13000 / 13137 - Granty - 2010

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2010

Bernas, M.: Doplňkový televizní přenos obrazu animovaného znakového řečníka
2010 - 2011, SGS10/203/OHK3/2T/13
Blažek, M.: Analýza prostorově a časově variantních vědeckých zobrazovacích systémů
2010 - 2012, SGS10/285/OHK3/3T/13
Černý, D.: Nové metody pro analýzu, modelování a optimalizaci nelineárních vysokofrekvenčních obvodů
2010 - 2012, SGS10/286/OHK3/3T/13
Dobeš, J.: Speciální metody modelování a simulace spínaných obvodů
2008 - 2010, GA102/08/0784
Dobeš, J.: Memristivní, memkapacitivní a meminduktivní systémy: základní výzkum, modelování a simulace
2010 - 2012, GAP102/10/1614
Dobeš, J.: Symbolické a semisymbolické metody pro výkonové a mechatronické aplikace
2010 - 2012, GAP102/10/1665
Dostál, P.: Implementace, ověření a porovnání vybraných interpolačních algoritmů používaných v bezpečnostních obrazových systémech
2010 - 2010, SGS10/078/OHK3/1T/13
Fliegel, K.: Databáze speciálních obrazových testů pro stereoskopické systémy a systémy zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem
2010 - 2010, SGS10/079/OHK3/1T/13
Habarta, M.: Měření vlastnosti nových televizních zobrazov…
2010 - 2010, G1 2662
Habarta, M.: Implementace algoritmu pro interpolaci a aproximaci dat v 3D prostoru v asistivnich aplikacích
2010 - 2010, SGS10/080/OHK3/1T/13
Hekrdla, M.: Distribuovaný, kooperující a MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) signál processing na fyzické vrstvě v obecné více zdrojové a více uzlové mobilní bezdrátové síti
2010 - 2012, SGS10/287/OHK3/3T/13
Hudec, R.: Algoritmy, zpracování obrazu a analýzy v archivu fotografických desek PARI
2009 - 2012, ME09027
Hudec, R.: Adaptivní rentgenová optika určená pro vesmírnou misi Generation X
2009 - 2012, ME09028
Hudec, R.: Automatická detekce a obrazová analýza optické emise kosmických gama záblesků
2009 - 2013, GA102/09/0997
Husník, L.: Identifikace a potlačování nelinearit elektroakustických měničů
2010 - 2011, MEB021035
Kekrt, D.: Návrh a hardwarová implementace širokopásmového transceiveru s iterativně synchronizovaným turbokódem
2010 - 2011, SGS10/204/OHK3/2T/13
Klíma, M.: Multimediální měřicí laboratoř
2010 - 2010, Aa 1936
Klíma, M.: Centrum asistivních technologií (CAT) – I. Fáze
2010 - 2010, -RP-CAT 1.faze
Klíma, M.: Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace
2010 - 2014, GAP102/10/1320
Matějka, Š.: Inovace předmětu Laboratoř rádiových systémů
2010 - 2010, F1a 2141
Nováček, J.: Hybridní kodér zvuku využívající principy waveletové transformace
2010 - 2010, SGS10/081/OHK3/1T/13
Páta, P.: Studium sporadických meteorů a slabých meteorických rojů s využitím automatických videokamer
2009 - 2013, GA205/09/1302
Rund, F.: Využití algoritmů virtuálního polohování zdrojů zvuku pro prostorovou orientaci zrakově postižených
2010 - 2010, SGS10/082/OHK3/1T/13
Sýkora, J.: Zpracování signálu a technika rádiového rozhraní MIMO rádiových komunikačních systémů
2007 - 2010, OC 188
Sýkora, J.: Mobilní rádiové komunikační systémy s distribuovaným, kooperativním a MIMO zpracováním
2009 - 2012, GA102/09/1624
Sýkora, J.: EUWB-Enlarged, 258066
2010 - 2010, 258066
Sýkora, J.: SAPHYRE, 248001
2010 - 2012, INFSO-ICT-248001
Sýkora, J.: SAPHYRE - DOTACE MŠMT
2010 - 2012, 7E10039
Stránka vytvořena 22.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.