13000 / 13137 - Granty - 2012

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2012

Blažek, M.: Analýza prostorově a časově variantních vědeckých zobrazovacích systémů
2010 - 2012, SGS10/285/OHK3/3T/13
Černý, D.: Nové metody pro analýzu, modelování a optimalizaci nelineárních vysokofrekvenčních obvodů
2010 - 2012, SGS10/286/OHK3/3T/13
Dobeš, J.: Memristivní, memkapacitivní a meminduktivní systémy: základní výzkum, modelování a simulace
2010 - 2012, GAP102/10/1614
Dobeš, J.: Symbolické a semisymbolické metody pro výkonové a mechatronické aplikace
2010 - 2012, GAP102/10/1665
Dostál, P.: Důležitost oblastí zájmu vzhledem k vnímané kvalitě obrazu a implementace objektivních metrik pro hodnocení kvality obrazu založených na oblastech zájmu
2012 - 2012, SGS12/075/OHK3/1T/13
Hekrdla, M.: Distribuovaný, kooperující a MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) signál processing na fyzické vrstvě v obecné více zdrojové a více uzlové mobilní bezdrátové síti
2010 - 2012, SGS10/287/OHK3/3T/13
Hudec, R.: Algoritmy, zpracování obrazu a analýzy v archivu fotografických desek PARI
2009 - 2012, ME09027
Hudec, R.: Adaptivní rentgenová optika určená pro vesmírnou misi Generation X
2009 - 2012, ME09028
Hudec, R.: Automatická detekce a obrazová analýza optické emise kosmických gama záblesků
2009 - 2013, GA102/09/0997
Hynek, T.: Fyzická vrstva pro kooperující mnoha uzlové sítě
2012 - 2012, SGS12/076/OHK3/1T/13
Ibekwe, M.: Mezivrstvová optimalizace kvality v nových generacích heterogenních mobilních sítí
2012 - 2012, SGS12/077/OHK3/1T/13
Klíma, M.: Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace
2010 - 2014, GAP102/10/1320
Klíma, M.: Quality Evaluation Methods for Calomel Optical Elements
2011 - 2014,
Klíma, M.: Přenos 3D videa v IP sítích
2012 - 2013, 7AMB12GR014
Klíma, M.: Modelování a ověřování metod hodnocení Quality of Experience (QoE) v multimediálních systémech
2012 - 2014, LD12018
Paňko, V.: Nové metody pro modelování parazitních polykřemíkových struktur ve vysokonapěťových polovodičových součástkách
2012 - 2013, SGS12/151/OHK3/2T/13
Páta, P.: Studium sporadických meteorů a slabých meteorických rojů s využitím automatických videokamer
2009 - 2013, GA205/09/1302
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2011 - 2014, 283783
Páta, P.: GLORIA: GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science
2012 - 2014, 7E12074
Roule, P.: Efektivní zpracování GNSS signálů
2012 - 2013, SGS12/152/OHK3/2T/13
Rund, F.: Navigace osob pomocí zvukových signálů pro asistivní technologie
2011 - 2013, SGS11/159/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Mobilní rádiové komunikační systémy s distribuovaným, kooperativním a MIMO zpracováním
2009 - 2012, GA102/09/1624
Sýkora, J.: SAPHYRE, 248001
2010 - 2012, INFSO-ICT-248001
Sýkora, J.: SAPHYRE - DOTACE MŠMT
2010 - 2012, 7E10039
Sýkora, J.: Bezdrátové síťové kódování a zpracování signálu v kooperativních a distribuovaných multi-terminálových a multi-uzlových komunikačních systémech
2012 - 2015, LD12062
Švachula, Z.: Syntéza českého znakového jazyka s využitím systému pro sledování pohybu
2012 - 2012, SGS12/078/OHK3/1T/13
Vejražka, F.: spoluřešitel pro AŽD Praha
2011 - 2013, TA01030124
Vejražka, F.: spoluřešitel pro Honeywell
2011 - 2013, TA01030722
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Yadav, A.: Memprvky - charakterizace, metody návrhu obvodů a subsystémů
2011 - 2013, SGS11/160/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 19.06.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.