13000 / 13138 - Publikace - 2013

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

BUTTA, M. a P. RIPKA. Temperature Stability of Sensitivity and Offset in Coil-less Fluxgate Sensors. Journal of Electrical Engineering. 2013, 61(7), 10-12. ISSN 1335-3632.

POLLERT, E. et al. Magnetic Nanoparticles for Therapy and Diagnostics. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 7-10. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2220757.

DRAXLER, K. et al. Using a Current Loop and Homogeneous Primary Winding for Calibrating a Current Transformer. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2013, 62(6), 1658-1663. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2012.2228073.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Impulse Current Transformer with a Nanocrystalline Core. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 77-80. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2217734.

KRŠEK, P. et al. Predictors of seizure-free outcome after epilepsy surgery for pediatric tuberous sclerosis complex. Epilepsia. 2013, 54(11), 1913-1921. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.12371.

PLATIL, A. et al. Magnetopneumography Using Optical Position Reference. Sensor Letters. 2013, 11(1), 69-73. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2013.2805.

VOPALENSKÝ, M. a A. PLATIL. Temperature Drift of Offset and Sensitivity in Full-Bridge Magnetoresistive Sensors. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 136-139. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2220535.

KRAUS, L., M. BUTTA a P. RIPKA. Magnetic Anisotropy and Giant Magnetoimpedance in NiFe Electroplated on Cu Wires. Sensor Letters. 2013, 11(1), 53-55. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2013.2791.

BUTTA, M. et al. Microwire Electroplated Under Torsion as Core for Coil-Less Fluxgate. Sensor Letters. 2013, 11(1), 50-52. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2013.2784.

KRÁL, J. et al. The Lift-off Effect in Eddy Currents Thickness Modeling and Measurement. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2013, 62(1), 2043-2049. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2013.2247713.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. Measurement of DC Currents in the Power Grid by Current Transformer. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 73-76. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2216862.

SLAVATA, O. a J. HOLUB. Evaluation of Objective Speech Transmission Quality Measurements in Packet-based Networks. Computer Standards & Interfaces. 2013, 36(3), 626-630. ISSN 0920-5489. DOI 10.1016/j.csi.2013.09.003.

ĎAĎO, S. et al. Using Eddy Current Measuring System for Conductivity Based Gas Sensor. Sensor Letters. 2013, 11(11), 2064-2071. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2013.3055.

POČTA, P. a J. HOLUB. Effect of speech activity parameter on PESQ's predictions in presence of independent and dependent loses. Computer Standards & Interfaces. 2013, 1(36), 143-153. ISSN 0920-5489. DOI 10.1016/j.csi.2013.07.001.

RIPKA, P. a A. ZIKMUND. Testing and Calibration of Magnetic Sensors. Sensor Letters. 2013, 11(1), 44-49. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2013.2806.

RIPKA, P., M. BUTTA a A. PLATIL. Temperature Stability of AMR Sensors. Sensor Letters. 2013, 11(1), 74-77. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2013.2807.

NOVÁČEK, P. et al. Metal Detector Signal Imprints of Detected Objects. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 69-72. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2220959.

ZIKMUND, A. a P. RIPKA. Calibration of the 3D Coil System's Orthogonality. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 66-68. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2218583.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL. Fluxgate sensor circuit for measuring the gradient of a magnetic field. Původci: M. JANOŠEK a P. RIPKA. European Patent Office. Patent EP2388608. 2013-08-09. Dostupné z: https://register.epo.org/application?number=EP11165791

ČVUT. System for Tariffication Control in Telecommunication Networks Based on Quality of Transmitted Call. Původci: J. HOLUB. European Patent Office. Patent EP2541883. 2013-08-16. Dostupné z: https://register.epo.org/application?number=EP12169198&tab=main

ČVUT Fakulta elektrotechnická, Praha a Vysoká škola chemickotechnologická Praha. Měřicí obvod pro chemický vodivostní senzor plynu. Původci: S. ĎAĎO a J. S. SEIDL. Česká republika. Užitný vzor CZ 25334. 2013-05-06.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Systém pro řízení tarifikace v telekomunikačních sítích v návaznosti na kvalitu přenášeného hovoru. Původci: J. HOLUB. Česká republika. Patent CZ 303711. 2013-02-13. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=387

ČVUT FEL Praha. Programovatelný kalibrátor náboje. Původci: J. VEDRAL a R. SEDLÁČEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 25869. 2013-09-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27996

České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ; OPROX, a.s., Brno, CZ. Inerciální měřicí jednotka navigačního systému. Původci: J. ROHÁČ, S. ĎAĎO a J. ŠKVAREK. Česká republika. Patent CZ 304237. 2013-12-04. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2013&pcipv=75

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Vlečená aerometrická sonda. Původci: J. AUERSVALD et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 25769. 2013-08-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27146

Články v ostatních periodikách

ROHÁČ, J. a S. ĎAĎO. Impact of Environmental Vibration on Inertial Sensors' Output. Sensors and Transducers. 2013, 24 19-27. ISSN 1726-5479. Dostupné z: http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/Special_Issue_August_2013.htm

ROSHCHUPKIN, O. et al. Multisensors Signal Processing Using Microcontroller and Neural Networks Identification. Sensors and Transducers. 2013, 24(8), 1-6. ISSN 1726-5479.

HAASZ, V., D. SLEPIČKA a P. SUCHÁNEK. Post-Correction of ADC Non-Linearity Using Integral Non-Linearity Curve. International Journal of Computing. 2013, 12(1), 56-62. ISSN 1727-6209.

BRUNA, O., T. LEVORA a P. PAČES. Pilot's Interaction with a Glass Cockpit Navigation System. Communications in Computer and Information Science. 2013, 374 304-307. ISSN 1865-0929. DOI 10.1007/978-3-642-39476-8_62.

MIKEŠ, J., O. KREIBICH a J. NEUŽIL. A LIGHTNING CONDUCTOR MONITORING SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK. Acta Polytechnica. 2013, 53(6), 878-882. ISSN 1210-2709. DOI 10.14311/AP.2013.53.0878.

HOLUB, J. a P. SOUČEK. Shift in Speech Quality and Acceptability Level between 2008-2012. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking. 2013, 5(3), 63-68. ISSN 1941-8663. DOI 10.4018/jitn.2013070107.

Stati ve sbornících konferencí

HORYNA, V. a R. ŠMÍD. Virtual Sensors for Machine Condition Monitoring. In: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDITION MONITORING AND MACHINERY FAILURE PREVENTION TECHNOLOGIES CM2013/MFPT2013. The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Krakov, 2013-06-18/2013-06-20. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2013. ISBN 9781629939926.

LAIFR, J. Review of Ionizing Radiation Impact on Semiconductors. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1001-1014. ISBN 978-80-7231-917-6.

HOLUB, J. a P. SOUČEK. Shift in Speech Quality and Acceptability Level between 2008-2012. In: Wireless Telecommunications Symposium 2013 - Papers and Presentations. Wireless Telecommunication Symposium 2013, Phoenix, Arizona, 2013-04-16/2013-04-19. Piscataway: IEEE, 2013.

ŠIPOŠ, M. et al. Modular Navigation System for Unmanned Aerial Vehicles. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-10. ISBN 978-80-7231-917-6.

OKROUHLÝ, M. a J. NOVÁK. Centralized Vehicle Diagnostics. In: IDAACS 2013 - Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS 2013 - Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Berlin, 2013-09-12/2013-09-14. Berlin: IEEE, 2013. s. 353-357. pozn.: CD má na nálepce jiné ISBN: 978-1-4799-1427-2. ISBN 978-1-4799-1426-5. DOI 10.1109/IDAACS.2013.6662705.

DRAXLER, K. a J. HALGAŠÍK. Využití rezonančního snímače k měření diferenčního tlaku vzduchu. In: MDS PSL 2013 - 13. mezinárodní vědecká konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2013, Brno, 2013-10-16/2013-10-17. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2013. s. 44-52. ISBN 978-80-7231-946-6. Dostupné z: http://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2013_Sbornik.pdf

RAMOS, H.G. et al. Assessing Metal Plate Thickness: An SVM Approach with Electromagnetic Methods. In: Proceedings of the 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florencie, 2013-06-06/2013-06-07. Florencie: Universita di Firenze, 2013. s. 140-144. ISBN 978-88-903149-8-8. Dostupné z: http://www.imeko.org/publications/tc10-2013/IMEKO-TC10-2013-021.pdf

RIPKA, P. Security Applications of Magnetic Sensors. In: Sensors & Their Applications XVII. Sensors & their Applications XVII, Dubrovník, 2013-09-16/2013-09-18. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/450/1/012001.

HORYNA, V. a R. ŠMÍD. Virtual Sensors for Diagnostics of Valve. In: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDITION MONITORING AND MACHINERY FAILURE PREVENTION TECHNOLOGIES CM2013/MFPT2013. The Tenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Krakov, 2013-06-18/2013-06-20. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2013. ISBN 9781629939926.

PAČES, P., T. LEVORA a O. BRUNA. Tunnel in the Sky with Audio Commands Extension. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-917-6.

SOUČEK, P., O. SLAVATA a J. HOLUB. Innovation of Laboratory Exercises in Course "Distributed Systems and Computer Networks". In: 2013 Joint IMEKO (International Measurement Confederation) TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Across Physical and Behavioural Sciences. 2013 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium, Genoa, 2013-09-04/2013-09-06. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. s. 1-4. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/459/1/012012.

SLAVATA, O., P. SOUČEK a J. HOLUB. New Concept of Laboratory Exercise on Temperature Measurements Using Thermocouple. In: 2013 Joint IMEKO (International Measurement Confederation) TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Across Physical and Behavioural Sciences. 2013 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium, Genoa, 2013-09-04/2013-09-06. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. s. 1-6. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/459/1/012059.

PROCHÁZKA, R. et al. Precise 10 and 20 kV DC/AC Resistive Divider. In: I2MTC - 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Minneapolis, 2013-05-06/2013-05-09. Piscataway: IEEE, 2013. s. 774-777. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-4621-4. DOI 10.1109/I2MTC.2013.6555520.

PROCHÁZKA, R. et al. Verification of Partial Discharge Calibrators. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 229-231. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

SOBOTKA, J. a J. NOVÁK. Automation of Automotive Integration Testing Process. In: IDAACS 2013 - Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS 2013 - Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Berlin, 2013-09-12/2013-09-14. Berlin: IEEE, 2013. s. 349-352. pozn.: CD má na nálepce jiné ISBN: 978-1-4799-1427-2. ISBN 978-1-4799-1426-5. DOI 10.1109/IDAACS.2013.6662704.

POPELKA, J. a P. PAČES. Pressure Based Reference System For Aircraft Attitude Measurement. In: DASC 2013 - 32nd Digital Avionics Systems Conference 2013. 32nd Digital Avionics Systems Conference 2013, Syracuse, 2013-10-06/2013-10-10. Reston, VA: AIAA, 2013. s. 4C41-4C414. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-1538-5. DOI 10.1109/DASC.2013.6712588.

RYŠKA, P. et al. Intelligent Measuring Diagnostic System for Estimation of Operation State of High Voltage Rotating and Non-rotating Electrical Machines. In: Diagnostika 2013. Diagnostika 2013 - Conference on Diagnostics in Electrical Engineering CDEE 2013, Pilsen, 2013-09-02/2013-09-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 189-192. ISBN 978-80-261-0210-6.

VYHNÁNEK, J., M. JANOŠEK a P. RIPKA. Low frequency noise of anisotropic magnetoresistors in DC and AC-excited metal detectors. In: Sensors & Their Applications XVII. Sensors & their Applications XVII, Dubrovník, 2013-09-16/2013-09-18. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. s. 1-5. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/450/1/012031.

POPELKA, J. a P. PAČES. Data Fusion of Inertial Measurement Unit and New Positional Angles Measurement System. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 893-900. ISBN 978-80-7231-917-6.

ROSCHUPKINA, N. et al. Multisensors Signal Processing Using ANFIS. In: IDAACS 2013 - Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS 2013 - Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Berlin, 2013-09-12/2013-09-14. Berlin: IEEE, 2013. s. 315-318. pozn.: CD má na nálepce jiné ISBN: 978-1-4799-1427-2. ISBN 978-1-4799-1426-5.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Frequency Analysis of DC Tolerant Current Transformers. In: 2013 Joint IMEKO (International Measurement Confederation) TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Across Physical and Behavioural Sciences. 2013 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium, Genoa, 2013-09-04/2013-09-06. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. s. 1-5. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/459/1/012053.

VYHNÁNEK, J. a J. KRÁL. Linear Scanner with Magnetic Field Mapping. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

BRUNA, O. a T. LEVORA. Pilot's Rating of Assisstive Technologies for Emergency Landing. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

VIGNER, V., J. ROZTOČIL a B. ČEMUSOVÁ. Evaluation of timing GPS receivers for industrial applications. In: Proceedings of the 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florencie, 2013-06-06/2013-06-07. Florencie: Universita di Firenze, 2013. ISBN 978-88-903149-8-8.

DRAXLER, K. a R. STYBLÍKOVÁ. Use of an Inductive Divider for AC Voltage Ratio Calibration. In: I2MTC - 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Minneapolis, 2013-05-06/2013-05-09. Piscataway: IEEE, 2013. s. 142-145. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-4621-4. DOI 10.1109/I2MTC.2013.6555398.

VIGNER, V. a J. BREUER. Precise Synchronization in Large Distributed Systems. In: IDAACS 2013 - Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS 2013 - Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Berlin, 2013-09-12/2013-09-14. Berlin: IEEE, 2013. s. 226-230. pozn.: CD má na nálepce jiné ISBN: 978-1-4799-1427-2. ISBN 978-1-4799-1426-5. DOI 10.1109/IDAACS.2013.6662677.

BREUER, J. a V. VIGNER. SCPI Parser Library for Small Devices. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

BOHÁČEK, J. Measurements of Frequency Dependences of Low-Value Four-Terminal Resistance Standards. In: 19th IMEKO TC-4 Symposium Measurements of Electrical Quantities - 2013. 19th IMEKO TC-4 Symposium Measurements of Electrical Quantities, Barcelona, 2013-07-18/2013-07-19. Barcelona: Universidad Politechnica de Catalunya, 2013. s. 26-29. ISBN 978-84-616-5438-3.

PAČES, P., J. CABRERA a S. FELLOWES. A Complete Performance Tests of an Analogue Sun Sensor with Improved Linearity, Variable Slit and Shutter Distance. In: 64th International Astronautical Congress - IAC2013. 64th International Astronautical Congress - 64th IAC, Beijing, 2013-09-23/2013-09-27. Graz: International Astronautical Federation, 2013. s. 8044-8060. ISSN 0074-1795. ISBN 978-1-62993-909-4.

RIPKA, P. et al. AMR Proximity Sensor with Inherent Demodulation. In: 2013 IEEE Sensors Proceedings. IEEE Sensors 2013, Baltimore, 2013-11-03/2013-11-06. Piscataway: IEEE, 2013. s. 655-658. IEEE Sensors. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4673-4640-5. DOI 10.1109/ICSENS.2013.6688289.

PAČES, P., M. HRUŠKA a O. BRUNA. A Tool for Objective Evaluation of Pilots’s Ability to Determine Dangerous Flight Situations. In: DASC 2013 - 32nd Digital Avionics Systems Conference 2013. 32nd Digital Avionics Systems Conference 2013, Syracuse, 2013-10-06/2013-10-10. Reston, VA: AIAA, 2013. s. 6B51-6B512. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-1538-5. DOI 10.1109/DASC.2013.6712617.

BRUNA, O., J. HOLUB a P. PAČES. Experimental Stress Assessment in Biomedical Measurement Class. In: IDAACS 2013 - Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS 2013 - Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Berlin, 2013-09-12/2013-09-14. Berlin: IEEE, 2013. s. 99-102. pozn.: CD má na nálepce jiné ISBN: 978-1-4799-1427-2. ISBN 978-1-4799-1426-5. DOI 10.1109/IDAACS.2013.6662648.

BREUER, J., V. VIGNER a J. ROZTOČIL. Device for Precise Packet Delay Measurement. In: Proceedings of the 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florencie, 2013-06-06/2013-06-07. Florencie: Universita di Firenze, 2013. s. 66-71. ISBN 978-88-903149-8-8.

HOLUB, J. et al. Management Conversational Quality Predictor. In: PQS 2013. PQS 2013 Workshop, Vienna, 2013-09-02/2013-09-04. Vienna: Telecommunications Research Center Vienna FTW, 2013. s. 147-150. Dostupné z: https://pqs.ftw.at/workshop-program

NOVÁČEK, P. a J. SVATOŠ. Intelligent Metal Detector. In: IC-MAST - 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers. IC-MAST - 2012 - 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budapest, 2012-05-24/2012-05-28. Zürich: Transtech Publications, 2013. s. 133-136. Advanced Materials Research. ISSN 1013-9826. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.543.133.

PAČES, P. a J. POPELKA. Performance Evaluation Of Two Altimeters Intended For Euler Angles Measurement. In: DASC 2013 - 32nd Digital Avionics Systems Conference 2013. 32nd Digital Avionics Systems Conference 2013, Syracuse, 2013-10-06/2013-10-10. Reston, VA: AIAA, 2013. s. 8C31-8C312. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-1538-5. DOI 10.1109/DASC.2013.6712653.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. AC/DC Current Transformer with Single Winding. In: Soft Magnetic Materials 21. SOFT MAGNETIC MATERIALS CONFERENCE, Budapest, 2013-09-01/2013-09-04. Budapest: Wigner Research Center for Physics, 2013. s. 363.

SEDLÁČEK, R., J. VEDRAL a J. TOMLAIN. A Wideband Partial Discharge Meter using FPGA. In: 9th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives. 9th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives, Valencia, 2013-08-27/2013-08-30. Piscataway: IEEE, 2013. s. 519-524. IEEE CFP13SDE-USB. ISBN 978-1479-9002-5-1. DOI 10.1109/DEMPED.2013.6645746.

DRAXLER, K. a R. STYBLÍKOVÁ. Precise Measurement of High DC Currents up to 1 kA. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 63-66. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

POSPÍŠIL, T. Validation of Centralized Diagnostics Concept. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 217-220. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

SUCHÁNEK, P., V. HAASZ a D. SLEPIČKA. Non-linearity Correction Based on INL(n) Approximation - Experimental Verification. In: IDAACS 2013 - Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. IDAACS 2013 - Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Berlin, 2013-09-12/2013-09-14. Berlin: IEEE, 2013. s. 2-5. pozn.: CD má na nálepce jiné ISBN: 978-1-4799-1427-2. ISBN 978-1-4799-1426-5. DOI 10.1109/IDAACS.2013.6662628.

JANOŠEK, M. et al. Dual-core fluxgate gradiometer with gradient feedback. In: IEEE Sensors 2013 - Proceedings. IEEE Sensors 2013, Baltimore, 2013-11-03/2013-11-06. Piscataway: IEEE, 2013. s. 1-3. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4673-4640-5. DOI 10.1109/ICSENS.2013.6688287. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6688287

ROHÁČ, J. Modern Inertial Sensors in Navigation Systems. In: MDS PSL 2013 - 13. mezinárodní vědecká konference. MDS - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2013, Brno, 2013-10-16/2013-10-17. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2013. s. 3-14. ISBN 978-80-7231-946-6. Dostupné z: http://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Stranky/MDS_PSL_2013_CZ.aspx

VACEK, V. a J. HOLUB. MOŽNOSTI HODNOCENÍ POHLTIVOSTI PROTIHLUKOVÝCH PANELŮ. In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno, 2013-10-01/2013-10-02. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 135-140. VUT Brno. ISBN 978-80-214-4777-6.

AUERSVALD, J., K. DRAXLER a M. PROŠEK. Utilization of Air Pressure Resonant Sensors for Calibrating Aircraft Aerometric Instruments. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 901-906. ISBN 978-80-7231-917-6.

LAIFR, J. a J. PAPAJ. Space-Friendly Attitude Determination and Control Subsystem for CubeSat-class Mission. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 873-878. ISBN 978-80-7231-917-6.

MLEJNEK, P. a P. KAŠPAR. Calibrations of Phase and Ratio Errors of Current and Voltage Channels of Energy Meter. In: Sensors & Their Applications XVII. Sensors & their Applications XVII, Dubrovník, 2013-09-16/2013-09-18. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. s. 1-5. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/450/1/012046.

DESBOS, B. et al. Determination of Material Acoustic Features Using Small Samples. In: HAUŠILD, P., A. MATERNA a M. VILÉMOVÁ, eds. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference, Kutná Hora, 2013-11-06/2013-11-08. Praha: CTU Publishing House, 2013. s. 7. ISBN 978-80-01-05374-4.

BRUNA, O., T. LEVORA a P. PAČES. Subjective stress rating in use of efis systems on board of ultra light aircraft. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 979-984. ISBN 978-80-7231-917-6.

PAČES, P. a O. BRUNA. Methods to measure pilot's ability to determine dangerous situations. In: KŘIVÁNEK, V. a A. ŠTEFEK, eds. ICMT'13 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. International Conference on Military Technologies, Brno, 2013-05-22/2013-05-23. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 993-1000. ISBN 978-80-7231-917-6.

BRUNA, O., P. SOUČEK a J. HOLUB. Incorporating Human Stress Measurements into Biomedical Engineering Class. In: 2013 Joint IMEKO (International Measurement Confederation) TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Across Physical and Behavioural Sciences. 2013 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium, Genoa, 2013-09-04/2013-09-06. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. s. 1-6. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/459/1/012011.

Výzkumné zprávy

ROZTOČIL, J. Metody měření parametrů časových základen digitalizátorů. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. VIII/1/13.

NOVÁK, J. Komunikační modul KLIN. [Výzkumná zpráva] 2013.

NOVÁK, J. Programové vybavení testeru elektronických řídicích jednotek. [Výzkumná zpráva] 2013.

KVASNIČKA, V. et al. Dělič pro přesné měření impulsních napětí do 100 kV. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2013. Zpráva č. 13115830130016.

RIPKA, P., M. JANOŠEK a V. PETRUCHA. Report on the project for development of low noise magnetometometer for Newmont. [Výzkumná zpráva] 2013.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. [Výzkumná zpráva] 2013.

KAŠPAR, P., R. ŠMÍD a P. MLEJNEK. Korekční postupy pro vstupní napěťové a proudové obvody a podpora implementace AD/DA převodníků na FPGA pro elektroměr. [Výzkumná zpráva] 2013.

Nepublikované přednášky

FEXA, P. Non-Traditional ADC and DAC testing. [Nepublikovaná přednáška] Beihang University. 2013-07-15.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.