13000 / 13138 - Publikace - 2011

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

ŘÍHA, L. a R. ŠMÍD. Acceleration of Acoustic Emission Signal Processing Algorithms using CUDA Standard. Computer Standards & Interfaces. 2011, 33(4), 389-400. ISSN 0920-5489. DOI 10.1016/j.csi.2010.12.003.

SVATOŠ, J., P. FEXA a J. VEDRAL. Metal Detector Excited by Frequency Swept. Metrology and Measurement Systems. 2011, 18(1), 57-68. ISSN 0860-8229.

KUBÍNYI, M. et al. Novel S-Transform Information Fusion for Filtering Ultrasonic Pulse-Echo Signals. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(1), 290-295. ISSN 0033-2097.

KUBÍNYI, M. et al. EMAT Noise Suppression Using Information Fusion in Stationary Wavelet Packets. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control (UFFC). 2011, 58(5), 1027-1037. ISSN 0885-3010. DOI 10.1109/TUFFC.2011.1903.

PRIBULA, O., J. ŠEDIVÝ a J. FISCHER. Cost-effective Image Acquisition System for Precise PC-based Measurement. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(7), 259-263. ISSN 0033-2097.

KAMAN, O. et al. The Magnetic and Hyperthermia Studies of Bare and Silica-coated La0.75Sr0.25MnO3 Nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research. 2011, 13(3), 1237-1252. ISSN 1388-0764. DOI 10.1007/s11051-010-0117-x.

DRAXLER, K. et al. Calibration of Rogowski Coils with an Integrator at High Currents. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2011, 60(7), 2434-2438. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2011.2126090.

PRIBULA, O., M. JANOŠEK a J. FISCHER. Optical Position Sensor Based on Digital Image Processing: Magnetic Field Mapping Improvement. Radioengineering. 2011, 2011(20), 55-60. ISSN 1210-2512.

DOČEKAL, A. et al. Detecting Dominant Resonant Modes of Rolling Bearing Faults Using the Niching Genetic Algorithm. Mechanical Systems and Signal Processing. 2011, 25(7), 2559-2572. ISSN 0888-3270. DOI 10.1016/j.ymssp.2011.02.012.

POČTA, P. a J. HOLUB. Predicting the Quality of Synthesized and Natural Speech Impaired by Packet Loss and Coding Using PESQ and P.563 Models. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2011, 97(5), 852-868. ISSN 1610-1928. DOI 10.3813/AAA.918465.

DUFFARD, R. et al. A Multiple-rendezvous, Sample-return Mission to 2 near-Earth Asteroids. Advances in Space Research. 2011, 48(1), 120-132. ISSN 0273-1177. DOI 10.1016/j.asr.2011.02.013.

SCHURR, J. et al. The Quantum Hall Impedance Standard. Metrologia. 2011, 48(1), 47-57. ISSN 0026-1394. DOI 10.1088/0026-1394/48/1/005.

SEDLÁČEK, M. a Z. ŠTOUDEK. Active Power Measurements - an Overview and a Comparison of DSP Algorithms by Noncoherent Sampling. Metrology and Measurement Systems. 2011, 18(2), 173-184. ISSN 0860-8229.

VEDRAL, J., P. FEXA a J. SVATOŠ. DAC Testing Using Modulated Signals. Metrology and Measurement Systems. 2011, 18(2), 283-293. ISSN 0860-8229.

RAMOS, H.G., A.L. RIBEIRO a M. KUBÍNYI. Measuring Interface for an ECT System. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 2011(87), 266-271. ISSN 0033-2097.

Patenty a užitné vzory

CSIC 51 %, ČVUT 49 %. Hilos magnéticos bimetálicos con anisotropía helicoidal, proceso de fabricación y aplicaciones. Původci: M. VAZQUEZ et al. Španělsko. Patent ES2352631 B1. 2011-12-29. Dostupné z: http://www.oepm.es/es/invenciones/resultados.html?field=TITU_RESU&bases=0&keyword=HILOS+MAGNETICOS+BIMETALICOS+CON+ANISOTROPIA+HELICOIDAL%2C+PROCESO+DE+FABRICACION+Y+APLICACIONES

České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Systém pro korekci nepřesností systémů inerciální navigace. Původci: P. PAČES. Česká republika. Patent CZ 302336. 2011-02-02. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=11

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Jednotka polohy pro detektory kovů. Původci: P. RIPKA. Česká republika. Patent CZ 302406. 2011-03-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=649

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. AMR magnetometr s korekcí kolmého pole. Původci: P. RIPKA. Česká republika. Patent CZ 302404. 2011-03-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=163

České vysoké učení technické v Praze - fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Zapojení feromagnetické sondy pro měření gradientu magnetického pole. Původci: M. JANOŠEK a P. RIPKA. Česká republika. Patent CZ 302564. 2011-06-02. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=384

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Systém pro měření náklonů tělesa v atmosféře, zejména letadel. Původci: P. PAČES. Česká republika. Patent CZ 302731. 2011-08-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=582

ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická. Zapojení k testování analogově číslicových převodníků. Původci: J. VEDRAL. Česká republika. Užitný vzor CZ 21866. 2011-02-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23792

Články v ostatních periodikách

KREIBICH, O. a J. NEUŽIL. Bezdrátové senzorové sítě. MM Průmyslové spektrum. 2011, 11(3), 38-39. ISSN 1212-2572.

ŠIMŮNEK, M. Testování kabelů a PCB. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(6), 66-67. ISSN 1804-4891.

ŠIMŮNEK, M. Měření osciloskopem. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(3), 66-67. ISSN 1804-4891.

VYHNÁNEK, J., M. JANOŠEK a P. RIPKA. AMR Gradiometer for Mine Detection and Sensing. Procedia Engineering. 2011, 25 362-366. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2011.12.089. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811057584

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Magnetic Tracker with High Precision. Procedia Engineering. 2011, 25(25), 1617-1620. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2011.12.400. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811060693

ROHÁČ, J., M. ŘEŘÁBEK a R. HUDEC. Multi-Functional Star Tracker - Future Perspectives. Acta Polytechnica. 2011, 51(6), 61-64. ISSN 1210-2709.

BOHÁČEK, J. Wattové váhy a elektronický kilogram. Metrologie. 2011, 20(3), 33-35. ISSN 1210-3543.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ĎAĎO, S. Koherentní demodulace a její využití v měřicí technice. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií.

HOLUB, J. a R. ŠMÍD, eds. Measurement of Speech, Audio and Video Quality in Networks 2011. Prague, 2011-06-16/2011-06-17. Praha: CTU Publishing House, 2011. ISBN 978-80-01-04848-1.

KREIDL, M. et al. Ultrazvuková defektoskopie. Praha: Starmans Electronics s.r.o., 2011. ISBN 978-80-254-6606-3.

Stati ve sbornících konferencí

PAČES, P. et al. Small Satellite Systems Control for University Curriculum. In: 62nd International Astronautical Congress 2011. The 62nd International Astronautical Congress, Cape Town, 2011-10-03/2011-10-07. Cape Town: South African National Space Agency (SANSA), 2011. s. 8439-8447. ISBN 978-1-61839-805-5.

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Sensors and Data Processing Methods Used in Navigation Systems. In: SOTÁK, M., F. KMEC a R. BREDA, eds. Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation, Zlatá Idka, 2011-09-20/2011-09-22. Košice: SUPREMA Ltd., 2011. s. 342-348. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.

ŠMÍD, R. a O. KREIBICH. Information Fusion in Wireless Sensor Networks for MCM. In: THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDITION MONITORING AND. CM2011/MFPT2011 CONFERENCE, Cardiff, 2011-06-20/2011-06-22. Dublin: BINDT, US Society for Machinery Failure Prevention Technology, 2011. s. 672-677. ISBN 978-1-61839-014-1.

RIPKA, P. a P. KAŠPAR. Fluxgate Current Sensor with Double Core. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 120. ISBN 978-960-9534-14-7.

PLATIL, A. a P. RIPKA. Temperature Stability of AMR Sensors. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 125. ISBN 978-960-9534-14-7.

DVOŘÁK, J. Link Power Control Algorithm for Energy Consumption Reduction in AMM Powerline Networks. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 156-160. ISBN 978-1-4577-1423-8. DOI 10.1109/IDAACS.2011.6072730.

OKROUHLÝ, M. Anti-lock Braking System by FlexRay. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 147-152. ISBN 978-80-214-4303-7.

IBEKWE, M., M. KLÍMA a P. SOUČEK. The objective image quality criteria and QoE in the security technology. In: Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security Technology. 45th IEEE International Carnahan Conference on Security Technology, Barcelona, 2011-10-18/2011-10-21. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-5. ISSN 1071-6572. ISBN 978-1-4577-0902-9. DOI 10.1109/CCST.2011.6095896.

ŘÍHA, L. a M. MAREBOYANA. GPU Accelerated One-pass Algorithm for Computing Minimal Rectangles of Connected Components. In: Applications of Computer Vision (WACV), 2011 IEEE Workshop. IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV) 2011, Kona, Hawaii, 2011-01-05/2011-01-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. s. 479-484. ISSN 1550-5790. ISBN 978-1-4244-9496-5. DOI 10.1109/WACV.2011.5711542. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org

HOLUB, J. Objective Quality Measurements of Low Bit-Rate Coded Speech. In: MCC 2011 - Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Warshaw, 2011-10-01/2011-10-03. Warsaw: University of Warsaw, 2011. s. 441-445. ISBN 978-83-62954-20-9.

NOVÁČEK, P. a J. ROHÁČ. Využití inerciálních senzorů při humanitárním odminování. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011 - Sborník příspěvků z 11.mezinárodní vědecké konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - 11. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2011-10-19/2011-10-20. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. s. 138-144. ISBN 978-80-7231-828-5.

POPELKA, J. et al. Rozložení tlaků kolem závěsné referenční a Pitot-statické sondy a ověření měření polohových úhlů ve větrném tunelu. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011 - Sborník příspěvků z 11.mezinárodní vědecké konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - 11. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2011-10-19/2011-10-20. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. s. 189-205. ISBN 978-80-7231-828-5.

ŠIPOŠ, M., J. ROHÁČ a M. STACH. System for Vibration Testing. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011 - Sborník příspěvků z 11.mezinárodní vědecké konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - 11. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2011-10-19/2011-10-20. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. s. 213-225. ISBN 978-80-7231-828-5.

STYBLÍKOVÁ, R. et al. Interlaboratory Comparison of AC Voltage Ratio Standards in the Range up to 35 kV. In: I2MTC - 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - 2011 International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Binjiang, Hangzhou, 2011-05-10/2011-05-12. Binjiang: IEEE, 2011. s. 1222-1227. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-7935-1.

NOVÁČEK, P. a P. RIPKA. Metal Objects Discrimination. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 145. ISBN 978-960-9534-14-7.

PAČES, P., M. ŠIPOŠ a K. DRAXLER. Temperature Effects and Non-linearity Corrections of Pressure Sensors. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 651-656. ISBN 978-80-7231-788-2.

ROHÁČ, J. Artificial Horizon without Kalman Filter Applied. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 679-684. ISBN 978-80-7231-788-2.

KUBÍNYI, M. a R. ŠMÍD. Ultrasonic Denoising with a Modified Wavelet Filter. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 479-482. ISBN 978-1-4577-1423-8.

BREUER, J. High Speed Timestamping in Microcontroller Using Direct Memory Access. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

RIPKA, P., P. KAŠPAR a J. SANEISTR. Geometrical Selectivity of Current Sensors. In: SPM 2011 - X Symposium of Magnetic Measurements. Czestochowa, 2011-10-17/2011-10-19. Czestochowa Branch: Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2011. s. 32.

PAČES, P., J. HAJNÝ a J. POPELKA. Pokročilé zobrazovací metody pro malá letadla. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011 - Sborník příspěvků z 11.mezinárodní vědecké konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - 11. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2011-10-19/2011-10-20. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. s. 165-178. ISBN 978-80-7231-828-5.

HOLUB, J. Validation of ITU-T P.863 for Low Bit-rate Coded Speech Quality Measurements. In: WTS 2011 - Wireless Telecommunications Symposium 2011. New York City, 2011-04-13/2011-04-15. New York: IEEE, 2011. s. 1-2. ISSN 1934-5070. ISBN 978-1-4577-0162-7.

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Usage of Electrolytic Tilt Sensor for Initial Alignment of Tri-axial Accelerometer. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 685-691. ISBN 978-80-7231-788-2. Dostupné z: http://user.unob.cz/icmt/

KRÁL, J. Measuring of Material Properties Using Pulsed Eddy Current Techniques. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

PETRUCHA, V. a P. KAŠPAR. Magnetic Microwires Detection for Security Applications. In: 56th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. The 56th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, Scottsdale, 2011-10-30/2011-11-03. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2011. s. 582.

NOVÁČEK, P. et al. Explosive Remnants of Wars Differentiation. In: SPM 2011 - X Symposium of Magnetic Measurements. Czestochowa, 2011-10-17/2011-10-19. Czestochowa Branch: Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2011. s. 28.

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a P. NOVÁČEK. Azimuth Determination Based on Magnetometer Measurements. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011 - Sborník příspěvků z 11.mezinárodní vědecké konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - 11. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2011-10-19/2011-10-20. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. s. 11-17. ISBN 978-80-7231-828-5.

PAČES, P., P. NOVÁČEK a M. ŠIPOŠ. Laboratorní systém pro ilustraci principu stabilizace kosmických prostředků. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011 - Sborník příspěvků z 11.mezinárodní vědecké konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - 11. mezinárodní vědecká konference, Brno, 2011-10-19/2011-10-20. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. s. 145-164. ISBN 978-80-7231-828-5.

OKROUHLÝ, M. a D. WARAUS. Anti-Lock Braking System Based on FlexRay Protocol. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 283-286. ISBN 978-1-4577-1423-8. DOI 10.1109/IDAACS.2011.6072757.

VIGNER, V. Development Board for Accurate Time Scale Preservation. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Practical Usage of Allan Variance in Inertial Sensor Parameters Estimation and Modeling. In: New Trends in Civil Aviation 2011. Prague, 2011-09-26/2011-09-27. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. s. 107-112. ISBN 978-80-01-04893-1.

BUTVIN, P. et al. Tape-wound and stacked closed-path fluxgate sensors made of metallic ribbons. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 140. ISBN 978-960-9534-14-7.

BEUTEL, T. et al. 5-Loch-Sonde mit integrierter Sensorik zur Messung hochfrequenter Druckschwankungen. In: Mikrosystemtechnik-Kongress 2011. Darmstadt, 2011-10-10/2011-10-12. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2011. s. 1-4. ISBN 978-3-8007-3367-5. Dostupné z: http://www.mikrosystemtechnik-kongress.de/

SLAVATA, O. a J. HOLUB. Subjective Measurement and Objective Modeling of Voice Quality in a Conference Call for a Stressed Listener. In: HOLUB, J. a R. ŠMÍD, eds. Measurement of Speech, Audio and Video Quality in Networks 2011. Prague, 2011-06-16/2011-06-17. Praha: CTU Publishing House, 2011. s. 14-19. ISBN 978-80-01-04848-1.

ŠIPOŠ, M., P. NOVÁČEK a P. PAČES. Development of Platform for Measurement and Signal Processing of Navigation and Aerometric Data. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

PRIBULA, O. a J. FISCHER. Real Time Precise Position Measurement Based on Low-Cost CMOS Image Sensor. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC a M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. s. 119-122. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

PRIBULA, O. a J. FISCHER. Real Time Precise Position Measurement Based on Low-Cost CMOS Image Sensor. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC a M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. s. 119-122. 1. ISSN 2157-8672. ISBN 978-9958-9966-3-4. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5977403&isnumber=5977204

VEDRAL, J. a P. FEXA. Using of Pulse Signal Sinx/x for DAC Testing. In: IMEKO TC4 International Workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design. Orvieto, 2011-06-30/2011-07-01. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2011. s. 217-220. ISBN 978-1-61839-279-4. Dostupné z: http://www.iwadc2011.diei.unipg.it/IWADC2011.html

PAČES, P. et al. Integrated Modular Avionics Onboard of Small Airplanes - Fiction or Reality?. In: 30th DASC Digital Avionics Systems Conference. Digital Avionics System Conference, Seatle, 2011-10-16/2011-10-20. Piscataway: IEEE, 2011. s. 7A1-1-7A1-12. ISBN 978-1-61284-796-2. DOI 10.1109/DASC.2011.6096112.

BREUER, J. a J. ROZTOČIL. Evaluation of Accuracy of Timestamping Using Direct Memory Access Controller. In: 2011 IEEE International Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control and Communication (ISPCS 2011) Proceedings. 2011 International IEEE Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control, and Communication, Mnichov, 2011-09-14/2011-09-16. Technical University of Munich, 2011. s. 1. ISBN 978-1-61284-892-1.

SLEPIČKA, D. a A. MARISCOTTI. Analysis of Frequency Stability of 16.7 Hz Railways. In: I2MTC - 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - 2011 International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Binjiang, Hangzhou, 2011-05-10/2011-05-12. Binjiang: IEEE, 2011. s. 1119-1123. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-7935-1.

DRAXLER, K. a R. STYBLÍKOVÁ. Using Instrument Transformers in Wider Freqency Range. In: I2MTC - 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - 2011 International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Binjiang, Hangzhou, 2011-05-10/2011-05-12. Binjiang: IEEE, 2011. s. 1207-1210. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-7935-1.

SVATOŠ, J. a J. VEDRAL. Using of Frequency Swept Signals for Metal Detection. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 144. ISBN 978-960-9534-14-7.

TOMEK, J. et al. Suppression of Environmental Noise in Magnetopneumography by the Use of Higher Order Gradients. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 159. ISBN 978-960-9534-14-7.

VIGNER, V. a J. ROZTOČIL. Device for Time Scale Generation and Event Timestamping. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 287-290. ISBN 978-1-4577-1423-8. DOI 10.1109/IDAACS.2011.6072758.

ROHÁČ, J., M. REINŠTEIN a K. DRAXLER. Data Processing of Inertial Sensors in Strong-Vibration Environment. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 71-75. ISBN 978-1-4577-1423-8. DOI 10.1109/IDAACS.2011.6072713.

SEDLÁČEK, R. a J. JÁNSKÝ. Digital Compensation Unit for Impedance Metrology Working up to 2 MHz. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 50-53. ISBN 978-1-4577-1423-8. DOI 10.1109/IDAACS.2011.6072709.

DEMČÁK, D. a O. PRIBULA. Autonomous Robot Control with Smart Camera Based Optical Feedback. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

NEUŽIL, J., R. ŠMÍD a O. KREIBICH. Rotary Machine Condition Monitoring Using One-Class Classification in Wireless Sensor Networks. In: THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDITION MONITORING AND. CM2011/MFPT2011 CONFERENCE, Cardiff, 2011-06-20/2011-06-22. Dublin: BINDT, US Society for Machinery Failure Prevention Technology, 2011. s. 702-710. ISBN 978-1-61839-014-1.

SLEPIČKA, D. et al. Issues Concerning the Propagation of Uncertainty in ADC Figures of Merit in the Frequency Domain. In: I2MTC - 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - 2011 International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Binjiang, Hangzhou, 2011-05-10/2011-05-12. Binjiang: IEEE, 2011. s. 639-644. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-7935-1.

DRAXLER, K., R. STYBLÍKOVÁ a M. ULVR. Advanced Procedures for Calibration of Instrument Transformer Burdens. In: ISIE 2011 - International Symposium on Industrial Electronics. International Symposium on Industrial Electronics, Gdaňsk, 2011-06-27/2011-06-30. Warsaw: IEEE, 2011. s. 983-988. ISBN 978-1-4244-9312-8.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Two Core Current Transformers vs. Linear Current Transformers in Wide Frequency Range. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 74. ISBN 978-960-9534-14-7.

DRAXLER, K. et al. Use of Differential Air Pressure Sensor for Barometric Difference Altitude and Vertical Speed Measurement. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 605-610. ISBN 978-80-7231-788-2.

FEXA, P. a J. VEDRAL. Using of Pulse Signals for DAC Testing. In: Applied Electronics 2011. Applied Electronics (2011 Conference on Applied Electronics), Pilsen, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 115-118. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

NOVÁČEK, P., M. ŠIPOŠ a P. PAČES. Modular System for Attitude and Position Determination. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

OKROUHLÝ, M. a J. NOVÁK. Model of Electromechanical Valve in the Anti-lock Braking System. In: Measurement 2011 - 8th International Conference on Measurement (Proceedings). Measurement 2011, Smolenice, 2011-04-27/2011-04-30. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2011. s. 249-252. ISBN 978-80-969672-4-7.

KRÁL, J. et al. Thickness Measurement Using Transient Eddy Current Techniques. In: I2MTC - 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - 2011 International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Binjiang, Hangzhou, 2011-05-10/2011-05-12. Binjiang: IEEE, 2011. s. 138-142. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4244-7935-1.

JANOŠEK, M., J. VYHNÁNEK a P. RIPKA. CW Metal Detector Based on AMR Sensor Array. In: IEEE Sensors 2011 - Proceedings. IEEE SENSORS 2011 Conference, Limerick, 2011-10-28/2011-10-31. Limerick: IEEE Sensors Council, 2011. s. 1515-1517. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4244-9288-6. DOI 10.1109/ICSENS.2011.6127370. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6127370

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Improvement of Electronic Compass Accuracy Based on Magnetometer and Accelerometer Calibration. In: SPM 2011 - X Symposium of Magnetic Measurements. Czestochowa, 2011-10-17/2011-10-19. Czestochowa Branch: Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2011. s. 33.

SOUČEK, P. a J. HOLUB. How the Perceived Speech Quality and Acceptability Level Shift during Time. In: HOLUB, J. a R. ŠMÍD, eds. Measurement of Speech, Audio and Video Quality in Networks 2011. Prague, 2011-06-16/2011-06-17. Praha: CTU Publishing House, 2011. s. 31-33. ISBN 978-80-01-04848-1.

ROHÁČ, J. et al. Modular System for Attitude and Position Estimation. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-4.

POPELKA, J. a P. PAČES. Smart Sensors Standards for Aerospace Applications - Demonstration and Development Library. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 671-677. ISBN 978-80-7231-788-2.

SOBOTKA, J., J. NOVÁK a J. MALINSKÝ. Analytic Model of FlexRay Synchronization Mechanism. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 969-974. ISBN 978-1-4577-1423-8. DOI 10.1109/IDAACS.2011.6072918.

FISCHER, J. a O. PRIBULA. Precise Subpixel Position Measurement with Linear Interpolation of CMOS Sensor Image Data. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 500-504. ISBN 978-1-4577-1423-8.

FEXA, P. a J. VEDRAL. Developing Automated Data Acquisition System for ADC and DAC Testing. In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, 2011-09-15/2011-09-17. Piscataway: IEEE, 2011. s. 39-42. ISBN 978-1-4577-1423-8.

OKROUHLÝ, M. Simulated Faults in Model of Electromechanical Valve in Anti-lock Braking System. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

VEDRAL, J. a P. FEXA. ADC and DAC Testing Using Impulse Signals. In: International Mixed Signals, Sensors and Systems Test Workshop 2011. Santa Barbara, 2011-05-16/2011-05-18. Santa Barbara: University of California Santa Barbara, 2011. s. 5-8. ISBN 978-0-7695-4479-3. Dostupné z: http://cadlab.ece.ucsb.edu/IMS3TW2011/

Dizertace

PETRUCHA, V. Calibration of Selected Sensors for Space Applications. Datum obhajoby 2012-03-27. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra měření.

REINŠTEIN, M. Use of Adaptive Filtering Methods in Inertial Navigation Systems. Praha: Datum obhajoby 2011-03-24. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí práce K. DRAXLER.

PAČES, P. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI LETU LETADEL UL KATEGORIE PODPOROU AVIONICKÉHO SYSTÉMU. Praha: Datum obhajoby 2011-03-24. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.

Výzkumné zprávy

BURIAN, D. et al. Výzkumná zpráva 11.FS.02 SGS-TepCha za rok 201. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Zpráva č. SGS11/117/OHK2/2T/12 - 01.

Stránka vytvořena 17.02.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.