P. NOVÁK a M. PĚCHOUČEK. How to Repair Multi-agent Plans: Experimental Approach. In: NISSIM, R., D.L. KOVACS a R. BRAFMAN, eds. Proceedings of the 1st Workshop on Distributed and Multi-Agent Planning. Distributed and Multi-Agent Planning Workshop, 23rd International Conference on Automated Planning and Scheduling, Rome, 2013-06-10/2013-06-14. 2013. s. 66-74. Dostupné z: http://icaps13.icaps-conference.org/wp-content/uploads/2013/05/dmap13-proceedings.pdf

BOŠANSKÝ, B. et al. Double-Oracle Algorithm for Computing an Exact Nash Equilibrium in Zero-Sum Extensive-Form Games. In: AAMAS '13 Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. County of Richland: IFAAMAS, 2013. s. 335-342. AAMAS '13. ISBN 978-1-4503-1993-5. Dostupné z: http://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2013/forms/authors.htm

ANH TRUONG, T.V., P. BENDA a J. VOKŘÍNEK. The Task Agent Resource Function application in UAV domain. In: AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Boston, 2013-08-19/2013-08-22. Reston, VA: AIAA, 2013. Guidance, Navigation, and Control and Co-located Conferences. ISBN 978-1-62410-224-0. DOI 10.2514/6.2013-4798. Dostupné z: http://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2013-4798

VANĚK, O. a M. PĚCHOUČEK. Dynamic group transit scheme for corridor transit. In: MASRI, H., ed. Proceedings of the 5th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization. International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Hammamet, 2013-04-28/2013-04-30. Piscataway: IEEE, 2013. s. 1-6. ISBN 978-1-4673-5814-9. DOI 10.1109/ICMSAO.2013.6552597. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractKeywords.jsp?arnumber=6552597&refinements%3D4280101577%26punumber%3D6547264%26sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6552534%29

FAIGL, J. a M. KULICH. On Determination of Goal Candidates in Frontier-Based Multi-Robot Exploration. In: Proceedings of 6th European Conference on Mobile Robots. 6th European Conference on Mobile Robots, Barcelona, 2013-09-25/2013-09-27. Barcelona: Institut de Robotica i Informatica Industrial, 2013. s. 210-215. ISBN 978-1-4799-0263-7. DOI 10.1109/ECMR.2013.6698844.

KUBR, J., V. ČERNÝ a A. MOUCHA. Advanced Methods for Phase Search in Beamformed Ad-Hoc Wireless Networks. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis. 2013 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis, Praha, 2013-05-16/2013-05-18. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2013. s. 1-7. ISBN 978-0-9820958-8-1.

ČERNÝ, T., M. J. DONAHOO a E. SONG. Towards effective adaptive user interfaces design. In: RACS '13 Proceedings of the 2013 Research in Adaptive and Convergent Systems. Research in Adaptive and Convergent Systems, Montreal, 2013-10-01/2013-10-04. New York: ACM, 2013. s. 373-380. ISBN 978-1-4503-2348-2. DOI 10.1145/2513228.2513278.

KOPP, M. a M. HOLEŇA. Design and comparison of two rule-based fuzzy classifiers for computer security. In: VINAŘ, T. et al., eds. ITAT 2013: Information Technologies—Applications and Theory Workshops, Posters, and Tutorials. Informačné Technológie - Aplikácie a Teória 2013, Donovaly, 2013-09-11/2013-09-15. Luxemburg: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. s. 92-99. ISBN 9781490952086.

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. Adaptive System Framework: A Way to a Simple Development of Adaptive Hypermedia Systems. In: ADAPTIVE 2013, The Fifth International Conference on Adaptive and Self-Adaptive Systems and Applications. The Fifth International Conference on Adaptive and Self-Adaptive Systems and Applications, Valencia, 2013-05-27/2013-06-01. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2013. s. 20-25. ISBN 978-1-61208-274-5. Dostupné z: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=adaptive_2013_1_40_50046

KOMENDA, A. et al. Scalable and Robust Multi-agent Planning with Approximated DCOP. In: 6th International Workshop on Optimisation in Multi-Agent Systems (OptMAS 2013), in Proceedings of AAMAS 2013. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. 2013.

KALINA, P., J. VOKŘÍNEK a V. MAŘÍK. An Efficient Route Minimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows based on Agent Negotiation. In: Proceedings of the 16th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems. 16th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems, Dunedin, 2013-12-01/2013-12-06. Heidelberg: Springer, 2013. s. 149-164. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-44926-0. DOI 10.1007/978-3-642-44927-7_11.

ČÁP, M. et al. Multi-agent RRT*: Sampling-based Cooperative Pathfinding. In: Autonomous Robots and Multirobot Systems (ARMS) Workshop. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. 2013. s. 30-46. 337.

STRNAD, P., O. MACEK a P. JÍRA. Mapping XML to Key-Value Database. In: LAUX, F. a L. STROMBACK, eds. DBKDA 2013, The Fifth International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications. The Fifth International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications, Sevilla, 2013-01-27/2013-02-01. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2013. s. 121-127. ISBN 978-1-61208-247-9.

SKŘIVÁNEK, Z. a K. RICHTA. How can formalization of SOA help in finding solutions for IT systems. In: SNÁŠEL, V., J. POKORNÝ a K. RICHTA, eds. DATESO 2013. DATESO 2013: Databases, Texts, Specifications, and Objects, Písek, 2013-04-17/2013-04-19. Ostrava: Dept.of Computer Science, FEECS, VŠB-TUO, 2013. s. 70-79. ISBN 978-80-248-2968-5.

ANDĚL, M., J. KLÉMA a Z. KREJČÍK. Integrating mRNA and miRNA Expression with Interaction Knowledge to Differentiate Myelodysplastic Syndrome. In: VINAŘ, T. et al., eds. ITAT 2013: Information Technologies—Applications and Theory Workshops, Posters, and Tutorials. Informačné Technológie - Aplikácie a Teória 2013, Donovaly, 2013-09-11/2013-09-15. Luxemburg: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. s. 48-55. ISBN 9781490952086.

MACÍK, M. et al. Platform-Aware Rich-Form Generation for Adaptive Systems through Code-Inspection. In: Human Factors in Computing and Informatics. International Conference on Human Factors in Computing & Informatics, Maribor, 2013-07-01/2013-07-03. Heidelberg: Springer, 2013. s. 768-784. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-39061-6. DOI 10.1007/978-3-642-39062-3_55.

VOKŘÍNEK, J. et al. A cooperative driver model for traffic simulations. In: 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics. Bochum, 2013-07-29/2013-07-31. Piscataway: IEEE, 2013. s. 756-761. ISSN 1935-4576. ISBN 978-1-4799-0752-6. DOI 10.1109/INDIN.2013.6622979.

KOCUR, Z. et al. Adaptable System Increasing the Transmission Speed and Reliability in Packet Network by Optimizing Delay. In: KTTO 2013 Proceedings of Extended Abstracts. 13th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, Hradec nad Moravicí, 2013-09-04/2013-09-06. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 13-14.

JAKOB, M. a Z. MOLER. Modular Framework for Simulation Modelling of Interaction-Rich Transport System. In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Haag, 2013-10-06/2013-10-09. Red Hook, NY: Curran Associates, 2013. s. 2152-2159. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6. DOI 10.1109/ITSC.2013.6728547. Dostupné z: http://agents.felk.cvut.cz/publications/download/427

LISÝ, V. a R. PÍBIL. Computing Optimal Attack Strategies Using Unconstrained Influence Diagrams. In: Intelligence and Security Informatics. Pacific Asia Workshop on Intelligence and Security Informatics, Beijing, 2013-08-03. Heidelberg: Springer, 2013. s. 38-46. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-39692-2. DOI 10.1007/978-3-642-39693-9_5.

BALÍK, M. a I. JELÍNEK. Generic Ontology-Based Model for Adaptive Web Environments: A Revised Formal Description Explained within the Context of its Implementation. In: 2013 IEEE 16th International Conference on Computational Science and Engineering (CSE). The 13th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, Sydney, 2013-12-03/2013-12-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2013. s. 495-500. ISSN 1949-0828. ISBN 978-0-7695-5096-1. DOI 10.1109/CSE.2013.80. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6755260&queryText%3DGeneric+Ontology-Based+Model+for+Adaptive+Web+Environments

ČÁP, M. et al. Asynchronous decentralized prioritized planning for coordination in multi-robot system. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Tokyo, 2013-11-03/2013-11-08. 2013. ISBN 978-1-4673-6357-0. DOI 10.1109/IROS.2013.6696903. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6696903

BARTOŠ, K. a M. REHÁK. Self-organized Collaboration of Distributed IDS Sensors. In: Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment. 9th Conference on Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment, Heraklion, 2012-06-26/2012-06-27. Berlin: Springer-Verlag, 2013. s. 214-231. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-37299-5.

RUDOMILOV, I. Simulation possibilities of Semantic Class-based P2P in PeerSim environment. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://webing.felk.cvut.cz/wp-content/uploads/2012/11/poster2013IR.pdf

JANOUŠEK, P. a J. FAIGL. Speeding Up Coverage Queries in 3D Multi-Goal Path Planning. In: ICRA2013: Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Karlsruhe, 2013-05-06/2013-05-10. Piscataway: IEEE, 2013. s. 5067-5072. ISSN 1050-4729. ISBN 978-1-4673-5641-1. DOI 10.1109/ICRA.2013.6631303.

FAIGL, J. et al. Low-Cost Embedded System for Relative Localization in Robotic Swarms. In: ICRA2013: Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Karlsruhe, 2013-05-06/2013-05-10. Piscataway: IEEE, 2013. s. 985-990. ISSN 1050-4729. ISBN 978-1-4673-5641-1. DOI 10.1109/ICRA.2013.6630694.

MALINSKÝ, R. Webometric Overview. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

ČERNÝ, V. a J. KUBR. Design of the Protocol Stack for the Distributed Phase-Shift Beamforming. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

FILIPSKÝ, M., M. BUREŠ a I. JELÍNEK. Finding Common Subsequences in Recorded Test Cases. In: Proceedings of ICSEA 2013: The Eighth International Conference on Software Engineering Advances. The Eighth International Conference on Software Engineering Advances, Venice, 2013-10-27/2013-11-01. Wilmington: IARIA, 2013. s. 51-54. ISSN 2308-4235. ISBN 978-1-61208-304-9. Dostupné z: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2013_2_40_10272

ČÁP, M. et al. Multi-agent RRT*: sampling-based cooperative pathfinding. In: AAMAS '13 Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems. Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent systems, Saint Paul, Minnesota, 2013-05-06/2013-05-10. County of Richland: IFAAMAS, 2013. AAMAS '13. ISBN 978-1-4503-1993-5. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2484920.2485174

PEVNÝ, T. Anomaly detection by bagging. In: Solving Complex Machine Learning Problems with Ensemble Methods. European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Prague, 2013-09-23/2013-09-27. 2013. s. 25-40. Dostupné z: http://ama.imag.fr/COPEM/copem2013_proceedings.pdf

Dizertace

DRCHAL, J. Base Algorithms for Hypercube-based Encoding of Artificial Neural Networks. Praha: Datum obhajoby 2013-09-30. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí práce M. ŠNOREK.

SZABÓOVÁ, A. Prediction of DNA-Binding Propensity of Proteins Using Machine Learning. Praha: Datum obhajoby 2013-11-11. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University in Prague. Vedoucí práce F. ŽELEZNÝ.

STRNAD, P. XML Transactions. Datum obhajoby 2013-11-12. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra počítačů. Vedoucí práce K. RICHTA.

KOMENDA, A. Domain-Independent Multiagent Plan Repair. Praha: Datum obhajoby 2013-12-16. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí práce M. PĚCHOUČEK.

KUŽELKA, O. Fast Construction of Relational Features for Machine Learning. Prague: Datum obhajoby 2013-10-11. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University. Vedoucí práce F. ŽELEZNÝ.

VOLF, P. Multiagent Simulation of Air Space and Air Traffic Management. Prague: Datum obhajoby 2013-06-27. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University.

VANĚK, O. Computational Methods for Transportation Security. Prague: Datum obhajoby 2013-12-16. Doktorská práce (Ph.D.). Czech Technical University. Vedoucí práce V. MAŘÍK.

ŠIŠLÁK, D. Agent-Based Approach to Air-Traffic Modeling, Simulation and Collision Avoidance. Prague: Datum obhajoby 2014-04-09. Docentská habilitační práce. Czech Technical University.

Výzkumné zprávy

KUŽELKA, O. et al. Systém pro výpočet Generálního a Hlavního klíče. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Centrum strojového vnímání, 2013. Zpráva č. CTU--CMP--2013--31. ISSN 1213-2365.

ČERTICKÝ, M. Implementing a Wall-In Building Placement in StarCraft with Declarative Programming. [Výzkumná zpráva] 2013.

VOKŘÍNEK, J. et al. Research for Applying Multi-Agent Techniques towards Onboard Automobile Purposes. [Výzkumná zpráva] 2013.

VOKŘÍNEK, J. a A. HORKÝ. Automated plannig system for material planning over more plants. [Výzkumná zpráva] 2013.

KOHOUT, J. a T. PEVNÝ. Modeling behavior twitter users. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. Final report.

VOKŘÍNEK, J. a A. HORKÝ. Development of multi agent traffic simulation environment with detailed vehicle model. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. Progress report v0.1.

ŽELEZNÝ, F. a G. ŠOUREK. Reconstructing Events from Networks Flows: Progress Report. [Výzkumná zpráva] 2013.

VOKŘÍNEK, J. a A. HORKÝ. Advanced Planning System Update for B2B Communication Changes. [Výzkumná zpráva] 2013.

ŽELEZNÝ, F. et al. Key/Lock system computation: progress report. [Výzkumná zpráva] 2013.

Stránka vytvořena 22.10.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.