13000 / 13138 - Publikace - 2012

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2012

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

RIPKA, P., P. KAŠPAR a Jiri SANEISTR. Geometrical Selectivity of Current Sensors. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(5a), 38-39. ISSN 0033-2097.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Effect of Half-wave Rectified Current on Readout of Energy Meter. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 46-49. ISSN 1335-3632.

VČELÁK, J., A. ZIKMUND a P. RIPKA. Long Range Magnetic Localization System. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7), 19-22. ISSN 1335-3632.

BUTTA, M., I. SASADA a M. JANOŠEK. Temperature Dependence of Offset and Sensitivity in Orthogonal Fluxgate Operated in Fundamental Mode. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(11), 4103-4106. ISSN 0018-9464.

POPELKA, J. a P. PAČES. Performance of Smart Sensors Standards for Aerospace Applications. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(01a), 229-232. ISSN 0033-2097.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. A Magnetic Distance Sensor with High Precision. Sensors and Actuators. 2012, 186 137-142. ISSN 0924-4247.

BUTVIN, P.B. et al. Field Annealed Closed-path Fluxgate Sensors Made of Metallic-glass Ribbons. Sensors and Actuators. 2012, 2012(184), 72-77. ISSN 0924-4247.

TOMEK, J. et al. Suppression of Environmental Noise in Magnetopneumography by the use of Higher Order Gradients. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(4), 1317-1319. ISSN 0018-9464.

FEXA, P. a J. VEDRAL. DAC Testing Using Impulse Signals. Metrology and Measurement Systems. 2012, 19(1), 105-114. ISSN 0860-8229.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Uncertainty Analysis of Calibration of the 3D Coil System. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63 90-93. ISSN 1335-3632.

ŠIPOŠ, M., J. ROHÁČ a P. NOVÁČEK. Analyses of Electronic Inclinometer Data for Tri-axial Accelerometer's Initial Alignment. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(01a), 286-290. ISSN 0033-2097.

VYHNÁNEK, J., M. JANOŠEK a P. RIPKA. AMR Gradiometer for Mine Detection. Sensors and Actuators. 2012, 186 100-104. ISSN 0924-4247.

SVATOŠ, J., P. NOVÁČEK a J. VEDRAL. sin(x)/x SIGNAL UTILIZATION IN METAL DETECTION AND DISCRIMINATION. Journal of Electrical Engineering. 2012, 7(63), 110-113. ISSN 1335-3632.

PLATIL, A. a P. RIPKA. Fluxgate Sensor and Real Operating-mode B-H Curve. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 118-121. ISSN 1335-3632.

JANOŠEK, M. et al. Single-core fluxgate gradiometer with simultaneous gradient and homogeneous feedback operation. Journal of Applied Physics. 2012, 111(7), 07E328-1-07E328-3. ISSN 0021-8979.

ŠIPOŠ, M., J. ROHÁČ a P. NOVÁČEK. Improvement of Electronic Compass Accuracy Based on Magnetometer and Accelerometer Calibration. Acta Physica Polonica A. 2012, 121(4), 945-949. ISSN 0587-4246.

SVATOŠ, J. a J. VEDRAL. The Usage of Frequency Swept Signals for Metal Detection. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 4(48), 1501-1504. ISSN 0018-9464.

PETRUCHA, V. a P. KAŠPAR. MEASUREMENT OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SENSITIVITY AND ORTHOGONALITY OF A TRIAXIAL VECTOR MAGNETOMETER. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 31-34. ISSN 1335-3632.

SLEPIČKA, D. The estimation of test signal quality by means of two simple filters in ADC testing. Computer Standards & Interfaces. 2012, 34(1), 156-161. ISSN 0920-5489.

ŠIPOŠ, M. et al. Analyses of Triaxial Accelerometer Calibration Algorithms. IEEE Sensors Journal. 2012, 12(5), 1157-1165. ISSN 1530-437X.

NOVÁČEK, P., J. ROHÁČ a P. RIPKA. Complex Markers for a Mine Detector. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(4), 1489-1492. ISSN 0018-9464.

DRAXLER, K. et al. Measuring the Remanent Factor of TPY Class Transformers. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 71-74. ISSN 1335-3632.

KUČERA, J., R. SEDLÁČEK a J. BOHÁČEK. An HF Coaxial Bridge for Measuring Impedance Ratios up to 1 MHz. Measurement Science and Technology. 2012, 8(23), ISSN 0957-0233.

TOMEK, J. et al. Magnetopneumography - Incorporation of Optical Position Reference. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 122-125. ISSN 1335-3632.

SLEPIČKA, D. et al. Estimating the Uncertainty in the Frequency Domain Characterization of Digitizing Waveform Recorders. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2012, 61(6), 1613-1624. ISSN 0018-9456.

Patenty a užitné vzory

KOCOUREK, P. a J. NOVÁK. Elektronicky řízený brzdový systém. Česká republika. Užitný vzor. CZ 24428. 2012-10-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=26279

JANOŠEK, M. Gradiometr se dvěma feromagnetickými sondami. Česká republika. Užitný vzor. CZ 23385. 2012-02-06. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25400

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Měřicí jednotka systému umělého horizontu. Česká republika. Užitný vzor. CZ 23268. 2012-01-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24979

HOLUB, J. Systém pro řízení tarifikace v telekomunikačních sítích v návaznosti na kvalitu přenášeného hovoru. Česká republika. Užitný vzor. CZ 23142. 2012-01-02. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24528

Články v ostatních periodikách

HOLUB, J. a P. SOUČEK. Subjective Testing and Objective Modelling of Influence of Different Social Classes to Voice Call Quality Perception. Communications. 2012, 14(2), 17-21. ISSN 1335-4205.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BREUER, J. et al. Synchronization of Distributed Systems Using GPS. In: HAASZ, V., ed. Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application. 15 vyd. Aalborg: River Publishers, 2012. p. 95-120. The River Publishers Series of Information Science and Technology. ISBN 978-87-92329-72-1.

NOVÁK, J., M. OKROUHLÝ a J. SOBOTKA. FlexRay Modelling and Application. In: HAASZ, V., ed. Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application. 15 vyd. Aalborg: River Publishers, 2012. p. 121-162. The River Publishers Series of Information Science and Technology. ISBN 978-87-92329-72-1.

HAASZ, V., ed. Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application. 15 vyd. Aalborg: River Publishers, 2012. The River Publishers Series of Information Science and Technology. ISBN 978-87-92329-72-1.

SEDLÁČEK, M. a R. ŠMÍD. MATLAB v měření. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. Česka technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-05121-4.

Stati ve sbornících konferencí

VOPÁLENSKÝ, M. a A. PLATIL. Temperature Drift of Offset and Sensitivity in Full-Bridge Magnetoresistive Sensors. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 140. ISBN 978-80-01-05078-1.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Behavior of DC Tolerant Current Transformers in Wide Frequency Range. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 79. ISBN 978-80-01-05078-1.

AUERSVALD, J. et al. Aerometrická vlečená sonda. In: MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel, Brno, 2012-10-17/2012-10-18. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2012. p. 25-33. ISBN 978-80-7231-894-0.

LEVORA, T. Emergency Landing Assistent for Small Airplanes. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

BRUNA, O. Usability Testing of Interface for Emergency Landing Navigation Assistant. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ŠIMÁNEK, J. Analyses of Suboptimal Models for INS/GPS Navigation Algorithms. In: AIAA-Pegasus Student Conference. AIAA-Pegasus Student Conference, Poitiers, 2012-04-11/2012-04-13. Poitiers: ENSMA, 2012. p. 1-11. Dostupné z: http://www.pegasus-europe.org/AIAA_Pegasus/Papers/Simanek_CVUT.pdf

SUCHÁNEK, P., V. HAASZ a D. SLEPIČKA. Evaluation of ADC Non-linearity Correction Based on INL(n) Approximation. In: BEC 2012 - Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference. BEC 2012 - 13th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, 2012-10-03/2012-10-05. Tallinn: Tallinn Technical University, 2012. p. 101-104. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1467-3277-4-9. DOI 10.1109/BEC.2012.6376825.

NEUŽIL, J., O. KREIBICH a R. ŠMÍD. Advanced Signal Processing in Wireless Sensor Networks for MCM. In: CM 2012 / MFPT 2012 - The 9-th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. CM 2012/MFPT 2012 - The 9th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, London, 2012-06-12/2012-06-14. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2012. p. 1087-1093. ISBN 978-1-62276-433-4.

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Comparison of Electrolytic Tilt Modules for Attitude Correction. In: MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel, Brno, 2012-10-17/2012-10-18. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2012. p. 1-14. ISBN 978-80-7231-894-0. Dostupné z: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvt/struktura/k206/Stranky/MDS_PSL_2012_CZ.aspx

PROCHÁZKA, R. et al. Impulse Current Transformer with Nanocrystalline Core. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 46. ISBN 978-80-01-05078-1.

JANOŠEK, M. et al. Triaxial Magnetic Compensation System for Well-defined Metrological Calibrations of Magnetometers. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 155. ISBN 978-80-01-05078-1.

NOVÁČEK, P., P. RIPKA a J. ROHÁČ. Metal Detector Signal Imprints of Detected Objects. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 62. ISBN 978-80-01-05078-1.

FEJT, R. a A. PLATIL. Multimedia Handbook of Sensors. Interactive Models on Web Pages. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 205-208. ISBN 978-80-01-04987-7.

SOUČEK, P. a J. HOLUB. Evaluation of ITU-T P.863 POLQA in Chinese. In: IDAACS-SWS\'2012. Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Offenburg, 2012-09-20/2012-09-21. Piscataway: IEEE, 2012. p. 124-126. 1. ISBN 978-1-4673-4677-1. Dostupné z: http://www.idaacs.net/sws2012/

BOHÁČEK, J. a R. SEDLÁČEK. Bridges Balanced by Variable Voltages from Multichannel Generators. In: CPEM 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Washington, 2012-07-01/2012-07-06. Piscataway: IEEE, 2012. p. 590-591. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4673-0439-9. DOI 10.1109/CPEM.2012.6251067.

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a P. NOVÁČEK. Metal Object Detection and Discrimination Using Sinc Signal. In: BEC 2012 - Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference. BEC 2012 - 13th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, 2012-10-03/2012-10-05. Tallinn: Tallinn Technical University, 2012. p. 307-310. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1467-3277-4-9. DOI 10.1109/BEC.2012.6376878.

LEVORA, T., O. BRUNA a P. PAČES. Surface Recognition for Emergency Landing Purposes. In: 63rd International Astronautical Congress - IAC2012. 63rd International Astronautical Congress, Neapol, 2012-10-01/2012-10-05. Naples: International Astronautical Federation (IAF), 2012. ISSN 0074-1795. ISBN 978-1-62276-979-7.

LAIFR, J. et al. The CzechTechSat Project - Experimental University 2U-Format Picosatellite. In: THE 2012 4S SYMPOSIUM - Small Satellite Systems and Services. ESA/CNES Small Satellites, Services & Systems 2012, Portorož, Hotel Bernardin, 2012-06-04/2012-06-08. Noordwijk: ESA Publications Division, 2012. p. C17-1-C17-11.

BUTVIN, P. et al. Noise and Drive Field Amplitude in RQ-Tape-Wound Toroidal Fluxgate Sensors. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 84. ISBN 978-80-01-05078-1.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Calibration of the 3D Coil System's Orthogonalities. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 69. ISBN 978-80-01-05078-1.

PLATIL, A. et al. Magnetopneumography - Incorporation of Optical Position Reference. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 49. ISBN 978-80-227-3770-8.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Uncertainty Analysis of Calibration of the 3D Coil System. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 41. ISBN 978-80-227-3770-8.

DRAXLER, K., M. ULVR a R. STYBLÍKOVÁ. Measuring of Remanent Factor on Current Transformers. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 35. ISBN 978-80-227-3770-8.

PETRUCHA, V. a P. KAŠPAR. Calibration of a Sensitivity and Orthogonality Temperature Dependence of a Triaxial Vector Magnetometer. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 21. ISBN 978-80-227-3770-8.

LAIFR, J. Design of the Fault Tolerant On-Board Computer for CubeSat-class Satellite. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05043-9.

ŽÁČEKOVÁ, E. a O. BRUNA. Advanced Control and Identification: A Tool for Building Efficiency Improvement. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-2. ISBN 978-80-01-05043-9.

KREIBICH, O., J. NEUŽIL a R. ŠMÍD. Application of Wireless Sensor Networks in Condition Monitoring of Rotating Devices. In: CM 2012 / MFPT 2012 - The 9-th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. CM 2012/MFPT 2012 - The 9th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, London, 2012-06-12/2012-06-14. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2012. p. 1094-1101. ISBN 978-1-62276-433-4.

SLAVATA, O., J. HOLUB a P. HÜBNER. Impact of Jitter and Jitter Buffer on the Final Quality of the Transferred Voice. In: IDAACS-SWS\'2012. Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Offenburg, 2012-09-20/2012-09-21. Piscataway: IEEE, 2012. p. 120-123. 1. ISBN 978-1-4673-4677-1. Dostupné z: http://www.idaacs.net/sws2012/

GRAYSON, K. et al. Robotic Exploration in Today's Evolving Global Space Sector. In: 63rd International Astronautical Congress - IAC2012. 63rd International Astronautical Congress, Neapol, 2012-10-01/2012-10-05. Naples: International Astronautical Federation (IAF), 2012. p. 1056-1061. ISSN 0074-1795. ISBN 978-1-62276-979-7.

LEVORA, T., O. BRUNA a P. PAČES. Small Aircraft Flight Safety Increasing Using Integrated Modular Avionics. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. p. 1-9. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382388.

ROHÁČ, J. et al. Inertial Reference Unit in a Directional Gyro Mode of Operation. In: IEEE SENSORS 2012 - Proceedings. IEEE SENSORS 2012, Taipei, 2012-10-28/2012-10-31. Piscataway: IEEE Service Center, 2012. p. 1356-1359. IEEE Catalog Number CFP12SEN-USB. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4577-1765-9. DOI 10.1109/ICSENS.2012.6411226. Dostupné z: http://www.ieee-sensors2012.org/

PETRUCHA, V. An Offset Temperature Dependence of a Fluxgate Magnetometer and its Compensation. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 50. ISBN 978-80-01-05078-1.

BUTVIN, P. et al. Stress and Fluxgate Sensor Performance. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 56. ISBN 978-80-227-3770-8.

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a P. NOVÁČEK. Sin(x)/x Signal Utilization in Metal Detection and Discrimination. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 46. ISBN 978-80-227-3770-8.

TOMEK, J. et al. Magnetopneumography - Real-World Phantom Inversion. In: OIPE 2012 - 12th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism. OIPE 2012 - 12th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Ghent, 2012-09-19/2012-09-21. Gent: University of Gent, 2012. p. 248-249. ISBN 978-94-6197-069-5.

PAČES, P. et al. Smart Sensor Data Processing for Aerospace Applications in Education Illustrated by a Small Satellite Platform Demonstrator. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. p. 1-8. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382274.

PAČES, P. a J. POPELKA. IMU Aiding Using Two AHRS Units. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. p. 1-12. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382359.

DRAXLER, K. et al. Calibration of an Instrument Current Transformer at a Ratio of 20 kA/5 A. In: CPEM 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Washington, 2012-07-01/2012-07-06. Piscataway: IEEE, 2012. p. 14-15. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4673-0439-9. DOI 10.1109/CPEM.2012.6250635.

VYHNÁNEK, J., M. JANOŠEK a P. RIPKA. Low Frequency Noise of Anisotropic Magnetoresistors in AC-excited Magnetometers. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 39. ISBN 978-80-01-05078-1.

POLLERT, E. et al. Magnetic Nanoparticles for Therapy and Diagnostics. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 142. ISBN 978-80-01-05078-1.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. Measurement of DC Currents in the Power Grid by Current Transformer. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. p. 85. ISBN 978-80-01-05078-1.

JANOŠEK, M. et al. Effect of Demagnetization and Dimensions of Ring-core Fluxgate Sensor on Output Noise. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 23. ISBN 978-80-227-3770-8.

VČELÁK, J., A. ZIKMUND a P. RIPKA. Magnetic Ranging System. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 17. ISBN 978-80-227-3770-8.

ŽÁČEKOVÁ, E. a O. BRUNA. Towards Better Conditions for Closed Loop Identification. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-2. ISBN 978-80-01-05043-9.

SVATOŠ, J., P. NOVÁČEK a J. VEDRAL. Summary of Non-traditional Methods for Metal Detection and Discrimination. In: Eurosensors XXVI - 2012 - The 26th European Conference on Solid-State Transducers. Eurosensors 2012 - The 26th European Conference on Solid-State Transducers, Kraków, 2012-09-09/2012-09-12. Krakow: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012. p. 298-301. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2012.09.142.

PLATIL, A. a P. RIPKA. Fluxgate Sensor and Real Operating-mode B-H Curve Shape. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 48. ISBN 978-80-227-3770-8.

NOVÁČEK, P. a J. SVATOŠ. Intelligent Metal Detector. In: HRISTOFOROU, E. a D.S. VLACHOS, eds. IC-MAST - 2012 - 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Abstracts Book. IC-MAST - 2012 - 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budapest, 2012-05-24/2012-05-28. Athens: National Technical University, 2012. p. 145.

BREUER, J. a V. VIGNER. Sleepy Cat: an Open Source Development Platform for STM32F2 Microcontrollers. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

HOLUB, J. a O. SLAVATA. Impact of IP Channel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice. In: BARTOLACCI, M. a R. STEWART, eds. Wireless Telecommunications Symposium 2012 Papers and Presentation. Wireless Telecommunications Symposium 2012, London, 2012-04-18/2012-04-20. Pomona (CA): California State Polytechnic University, 2012. p. 1-5. ISBN 978-1-4577-0580-9. Dostupné z: http://www.csupomona.edu/~wtsi/wts/Previous%20Conferences/WTS2012/index.htm

BRUNA, O., T. LEVORA a J. HOLUB. Evaluation of a Flight-guidance System for Ultra-Light Aircraft. In: HCI-Aero 2012 Proceedings - "Transition of Science into Reality". HCI-Aero 2012 - International Conference on Human-Computer Interaction in Aerospace "Transition of Science into Reality", Brussels, 2012-09-12/2012-09-14. Brussels: Honeywell (USA), Eurocontrols (France), 2012. p. 1-4.

ROSHCHUPKIN, O. et al. Reducing the Calibration Points of Multisensors. In: 9th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD). 9th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD), Chemnitz, 2012-03-20/2012-03-23. Piscataway: IEEE, 2012. p. 1-6. ISBN 978-1467-3159-0-6. DOI 10.1109/SSD.2012.6197987.

BRUNA, O. et al. Small Aircraft Emergency Landing Decision Support System - Pilots' Performance Assessment. In: XX IMEKO World Congress 2012 - Proceedings. XX IMEKO World Congress 2012 - Metrology for Green Growth, Busan, BEXCO, 2012-09-09/2012-09-14. Busan: IMEKO, 2012. p. 397-402. ISBN 978-1-62748-190-8.

ANOKHIN, Y.L. et al. Supplementary Comparisons of AC Voltage Ratio Standards. In: CPEM 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Washington, 2012-07-01/2012-07-06. Piscataway: IEEE, 2012. p. 556-557. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4673-0439-9. DOI 10.1109/CPEM.2012.6251050.

BRUNA, O. a Z. VÁŇA. Parameters identification of a chemical tank: A case study. In: 2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED 2012). 20th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Barcelona, 2012-07-03/2012-07-06. Barcelona: IEEE, 2012. p. 241-246. ISBN 978-1-4673-2530-1. DOI 10.1109/MED.2012.6265645.

PAČES, P., J. POPELKA a J. AUERSVALD. Standalone Trailing Probe for Aero metrical Measurements. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. p. 1-12. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382275.

LAIFR, J. Lunar Dust Environment and Plasma Package for Lunar Lander - Definition Study. In: 9th INTERNATIONAL PLANETARY PROBE WORKSHOP - Abstract Book. 9th INTERNATIONAL PLANETARY PROBE WORKSHOP, Toulouse, ISAE campus, 2012-06-18/2012-06-22. Toulouse: Centre National Etudes Spatial / CNES, 2012. p. 164.

POPELKA, J. Miniaturisation of New System for Positional Angles Measurement. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

NOVÁČEK, P. et al. Modular Navigation System for Unmanned Aerial Vehicles - Flight Data Monitoring and Recording. In: MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel, Brno, 2012-10-17/2012-10-18. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2012. p. 157-163. ISBN 978-80-7231-894-0.

KUBÍNYI, M. a R. ŠMÍD. Comparison of Cascade and Concurrent Signal Denoising Methods. In: 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE International Ultrasonics Symposium 2011, Orlando, 2011-10-18/2011-10-21. New York: IEEE, 2012. p. 516-519. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-1252-4. DOI 10.1109/ULTSYM.2011.0124.

HOLUB, J. User-Centric Service Model in Wireless Networks: The Transition from Technical Excellence to Customer Experience Excellence in Wireless Networks. In: BARTOLACCI, M. a R. STEWART, eds. Wireless Telecommunications Symposium 2012 Papers and Presentation. Wireless Telecommunications Symposium 2012, London, 2012-04-18/2012-04-20. Pomona (CA): California State Polytechnic University, 2012. p. 1-37. ISBN 978-1-4577-0580-9. Dostupné z: http://www.csupomona.edu/~wtsi/wts/Previous%20Conferences/WTS2012/program.htm

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Effect of Half-wave Rectified Current on Readout of Energy Meter. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. p. 28. ISBN 978-80-227-3770-8.

SOBOTKA, J. a J. NOVÁK. FlexRay Controller with Special Testing Capabilities. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. 2012 International Conference on Applied Electronics, Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. p. 269-272. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

RIPKA, P., A. ZIKMUND a J. VČELÁK. Long-range Magnetic Tracking. In: IEEE SENSORS 2012 - Proceedings. IEEE SENSORS 2012, Taipei, 2012-10-28/2012-10-31. Piscataway: IEEE Service Center, 2012. p. 2094-2097. IEEE Catalog Number CFP12SEN-USB. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4577-1765-9. DOI 10.1109/ICSENS.2012.6411065.

SUCHÁNEK, P., V. HAASZ a D. SLEPIČKA. Evaluation of ADC Non-linearity Correction Based on INL(n) Approximation. In: BEC 2012 - 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference. BEC 2012 - 13th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, 2012-10-03/2012-10-05. Tallin: Tallin University of Technology, 2012. p. 101-104. IEEE. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-4673-2773-2.

POPELKA, J. a P. PAČES. Miniaturization and Sensor Fusion of a Measurement Unit for a Trailing Bomb. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. p. 1-9. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382272.

PAČES, P., J. POPELKA a T. LEVORA. Advanced Display and Position Angles Measurement Systems. In: ICAS 2012 - 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences - Proceedings. International Council of the Aeronautical Science, Brisbane, 2012-09-23/2012-09-28. Brisbane: ICAS - the International Council of the Aeronautical Science, 2012. p. 3875-3888. ISBN 978-1-62276-754-0.

SOBOTKA, J. a J. NOVÁK. Methods for Measurement of Flexray Node Basic Timing Parameters. In: XX IMEKO World Congress 2012 - Proceedings. XX IMEKO World Congress 2012 - Metrology for Green Growth, Busan, BEXCO, 2012-09-09/2012-09-14. Busan: IMEKO, 2012. ISBN 978-1-62748-190-8.

Dizertace

MLEJNEK, P. Bezkontaktní metody měření proudu pro stanovení výkonu odolné proti vnějšímu ovlivnění. Praha: 2012. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.

KODET, J. Picosecond Photon Counting. Praha: 2012. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Výzkumné zprávy

PETRUCHA, V. Post-test notes on instrumentation. Praha: ČVUT FEL, Katedra měření, 2012. 216202.

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a J. ŠIMÁNEK. Měřicí jednotka pro subsystém měření polohy IOSS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012.

RIPKA, P. Analysis of inteligent sensor. 2012.

ROZTOČIL, J. Metody měření fázového šumu generátorů pro testování AČ převodníků s vysokým rozlišením. 2012. M/VIII/1/12.

BURIAN, D. et al. Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012. Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. V-12-003.

BOHÁČEK, J. Můstek s indukčně vázanými poměrovými rameny pro kalibraci odporových bočníků v kmitočtovém pásmu do 10 kHz. 2012.

ŠMÍD, R. a J. HOLUB. Podklad pro strategické plánování v oblasti smart meteringu.. 2012.

HAASZ, V., A. PLATIL a P. RIPKA. Posouzení aktuálního řešení systému pro měření hmotnostního množství uskladněné ropy v skladovacích nádržích. 2012.

RIPKA, P., M. JANOŠEK a V. PETRUCHA. Research and development of magnetic gradient sensor for Vector Magnetics. 2012.

NOVÁK, J. Návrh inovací automatizovaného testeru ECU. 2012.

NOVÁK, J. Nové programové vybavení automatizovaného testeru ECU. 2012.

NOVÁK, J. Nové technické vybavení automatizovaného testeru ECU. 2012.

RIPKA, P., J. VČELÁK a A. ZIKMUND. Position and distance measurement for drilling device. 2012.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. 2012.

BOHÁČEK, J. Můstky vyvažované napětími z vícekanálových generátorů. 2012.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. 2012.

ŠMÍD, R. et al. Podklad pro interní postupy v oblasti elektroměrů a měřicích transformátorů proudu. 2012.

Stránka vytvořena 09.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.