Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13138 - Granty - 2018

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2018

Avetisyan, H.: Porovnání srozumitelnosti řeči mezi rodilými a nerodilými anglickými mluvčími v laboratoři a v simulovaném bojovném poli
2017 - 2019, SGS17/191/OHK3/3T/13
Butta, M.: Magnetický gradiometr založený na fundamental mode orthogonal fluxgate
2016 - 2018, GJ16-10591Y
Holub, J.: Vývoj metodiky stanovení tepelně – optimalizovaných parametrů obytných dřevěných stavebních konstrukcí z pohledu kvality vnitřního prostředí, snížení energetické náročnosti a environmentálních faktorů budov v návaznosti na snížení skleníkových plynů
2017 - 2019, TH2020792
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Petrucha, V.: Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů
2017 - 2019,
Platil, A.: Pokročilé senzory a zpracování senzorových dat
2014 - 2019, TE02000202
Ripka, P.: Nové metody měření elektrického proudu
2017 - 2019, GA17-19877S
Roháč, J.: Zvýšení bezpečnosti v dopravě pomocí pokročilých systémových funkcí asistenta řidiče
2017 - 2018, FV20566
Roháč, J.: Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
2017 - 2019, VI20172019090
Roháč, J.: Virtual Institute for Aerospace Related Technologies
2017 - 2019, 01DS17034
Šipoš, M.: Vliv rozdílné dynamiky pohybu na robustnost lokalizace v různých aplikacích
2017 - 2018, SGS17/137/OHK3/2T/13
Vedral, J.: Kompaktní diagnostický systém pro provozní bezdemontážní diagnostiku VN elektrických strojů při použití stejnosměrného (DC) a nízkofrekvenčního zkušebního napětí
2017 - 2019, TH02020288
Voldán, M.: Vylepšený průmyslový akustický plynový teploměr
2017 - 2019, SGS17/192/OHK4/3T/13
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.