Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13138 - Publikace - 2008

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BJÖRSELL, N. et al. Measuring Volterra Kernels of Analog-to-Digital Converters Using a Stepped Three-Tone Scan. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2008, 57(4), 666-671. ISSN 0018-9456.

KRAUS, L., M. MALÁTEK a M. DVORAK. Magnetic field sensor based on asymmetric inverse Wiedemann effect. Sensors and Actuators. 2008, 142(2), 468-473. ISSN 0924-4247.

RIPKA, P. et al. Characterisation of Magnetic Wires for Fluxgate Cores. Sensors and Actuators. 2008, 145-146(1), 23-28. ISSN 0924-4247.

VASS, J. et al. Avoidance of Speckle Noise in Laser Vibrometry by the Use of Kurtosis Ratio: Application to Mechanical Fault Diagnostics. Mechanical Systems and Signal Processing. 2008, 22(3), 647-671. ISSN 0888-3270.

SUCHÁNEK, P., D. SLEPIČKA a V. HAASZ. Several Approaches to ADC Transfer Function Approximation and their Application for ADC Non-Linearity Correction. Metrology and Measurement Systems. 2008, 15(4), 501-511. ISSN 0860-8229.

BLAŠKA, J. a M. SEDLÁČEK. Teaching Basic Measurement Algorithms Via Internet. Measurement. 2008, 41(1), 130-134. ISSN 0263-2241.

NOVOTNÝ, M. a M. SEDLÁČEK. RMS Value Measurement Based on Classical and Modified Digital Signal Processing Algorithms. Measurement. 2008, 41(3), 236-250. ISSN 0263-2241.

MLEJNEK, P., M. VOPÁLENSKÝ a P. RIPKA. AMR Current Measurement Device. Sensors and Actuators. 2008, 141(1-3), 646-653. ISSN 0924-4247.

KUBÍK, J. a P. RIPKA. Racetrack Fluxgate Sensor Core Demagnetization Factor. Sensors and Actuators. 2008, 143(2), 237-244. ISSN 0924-4247.

NOVÁK, J. New Measurement Method of Sample Point Position in Controller Area Network Nodes. Measurement. 2008, 2008(41), 300-306. ISSN 0263-2241.

RIPKA, P. Sensors Based on Bulk Soft Magnetic Materials: Advances and Challenges. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, 320(20), 2466-2473. ISSN 0304-8853.

BUTTA, M. et al. Fluxgate Effect in Twisted Magnetic Wire. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, 320(1), 974-978. ISSN 0304-8853.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Two-Domain Model For Orthogonal Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2008, 44(11), 3992-3995. ISSN 0018-9464.

MOUNTFORD, J. et al. Development of a Switched Integrator Amplifier for High-accuracy Optical Measurements. Applied Optics. 2008, 47(31), 5821-5828. ISSN 0003-6935.

DOČEKAL, A. et al. Localization of the Best Measuring Point for Gearwheel Behaviour Testing Using Group of Adaptive Models Evolution. Measurement Science Review. 2008, 8(2), 42-45. ISSN 1335-8871. Dostupné z: http://www.measurement.sk/2008/S1/p.html

TOMEK, J. et al. The Precision of Gastric Motility and Volume Sensing by Implanted Magnetic Sensors. Sensors and Actuators. 2008, 142(3), 34-39. ISSN 0924-4247.

MALÁTEK, M., P. RIPKA a L. KRAUS. Temperature Offset Drift of GMI Sensors. Sensors and Actuators. 2008, 147(8), 415-418. ISSN 0924-4247.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. The Phase Displacement of DC Tolerant Current Transformers under DC Biasing. Journal of Electrical Engineering. 2008, 59(7/s), 94-96. ISSN 1335-3632.

Patenty a užitné vzory

VEDRAL, J. Kapacitní snímač výšky hladiny kapalin. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19016. 2008-10-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20070

RIPKA, P. Jednotka polohy pro detektory kovů. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19133. 2008-12-01. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20466

RIPKA, P. a M. BUTTA. Feromagnetická sonda. Česká republika. Patent. CZ 299885. 2008-11-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2007&pcipv=220

Články v ostatních periodikách

BLAŠKOVÁ, L. a J. HOLUB. How Do Non-native Listeners Perceive Quality of Transmitted Voice?. Communications. 2008, 10(4), 11-15. ISSN 1335-4205.

REINŠTEIN, M., J. ROHÁČ a M. ŠIPOŠ. Improving Performance of a Low-cost AHRS. Acta Avionica. 2008, X(16), 132-137. ISSN 1335-9479.

PAČES, P. Signal Validation Techniques for Signals with Known Time Behaviour. Acta Avionica. 2008, X(16), 114-119. ISSN 1335-9479.

PAPEŽ, V. a J. ROZTOČIL. Zdroje sinusových signálů pro testování rychlých analogově-číslicových převodníků s vysokým rozlišením. Metrologie. 2008, 17(3), 24-27. ISSN 1210-3543.

JEŽDÍK, P. a J. NOVÁK. Centralised Diagnostics of Electronic and Electric Equipment in Vehicles, Engine Lighting Equipment Testing. Computing - International Scientific Journal of Computing. 2008, 7(2), 30-34. ISSN 1727-6209.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HANUS, D. a J. ROHÁČ, eds. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference. CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.

HAASZ, V., ed. Výzkum, vývoj a optimalizace měřících systémů a vyhodnocování nejistot měření při jejich použití v praxi. Praha, 2008-11-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008.

RIPKA, P. Improving the Accuracy of Magnetic Sensors. In: MUKHOPADHYAY, S.C. a R.Y.M. HUANG, eds. Sensors. Heidelberg: Springer, 2008. p. 45-61. ISBN 978-3-540-69030-6.

HOLUB, J. a R. ŠMÍD, eds. Measurement of Speech, Audio and Video Quality in Networks 2008. Prague, 2008-06-10. Praha: CTU Publishing House, 2008. ISBN 978-80-01-04193-2.

Stati ve sbornících konferencí

PRIBULA, O. GNU Tools for Blackfin(R) Based Embedded Image Processing Applications Development. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

PLATIL, A. et al. Short-range Navigation of Minesweeping Detector. In: Eurosensors XXII - Book of Abstracts. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 177. ISBN 978-3-00-025218-1.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Digital Signal Processing of Fluxgate Output Signal: Advantages and Applications. In: Magnetic Measurements' 08. Magnetic Measurements, Budapest, 2008-09-21/2008-09-24. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2008. p. 43.

ŠTRUNC, J. a S. ĎAĎO. Capacitive Sensor for Rotational Seismology. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 513-516. ISBN 978-88-903149-3-3.

DRAXLER, K., R. STYBLÍKOVÁ a M. ULVR. Use of a Current Source for Calibrating an Automatic Transformer Test Set. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 113-116. ISBN 978-88-903149-3-3.

ŠTARMAN, S. a V. MATZ. Automated System for Crack Detection Using Infrared Thermographic Testing. In: The 17th World Conference on Non-destructive Testing - Proceedings. The 17th World Conference on Non-destructive Testing, Shanghai, 2008-10-25/2008-10-28. Shanghai: Chinese Society for Non-destructive Testing, 2008.

RIPKA, P. a M. JANOŠEK. Advances in Magnetic Sensors. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. ISSN 1930-0395. DOI 10.1109/ICSENS.2008.4716368.

ŠIPOŠ, M., M. REINŠTEIN a J. ROHÁČ. Levenberg-Marquardt Algorithm for Accelerometers Calibration. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel. Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2008 - 8. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2008-10-22/2008-10-23. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2008. p. 39-45. ISBN 978-80-7231-555-0.

HAASZ, V., D. SLEPIČKA a P. SUCHÁNEK. Models of the ADC Transfer Function - Sensitivity to Noise. In: IMTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. 2008 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Victoria, British Columbia, 2008-05-12/2008-05-15. Victoria: IEEE, 2008. p. 583-587. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-1540-3.

SLEPIČKA, D. Phase Noise in Time Domain ADC Testing. In: IMTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. 2008 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Victoria, British Columbia, 2008-05-12/2008-05-15. Victoria: IEEE, 2008. p. 579-582. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-1540-3.

DOČEKAL, A. et al. Wiener Filtering for Vibration Analysis of Gear Transmission. In: The 37th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering. The 37th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Shanghai, 2008-10-26/2008-10-29. Shanghai: i-ince, 2008. p. 1-9. ISBN 978-16-056-0989-8.

PETRUCHA, V. et al. Non-Magnetic Platform for Scalar Calibration of Magnetometers. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. p. 1444-1447. ISSN 1930-0395.

RIPKA, P. a J. HUMR. Inductive Distance Sensor for Biomedical Applications. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. p. 1230-1232. ISSN 1930-0395.

FREY, U. et al. CMOS-based Microelectrode Array for Gene-Function Studies. In: Eurosensors XXII - Book of Abstracts. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 517. ISBN 978-3-00-025218-1.

MALINSKÝ, J. A Model of the FlexRay Communication Standard and its Use. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. p. 133-137. ISBN 978-80-7043-654-7.

DRAXLER, K. a R. STYBLÍKOVÁ. Calibration of High Voltage Resistor Dividers. In: 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Broomfield, Colorado, 2008-06-08/2008-06-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2008. p. 244-245. ISBN 978-1-4244-2399-6.

SUCHÁNEK, P., D. SLEPIČKA a V. HAASZ. Experimental Verification of Different Models of the ADC Transfer Function. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 1109-1114. ISBN 978-88-903149-3-3.

TŘEŠTÍK, J. a J. FISCHER. The Optimal Threshold Algorithm and Canny Based Edge Detection in Optical Area and Dimension Measurement. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 737-742. ISBN 978-88-903149-3-3.

DELEGA, D., D. DALLER a D. SLEPIČKA. Some Aspects Concerning the Amplitude Estimation of a Sine Wave by Energy-Based Method. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 205-210. ISBN 978-88-903149-3-3.

KUBÍNYI, M., R. ŠMÍD a M. KREIDL. EMAT Applied in The Aviation Industry. In: ICAS 2008 - Proceedings. 26th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences including the 8th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, Anchorage, Alaska, 2008-09-14/2008-09-19. Anchorage: International Council of the Aeronautical Sciences, 2008. ISBN 0-9533991-9-2.

REINŠTEIN, M. et al. Advanced Implementations Techniques in Kalman Filtering. In: HANUS, D. a J. ROHÁČ, eds. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference, CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Drawback of Using Double Core Current Transformers in Static Watt-hour Meters. In: EMSA'08 - 8th European Magnetic Sensors & Actuators Conference. EMSA 2008 - European Magnetic Sensors & Actuators 2008 Conference, Caen, 2008-06-29/2008-07-02. Caen: Université de Caen, 2008. p. 110.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Two-domain model for orthogonal fluxgate. In: Intermag 2008 Digest Book. Intermag 2008, MAdrid, 2008-05-04/2008-05-08. Madrid: IEEE Magnetics Society, 2008. p. 1.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Model for Coil-less Fluxgate. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 117-120. ISBN 978-3-00-025217-4.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Model for Coil-less Fluxgate. In: Eurosensors XXII - Book of Abstracts. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 53. ISBN 978-3-00-025218-1.

FREY, U. et al. High-Resolution CMOS-based Microelectrode Array and its Application to Acute Slice Preparations. In: MEA Meeting 2008 - Proceedings. 6th International Meeting on Substrate-Integrated Micro Electrode Arrays, Reutlingen, 2008-07-08/2008-07-11. Tübingen: University of Tuebingen, 2008. p. 295-296. ISBN 3-938345-05-5.

SLEPIČKA, D. Easy Estimation of Spectral Purity of Test Signals for ADC Testing. In: 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. 13th Workshop on ADC Modelling and Testing, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. p. 1048-1053. ISBN 978-88-903149-3-3.

ŠIPOŠ, M., J. ROHÁČ a M. REINŠTEIN. Measurement with Electrolytic Tilt Sensor. In: HANUS, D. a J. ROHÁČ, eds. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference, CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.

PAČES, P., M. REINŠTEIN a K. DRAXLER. Fusion of Smart Sensor Standards and Sensors with Self-validating Abilities. In: 27th DASC Digital Avionics Systems Conference. 27th DASC Digital Avionics Systems Conference, Crowne Plaza Riverfront - St. Paul, Minnesota, 2008-10-29/2008-10-30. St. Paul, Minnesota: IEEE, 2008. ISBN 978-1-4244-2208-1.

PETRUCHA, V. et al. Non-Magnetic Platform for Scalar Calibration of Magnetometers. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. p. 735-736.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Pulse Excitation of Coil-less Fluxgate. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. p. 379-382. ISSN 1930-0395.

JANOŠEK, M. a O. PRIBULA. Optically Referenced 2D Magnetic Field Mapping. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 247-249. ISBN 978-3-00-025217-4.

REINŠTEIN, M. a M. ŠIPOŠ. Improving Performance of a Low-cost AHRS. In: New Development Trends In Aeronautics. Nové trendy rozvoja letectva 2008, Košice, 2008-09-11/2008-09-12. Košice: Technical University of Košice, 2008. p. 109-110. ISBN 978-80-553-0067-2.

RIPKA, P. a M. JANOŠEK. Measurement of Soil Susceptibility. In: Magnetic Measurements' 08. Magnetic Measurements, Budapest, 2008-09-21/2008-09-24. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2008. p. 25.

KUČERA, J., E. VOLLMER a J. SCHURR. Precision Haddad-Type Calculable Resistors. In: 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Broomfield, Colorado, 2008-06-08/2008-06-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2008. p. 112-113. ISBN 978-1-4244-2399-6.

RAMOS, H.G. et al. Signal Processing in an Eddy Current Non-Destructive Testing System. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium and 14th International Workshop - Proceedings. 16th IMEKO Symposium, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. p. 223-228. ISBN 978-88-903149-3-3.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Investigation of Crossfield Effect in AMR Sensor. In: EMSA'08 - 8th European Magnetic Sensors & Actuators Conference. EMSA 2008 - European Magnetic Sensors & Actuators 2008 Conference, Caen, 2008-06-29/2008-07-02. Caen: Université de Caen, 2008. p. 58.

RIPKA, P. a M. BUTTA. Origin of the Crossfield Effect in AMR Sensors. In: EMSA'08 - 8th European Magnetic Sensors & Actuators Conference. EMSA 2008 - European Magnetic Sensors & Actuators 2008 Conference, Caen, 2008-06-29/2008-07-02. Caen: Université de Caen, 2008. p. 65.

PLATIL, A. a J. TOMEK. Magnetic Field Inversion for Magnetopneumography. In: EMSA'08 - 8th European Magnetic Sensors & Actuators Conference. EMSA 2008 - European Magnetic Sensors & Actuators 2008 Conference, Caen, 2008-06-29/2008-07-02. Caen: Université de Caen, 2008. p. 108.

PAČES, P., P. ZÁLESKÝ a J. NOVÁK. Distribuovaný systém řízení bezpilotního prostředku Mamok Manta. In: CUAS 2008 - Conference Proceedings. 1. národní konference Civilní bezpilotní systémy 2008, Praha, 2008-11-12/2008-11-13. Praha: Česká odborná společnost letecká, 2008. ISBN 978-80-902522-2-6.

ROUBÍČEK, T. a S. ĎAĎO. Digital Oscillator Circuit Using Synchronous Pulse Driving. In: ICECS 2008 - The 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. ICECS 2008 - The 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, The Westin Dragonara Resort, 2008-08-31/2008-09-03. The Westin Dragonara Resort: IEEE, 2008. p. 482-485. ISBN 978-1-4244-2182-4.

REINŠTEIN, M., J. ROHÁČ a M. ŠIPOŠ. Turbulence Modelling for Attitude Evaluation Purposes. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel. Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2008 - 8. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2008-10-22/2008-10-23. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2008. p. 46-54. ISBN 978-80-7231-555-0.

PAČES, P., L. JELÍNEK a R. JAROŠ. LUN 1794 Converter - Special Functions. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel. Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2008 - 8. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2008-10-22/2008-10-23. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2008. p. 55-66. ISBN 978-80-7231-555-0.

RIPKA, P. a M. JANOŠEK. Advances in Magnetic Sensors. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. p. 1.

ROUBÍČEK, T. a S. ĎAĎO. Digital Control Circuit for Piezoelectric Resonators. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 445-448. ISBN 978-3-00-025217-4.

RIPKA, P., X.P. LI a J. FAN. Multiwire Core Fluxgate. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 154-156. ISBN 978-3-00-025217-4.

MALINSKÝ, J. The Application of The Timed Automata for FlexRay Start-up Testing. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 425-430. ISBN 978-88-903149-3-3.

NOVOTNÝ, M. a M. SEDLÁČEK. THD Estimation by Non-coherent Sampling Using Various DSP Algorithms and Windows. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 193-198. ISBN 978-88-903149-3-3.

DOČEKAL, A. et al. Wiener Filter Estimation Methods for Rolling Bearing Vibration Analysis. In: ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration. 15th International Congress on Sound and Vibration, Daejeon, 2008-07-06/2008-07-10. Daejeon: The Korean Society for Noise and Vibration Engineering (KSNVE), 2008. p. 105. ISBN 978-89-961284-0-3.

PETRUCHA, V. et al. Automated System for the Calibration of Magnetometers. In: 53rd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - Book of Abstracts [CD-ROM]. 53rd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Austin, 2008-11-10/2008-11-14. Austin: American Institute of Physic, 2008. p. 202. ISSN 1087-3848.

ĎAĎO, S. Review of Neurotoxicity Testing Methods Based on Image Processing. In: Nové smery v spracovaní signálov IX. Nové smery v spracovaní signálov IX, Tatranské Zruby, 2008-05-28/2008-05-30. Tatranské Zruby: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2008. ISBN 978-80-8040-344-7.

ĎAĎO, S. Biosenzory pro testování neurotoxicity. In: Informatika a automatizácia v riadení procesov - IV. vedecká konferencia. Informatika a automatizácia v riadení procesov, Zvolen, 2008-09-11. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. p. 49-52. ISBN 978-80-228-1917-6.

VEDRAL, J. Implementation of ADC Wobbler Test in FPGA. In: DCIS 2008 - Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS 2008 - Conference on Design of Circuits and Integrated Systems, Grenoble, 2008-11-12/2008-11-14. Grenoble: TIMA, 2008. ISBN 978-2-84813-124-5.

MATZ, V. et al. Ultrasonic Signal De-noising Using Dual Filtering Algorithm. In: The 17th World Conference on Non-destructive Testing - Proceedings. The 17th World Conference on Non-destructive Testing, Shanghai, 2008-10-25/2008-10-28. Shanghai: Chinese Society for Non-destructive Testing, 2008.

JANOŠEK, M. a O. PRIBULA. Optically Referenced 2D Magnetic Field Mapping. In: Eurosensors XXII - Book of Abstracts. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 93. ISBN 978-3-00-025218-1.

PETRUCHA, V. a P. KAŠPAR. Algorithms for Scalar Calibration of Magnetometers. In: Magnetic Measurements' 08. Magnetic Measurements, Budapest, 2008-09-21/2008-09-24. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2008. p. 45.

BOHÁČEK, J., J. KUČERA a R. SEDLÁČEK. Testing Calculable Resistors of Quadrifilar Design. In: 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Broomfield, Colorado, 2008-06-08/2008-06-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2008. p. 274-275. ISBN 978-1-4244-2399-6. DOI 10.1109/CPEM.2008.4574759.

HOLUB, J. a L. BLAŠKOVÁ. Transcoded Speech Contemporary Objective Quality Measurements Reliability. In: WTS 2008 Wireless Telecommunications Symposium. Wireless Telecommunication Symposioum, Los Angeles, Pomona, 2008-04-24/2008-04-26. Pomona, California: IEEE Communications Society, 2008. ISSN 1934-5070. ISBN 978-1-4244-1869-5.

HOLUB, J. a L. BLAŠKOVÁ. How do Non-native Listeners Perceive Quality of Transmitted Voice?. In: HOLUB, J. a R. ŠMÍD, eds. Measurement of Speech, Audio and Video Quality in Networks 2008. Measurement of Speech, Audio and Video Quality in Networks 2008, Prague, 2008-06-10. Praha: CTU Publishing House, 2008. p. 22-26. ISBN 978-80-01-04193-2.

ŠIPOŠ, M., M. REINŠTEIN a J. ROHÁČ. System for Measuring Tilt-Angle. In: New Development Trends In Aeronautics. Nové trendy rozvoja letectva 2008, Košice, 2008-09-11/2008-09-12. Košice: Technical University of Košice, 2008. p. 120-121. ISBN 978-80-553-0067-2.

HLAVÁČEK, J. et al. The Rogowski Coil Design Software. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 295-300. ISBN 978-88-903149-3-3.

HAASZ, V. Experience of Implementation of Bologna Declaration in Engineering Branch in the Czech Republic (Including Teaching Measurement and Instrumentation). In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 697-700. ISBN 978-88-903149-3-3.

HOLUB, J. a O. TOMÍŠKA. Objective and Subjective Degradations of Transcoded Voice - Heterogeneous Radio Networks Interoperability. In: JEKOSCH, U. a R. HOFFMANN, eds. DAGA 2008. DAGA 2008, Drážďany, 2008-03-10/2008-03-13. Dresden: DAGA, 2008. p. 245-246. ISBN 978-3-9808659-4-4.

DOČEKAL, A. et al. Wiener Filter Estimation Methods for Rolling Bearing Vibration Analysis. In: ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration. 15th International Congress on Sound and Vibration, Daejeon, 2008-07-06/2008-07-10. Daejeon: The Korean Society for Noise and Vibration Engineering (KSNVE), 2008. ISBN 978-89-961284-1-0.

KUBÍNYI, M., M. REINŠTEIN a O. KREIBICH. GNS Ambiguity Resolution Techniques. In: CUAS 2008 - Conference Proceedings. 1. národní konference Civilní bezpilotní systémy 2008, Praha, 2008-11-12/2008-11-13. Praha: Česká odborná společnost letecká, 2008. ISBN 978-80-902522-2-6.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Pulse Excitation of Coil-less Fluxgate. In: IEEE SENSORS 2008 - The Seventh IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2008, Lecce, 2008-10-26/2008-10-29. Lecce: IEEE Sensors Council, 2008. p. 191-192.

ROHÁČ, J. a M. REINŠTEIN. New Trends in Angular Rate Sensing and Attitude Evaluation. In: NĚMEC, V., ed. Nové trendy v civilním letectví. Nové trendy v civilním letectví 2008, Praha, 2008-09-25/2008-09-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. p. 155-161. ISBN 978-80-7204-604-1.

RIPKA, P., X.P. LI a J. FAN. Multiwire Core Fluxgate. In: Eurosensors XXII - Book of Abstracts. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 66. ISBN 978-3-00-025218-1.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. The Phase Displacement of DC Tolerant Current Transformers under DC Biasing. In: Magnetic Measurements' 08. Magnetic Measurements, Budapest, 2008-09-21/2008-09-24. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2008. p. 41.

ČESÁK, P., J. FISCHER a J. ROZTOČIL. ADC Peripheral in Microcontrollers. In: 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. 13th Workshop on ADC Modelling and Testing, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. p. 1017-1021. ISBN 978-88-903149-3-3.

VEDRAL, J. Exponential Fit Test - Theoretical Analysis and Practically Implementation. In: 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. 13th Workshop on ADC Modelling and Testing, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. p. 1033-1036. ISBN 978-88-903149-3-3.

KUBÍNYI, M., R. ŠMÍD a A.L. RIBEIRO. EMAT - Eddy Currents and Ultrasound. In: HANUS, D. a J. ROHÁČ, eds. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference, CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.

PAČES, P. Development Platform for Avionics Instrumentation. In: HANUS, D. a J. ROHÁČ, eds. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2008 PEGASUS-AIAA Student Conference, CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.

RAMOS, H.G et al. Eddy Current Testing of Conductive Materials. In: IMTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. 2008 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Victoria, British Columbia, 2008-05-12/2008-05-15. Victoria: IEEE, 2008. p. 65-69. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-1540-3. Dostupné z: http://imtc.ieee-ims.org/

JANOŠEK, M., P. RIPKA a A. PLATIL. Magnetic Markers Detection using PCB Fluxgate Array. In: 53rd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - Book of Abstracts [CD-ROM]. 53rd Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Austin, 2008-11-10/2008-11-14. Austin: American Institute of Physic, 2008. p. 200. ISSN 1087-3848.

KUBÍNYI, M. a R. ŠMÍD. Novel Eddy Current and EMAT Probes Performance Comparison. In: Sborník z 8. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel. Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2008 - 8. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2008-10-22/2008-10-23. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2008. p. 33-38. ISBN 978-80-7231-555-0.

ŠTARMAN, S. a V. MATZ. Separation of Signals Acquired with EMAT in Dual Coil Configuration. In: The 17th World Conference on Non-destructive Testing - Proceedings. The 17th World Conference on Non-destructive Testing, Shanghai, 2008-10-25/2008-10-28. Shanghai: Chinese Society for Non-destructive Testing, 2008.

PLATIL, A. et al. Short-range Navigation of Minesweeping Detector. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 508-511. ISBN 978-3-00-025217-4.

FREY, U. et al. CMOS-based Microelectrode Array for Gene-Function Studies. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. p. 1456. ISBN 978-3-00-025217-4.

Stránka vytvořena 23.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.