ČeskyEnglish

13000 / 13136 - Publikace - 2017

13000 / 13136 - katedra počítačů

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ZAMLI, K.Z. et al. Fuzzy adaptive teaching learning-based optimization strategy for the problem of generating mixed strength t-way test suites. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2017, 59 35-50. ISSN 0952-1976.

FRAJTÁK, K., M. BUREŠ a I. JELÍNEK. Exploratory testing supported by automated reengineering of model of the system under test. Cluster Computing. 2017, 20(1), 855-865. ISSN 1386-7857.

ZAMLI, K.Z. et al. An Experimental Study of Hyper-heuristic Selection and Acceptance Mechanism for Combinatorial T-way Test Suite Generation. Information Sciences. 2017, 399 121-153. ISSN 0020-0255.

AGHASYAN, M. et al. First Measurement of Transverse-Spin-Dependent Azimuthal Asymmetries in the Drell-Yan Process. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2017, 119(11), ISSN 0031-9007.

HRNČÍŘ, J. et al. Practical Multicriteria Urban Bicycle Routing. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2017, 18(3), 493-504. ISSN 1524-9050.

AL-BEYWANEE, B. et al. Handling Constraints in Combinatorial Interaction Testing in the presence of Multi Objective Particle Swarm and Multithreading. Information and Software Technology. 2017, 86(June 2017), 20-36. ISSN 0950-5849.

Články v ostatních periodikách

TRNKA, M. a T. ČERNÝ. Authentication and Authorization Rules Sharing for Internet of Things. Software Networking. 2017, 2017(2), 35-52. ISSN 1097-024X. Dostupné z: http://www.www.riverpublishers.com/journal_read_html_article.php?j=JSN/2017/1/003

TOMÁŠEK, M. a T. ČERNÝ. Automated User Interface Generation Involving Field Classification. Software Networking. 2017, 2017(1), 53-78. ISSN 2445-9739. Dostupné z: http://www.riverpublishers.com/journal_read_html_article.php?j=JSN/2017/1/004

ŠTOLBA, M. a A. KOMENDA. The MADLA planner: Multi-agent Planning by Combination of Distributed and Local Heuristic Search. Artificial Intelligence. 2017, 252 175-210. ISSN 0004-3702.

CHLUMECKÝ, M., J. BUCHTELE a K. RICHTA. Application of Random Number Generators in Genetic Algorithms to Improve Rainfall-Runoff Modelling. Journal of Hydrology. 2017, 553 350-355. ISSN 0022-1694.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SCHAEFER, M., M. ČÁP a J. VOKŘÍNEK. AgentDrive: Agent-Based Simulator for Intelligent Cars and Its Application for Development of a Lane-Changing Assistant. In: Agent-Based Modeling of Sustainable Behaviors. Wien: Springer, 2017. p. 143-166. ISBN 978-3-319-46330-8. DOI 10.1007/978-3-319-46331-5_7.

RICHTA, K., P MORAVEC a J. ŠEBEK, eds. DATESO 2017. Rančířov, 2017-04-10/2017-04-12. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06138-1. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2017/

Stati ve sbornících konferencí

ČERMÁK, J., B. BOŠANSKÝ a M. PĚCHOUČEK. Combining Incremental Strategy Generation and Branch and Bound Search for Computing Maxmin Strategies in Imperfect Recall Games. In: Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, São Paulo, 2017-05-08/2017-05-12. New York: ACM, 2017. p. 902-910.

KOMÁREK, T. a P. SOMOL. End-node Fingerprinting for Malware Detection on HTTPS Data. In: Proceedings of the 12th International Conference on Availability, Reliability and Security. The 12th International Conference on Availability, Reliability and Security, Reggio Calabria, 2017-08-29/2017-09-01. New York: ACM, 2017. ISBN 978-1-4503-5257-4. DOI 10.1145/3098954.3107007. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3098954.3107007

ČERMÁK, J. Solving Imperfect Recall Games. In: Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, São Paulo, 2017-05-08/2017-05-12. New York: ACM, 2017. p. 1820-1821.

ŠEBEK, J. a K. RICHTA. Impact of User’s Emotion on Software Adaptation. In: RICHTA, K., P MORAVEC a J. ŠEBEK, eds. DATESO 2017. DATESO 2017 - Data, Texty, Specifikace a Objekty, Rančířov, 2017-04-10/2017-04-12. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. p. 1-14. ISBN 978-80-01-06138-1. Dostupné z: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2017/

BOŠANSKÝ, B. et al. Computing Maxmin Strategies in Extensive-form Zero-sum Games with Imperfect Recall. In: HERIK, J.V.D., A.P. ROCHA a J. FILIPE, eds. Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence - Volume 2. 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Porto, 2017-02-24/2017-02-26. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2017. p. 63-74. ISBN 978-989-758-220-2. DOI 10.5220/0006121200630074.

PĚNIČKA, R. et al. Dubins Orienteering Problem with Neighborhoods. In: Proceedings of 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Miami, 2017-06-13/2017-06-16. IEEE, 2017. p. 1555-1562. ISBN 978-1-5090-4495-5. DOI 10.1109/ICUAS.2017.7991350.

Stránka vytvořena 25.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.