13000 / 13138 - Granty - 2012

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2012

Bruna, O.: Inovace kurzu Konstrukce lékařských přístrojů a koncepce výuky.
2012 - 2013, SGS12/153/OHK4/2T/13
Haasz, V.: Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů
2011 - 2014, TA01010988
Holub, J.: Adaptace fyzicke vrstvy s ohledem na kvalitu prenaseneho audiosignalu
2012 - 2013, 7AMB12GR012
Ježdík, P.: Detekce markerů epileptogenicity u tuberkolozní sklerózy a optimalizace epileptochirurgie
2012 - 2015, NT13357
Král, J.: Nové úlohy pro problémově orientovanou výuku v předmětech Diagnostika a testování a Pokročilé metody zpracování signálu
2012 - 2012, 120051C - K13138 2466G1
Laifr, J.: CzectTechSat - Platforma experimentálního univerzitního pikosatelitu
2012 - 2013, SGS12/154/OHK3/2T/13
Novák, J.: SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě
2009 - 2012, GD102/09/H081
Novák, J.: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
2012 - 2017, TE01020020
Pačes, P.: European Student Moon Orbiter - Attitude Interface Module - ESMO-AIM, MS000172
2010 - 2014,
Pačes, P.: Využití asistivních technologií pro zvýšení bezpečnosti letu letadel, létajícího personálu a pozemních účastníků leteckého provozu v normálním provozu a při výskytu mimořádných situací
2011 - 2013, TA01030651
Pačes, P.: Bezpečné a bezpečnostní prvky v letecké a kosmické technice
2012 - 2014, SGS12/193/OHK3/3T/13
Platil, A.: Pokročilé metody zpracování dat a signálů pro diagnostiku
2012 - 2013, SGS12/155/OHK3/2T/13
Ripka, P.: Senzory a inteligentní senzorové systémy
2009 - 2012, GD102/09/H082
Ripka, P.: In Space Propulsion - 1
2009 - 2012, 218849
Ripka, P.: 092015-ZPX-K13138-ISP-1-Dotace MŠMT
2009 - 2012, 7E09112
Ripka, P.: Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace
2011 - 2014, TA01010298
Ripka, P.: Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace
2011 - 2014, TA01010298
Ripka, P.: Kovové pásky pro magnetické senzory
2012 - 2013, 7AMB12SK027
Ripka, P.: Nanostrukturované magneticky měkké materiály pro senzory
2012 - 2015, GAP102/12/2177
Roháč, J.: MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ POZICE A ORIENTACE V PROSTORU
2010 - 2012, SGS10/288/OHK3/3T/13
Roháč, J.: Výzkum a vývoj radiolokačního mapovacího a navigačního systému
2012 - 2014, TA02011092
Roháč, J.: Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru
2012 - 2015, VG20122015076
Souček, P.: Pokročilé metody měření v telekomunikacích
2012 - 2013, SGS12/156/OHK3/2T/13
Šmíd, R.: Inteligentní průmyslové systémy pro automatické testování železničních kol
2012 - 2015, TA02010733
Vedral, J.: Inteligentní měřicí diagnostický systém pro určení provozního stavu vysokonapěťových elektrických strojů točivých i netočivých
2012 - 2014, TA02010311
Zikmund, A.: Aplikace magnetických senzorů pro přesná měření
2012 - 2014, SGS12/194/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 25.05.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.