Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13137 - Granty - 2018

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2018

Hudec, R.: Integrované aktivity v astrofyzice vysokých energií
2015 - 2019, 654215
Kovář, P.: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
2016 - 2022,
Páta, P.: Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů
2017 - 2019, GA17-05840S
Páta, P.: Videodetekce osob v tunelu v reálném čase
2017 - 2019, FV20548
Rund, F.: Kvalita zvuku v souvislostech s charakteristikami lidského sluchu
2017 - 2019, SGS17/190/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Kooperativní kódování a zpracování v hustých rádiových cloudových komunikačních sítích
2017 - 2020, LTC17042
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Vejražka, F.: URP4 - Určování absolutní a relativní polohy v prostředí 4. průmyslové revoluce
2018 - 2021, TH03010261
Stránka vytvořena 23.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.