13000 / 13138 - Publikace - 2012

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

RIPKA, P., P. KAŠPAR a Jiri SANEISTR. Geometrical Selectivity of Current Sensors. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(5a), 38-39. ISSN 0033-2097.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Effect of Half-wave Rectified Current on Readout of Energy Meter. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 46-49. ISSN 1335-3632.

POPELKA, J. a P. PAČES. Performance of Smart Sensors Standards for Aerospace Applications. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(01a), 229-232. ISSN 0033-2097.

BUTTA, M., I. SASADA a M. JANOŠEK. Temperature Dependence of Offset and Sensitivity in Orthogonal Fluxgate Operated in Fundamental Mode. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(11), 4103-4106. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2202383.

VČELÁK, J., A. ZIKMUND a P. RIPKA. Long Range Magnetic Localization System. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7), 19-22. ISSN 1335-3632.

TOMEK, J. et al. Suppression of Environmental Noise in Magnetopneumography by the use of Higher Order Gradients. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(4), 1317-1319. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2011.2172200.

BUTVIN, P.B. et al. Field Annealed Closed-path Fluxgate Sensors Made of Metallic-glass Ribbons. Sensors and Actuators. 2012, 2012(184), 72-77. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2012.07.001.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. A Magnetic Distance Sensor with High Precision. Sensors and Actuators. 2012, 186 137-142. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2012.05.003.

ŠIPOŠ, M., J. ROHÁČ a P. NOVÁČEK. Analyses of Electronic Inclinometer Data for Tri-axial Accelerometer's Initial Alignment. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(01a), 286-290. ISSN 0033-2097.

FEXA, P. a J. VEDRAL. DAC Testing Using Impulse Signals. Metrology and Measurement Systems. 2012, 19(1), 105-114. ISSN 0860-8229. DOI 10.2478/v10178-012-0009-8.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Uncertainty Analysis of Calibration of the 3D Coil System. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63 90-93. ISSN 1335-3632.

VYHNÁNEK, J., M. JANOŠEK a P. RIPKA. AMR Gradiometer for Mine Detection. Sensors and Actuators. 2012, 186 100-104. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2012.03.007.

SVATOŠ, J., P. NOVÁČEK a J. VEDRAL. sin(x)/x SIGNAL UTILIZATION IN METAL DETECTION AND DISCRIMINATION. Journal of Electrical Engineering. 2012, 7(63), 110-113. ISSN 1335-3632.

SVATOŠ, J. a J. VEDRAL. The Usage of Frequency Swept Signals for Metal Detection. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 4(48), 1501-1504. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2011.2173174.

JANOŠEK, M. et al. Single-core fluxgate gradiometer with simultaneous gradient and homogeneous feedback operation. Journal of Applied Physics. 2012, 111(7), 07E328-1-07E328-3. ISSN 0021-8979. DOI 10.1063/1.3676238.

ŠIPOŠ, M., J. ROHÁČ a P. NOVÁČEK. Improvement of Electronic Compass Accuracy Based on Magnetometer and Accelerometer Calibration. Acta Physica Polonica A. 2012, 121(4), 945-949. ISSN 0587-4246.

PLATIL, A. a P. RIPKA. Fluxgate Sensor and Real Operating-mode B-H Curve. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 118-121. ISSN 1335-3632.

ŠIPOŠ, M. et al. Analyses of Triaxial Accelerometer Calibration Algorithms. IEEE Sensors Journal. 2012, 12(5), 1157-1165. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2011.2167319.

NOVÁČEK, P., J. ROHÁČ a P. RIPKA. Complex Markers for a Mine Detector. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(4), 1489-1492. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2011.2172933.

SLEPIČKA, D. The estimation of test signal quality by means of two simple filters in ADC testing. Computer Standards & Interfaces. 2012, 34(1), 156-161. ISSN 0920-5489. DOI 10.1016/j.csi.2011.06.005.

PETRUCHA, V. a P. KAŠPAR. MEASUREMENT OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SENSITIVITY AND ORTHOGONALITY OF A TRIAXIAL VECTOR MAGNETOMETER. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 31-34. ISSN 1335-3632.

KUČERA, J., R. SEDLÁČEK a J. BOHÁČEK. An HF Coaxial Bridge for Measuring Impedance Ratios up to 1 MHz. Measurement Science and Technology. 2012, 8(23), ISSN 0957-0233. DOI 10.1088/0957-0233/23/8/085004.

SLEPIČKA, D. et al. Estimating the Uncertainty in the Frequency Domain Characterization of Digitizing Waveform Recorders. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2012, 61(6), 1613-1624. ISSN 0018-9456.

TOMEK, J. et al. Magnetopneumography - Incorporation of Optical Position Reference. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 122-125. ISSN 1335-3632.

DRAXLER, K. et al. Measuring the Remanent Factor of TPY Class Transformers. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 71-74. ISSN 1335-3632.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL. Gradiometr se dvěma feromagnetickými sondami. Původci: M. JANOŠEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 23385. 2012-02-06. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25400

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Praha, CZ. Elektronicky řízený brzdový systém. Původci: P. KOCOUREK a J. NOVÁK. Česká republika. Užitný vzor CZ 24428. 2012-10-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=26279

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Měřicí jednotka systému umělého horizontu. Původci: J. ROHÁČ a M. ŠIPOŠ. Česká republika. Užitný vzor CZ 23268. 2012-01-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24979

ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická. Systém pro řízení tarifikace v telekomunikačních sítích v návaznosti na kvalitu přenášeného hovoru. Původci: J. HOLUB. Česká republika. Užitný vzor CZ 23142. 2012-01-02. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24528

Články v ostatních periodikách

HOLUB, J. a P. SOUČEK. Subjective Testing and Objective Modelling of Influence of Different Social Classes to Voice Call Quality Perception. Communications. 2012, 14(2), 17-21. ISSN 1335-4205.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

NOVÁK, J., M. OKROUHLÝ a J. SOBOTKA. FlexRay Modelling and Application. In: HAASZ, V., ed. Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application. 15 vyd. Aalborg: River Publishers, 2012. s. 121-162. The River Publishers Series of Information Science and Technology. ISBN 978-87-92329-72-1.

BREUER, J. et al. Synchronization of Distributed Systems Using GPS. In: HAASZ, V., ed. Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application. 15 vyd. Aalborg: River Publishers, 2012. s. 95-120. The River Publishers Series of Information Science and Technology. ISBN 978-87-92329-72-1.

HAASZ, V., ed. Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application. 15 vyd. Aalborg: River Publishers, 2012. The River Publishers Series of Information Science and Technology. ISBN 978-87-92329-72-1.

SEDLÁČEK, M. a R. ŠMÍD. MATLAB v měření. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. Česka technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-05121-4.

Stati ve sbornících konferencí

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Behavior of DC Tolerant Current Transformers in Wide Frequency Range. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 79. ISBN 978-80-01-05078-1.

VOPÁLENSKÝ, M. a A. PLATIL. Temperature Drift of Offset and Sensitivity in Full-Bridge Magnetoresistive Sensors. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 140. ISBN 978-80-01-05078-1.

NEUŽIL, J., O. KREIBICH a R. ŠMÍD. Advanced Signal Processing in Wireless Sensor Networks for MCM. In: CM 2012 / MFPT 2012 - The 9-th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. CM 2012/MFPT 2012 - The 9th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, London, 2012-06-12/2012-06-14. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2012. s. 1087-1093. ISBN 978-1-62276-433-4.

BRUNA, O. Usability Testing of Interface for Emergency Landing Navigation Assistant. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

LEVORA, T. Emergency Landing Assistent for Small Airplanes. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ŠIMÁNEK, J. Analyses of Suboptimal Models for INS/GPS Navigation Algorithms. In: AIAA-Pegasus Student Conference. Poitiers, 2012-04-11/2012-04-13. Poitiers: ENSMA, 2012. s. 1-11. Dostupné z: http://www.pegasus-europe.org/AIAA_Pegasus/Papers/Simanek_CVUT.pdf

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Comparison of Electrolytic Tilt Modules for Attitude Correction. In: MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Brno, 2012-10-17/2012-10-18. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2012. s. 1-14. ISBN 978-80-7231-894-0. Dostupné z: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvt/struktura/k206/Stranky/MDS_PSL_2012_CZ.aspx

AUERSVALD, J. et al. Aerometrická vlečená sonda. In: MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Brno, 2012-10-17/2012-10-18. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2012. s. 25-33. ISBN 978-80-7231-894-0.

SUCHÁNEK, P., V. HAASZ a D. SLEPIČKA. Evaluation of ADC Non-linearity Correction Based on INL(n) Approximation. In: BEC 2012 - Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference. BEC 2012 - 13th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, 2012-10-03/2012-10-05. Tallinn: Tallinn Technical University, 2012. s. 101-104. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1467-3277-4-9. DOI 10.1109/BEC.2012.6376825.

PROCHÁZKA, R. et al. Impulse Current Transformer with Nanocrystalline Core. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 46. ISBN 978-80-01-05078-1.

NOVÁČEK, P., P. RIPKA a J. ROHÁČ. Metal Detector Signal Imprints of Detected Objects. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 62. ISBN 978-80-01-05078-1.

JANOŠEK, M. et al. Triaxial Magnetic Compensation System for Well-defined Metrological Calibrations of Magnetometers. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 155. ISBN 978-80-01-05078-1.

LAIFR, J. et al. The CzechTechSat Project - Experimental University 2U-Format Picosatellite. In: THE 2012 4S SYMPOSIUM - Small Satellite Systems and Services. ESA/CNES Small Satellites, Services & Systems 2012, Portorož, Hotel Bernardin, 2012-06-04/2012-06-08. Noordwijk: ESA Publications Division, 2012. s. C17-1-C17-11.

BOHÁČEK, J. a R. SEDLÁČEK. Bridges Balanced by Variable Voltages from Multichannel Generators. In: CPEM 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Washington, 2012-07-01/2012-07-06. Piscataway: IEEE, 2012. s. 590-591. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4673-0439-9. DOI 10.1109/CPEM.2012.6251067.

LEVORA, T., O. BRUNA a P. PAČES. Surface Recognition for Emergency Landing Purposes. In: 63rd International Astronautical Congress - IAC2012. 63rd International Astronautical Congress, Neapol, 2012-10-01/2012-10-05. Naples: International Astronautical Federation (IAF), 2012. ISSN 0074-1795. ISBN 978-1-62276-979-7.

FEJT, R. a A. PLATIL. Multimedia Handbook of Sensors. Interactive Models on Web Pages. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 205-208. ISBN 978-80-01-04987-7.

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a P. NOVÁČEK. Metal Object Detection and Discrimination Using Sinc Signal. In: BEC 2012 - Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference. BEC 2012 - 13th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, 2012-10-03/2012-10-05. Tallinn: Tallinn Technical University, 2012. s. 307-310. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1467-3277-4-9. DOI 10.1109/BEC.2012.6376878.

SOUČEK, P. a J. HOLUB. Evaluation of ITU-T P.863 POLQA in Chinese. In: IDAACS-SWS\'2012. Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Offenburg, 2012-09-20/2012-09-21. Piscataway: IEEE, 2012. s. 124-126. 1. ISBN 978-1-4673-4677-1. Dostupné z: http://www.idaacs.net/sws2012/

ŽÁČEKOVÁ, E. a O. BRUNA. Advanced Control and Identification: A Tool for Building Efficiency Improvement. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-2. ISBN 978-80-01-05043-9.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Calibration of the 3D Coil System's Orthogonalities. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 69. ISBN 978-80-01-05078-1.

BUTVIN, P. et al. Noise and Drive Field Amplitude in RQ-Tape-Wound Toroidal Fluxgate Sensors. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 84. ISBN 978-80-01-05078-1.

KREIBICH, O., J. NEUŽIL a R. ŠMÍD. Application of Wireless Sensor Networks in Condition Monitoring of Rotating Devices. In: CM 2012 / MFPT 2012 - The 9-th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. CM 2012/MFPT 2012 - The 9th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, London, 2012-06-12/2012-06-14. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2012. s. 1094-1101. ISBN 978-1-62276-433-4.

LEVORA, T., O. BRUNA a P. PAČES. Small Aircraft Flight Safety Increasing Using Integrated Modular Avionics. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. s. 1-9. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382388.

PETRUCHA, V. a P. KAŠPAR. Calibration of a Sensitivity and Orthogonality Temperature Dependence of a Triaxial Vector Magnetometer. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 21. ISBN 978-80-227-3770-8.

DRAXLER, K., M. ULVR a R. STYBLÍKOVÁ. Measuring of Remanent Factor on Current Transformers. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 35. ISBN 978-80-227-3770-8.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Uncertainty Analysis of Calibration of the 3D Coil System. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 41. ISBN 978-80-227-3770-8.

PLATIL, A. et al. Magnetopneumography - Incorporation of Optical Position Reference. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 49. ISBN 978-80-227-3770-8.

LAIFR, J. Design of the Fault Tolerant On-Board Computer for CubeSat-class Satellite. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05043-9.

SLAVATA, O., J. HOLUB a P. HÜBNER. Impact of Jitter and Jitter Buffer on the Final Quality of the Transferred Voice. In: IDAACS-SWS\'2012. Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Offenburg, 2012-09-20/2012-09-21. Piscataway: IEEE, 2012. s. 120-123. 1. ISBN 978-1-4673-4677-1. Dostupné z: http://www.idaacs.net/sws2012/

ROHÁČ, J. et al. Inertial Reference Unit in a Directional Gyro Mode of Operation. In: IEEE SENSORS 2012 - Proceedings. IEEE SENSORS 2012, Taipei, 2012-10-28/2012-10-31. Piscataway: IEEE Service Center, 2012. s. 1356-1359. IEEE Catalog Number CFP12SEN-USB. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4577-1765-9. DOI 10.1109/ICSENS.2012.6411226. Dostupné z: http://www.ieee-sensors2012.org/

GRAYSON, K. et al. Robotic Exploration in Today's Evolving Global Space Sector. In: 63rd International Astronautical Congress - IAC2012. 63rd International Astronautical Congress, Neapol, 2012-10-01/2012-10-05. Naples: International Astronautical Federation (IAF), 2012. s. 1056-1061. ISSN 0074-1795. ISBN 978-1-62276-979-7.

PETRUCHA, V. An Offset Temperature Dependence of a Fluxgate Magnetometer and its Compensation. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 50. ISBN 978-80-01-05078-1.

DRAXLER, K. et al. Calibration of an Instrument Current Transformer at a Ratio of 20 kA/5 A. In: CPEM 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Washington, 2012-07-01/2012-07-06. Piscataway: IEEE, 2012. s. 14-15. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4673-0439-9. DOI 10.1109/CPEM.2012.6250635.

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a P. NOVÁČEK. Sin(x)/x Signal Utilization in Metal Detection and Discrimination. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 46. ISBN 978-80-227-3770-8.

BUTVIN, P. et al. Stress and Fluxgate Sensor Performance. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 56. ISBN 978-80-227-3770-8.

PAČES, P. a J. POPELKA. IMU Aiding Using Two AHRS Units. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. s. 1-12. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382359.

PAČES, P. et al. Smart Sensor Data Processing for Aerospace Applications in Education Illustrated by a Small Satellite Platform Demonstrator. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. s. 1-8. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382274.

TOMEK, J. et al. Magnetopneumography - Real-World Phantom Inversion. In: OIPE 2012 - 12th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism. Ghent, 2012-09-19/2012-09-21. Gent: University of Gent, 2012. s. 248-249. ISBN 978-94-6197-069-5.

VYHNÁNEK, J., M. JANOŠEK a P. RIPKA. Low Frequency Noise of Anisotropic Magnetoresistors in AC-excited Magnetometers. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 39. ISBN 978-80-01-05078-1.

ŽÁČEKOVÁ, E. a O. BRUNA. Towards Better Conditions for Closed Loop Identification. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-2. ISBN 978-80-01-05043-9.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. Measurement of DC Currents in the Power Grid by Current Transformer. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 85. ISBN 978-80-01-05078-1.

POLLERT, E. et al. Magnetic Nanoparticles for Therapy and Diagnostics. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 142. ISBN 978-80-01-05078-1.

VČELÁK, J., A. ZIKMUND a P. RIPKA. Magnetic Ranging System. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 17. ISBN 978-80-227-3770-8.

JANOŠEK, M. et al. Effect of Demagnetization and Dimensions of Ring-core Fluxgate Sensor on Output Noise. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 23. ISBN 978-80-227-3770-8.

SVATOŠ, J., P. NOVÁČEK a J. VEDRAL. Summary of Non-traditional Methods for Metal Detection and Discrimination. In: Eurosensors XXVI - 2012 - The 26th European Conference on Solid-State Transducers. Eurosensors 2012 - The 26th European Conference on Solid-State Transducers, Kraków, 2012-09-09/2012-09-12. Krakow: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012. s. 298-301. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2012.09.142.

BRUNA, O. a Z. VÁŇA. Parameters identification of a chemical tank: A case study. In: 2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED 2012). 20th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Barcelona, 2012-07-03/2012-07-06. Barcelona: IEEE, 2012. s. 241-246. ISBN 978-1-4673-2530-1. DOI 10.1109/MED.2012.6265645.

ANOKHIN, Y.L. et al. Supplementary Comparisons of AC Voltage Ratio Standards. In: CPEM 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Washington, 2012-07-01/2012-07-06. Piscataway: IEEE, 2012. s. 556-557. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4673-0439-9. DOI 10.1109/CPEM.2012.6251050.

BRUNA, O. et al. Small Aircraft Emergency Landing Decision Support System - Pilots' Performance Assessment. In: XX IMEKO World Congress 2012 - Proceedings. XX IMEKO World Congress 2012 - Metrology for Green Growth, Busan, BEXCO, 2012-09-09/2012-09-14. Busan: IMEKO, 2012. s. 397-402. ISBN 978-1-62748-190-8.

NOVÁČEK, P. a J. SVATOŠ. Intelligent Metal Detector. In: HRISTOFOROU, E. a D.S. VLACHOS, eds. IC-MAST - 2012 - 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Abstracts Book. IC-MAST - 2012 - 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budapest, 2012-05-24/2012-05-28. Athens: National Technical University, 2012. s. 145.

HOLUB, J. a O. SLAVATA. Impact of IP Channel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice. In: BARTOLACCI, M. a R. STEWART, eds. Wireless Telecommunications Symposium 2012 Papers and Presentation. Wireless Telecommunications Symposium 2012, London, 2012-04-18/2012-04-20. Pomona (CA): California State Polytechnic University, 2012. s. 1-5. ISBN 978-1-4577-0580-9. Dostupné z: http://www.csupomona.edu/~wtsi/wts/Previous%20Conferences/WTS2012/index.htm

PLATIL, A. a P. RIPKA. Fluxgate Sensor and Real Operating-mode B-H Curve Shape. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 48. ISBN 978-80-227-3770-8.

BREUER, J. a V. VIGNER. Sleepy Cat: an Open Source Development Platform for STM32F2 Microcontrollers. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ROSHCHUPKIN, O. et al. Reducing the Calibration Points of Multisensors. In: 9th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD). Chemnitz, 2012-03-20/2012-03-23. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1-6. ISBN 978-1467-3159-0-6. DOI 10.1109/SSD.2012.6197987.

BRUNA, O., T. LEVORA a J. HOLUB. Evaluation of a Flight-guidance System for Ultra-Light Aircraft. In: HCI-Aero 2012 Proceedings - "Transition of Science into Reality". HCI-Aero 2012 - International Conference on Human-Computer Interaction in Aerospace "Transition of Science into Reality", Brussels, 2012-09-12/2012-09-14. Brussels: Honeywell (USA), Eurocontrols (France), 2012. s. 1-4.

PAČES, P., J. POPELKA a J. AUERSVALD. Standalone Trailing Probe for Aero metrical Measurements. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. s. 1-12. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382275.

KUBÍNYI, M. a R. ŠMÍD. Comparison of Cascade and Concurrent Signal Denoising Methods. In: 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). IEEE International Ultrasonics Symposium 2011, Orlando, 2011-10-18/2011-10-21. New York: IEEE, 2012. s. 516-519. ISSN 1948-5719. ISBN 978-1-4577-1252-4. DOI 10.1109/ULTSYM.2011.0124.

HOLUB, J. User-Centric Service Model in Wireless Networks: The Transition from Technical Excellence to Customer Experience Excellence in Wireless Networks. In: BARTOLACCI, M. a R. STEWART, eds. Wireless Telecommunications Symposium 2012 Papers and Presentation. Wireless Telecommunications Symposium 2012, London, 2012-04-18/2012-04-20. Pomona (CA): California State Polytechnic University, 2012. s. 1-37. ISBN 978-1-4577-0580-9. Dostupné z: http://www.csupomona.edu/~wtsi/wts/Previous%20Conferences/WTS2012/program.htm

LAIFR, J. Lunar Dust Environment and Plasma Package for Lunar Lander - Definition Study. In: 9th INTERNATIONAL PLANETARY PROBE WORKSHOP - Abstract Book. 9th INTERNATIONAL PLANETARY PROBE WORKSHOP, Toulouse, ISAE campus, 2012-06-18/2012-06-22. Toulouse: Centre National Etudes Spatial / CNES, 2012. s. 164.

POPELKA, J. Miniaturisation of New System for Positional Angles Measurement. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

NOVÁČEK, P. et al. Modular Navigation System for Unmanned Aerial Vehicles - Flight Data Monitoring and Recording. In: MDS 2012 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Brno, 2012-10-17/2012-10-18. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2012. s. 157-163. ISBN 978-80-7231-894-0.

SOBOTKA, J. a J. NOVÁK. FlexRay Controller with Special Testing Capabilities. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 269-272. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

SOBOTKA, J. a J. NOVÁK. Methods for Measurement of Flexray Node Basic Timing Parameters. In: XX IMEKO World Congress 2012 - Proceedings. XX IMEKO World Congress 2012 - Metrology for Green Growth, Busan, BEXCO, 2012-09-09/2012-09-14. Busan: IMEKO, 2012. ISBN 978-1-62748-190-8.

PAČES, P., J. POPELKA a T. LEVORA. Advanced Display and Position Angles Measurement Systems. In: ICAS 2012 - 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences - Proceedings. International Council of the Aeronautical Science, Brisbane, 2012-09-23/2012-09-28. Brisbane: ICAS - the International Council of the Aeronautical Science, 2012. s. 3875-3888. ISBN 978-1-62276-754-0.

POPELKA, J. a P. PAČES. Miniaturization and Sensor Fusion of a Measurement Unit for a Trailing Bomb. In: DASC 2012 - 31th Digital Avionics System Conference - Proceedings. 31th Digital Avionics System Conference, Williamsburg, 2012-10-14/2012-10-18. Piscataway: IEEE Operations Center, 2012. s. 1-9. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4673-1699-6. DOI 10.1109/DASC.2012.6382272.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Effect of Half-wave Rectified Current on Readout of Energy Meter. In: Magnetic Measurements 2012. Magnetic Measurement 2012, Tatranske Matliare, 2012-09-02/2012-09-04. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. s. 28. ISBN 978-80-227-3770-8.

SUCHÁNEK, P., V. HAASZ a D. SLEPIČKA. Evaluation of ADC Non-linearity Correction Based on INL(n) Approximation. In: BEC 2012 - 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference. BEC 2012 - 13th Biennial Baltic Electronics Conference, Tallinn, 2012-10-03/2012-10-05. Tallin: Tallin University of Technology, 2012. s. 101-104. IEEE. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-4673-2773-2.

RIPKA, P., A. ZIKMUND a J. VČELÁK. Long-range Magnetic Tracking. In: IEEE SENSORS 2012 - Proceedings. IEEE SENSORS 2012, Taipei, 2012-10-28/2012-10-31. Piscataway: IEEE Service Center, 2012. s. 2094-2097. IEEE Catalog Number CFP12SEN-USB. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4577-1765-9. DOI 10.1109/ICSENS.2012.6411065.

Dizertace

MLEJNEK, P. Bezkontaktní metody měření proudu pro stanovení výkonu odolné proti vnějšímu ovlivnění. Praha: Datum obhajoby 2012-06-07. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.

KODET, J. Picosecond Photon Counting. Praha: Datum obhajoby 2012-10-02. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Vedoucí práce I. PROCHÁZKA.

Výzkumné zprávy

PETRUCHA, V. Post-test notes on instrumentation. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra měření, 2012. Zpráva č. 216202.

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a J. ŠIMÁNEK. Měřicí jednotka pro subsystém měření polohy IOSS. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012.

RIPKA, P. Analysis of inteligent sensor. [Výzkumná zpráva] 2012.

BURIAN, D. et al. Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Zpráva č. V-12-003.

ROZTOČIL, J. Metody měření fázového šumu generátorů pro testování AČ převodníků s vysokým rozlišením. [Výzkumná zpráva] 2012. Zpráva č. M/VIII/1/12.

ŠMÍD, R. a J. HOLUB. Podklad pro strategické plánování v oblasti smart meteringu.. [Výzkumná zpráva] 2012.

RIPKA, P., M. JANOŠEK a V. PETRUCHA. Research and development of magnetic gradient sensor for Vector Magnetics. [Výzkumná zpráva] 2012.

HAASZ, V., A. PLATIL a P. RIPKA. Posouzení aktuálního řešení systému pro měření hmotnostního množství uskladněné ropy v skladovacích nádržích. [Výzkumná zpráva] 2012.

BOHÁČEK, J. Můstek s indukčně vázanými poměrovými rameny pro kalibraci odporových bočníků v kmitočtovém pásmu do 10 kHz. [Výzkumná zpráva] 2012.

NOVÁK, J. Nové programové vybavení automatizovaného testeru ECU. [Výzkumná zpráva] 2012.

NOVÁK, J. Návrh inovací automatizovaného testeru ECU. [Výzkumná zpráva] 2012.

NOVÁK, J. Nové technické vybavení automatizovaného testeru ECU. [Výzkumná zpráva] 2012.

RIPKA, P., J. VČELÁK a A. ZIKMUND. Position and distance measurement for drilling device. [Výzkumná zpráva] 2012.

BOHÁČEK, J. Můstky vyvažované napětími z vícekanálových generátorů. [Výzkumná zpráva] 2012.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. [Výzkumná zpráva] 2012.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. [Výzkumná zpráva] 2012.

ŠMÍD, R. et al. Podklad pro interní postupy v oblasti elektroměrů a měřicích transformátorů proudu. [Výzkumná zpráva] 2012.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.