13000 / 13138 - Publikace - 2014

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2014

Články v časopisech WoS

KREIBICH, O., J. NEUŽIL a R. ŠMÍD. Quality-Based Multiple Sensor Fusion in an Industrial Wireless Sensor Network for MCM. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2014, 61(9), 4903-4911. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2013.2293710.

SARKAR, P. et al. Study of Stress-Induced Anisotropy in METGLAS 2714. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2329992.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. AC/DC Current Transformer With Single Winding. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(4), 1-4. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2013.2285878.

NEUŽIL, J., O. KREIBICH a R. ŠMÍD. A Distributed Fault Detection System based on IWSN for Machine Condition Monitoring. Industrial Informatics, IEEE Transactions on. 2014, 10(2), 1118-1123. ISSN 1551-3203. DOI 10.1109/TII.2013.2290432.

DVOŘÁK, J., J. NOVÁK a P. KOCOUREK. Energy efficient network protocol architecture for narrowband power line communication networks. Computer Networks. 2014, 69(69), 35-50. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2014.04.012.

RIPKA, P., M. PŘIBIL a M. BUTTA. Fluxgate Offset Study. IEEE Transactions on Magnetics. 2014,(50), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2329777.

JAHODOVÁ, A. et al. Distinctive MRI features of the epileptogenic zone in children with tuberous sclerosis. European Journal of Radiology. 2014, 4(83), 703-709. ISSN 0720-048X. DOI 10.1016/j.ejrad.2013.12.024.

VEVERKA, M. et al. Magnetic Heating by Silica-coated Co-Zn Ferrite Particles. Journal of Physics D: Applied Physics. 2014, 47(6), 1-11. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/0022-3727/47/6/065503.

OKROUHLÝ, M. a J. NOVÁK. Centralized Diagnostics of Ignition System. Elektronika ir Elektrotechnika. 2014, 20(10), 23-34. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.20.10.5666.

JANOŠEK, M. et al. Effects of Core Dimensions and Manufacturing Procedure on Fluxgate Noise. Acta Physica Polonica A. 2014, 126(1), 104-105. ISSN 0587-4246. DOI 10.12693/APhysPolA.126.104.

RIPKA, P. et al. AMR Proximity Sensor With Inherent Demodulation. IEEE Sensors Journal. 2014, 14(9), 3119-3123. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2014.2325406.

BUTTA, M. et al. Influence of Magnetostriction of NiFe Electroplated Film on the Noise of Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(44), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2327105.

BREUER, J., V. VIGNER a J. ROZTOČIL. Precise packet delay measurement in an Ethernet network. Measurement. 2014, 54(54), 215-221. ISSN 0263-2241. DOI 10.1016/j.measurement.2014.03.020.

KRUSEK, J. a S. ĎAĎO. Electrode-less Measurement of Cell Layers Impedance. Physiological Research. 2014, 63(6), 705-711. ISSN 0862-8408.

ROSHCHUPKIN, O. et al. Development of Precision Information Measuring System for Ultraviolet Radiation. Advances in Electrical and Computer Engineering. 2014, 14(3), 101-106. ISSN 1582-7445. DOI 10.4316/AECE.2014.03013.

BUTTA, M. et al. Fine Smoothing of Conductive Substrate for Permalloy Layer Electroplating. Acta Physica Polonica A. 2014, 126(1), 150-151. ISSN 0587-4246. DOI 10.12693/APhysPolA.126.150.

BUTTA, M. a L. KRAUS. Stress-Induced Anisotropy in Electroplated FeNi Racetrack Fluxgate Cores. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(4), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2013.2288179.

BUTTA, M. a I. SASADA. Method for offset suppression in orthogonal fluxgate with annealed wire core. Sensor Letters. 2014,(12), 1295-1298. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2014.3311.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštehrad, CZ. Bezkontaktní magnetický senzor polohy magnetických nebo elektricky vodivých objektů. Původci: P. RIPKA, J. VYHNÁNEK a J. VČELÁK. Česká republika. Patent CZ 304954. 2014-12-29. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063485&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Feromagnetická sonda. Původci: M. JANOŠEK a V. PETRUCHA. Česká republika. Užitný vzor CZ 27638. 2014-12-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10081505&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Autonomní systém pro měření orientace objektu v prostoru. Původci: J. ROHÁČ et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 26785. 2014-04-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular

ČVUT FEL Praha. Programovatelný kalibrátor náboje. Původci: J. VEDRAL a R. SEDLÁČEK. Česká republika. Patent CZ 304480. 2014-04-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1986010&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 , CZ. Senzorová síť s vyhodnocováním věrohodnosti informace. Původci: R. ŠMÍD a V. HORYNA. Česká republika. Užitný vzor CZ 27556. 2014-11-27. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10074884&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

ČVUT Fakulta elektrotechnická, Praha, a Vysoká škola chemickotechnologická Praha. Měřicí obvod pro chemický vodivostní senzor plynu. Původci: S. ĎAĎO a J. S. SEIDL. Česká republika. Patent CZ 304498. 2014-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2013&pcipv=180

Články v ostatních periodikách

HOLUB, J. et al. Přenosné zařízení pro měření akustické odrazivosti a pohltivosti povrchů. Sdělovací technika. 2014, 61(9), 43-45. ISSN 0036-9942.

HOLUB, J. et al. Towards Layer Adaptation for Audio Transmission. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking. 2014, 6(4), 35-41. ISSN 1941-8663. DOI 10.4018/IJITN.2014100104.

ĎAĎO, S., T. ROUBÍČEK a J. ROHÁČ. Methods of Evaluation of Output Signals from Resonance Accelerometers. Sensors and Transducers. 2014, 177(8), 286-293. ISSN 1726-5479. Dostupné z: http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_RP_0182.htm

ALAM, M. a K. NARENATHREYAS. Oblique Wing: Future Generation Transonic Aircraft. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2014, 8(5), 75-78. ISSN 1307-6892.

ROZTOČIL, J. a V. VIGNER. Měření parametrů časových základen digitalizátorů spojit ých signálů s  vysokým rozlišením. Metrologie. 2014, 23(4), 7 - 9. ISSN 1210-3543.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HORÁK, M. a V. VIGNER, eds. Advanced Measurement of Photovoltaic Cells. Praha, 2014-05-15. 2014. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2014/

Stati ve sbornících konferencí

HOLUB, J. et al. Towards Layer Adaptation for Audio Transmission. In: 2014 Wireless Telecommunications Symposium (WTS). Pomona, 2014-04-09/2014-04-11. Piscataway: IEEE, 2014. s. 1-4. ISBN 978-1-4799-1297-1.

LAIFR, J. et al. The CzechTechSat Stratospheric Balloon Flight Preparatory. In: Proceedings of 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference, Prague, 2014-04-23/2014-04-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05459-8. Dostupné z: http://www.czechtechsat.cz

PETRUCHA, V., M. JANOŠEK a M. A. AZPURUA. Fluxgate magnetometer vector feedback homogeneity and its influence on sensor parameters. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. s. 460-463. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860787.

ŠMÍD, R. Virtual sensors for HVAC condition monitoring. In: 11th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, CM 2014 / MFPT 2014. The Eleventh International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Manchester, 2014-06-10/2014-06-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2014. ISBN 978-1-63439-505-2.

DRAXLER, K. et al. Use of a Resonant Sensor for Differential Air Pressure Measurements. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. s. 1275-1278. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860950.

BÁLSKÝ, M., T. DRÁBEK a R. BAYER. Robotická jednotka pro měření osvětlenosti v interiérech. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. s. 40-44. ISBN 978-80-248-3553-2.

HORYNA, V. a P. MAKEŠ. Automatic extraction of contextual information from building information model for fault detection and diagnosis in buildings. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4.

PAČES, P., J. KOPENEC a J. POPELKA. MAGNETOMETER WITH AN AUTOMATIC DISTORTION COMPENSATION AND ITS USAGE FOR INS AIDING. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979459.

HORYNA, V. a R. ŠMÍD. HVAC Test Bed for Research and Development of Virtual Sensors for Condition Monitoring. In: 11th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, CM 2014 / MFPT 2014. The Eleventh International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Manchester, 2014-06-10/2014-06-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2014. s. 731-735. ISBN 978-1-63439-505-2.

KUČERA, J., R. SEDLÁČEK a J. BOHÁČEK. Improved Calculable 4TP Coaxial Capacitance Standards. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2014). CPEM 2014 - Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Rio de Janeiro, 2014-08-24/2014-08-29. New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2014. s. 288-289. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4799-5205-2. DOI 10.1109/CPEM.2014.6898372.

BUSATO, A., P. PAČES a J. POPELKA. Magnetometer Data Fusion Algorithms Performance in Indoor Navigation: Comparison, calibration and testing. In: Metrology for Aerospace - 2014 IEEE International Workshop - Proceedings. IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, Benevento, 2014-05-29/2014-05-30. Piscataway: IEEE, 2014. s. 388-393. ISBN 978-1-4799-2069-3. DOI 10.1109/MetroAeroSpace.2014.6865955. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6857454

DRAXLER, K. a R. STYBLÍKOVÁ. Use of a Lock-in Amplifier for Calibrating an Instrument Current Transformer. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. s. 732-735. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860839.

BUTTA, M., M. JANOŠEK a P. RIPKA. Electroplated Multi-ring Core Planar Fluxgate. In: 28TH EUROPEAN CONFERENCE ON SOLID-STATE TRANSDUCERS (EUROSENSORS 2014). Eurosensors 2014, Brescia, 2014-09-07/2014-09-10. Amsterodam: Elsevier, 2014. s. 1176-1179. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2014.11.376.

SVATOŠ, J. a M. KŘÍŽ. Education methods of analogue to digital converters testing at fe culs. In: MALINOVSKA, L.M. a V.O. OSADCUKS, eds. 13th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings. 13th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings3, Jelgava, 2014-05-29/2014-05-30. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 571-576. ISSN 1691-5976. Dostupné z: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2014/

PAČES, P. a J. SUCHÝ. STATISTICAL EVALUATION OF MULTIPLE LOW-COST MEMS SENSORS FOR ALTITUDE MEASUREMENT. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979479.

VACEK, V. a J. HOLUB. Options of Assessment of Absorption Capacity of Noise Barrier. In: KOSTELECKÁ, M., ed. Advanced Materials Research. 15 th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, Prague, 2013-11-14/2013-11-15. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 125-129. Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-083-5. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.923.125.

HORYNA, V. a O. HANUŠ. Air Handling Unit Test Rig for Research and Development of Fault Detection and Diagnostics Methods. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05499-4.

SUCHÝ, J. a P. PAČES. BMW IDRIVE AUTOMOTIVE HID DEVICE IN EFIS CONTROL. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979432.

ALAM, M. Combined Feedforward/feedback Gust Load Alleviation Control for Highly Flexible Aircraft. In: Proceedings of 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference, Prague, 2014-04-23/2014-04-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 1-10. ISBN 978-80-01-05459-8. Dostupné z: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/StudentConference.php

PAČES, P. a J. POPELKA. Ověření vhodnosti využití dvou výškoměrů pro určování polohových úhlů. In: BYSTŘICKÝ, R. a R. JALOVECKÝ, eds. MDS PSL 2014 - 14. mezinárodní vědecká konference Meření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2014 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2014, Brno, 2014-10-22/2014-10-23. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2014. s. 15-31. ISBN 978-80-7231-970-1.

LEVORA, T., O. BRUNA a P. PAČES. Path Planning for Ultralights under Emergency Conditions. In: ICAS Proceedings. 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, St. Peterburg, 2014-09-07/2014-09-12. St. Petersburg: ICAS, 2014. ISBN 3-932182-80-4.

LEVORA, T., O. BRUNA a P. PAČES. Emergency Landing Site Location Using Aerial Image Segmentation. In: ICAS Proceedings. 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, St. Peterburg, 2014-09-07/2014-09-12. St. Petersburg: ICAS, 2014. ISBN 3-932182-80-4.

POSPÍŠIL, T. a J. NOVÁK. Validation of CAN Nodes Health Monitoring Method. In: 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics "Advanced measurement tools in technical diagnostics for systems' reliability and safety. 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Warsaw, 2014-06-26/2014-06-27. Warsaw: IMEKO TC10, 2014. s. 73-78. ISBN 978-1-63266-984-1.

MLEJNEK, P., A. VODIČKA a J. VČELÁK. Systém pro detekci zvýšené vlhkosti v budovách. In: Dřevostavby 2014. Volyně, 2014-04-16/2014-04-17. Volyně: VOŠ Volyně, 2014. s. 189-192. první, duben 2014. ISBN 978-80-86837-57-4.

ZIKMUND, A. a M. JANOŠEK. Calibration procedure for triaxial magnetometers without a compensating system or moving parts. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. s. 473-476. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860790.

RYCHTÁRIKOVÁ, R. et al. Multifractality in Imaging: Application of Information Entropy for Observation of Inner Dynamics Inside of an Unlabeled Living Cell in Bright-Field Microscopy. In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2014, Florence, 2014-09-15/2014-09-18. Milano: Springer, 2014. s. 261-267. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. DC-compensated Current Transformer. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. s. 212-215. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860737.

HOLUB, J. et al. Determination of Material Acoustic Features Using Small Samples. In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference, Kutná Hora, 2013-11-06/2013-11-08. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. s. 111-114. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.606.111.

ŠIPOŠ, M. et al. Development of Inertial Navigation Systems. In: Proceedings of 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference, Prague, 2014-04-23/2014-04-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05459-8. Dostupné z: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/StudentConference.php

BLASCH, E., P. PAČES a J. LEUCHTER. PILOT TIMELINESS OF SAFETY DECISIONS USING INFORMATION SITUATION AWARENESS. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979525.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Magnetic circuit of high-voltage 10 kHz transformer. In: EMSA 2014. Vienna, 2014-07-06/2014-07-09. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. s. 241. ISBN 978-3-85465-021-8.

Dizertace

JANOŠEK, M. A precise gradiometer suitable for space applications. 2014. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra měření.

Výzkumné zprávy

CIGLER, J. a V. HORYNA. Audit provozu systému MaR pro budovu Gymnázia Kadaň. [Výzkumná zpráva] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. [Výzkumná zpráva] 2014.

ŠMÍD, R. a J. NEUŽIL. Algoritmus detekce a vyhodnoceni vad. [Výzkumná zpráva] 2014.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Použití klešťových transformátorů v širší frekvenční oblasti. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Zpráva č. 13115-UNMZ.

BOHÁČEK, JB. Referenční bočníky. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. VIII/16/14.

HLINOVSKÝ, V. a J. ROZTOČIL. Systém pro měření a testování antén. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 2014/Ji_1.

MLEJNEK, P. Znalecký posudek ke spisové značce 4 Cm 22/2012. [Výzkumná zpráva] 2014.

BOHÁČEK, JB. Navazování odporových bočníků. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. VIII/20/14.

ROZTOČIL, J. Etalon pro kontrolu metrologické způsobilosti kalibračních laboratoří času a frekvence. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. III/17/14.

NOVÁK, J. Programové vybavení testeru elektronických řídicích jednotek LIN Slave. [Výzkumná zpráva] 2014.

PAČES, P. a J. SUCHÝ. Studie proveditelnosti modulu NICME. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra měření, 2014. Zpráva č. NICME_0_5d.

NOVÁK, J. a P. KAŠPAR. Actuator Technology Review. [Výzkumná zpráva] 2014.

HOLUB, J. VoIP implementation - billing. [Výzkumná zpráva] 2014.

BREUER, J. et al. Měřicí systém pro sběr a analýzu dat. [Výzkumná zpráva] 2014.

KOCOUREK, P. et al. Vozidlová elektronika. [Výzkumná zpráva] 2014.

KOCOUREK, P. et al. Vozidlová elektronika. [Výzkumná zpráva] 2014.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.