13000 / 13138 - Granty - 2009

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2009

Butta, M.: Presentation at INTERMAG 2009 Conference in Sacramento (California)
2009 - 2009, CTU0915513
Dočekal, A.: Separace vibrací částí valivých ložisek s použitím genetických algoritmů
2009 - 2009, CTU0915613
Kocourek, P.: Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
2005 - 2009, 1M0568
Kocourek, P.: FRVS NIV
2009 - 2009, 2447F1a
Kreibich, O.: FRVS dokt
2009 - 2009, 1901G1
Kubínyi, M.: Porovnání ultrazvukových metod nedestruktivního testování materiálů na základě jejich citlivosti a spolehlivosti detekce
2009 - 2009, CTU0904813
Mlejnek, P.: Konference PEDS'09: Detekce narušení pracovních podmínek proudového transformátoru v elektroměru pro omezení neoprávněného odběru
2009 - 2009, CTU0915713
Novák, J.: SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě
2009 - 2012, GD102/09/H081
Pačes, P.: Konference IEEE Sensors 2009: Ověření časové synchronizace protokolem IEEE1588 na sběrnici NASA Agate
2009 - 2009, CTU0915813
Petrucha, V.: Konference IEEE Sensors 2009: Kalibrace tříosého fluxgate magnetometru a akcelerometru pomocí automatizovaného nemagnetického kalibračního systému
2009 - 2009, CTU0915913
Pribula, O.: Vývoj inteligentní kamery a mobilního robota za účelem demonstrace a validace metod přesného polohování na bázi zpracováni obrazové informace v reálném čase
2009 - 2009, CTU0909713
Ripka, P.: Fluxgate efekt v tenkých vrstvách
2008 - 2010, GA102/08/0743
Ripka, P.: 943517-K13138-RP Podpora mladých a talentovaných
2009 - 2009, -RP Podpora mlady
Ripka, P.: Senzory a inteligentní senzorové systémy
2009 - 2012, GD102/09/H082
Ripka, P.: In Space Propulsion - 1
2009 - 2012, 218849
Ripka, P.: 092015-ZPX-K13138-ISP-1-Dotace MŠMT
2009 - 2012, 7E09112
Roztočil, J.: Multiplatformní distribuovaný systém pro měření a sběr dat, řízení strojů a procesů
2008 - 2010, FI-IM5/177
Šedivý, J.: Systém pro zpracování dat z elektrodových polí a separaci aktivity jednotlivých neuronů pro biologické experimenty in vivo
2009 - 2009, CTU0909813
Šipoš, M.: Integrace levné inerciální navigační jednotky se sekundárními navigačními systémy (GPS, magnetometr)
2009 - 2009, CTU0909913
Waraus, D.: Hlídač sběrnice pro Flexray
2009 - 2009, CTU0904913
Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.