13000 / 13138 - Publikace - 2015

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

VČELÁK, J., P. RIPKA a A. ZIKMUND. Precise Magnetic Sensors for Navigation and Prospection. The Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2015, 28(3), 1077-1080. ISSN 1557-1939. DOI 10.1007/s10948-014-2636-7.

JANOŠEK, M. et al. Compact Full-tensor Fluxgate Gradiometer. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7/s), 146-148. ISSN 1335-3632.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Magnetic Circuit of a High-voltage Transformer up to 10 kHz. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2357784.

BAUER, J. et al. Demagnetization of Current Transformers Using PWM Burden. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2356574.

ZIKMUND, A. et al. Precise Scalar Calibration of a Tri-Axial Braunbek Coil System. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2357783.

BUTTA, M., P. RIPKA a L. KRAUS. Effect of Stress Induced Anisotropy on the Noise of Ring-core Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2015,(51), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2358793.

ULVR, M. Setup for Generating an AC Magnetic Field From 3 to 100 kHz. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2359296.

JANOŠEK, M., A. PLATIL a J. VYHNÁNEK. The Effect of Sensor Size on Axial Gradiometer Performance. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2359960.

ALAM, M., M. HROMČÍK a T. HANIŠ. Active Gust Load Alleviation System for Flexible Aircraft: Mixed Feedforward/Feedback Approach. Aerospace science and technology. 2015, 41(1), 122-133. ISSN 1270-9638. DOI 10.1016/j.ast.2014.12.020.

ŠIMÁNEK, J., V. KUBELKA a M. REINŠTEIN. Improving Multi-modal Data Fusion by Anomaly Detection. Autonomous Robots. 2015, 39(2), 139-154. ISSN 0929-5593. DOI 10.1007/s10514-015-9431-6.

SARKAR, P. et al. Co-Based Amorphous Material for Giant Magneto-Impendance and Fluxgate Sensing Cores. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2015.2431120.

SEIDLOVA, R. et al. Electrode and electrodeless impedance measurement for determination of orange juices parameters. Chemical Papers. 2015, 69(7), 938-949. ISSN 0366-6352. DOI 10.1515/chempap-2015-0101.

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a J. ŠIMÁNEK. Calibration of the Low-cost Triaxial Inertial Sensors. Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE. 2015, 18(6), 32-38. ISSN 1094-6969. DOI 10.1109/MIM.2015.7335836.

PETRUCHA, V., M. JANOŠEK a M. A. AZPÚRUA. Vector Feedback Homogeneity and Inner Layout Influence on Fluxgate Sensor Parameters. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2015, 64(5), 1293-1299. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2014.2362831.

VČELÁK, J., P. RIPKA a A. ZIKMUND. Long-Range Magnetic Tracking System. IEEE Sensors Journal. 2015, 15(1), 491-496. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2014.2345576.

ZIKMUND, A. et al. Precise calibration method for triaxial magnetometers not requiring Earth's field compensation. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2015, 64(5), 1250-1255. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2015.2395531.

ALAM, M. a J. ROHÁČ. Adaptive Data Filtering of Inertial Sensors with Variable Bandwidth. Sensors - Open Access Journal. 2015, 15(2), 3282-3298. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s150203282.

RIPKA, P., M. BUTTA a M. PŘIBIL. Magnetostriction Offset of Fluxgate Sensors. IEEE Transactions on Magnetics. 2015,(51), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2349171.

KLETETSCHKA, G. et al. Localization of the Chelyabinsk Meteorite from Magnetic Field Survey and GPS Data. IEEE Sensors Journal. 2015, 2015(15), 4875-4881. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2015.2435252.

ULVR, M. et al. Determination of the Overhauser magnetometer uncertainty. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7), 26-29. ISSN 1335-3632.

ŠIMÁNEK, J., M. REINŠTEIN a V. KUBELKA. Evaluation of the EKF-based Estimation Architectures for Data Fusion in Mobile Robots. IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS. 2015, 20(2), 985-990. ISSN 1083-4435. DOI 10.1109/TMECH.2014.2311416.

BUTTA, M. et al. Electroplated FeNi ring cores for fluxgates with field induced radial anisotropy. Journal of Applied Physics. 2015, 117(17), ISSN 0021-8979. DOI 10.1063/1.4914874.

BLASCH, E. et al. Summary of Avionics Technologies. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2015, 30(9), 6-11. ISSN 0885-8985. DOI 10.1109/MAES.2015.150012.

PETRUCHA, V. a P. RIPKA. ROTATIONAL SPEED MEASUREMENT AND ANGULAR POSITION REFERENCE FOR A CRYOGENIC PROPELLANT ELECTRIC PUMP. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7), 199-202. ISSN 1335-3632.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze-Fakulta elektrotechnická-Katedra měření; OPROX a.s. Radiolokační mapovací a navigační systém. Původci: J. ROHÁČ et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 29021. 2015-12-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular

České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštěhrad, CZ. Kombinovaný senzor pro měření vlhkosti ve stavebních strukturách. Původci: J. VČELÁK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 27977. 2015-03-17. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027977.pdf

ČVUT FEL. Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli. Původci: M. BUTTA a P. RIPKA. Česká republika. Patent CZ 305355. 2015-07-01. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305355.pdf)

České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštěhrad, CZ. Systém pro komplexní vyhodnocení vlhkosti v dřevostavbách. Původci: J. VČELÁK et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 27978. 2015-03-17. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027978.pdf

Články v ostatních periodikách

MLEJNEK, P., A. VODIČKA a J. VČELÁK. Zařízení pro detekci vlhkosti dřeva. TZB info. 2015, 17(12), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/12437-zarizeni-pro-detekci-vlhkosti-dreva

SEIDLOVÁ, R. et al. Electrode-less Electrolyte Impedance Measurement. Indian Chemical Engineer. 2015, 57(1), 15-31. ISSN 0019-4506. DOI 10.1080/00194506.2014.975758.

VODIČKA, A. et al. Může být vlhkost nepřítelem dřevostaveb?. TZB info. 2015, 17(25), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/vlastnosti-drevostaveb/12847-muze-byt-vlhkost-nepritelem-drevostaveb

PROCHÁZKA, R. et al. Kalibrace Rogowského cívky při velkých proudech. Metrologie. 2015, 24(4), 2-6. ISSN 1210-3543.

HAASZ, V. et al. PRECISE SYNCHRONISATION IN INDUSTRIAL SYSTEM USING IEEE 1588 PRECISE TIME PROTOCOL. International Journal of Computing. 2015, 14(1), 8-14. ISSN 1727-6209.

VOLF, J.V. et al. Pressure distribution measurement system PLANTOGRAF V12 and its electrodes configuration. Agronomy Research. 2015, 13(3), 732-738. ISSN 1406-894X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3. Dostupné z: http://www.imeko2015.org

Stati ve sbornících konferencí

BROŽ, P. a M. ALAM. Development of Navigation System for Unmanned Vehicles and Ultra-light Aircrafts. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

HAASZ, V. Changes in a basic course of electrical measurement caused by development in microelectronics. In: 2014 joint IMEKOTC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security. 2014 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security, Madeira, 2014-09-03/2014-09-05. Madeira: IOPscience, 2015. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/588/1/012010.

HORYNA, V. a J. VASS. Automatické získávání informací o budově z BIM pro moderní řídící algoritmy. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 105-110. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

SLAVATA, O., P. SOUČEK a J. HOLUB. Using long samples in subjective testing of voice transmission quality in IP network. In: POWELL, S, T KETSEOGLOU a JP SHIM, eds. 2015 Wireless Telecommunications Symposium (WTS). Wireless Telecommunications Symposium (WTS), New York City, NY, 2015-04-15/2015-04-17. New York: IEEE, 2015. ISSN 1934-5070. ISBN 978-1-4799-6776-6. DOI 10.1109/WTS.2015.7117260.

KUKLÍK, P. et al. Fiber Optic Sensors for Structural Health Monitoring. In: PADEVĚT, P. a P. BITTNAR, eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015, Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. s. 191-194. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.

ŠMÍD, R., V. HORYNA a O. HANUŠ. Ontology based automated design of FDD systems. In: The Twelfth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Oxford, 2015-06-09/2015-06-11. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2015. ISBN 978-1-5108-0712-9.

MISHUKOV, A. a V. HORYNA. Virtual Sensor of Mass Flow Inside the Air-Conditioning Unit. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05728-5.

MERUNKA, I. et al. Waveguide hyperthermia applicator with circular polarisation. In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2589-2592. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Using Carrier-Phase Measurements of GPS Signals and RTK in Enhanced Positioning. In: MDS 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015, Brno, 2015-10-21/2015-10-22. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2015. s. 194-203. ISBN 978-80-7231-434-8.

ULVR, M. a P. KAŠPAR. A COMPARISON OF DC AND AC METHODS FOR CALIBRATION OF SEARCH COILS WITH A HIGH AREA TURNS VALUE. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

VODIČKA, A. et al. Může být vlhkost nepřítelem dřevostaveb?. In: Dřevostavby 2015. Praha, 2015-04-01/2015-04-02. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. s. 184-188. ISBN 978-80-86837-72-7.

SVATOŠ, J. a M. LINDA. Polyharmonic Metal Detector. In: OSADCUKS, V.O. a L.M. MALINOVSKA, eds. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings. Jelgava, 2015-05-20/2015-05-22. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822. ISSN 1691-3043.

SLAVATA, O. a J. HOLUB. Impact of the Codec and Various QoS Methods on the Final Quality of the Transferred Voice in an IP Network. In: 2014 joint IMEKOTC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security. 2014 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security, Madeira, 2014-09-03/2014-09-05. Madeira: IOPscience, 2015. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/588/1/012011.

KUKLÍK, P. et al. Monitorování stavebních konstrukcí pomocí optických FBG snímačů. In: Dřevostavby 2015. Praha, 2015-04-01/2015-04-02. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. s. 173-175. ISBN 978-80-86837-72-7.

DRAXLER, K. a R.S. STYBLIKOVA. Calibration of AC clamp meters. In: 2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Pisa, 2015-05-11/2015-05-14. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 1404-1407. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4799-6113-9. DOI 10.1109/I2MTC.2015.7151481.

SARKAR, P. et al. Co-Based Amorphous Material for Giant Magneto-Impedance and Fluxgate Sensing Cores. In: 2015 IEEE International Magnetics Conference. INTERMAG 2015, Beijing, 2015-05-11/2015-05-15. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. ISBN 978-1-4799-7322-4. DOI 10.1109/INTMAG.2015.7157709.

MAZŮREK, P., P. PAČES a J. FILLA. HIGH-FIDELITY TERRAIN LANDSCAPE EFIS VISUALIZATION IN COMPARATIVE NAVIGATION TO SOLVE DISORIENTATION. In: DASC - 34th Digital Avionics Systems Conference "Impact of Global Mandates on Avionics Research and Development". Prague, Corinthia Hotel, 2015-09-13/2015-09-17. Reston, VA: AIAA, 2015. ISSN 2155-7195. ISBN 978-1-4799-8940-9. DOI 10.1109/DASC.2015.7311390.

KOVÁČ, J. a J. KUČERA. A Modular Coaxial Multiplexer With High Isolation Between Channels. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

TEREŇ, O., R. SEDLÁČEK a J. VEDRAL. CAPACITANCE AND DISSIPATION FACTOR METER FOR HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL MACHINES. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

KUDLÁČEK, J. a P. JIRUŠKA. Časoprostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. s. 41-44. ISBN 978-80-01-05749-0.

SOUČEK, P., O. SLAVATA a J. HOLUB. New Approach in Subjective and Objective Speech Transmission Quality Measurement in TCP/IP Networks. In: 2014 joint IMEKOTC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security. 2014 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security, Madeira, 2014-09-03/2014-09-05. Madeira: IOPscience, 2015. s. 1-4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/588/1/012020.

BÍLÝ, M. a M. ALAM. Development of Inertial Navigation System Using Tactical Grade Sensors. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

VOJÁČKOVÁ, L. et al. Feasibility study of microwave interstitial applicator array for treatment pancreatic cancer (Conference Paper). In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2613-2617. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

TOMLAIN, J., R. SEDLÁČEK a J. VEDRAL. PARTIAL DISCHARGE DIAGNOSTIC SYSTEM FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH-VOLTAGE MACHINES. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3. Dostupné z: http://www.imeko2015.org

RIPKA, P. a J. VYHNÁNEK. Bezkontaktní metody pro měření elektrických proudů ve stavebních konstrukcích. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 243-247. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

KUDLÁČEK, J. et al. Spatio-temporal profile of seizure initiation in temporal lobe epilepsy of hippocampal origin. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. s. 122. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

POSPÍŠIL, T. a J. NOVÁK. New Method of CAN Nodes Health Monitoring. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 251-254. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011713.

DRÁBEK, T. a J. HOLUB. The Innovation of the Autonomous System for Indoor Illuminance. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 273-276. ISBN 978-80-214-5244-2.

KREJČÍ, L. Programming of Autonomous Behavior of AMM Network Data Concentrator by Timed Automata. In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Warsaw, 2015-09-24/2015-09-26. Ternopil: Ternopil National Economic University, 2015. s. 214-219. ISBN 9781467383615.

JANOŠEK, M., J. VYHNÁNEK a A. PLATIL. Compact magnetic gradiometer and its astatization. In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Eurosensors 2015, Freiburg, 2015-09-06/2015-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. s. 1249-1252. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2015.08.841.

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Systém pro přesné měření náklonů. In: MDS 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015, Brno, 2015-10-21/2015-10-22. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2015. s. 211-218. ISBN 978-80-7231-434-8.

PŘIBIL, M., M. BUTTA a P. RIPKA. Noise dependence on temperature in fluxgates with electroplated core. In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Eurosensors 2015, Freiburg, 2015-09-06/2015-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. s. 1221-1224. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2015.08.834.

HANUŠ, O. a V. HORYNA. Virtual Sensor of Mass Flow for Diagnosis of HVAC Unit. In: The Twelfth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Oxford, 2015-06-09/2015-06-11. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2015. ISBN 978-1-5108-0712-9.

PAČES, P. et al. PILOT CONTROLLER DESIGN USING THE CTU FLIGHT SIMULATOR FOR SHARED SITUATION AWARENESS. In: DASC - 34th Digital Avionics Systems Conference "Impact of Global Mandates on Avionics Research and Development". Prague, Corinthia Hotel, 2015-09-13/2015-09-17. Reston, VA: AIAA, 2015. s. 3E31-3E310. ISSN 2155-7195. ISBN 978-1-4799-8940-9. DOI 10.1109/DASC.2015.7311409.

ROSHCHUPKINA, N. et al. Improved multisensors signal processing. In: ELNANO 2015 - Conference Proceedings. IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology, Kyjev, 2015-04-21/2015-04-24. Kyiv: National Technical University of Ukraine, 2015. s. 341-346. ISBN 978-1-4673-6534-5. DOI 10.1109/ELNANO.2015.7146906.

ROZTOČIL, J., V. VIGNER a V. PAPEŽ. MEASUREMENT OF TIME BASE CHARACTERISTICS OF HIGH RESOLUTION DIGITIZERS. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

JIRUŠKA, P. et al. Morphological alterations in the model of non-lesional temporal lobe epilepsy. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. s. 120-121. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

HRZINA, P., J. VYHNÁNEK a P. MAKEŠ. Decentralizovaný systém dobíjení trakční baterie s atypickým napětím pro plavidlo na solární pohon. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 111-115. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

VODIČKA, A. et al. Systém pro kontinuální monitoring vlhkosti. In: Dřevostavby 2015. Praha, 2015-04-01/2015-04-02. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. s. 179-183. ISBN 978-80-86837-72-7.

STROB, M. et al. Development of a Water Rocket. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

AUERSVALD, J. a K. DRAXLER. Aerometric system for general aviation. In: KŘIVÁNEK, V., ed. 2015 International Conference on Military Technologies (ICMT). International Conference on Military Technologies, Brno, 2015-05-19/2015-05-21. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2015. ISBN 978-80-7231-976-3. DOI 10.1109/MILTECHS.2015.7153718.

ALAM, M. et al. Calibration of a multi-sensor inertial measurement unit with modified sensor frame. In: Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Sevilla, 2015-03-17/2015-03-19. Piscataway: IEEE Industrial Electronics Society, 2015. s. 1984-1989. ISBN 978-1-4799-7800-7. DOI 10.1109/ICIT.2015.7125387.

ROSHCHUPKIN, O. et al. Method of Ensuring an Interchangeability of the Ultraviolet Radiation Sensors During a Transition to its Individual Conversion Function. In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Warsaw, 2015-09-24/2015-09-26. Ternopil: Ternopil National Economic University, 2015. s. 113-119. ISBN 9781467383615. DOI 10.1109/IDAACS.2015.7340710.

RIPKA, P. ELECTROMAGNETIC RESPONSE OF SOIL. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

VODIČKA, A. et al. MOISTURE GUARD - systém pro kontinuální monitoring vlhkosti. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 329-334. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

BRUNA, O. a J. HOLUB. Přenosný systém pro měření akustické odrazivosti povrchu. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 33-38. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

VOLF, J. V., J. SVATOŠ a V. R. RYZHENKO. PLANTOGRAF V12 -New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique. In: JUNJIAO, Z.. J., ed. PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015). International Conference on Industrial Technology and Management Science, Tianjin, 2015-05-27/2015-05-28. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 19-22. ISBN 978-94-6252-123-0. DOI 10.2991/itms-15.2015.5.

Dizertace

ŠIPOŠ, M. Improvement of INS Accuracy Using Alternative Sensors. Praha: Datum obhajoby 2015-04-08. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.

SVATOŠ, J. Advanced Instrumentation for Polyharmonic Metal Detectors. Praha: Datum obhajoby 2015-06-29. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra měření.

Výzkumné zprávy

RIPKA, P., M. JANOŠEK a V. PETRUCHA. Ultra-low noise fluxgate magnetometer with toroidal core. [Výzkumná zpráva] 2015.

KAŠPAR, P. a P. MLEJNEK. Návrh kalibračních postupů pro elektroměr. [Výzkumná zpráva] 2015.

VČELÁK, J. et al. Monitoring budovy národního muzea. [Výzkumná zpráva] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.

BOHÁČEK, J. Imitátory odporových etalonů hodnot menších než 1ohm. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. VIII/16/15.

ROZTOČIL, J. HW a SW rozšíření základní verze etalonu pro kontrolu metrologické způsobilosti kalibračních laboratoří času a frekvence. [Výzkumná zpráva] 2015.

VČELÁK, J., J. VYHNÁNEK a A. ZIKMUND. Redesign a návrh desky pro Rapsberry PLC. [Výzkumná zpráva] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.

ŠKVAREK, J. et al. Závěrečná zpráva projektu: Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 1.

KAŠPAR, P. a M. JANOŠEK. Technical protocol HS8301506C000-1 Measurement and supression of magnetic fields during welding process. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. HS8301506C000-1.

ROZTOČIL, J. Měření časové diference lokálních časových stupnic v distribuovaných systémech.. [Výzkumná zpráva] 2015.

KAŠPAR, P. a M. JANOŠEK. Technical protocol HS8301521C000- Measurement and supression of magnetic fields during welding process. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. HS8301521C000.

NOVÁK, J. Programové vybavení testeru elektronických řídicích jednotek CAN/LIN. [Výzkumná zpráva] 2015.

NOVÁK, J. Technický manuál CAN GWII. [Výzkumná zpráva] 2015.

VČELÁK, J. et al. Pilotní instalace systému moistureguard pro rodinné domy. [Výzkumná zpráva] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.

BOHÁČEK, J. Kalibrace čtyřsvorkových etalonů malých impedancí. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. VIII/20/15.

KAŠPAR, P., P. MLEJNEK a M. JANOŠEK. Technical protocol HS8301535C000- Measurement and supression of magnetic fields during welding process. [Výzkumná zpráva] 2015.

NOVÁK, J. et al. Programovatelný HW modul pro manipulaci s daty vozidlových komunikačních systémů v reálném čase.. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. Zpráva č. FPGA_GWv1_doc.

SEDLÁČEK, R. a S. ĎAĎO. Zpracování signálu v ultrazvukovém plynoměru. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. 13138/830/8301518C000 ELGAS.

HOLUB, J. VoIP implementation - billing 2015. [Výzkumná zpráva] 2015.

KVASNIČKA, V. et al. Neinvazivní měření střídavých proudů v elektroenergetice. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2015. Zpráva č. UNMZ/13115/16.

NOVÁK, J. a P. KAŠPAR. iStat Demonstrator Technical Manual. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. iStat_v1.

SEDLÁČEK, J. a R. SEDLÁČEK. Měření dielektrických parametrů vzorků BOPET TENOLAN IA 30. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2015. Zpráva č. 2015/13113/3.

Nepublikované přednášky

SVATOŠ, J. Polyharmonic Metal Detectors. [Nepublikovaná přednáška] Beihang University. 2015-07-14.

Stránka vytvořena 17.02.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.