13000 / 13138 - Granty - 2011

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2011

Draxler, K.: laboratoř
2011 - 2011, Aa 1050
Haasz, V.: Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů
2011 - 2014, TA01010988
Janošek, M.: Kompaktní senzory gradientu magnetického pole - vývoj a aplikace
2010 - 2011, SGS10/205/OHK3/2T/13
Neužil, J.: Rozvoj výuky senzorových sítí a metod zpracování signálů v nových předmětech
2011 - 2011, G1 1829
Novák, J.: SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě
2009 - 2012, GD102/09/H081
Pačes, P.: European Student Moon Orbiter - Attitude Interface Module - ESMO-AIM, MS000172
2010 - 2014,
Pačes, P.: Inovace předmětu Palubní informační a řídicí systémy
2011 - 2011, F1a 922
Pačes, P.: Využití asistivních technologií pro zvýšení bezpečnosti letu letadel, létajícího personálu a pozemních účastníků leteckého provozu v normálním provozu a při výskytu mimořádných situací
2011 - 2013, TA01030651
Petrucha, V.: Vývoj precizního fluxgate magnetometru
2010 - 2011, SGS10/206/OHK3/2T/13
Platil, A.: Digitalizace, synchronizace a zpracování signálu v senzorech a senzorových sítích
2010 - 2011, SGS10/207/OHK3/2T/13
Pohanka, J.: Metody prostorového měření a orientace s využitím jednoduchých videometrických senzorů
2010 - 2011, SGS10/208/OHK3/2T/13
Pohanka, J.: G1 2011
2011 - 2011, G1 2011
Ripka, P.: Senzory a inteligentní senzorové systémy
2009 - 2012, GD102/09/H082
Ripka, P.: In Space Propulsion - 1
2009 - 2012, 218849
Ripka, P.: 092015-ZPX-K13138-ISP-1-Dotace MŠMT
2009 - 2012, 7E09112
Ripka, P.: Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace
2011 - 2014, TA01010298
Ripka, P.: Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace
2011 - 2014, TA01010298
Roháč, J.: MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ POZICE A ORIENTACE V PROSTORU
2010 - 2012, SGS10/288/OHK3/3T/13
Souček, P.: G1 1253
2011 - 2011, G1 1253
Vedral, J.: F1a 1053
2011 - 2011, F1a 1053
Waraus, D.: G1 2588
2011 - 2011, G1 2588
Stránka vytvořena 20.09.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.