Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13137 - Publikace - 2018

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

BANÁŠ, S. et al. Accurate diode behavioral model with reverse recovery. Solid-State Electronics. 2018, 139 31-38. ISSN 0038-1101.

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Zušlechťování mandrelů pro výroby RTG optik metodami vysokofrekvenčního odprašování a opracovávání iontovým svazkem. Jemná mechanika a optika. 2018, 63(1), ISSN 0447-6441.

VÍTEK, S. a M. NASYROVA. Real-Time Detection of Sporadic Meteors in the Intensified TV Imaging Systems. Sensors. 2018, 18(1), ISSN 1424-8220. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/18/1/77

VÍTEK, S. a P. MELNIČUK. A distributed wireless camera system for the management of parking spaces. Sensors. 2018, 18(1), 1-15. ISSN 1424-8220. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/18/1/69

Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.