13000 / 13137 - Granty - 2009

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2009

Dobeš, J.: Speciální metody modelování a simulace spínaných obvodů
2008 - 2010, GA102/08/0784
Dobeš, J.: Vybavení laboratoře rádiových zařízení pro výuku rádiových komunikačních systémů
2009 - 2009, 826Aa
Hudec, R.: Mezinárodní workshop IBWS 2009
2009 - 2009, CTU0917413
Hudec, R.: Algoritmy, zpracování obrazu a analýzy v archivu fotografických desek PARI
2009 - 2012, ME09027
Hudec, R.: Adaptivní rentgenová optika určená pro vesmírnou misi Generation X
2009 - 2012, ME09028
Hudec, R.: Automatická detekce a obrazová analýza optické emise kosmických gama záblesků
2009 - 2013, GA102/09/0997
Klíma, M.: 942521-K13137-RP Laboratoř svět.,osvětl.,proj. a z
2009 - 2009, -RP Laborator
Páta, P.: Studium sporadických meteorů a slabých meteorických rojů s využitím automatických videokamer
2009 - 2013, GA205/09/1302
Sýkora, J.: Zpracování signálu a technika rádiového rozhraní MIMO rádiových komunikačních systémů
2007 - 2010, OC 188
Sýkora, J.: Mobilní rádiové komunikační systémy s distribuovaným, kooperativním a MIMO zpracováním
2009 - 2012, GA102/09/1624
Šafář, J.: 13. Světový kongres IAIN: Optimální volba parametrů GRI navigačního systému eLoran
2009 - 2009, CTU0915413
Vencovský, V.: Objektivní hodnocení kvality komprese zvukových signálů pomocí modelu sluchové dráhy
2009 - 2009, CTU0909613
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.