Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13137 - Publikace - 2018

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BANÁŠ, S. et al. Accurate diode behavioral model with reverse recovery. Solid-State Electronics. 2018, 139 31-38. ISSN 0038-1101.

VÍTEK, S. a M. NASYROVA. Real-Time Detection of Sporadic Meteors in the Intensified TV Imaging Systems. Sensors. 2018, 18(1), ISSN 1424-8220. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/18/1/77

VÍTEK, S. a P. MELNIČUK. A distributed wireless camera system for the management of parking spaces. Sensors. 2018, 18(1), 1-15. ISSN 1424-8220. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/18/1/69

Články v ostatních periodikách

ULOVEC, K., M. SMUTNÝ a M. SMUTNÝ. Perceived Audio Quality Analysis in Digital Audio Broadcasting Plus System Based on PEAQ. Radioengineering. 2018, 27(1), 342-352. ISSN 1210-2512.

VENCOVSKÝ, V., F. RUND a D. ŠLEGL. Reference Equivalent Threshold Sound Pressure Levels for Non-Audiometric Headphones. Journal of Audio Engineering Society. 2018, 66(3), 167-171. ISSN 1549-4950. Dostupné z: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=19384

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Study of multiple layers coatings for X-ray mirrors. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2018, 48(3), 486-495. ISSN 1335-1842.

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Zušlechťování mandrelů pro výroby RTG optik metodami vysokofrekvenčního odprašování a opracovávání iontovým svazkem. Jemná mechanika a optika. 2018, 63(1), 17-18. ISSN 0447-6441.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SÝKORA, J. a A. BURR. Wireless Physical Layer Network Coding. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 9781107096110. DOI 10.1017/9781316156162.

Stránka vytvořena 20.04.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.