13000 / 13138 - Granty - 2010

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2010

Janošek, M.: Kompaktní senzory gradientu magnetického pole - vývoj a aplikace
2010 - 2011, SGS10/205/OHK3/2T/13
Novák, J.: SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě
2009 - 2012, GD102/09/H081
Novák, J.: FRVS Aa investicni
2010 - 2010, Aa 2094
Pačes, P.: European Student Moon Orbiter - Attitude Interface Module - ESMO-AIM, MS000172
2010 - 2014,
Petrucha, V.: Vývoj precizního fluxgate magnetometru
2010 - 2011, SGS10/206/OHK3/2T/13
Platil, A.: Digitalizace, synchronizace a zpracování signálu v senzorech a senzorových sítích
2010 - 2011, SGS10/207/OHK3/2T/13
Pohanka, J.: Metody prostorového měření a orientace s využitím jednoduchých videometrických senzorů
2010 - 2011, SGS10/208/OHK3/2T/13
Reinštein, M.: Platforma pro rozvoj výuky měření a zpracování navigačních a aerometrických dat
2010 - 2010, G1 2394
Ripka, P.: Fluxgate efekt v tenkých vrstvách
2008 - 2010, GA102/08/0743
Ripka, P.: Senzory a inteligentní senzorové systémy
2009 - 2012, GD102/09/H082
Ripka, P.: In Space Propulsion - 1
2009 - 2012, 218849
Ripka, P.: 092015-ZPX-K13138-ISP-1-Dotace MŠMT
2009 - 2012, 7E09112
Ripka, P.: No 158599-TEMPUS-MK-TEMPUS-JPCR
2010 - 2010, 158599
Roháč, J.: 045407-K13138-RP-podp.rozvoje letectví
2010 - 2010, -RP-podp.rozv.let
Roháč, J.: 045632-K13138-RP-členství v síti PEGASUS
2010 - 2010, -RP-cl. v PEGASUS
Roháč, J.: MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ POZICE A ORIENTACE V PROSTORU
2010 - 2012, SGS10/288/OHK3/3T/13
Roztočil, J.: Multiplatformní distribuovaný systém pro měření a sběr dat, řízení strojů a procesů
2008 - 2010, FI-IM5/177
Roztočil, J.: F1b 1517
2010 - 2010, F1b 1517
Sedláček, R.: F1b 1419
2010 - 2010, F1b 1419
Šmíd, R.: F1a 2303
2010 - 2010, F1a 2303
Waraus, D.: G1 1471
2010 - 2010, G1 1471
Waraus, D.: Diagnostická jednotka komunikačního protokolu FlexRay
2010 - 2010, SGS10/083/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 17.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.