ČeskyEnglish

13000 / 13138 - Publikace - 2015

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

VČELÁK, J., P. RIPKA a A. ZIKMUND. Precise Magnetic Sensors for Navigation and Prospection. The Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2015, 28(3), 1077-1080. ISSN 1557-1939.

JANOŠEK, M. et al. Compact Full-tensor Fluxgate Gradiometer. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7/s), 146-148. ISSN 1335-3632.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Magnetic Circuit of a High-voltage Transformer up to 10 kHz. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464.

BAUER, J. et al. Demagnetization of Current Transformers Using PWM Burden. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464.

ZIKMUND, A. et al. Precise Scalar Calibration of a Tri-Axial Braunbek Coil System. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464.

BUTTA, M., P. RIPKA a L. KRAUS. Effect of Stress Induced Anisotropy on the Noise of Ring-core Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2015,(51), ISSN 0018-9464.

ULVR, M. Setup for Generating an AC Magnetic Field From 3 to 100 kHz. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464.

JANOŠEK, M., A. PLATIL a J. VYHNÁNEK. The Effect of Sensor Size on Axial Gradiometer Performance. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464.

ALAM, M., M. HROMČÍK a T. HANIŠ. Active Gust Load Alleviation System for Flexible Aircraft: Mixed Feedforward/Feedback Approach. Aerospace science and technology. 2015, 41(1), 122-133. ISSN 1270-9638.

SARKAR, P. et al. Co-Based Amorphous Material for Giant Magneto-Impendance and Fluxgate Sensing Cores. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(11), ISSN 0018-9464.

ŠIMÁNEK, J., V. KUBELKA a M. REINŠTEIN. Improving Multi-modal Data Fusion by Anomaly Detection. Autonomous Robots. 2015, 39(2), 139-154. ISSN 0929-5593.

SEIDLOVA, R. et al. Electrode and electrodeless impedance measurement for determination of orange juices parameters. Chemical Papers. 2015, 69(7), 938-949. ISSN 0366-6352.

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a J. ŠIMÁNEK. Calibration of the Low-cost Triaxial Inertial Sensors. Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE. 2015, 18(6), 32-38. ISSN 1094-6969.

VČELÁK, J., P. RIPKA a A. ZIKMUND. Long-Range Magnetic Tracking System. IEEE Sensors Journal. 2015, 15(1), 491-496. ISSN 1530-437X.

ALAM, M. a J. ROHÁČ. Adaptive Data Filtering of Inertial Sensors with Variable Bandwidth. Sensors - Open Access Journal. 2015, 15(2), 3282-3298. ISSN 1424-8220.

PETRUCHA, V., M. JANOŠEK a M. A. AZPÚRUA. Vector Feedback Homogeneity and Inner Layout Influence on Fluxgate Sensor Parameters. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2015, 64(5), 1293-1299. ISSN 0018-9456.

ZIKMUND, A. et al. Precise calibration method for triaxial magnetometers not requiring Earth's field compensation. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2015, 64(5), 1250-1255. ISSN 0018-9456.

KLETETSCHKA, G. et al. Localization of the Chelyabinsk Meteorite from Magnetic Field Survey and GPS Data. IEEE Sensors Journal. 2015, 2015(15), 4875-4881. ISSN 1530-437X.

RIPKA, P., M. BUTTA a M. PŘIBIL. Magnetostriction Offset of Fluxgate Sensors. IEEE Transactions on Magnetics. 2015,(51), ISSN 0018-9464.

ULVR, M. et al. Determination of the Overhauser magnetometer uncertainty. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7), 26-29. ISSN 1335-3632.

ŠIMÁNEK, J., M. REINŠTEIN a V. KUBELKA. Evaluation of the EKF-based Estimation Architectures for Data Fusion in Mobile Robots. IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS. 2015, 20(2), 985-990. ISSN 1083-4435.

BUTTA, M. et al. Electroplated FeNi ring cores for fluxgates with field induced radial anisotropy. Journal of Applied Physics. 2015, 117(17), ISSN 0021-8979.

PETRUCHA, V. a P. RIPKA. ROTATIONAL SPEED MEASUREMENT AND ANGULAR POSITION REFERENCE FOR A CRYOGENIC PROPELLANT ELECTRIC PUMP. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7), 199-202. ISSN 1335-3632.

BLASCH, E. et al. Summary of Avionics Technologies. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2015, 30(9), 6-11. ISSN 0885-8985.

Patenty a užitné vzory

ROHÁČ, J. et al. Radiolokační mapovací a navigační systém. Česká republika. Užitný vzor. CZ 29021. 2015-12-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular

VČELÁK, J. et al. Kombinovaný senzor pro měření vlhkosti ve stavebních strukturách. Česká republika. Užitný vzor. CZ 27977. 2015-03-17. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027977.pdf

BUTTA, M. a P. RIPKA. Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli. Česká republika. Patent. CZ 305355. 2015-07-01. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305355.pdf)

VČELÁK, J. et al. Systém pro komplexní vyhodnocení vlhkosti v dřevostavbách. Česká republika. Užitný vzor. CZ 27978. 2015-03-17. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027978.pdf

Články v ostatních periodikách

MLEJNEK, P., A. VODIČKA a J. VČELÁK. Zařízení pro detekci vlhkosti dřeva. TZB info. 2015, 17(12), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/12437-zarizeni-pro-detekci-vlhkosti-dreva

SEIDLOVÁ, R. et al. Electrode-less Electrolyte Impedance Measurement. Indian Chemical Engineer. 2015, 57(1), 15-31. ISSN 0019-4506.

VODIČKA, A. et al. Může být vlhkost nepřítelem dřevostaveb?. TZB info. 2015, 17(25), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/vlastnosti-drevostaveb/12847-muze-byt-vlhkost-nepritelem-drevostaveb

PROCHÁZKA, R. et al. Kalibrace Rogowského cívky při velkých proudech. Metrologie. 2015, 24(4), 2-6. ISSN 1210-3543.

HAASZ, V. et al. PRECISE SYNCHRONISATION IN INDUSTRIAL SYSTEM USING IEEE 1588 PRECISE TIME PROTOCOL. International Journal of Computing. 2015, 14(1), 8-14. ISSN 1727-6209.

VOLF, J.V. et al. Pressure distribution measurement system PLANTOGRAF V12 and its electrodes configuration. Agronomy Research. 2015, 13(3), 732-738. ISSN 1406-894X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3. Dostupné z: http://www.imeko2015.org

Stati ve sbornících konferencí

HAASZ, V. Changes in a basic course of electrical measurement caused by development in microelectronics. In: 2014 joint IMEKOTC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security. 2014 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security, Madeira, 2014-09-03/2014-09-05. Madeira: IOPscience, 2015. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/588/1/012010.

BROŽ, P. a M. ALAM. Development of Navigation System for Unmanned Vehicles and Ultra-light Aircrafts. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

HORYNA, V. a J. VASS. Automatické získávání informací o budově z BIM pro moderní řídící algoritmy. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015, Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. p. 105-110. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

SLAVATA, O., P. SOUČEK a J. HOLUB. Using long samples in subjective testing of voice transmission quality in IP network. In: POWELL, S, T KETSEOGLOU a JP SHIM, eds. 2015 Wireless Telecommunications Symposium (WTS). Wireless Telecommunications Symposium (WTS), New York City, NY, 2015-04-15/2015-04-17. New York: IEEE, 2015. ISSN 1934-5070. ISBN 978-1-4799-6776-6.

SARKAR, P. et al. Co-based amorphous material for giant magneto-impedance and fluxgate sensing cores. In: 2015 IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG) Book of Abstracts. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2015. ISBN 978-1-4799-7321-7.

ŠMÍD, R., V. HORYNA a O. HANUŠ. Ontology based automated design of FDD systems. In: The Twelfth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. The Twelfth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Oxford, 2015-06-09/2015-06-11. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2015. ISBN 978-1-5108-0712-9.

MISHUKOV, A. a V. HORYNA. Virtual Sensor of Mass Flow Inside the Air-Conditioning Unit. In: Poster 2015. Poster 2015, Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05728-5.

KUKLÍK, P. et al. Fiber Optic Sensors for Structural Health Monitoring. In: PADEVĚT, P. a P. BITTNAR, eds. Experimental Stress Analysis 2015. Experimentální analýza napětí 2015, Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. p. 191-194. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.

ULVR, M. a P. KAŠPAR. A COMPARISON OF DC AND AC METHODS FOR CALIBRATION OF SEARCH COILS WITH A HIGH AREA TURNS VALUE. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Using Carrier-Phase Measurements of GPS Signals and RTK in Enhanced Positioning. In: MDS 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015, Brno, 2015-10-21/2015-10-22. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2015. p. 194-203. ISBN 978-80-7231-434-8.

MERUNKA, I. et al. Waveguide hyperthermia applicator with circular polarisation. In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. p. 2589-2592. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

SVATOŠ, J. a M. LINDA. Polyharmonic Metal Detector. In: OSADCUKS, V.O. a L.M. MALINOVSKA, eds. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings, Jelgava, 2015-05-20/2015-05-22. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. p. 817-822. ISSN 1691-3043.

SLAVATA, O. a J. HOLUB. Impact of the Codec and Various QoS Methods on the Final Quality of the Transferred Voice in an IP Network. In: 2014 joint IMEKOTC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security. 2014 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security, Madeira, 2014-09-03/2014-09-05. Madeira: IOPscience, 2015. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/588/1/012011.

KUKLÍK, P. et al. Monitorování stavebních konstrukcí pomocí optických FBG snímačů. In: Dřevostavby 2015. Dřevostavby 2015, Praha, 2015-04-01/2015-04-02. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. p. 173-175. ISBN 978-80-86837-72-7.

VODIČKA, A. et al. Může být vlhkost nepřítelem dřevostaveb?. In: Dřevostavby 2015. Dřevostavby 2015, Praha, 2015-04-01/2015-04-02. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. p. 184-188. ISBN 978-80-86837-72-7.

DRAXLER, K. a R.S. STYBLIKOVA. Calibration of AC clamp meters. In: 2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Pisa, 2015-05-11/2015-05-14. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. p. 1404-1407. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4799-6113-9. DOI 10.1109/I2MTC.2015.7151481.

SARKAR, P. et al. Co-based amorphous material for giant magneto-impedance and fluxgate sensing cores. In: 2015 IEEE International Magnetics Conference. INTERMAG 2015, Beijing, 2015-05-11/2015-05-15. Beijing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. ISBN 978-1-4799-7322-4. DOI 10.1109/INTMAG.2015.7157709.

KUDLÁČEK, J. a P. JIRUŠKA. Časoprostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ a J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 41-44. ISBN 978-80-01-05749-0.

MAZŮREK, P., P. PAČES a J. FILLA. HIGH-FIDELITY TERRAIN LANDSCAPE EFIS VISUALIZATION IN COMPARATIVE NAVIGATION TO SOLVE DISORIENTATION. In: DASC - 34th Digital Avionics Systems Conference "Impact of Global Mandates on Avionics Research and Development". DASC - 34th Digital Avionics Systems Conference "Impact of Global Mandates on Avionics Research and Development", Prague, Corinthia Hotel, 2015-09-13/2015-09-17. Reston, VA: AIAA, 2015. ISBN 978-1-4799-8939-3. DOI 10.1109/DASC.2015.7311390.

KOVÁČ, J. a J. KUČERA. A Modular Coaxial Multiplexer With High Isolation Between Channels. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

TEREŇ, O., R. SEDLÁČEK a J. VEDRAL. CAPACITANCE AND DISSIPATION FACTOR METER FOR HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL MACHINES. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

BÍLÝ, M. a M. ALAM. Development of Inertial Navigation System Using Tactical Grade Sensors. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

SOUČEK, P., O. SLAVATA a J. HOLUB. New Approach in Subjective and Objective Speech Transmission Quality Measurement in TCP/IP Networks. In: 2014 joint IMEKOTC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security. 2014 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security, Madeira, 2014-09-03/2014-09-05. Madeira: IOPscience, 2015. p. 1-4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/588/1/012020.

KUDLÁČEK, J. et al. Spatio-temporal profile of seizure initiation in temporal lobe epilepsy of hippocampal origin. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. p. 122. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

TOMLAIN, J., R. SEDLÁČEK a J. VEDRAL. PARTIAL DISCHARGE DIAGNOSTIC SYSTEM FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH-VOLTAGE MACHINES. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3. Dostupné z: http://www.imeko2015.org

VOJÁČKOVÁ, L. et al. Feasibility study of microwave interstitial applicator array for treatment pancreatic cancer (Conference Paper). In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. p. 2613-2617. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

RIPKA, P. a J. VYHNÁNEK. Bezkontaktní metody pro měření elektrických proudů ve stavebních konstrukcích. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015, Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. p. 243-247. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

POSPÍŠIL, T. a J. NOVÁK. New Method of CAN Nodes Health Monitoring. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. 19th International Conference on Applied Electronics 2014, Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 251-254. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011713.

JANOŠEK, M., J. VYHNÁNEK a A. PLATIL. Compact magnetic gradiometer and its astatization. In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Eurosensors 2015, Freiburg, 2015-09-06/2015-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 1249-1252. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2015.08.841.

DRÁBEK, T. a J. HOLUB. The Innovation of the Autonomous System for Indoor Illuminance. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. p. 273-276. ISBN 978-80-214-5244-2.

KREJČÍ, L. Programming of Autonomous Behavior of AMM Network Data Concentrator by Timed Automata. In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Warsaw, 2015-09-24/2015-09-26. Ternopil: Ternopil National Economic University, 2015. p. 214-219. ISBN 9781467383615.

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Systém pro přesné měření náklonů. In: MDS 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2015 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015, Brno, 2015-10-21/2015-10-22. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2015. p. 211-218. ISBN 978-80-7231-434-8.

PŘIBIL, M., M. BUTTA a P. RIPKA. Noise dependence on temperature in fluxgates with electroplated core. In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Eurosensors 2015, Freiburg, 2015-09-06/2015-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 1221-1224. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2015.08.834.

HANUŠ, O. a V. HORYNA. Virtual Sensor of Mass Flow for Diagnosis of HVAC Unit. In: The Twelfth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. The Twelfth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Oxford, 2015-06-09/2015-06-11. Oxfordshire: Coxmoor Publishing Co., 2015. ISBN 978-1-5108-0712-9.

JIRUŠKA, P. et al. Morphological alterations in the model of non-lesional temporal lobe epilepsy. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. p. 120-121. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

PAČES, P. et al. PILOT CONTROLLER DESIGN USING THE CTU FLIGHT SIMULATOR FOR SHARED SITUATION AWARENESS. In: DASC - 34th Digital Avionics Systems Conference "Impact of Global Mandates on Avionics Research and Development". DASC - 34th Digital Avionics Systems Conference "Impact of Global Mandates on Avionics Research and Development", Prague, Corinthia Hotel, 2015-09-13/2015-09-17. Reston, VA: AIAA, 2015. ISBN 978-1-4799-8939-3. DOI 10.1109/DASC.2015.7311409.

ROSHCHUPKINA, N. et al. Improved multisensors signal processing. In: ELNANO 2015 - Conference Proceedings. IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology, Kyjev, 2015-04-21/2015-04-24. Kyiv: National Technical University of Ukraine, 2015. p. 341-346. ISBN 978-1-4673-6534-5. DOI 10.1109/ELNANO.2015.7146906.

ROZTOČIL, J., V. VIGNER a V. PAPEŽ. MEASUREMENT OF TIME BASE CHARACTERISTICS OF HIGH RESOLUTION DIGITIZERS. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

HRZINA, P., J. VYHNÁNEK a P. MAKEŠ. Decentralizovaný systém dobíjení trakční baterie s atypickým napětím pro plavidlo na solární pohon. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015, Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. p. 111-115. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

STROB, M. et al. Development of a Water Rocket. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05499-4. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

VODIČKA, A. et al. Systém pro kontinuální monitoring vlhkosti. In: Dřevostavby 2015. Dřevostavby 2015, Praha, 2015-04-01/2015-04-02. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. p. 179-183. ISBN 978-80-86837-72-7.

VODIČKA, A. et al. MOISTURE GUARD - systém pro kontinuální monitoring vlhkosti. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015, Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. p. 329-334. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

AUERSVALD, J. a K. DRAXLER. Aerometric system for general aviation. In: KŘIVÁNEK, V., ed. 2015 International Conference on Military Technologies (ICMT). International Conference on Military Technologies, Brno, 2015-05-19/2015-05-21. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2015. ISBN 978-80-7231-976-3. DOI 10.1109/MILTECHS.2015.7153718.

RIPKA, P. ELECTROMAGNETIC RESPONSE OF SOIL. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

ALAM, M. et al. Calibration of a multi-sensor inertial measurement unit with modified sensor frame. In: Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Sevilla, 2015-03-17/2015-03-19. Piscataway: IEEE Industrial Electronics Society, 2015. p. 1984-1989. ISBN 978-1-4799-7800-7. DOI 10.1109/ICIT.2015.7125387.

BRUNA, O. a J. HOLUB. Přenosný systém pro měření akustické odrazivosti povrchu. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015, Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. p. 33-38. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

ROSHCHUPKIN, O. et al. Method of Ensuring an Interchangeability of the Ultraviolet Radiation Sensors During a Transition to its Individual Conversion Function. In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Warsaw, 2015-09-24/2015-09-26. Ternopil: Ternopil National Economic University, 2015. p. 113-119. ISBN 9781467383615. DOI 10.1109/IDAACS.2015.7340710.

VOLF, J. V., J. SVATOŠ a V. R. RYZHENKO. PLANTOGRAF V12 -New Transducer for Measurement Pressure Distribution Biomechanics and Technique. In: JUNJIAO, Z.. J., ed. PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE (ITMS 2015). International Conference on Industrial Technology and Management Science, Tianjin, 2015-05-27/2015-05-28. Paris: Atlantis Press, 2015. p. 19-22. ISBN 978-94-6252-123-0. DOI 10.2991/itms-15.2015.5.

Dizertace

ŠIPOŠ, M. Improvement of INS Accuracy Using Alternative Sensors. Praha: 2015. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.

SVATOŠ, J. Advanced Instrumentation for Polyharmonic Metal Detectors. Praha: 2015. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra měření.

Výzkumné zprávy

KAŠPAR, P. a P. MLEJNEK. Návrh kalibračních postupů pro elektroměr. 2015.

BOHÁČEK, J. Imitátory odporových etalonů hodnot menších než 1ohm. 2015. VIII/16/15.

RIPKA, P., M. JANOŠEK a V. PETRUCHA. Ultra-low noise fluxgate magnetometer with toroidal core. 2015.

VČELÁK, J. et al. Monitoring budovy národního muzea. 2015.

ROZTOČIL, J. HW a SW rozšíření základní verze etalonu pro kontrolu metrologické způsobilosti kalibračních laboratoří času a frekvence. 2015.

VČELÁK, J., J. VYHNÁNEK a A. ZIKMUND. Redesign a návrh desky pro Rapsberry PLC. 2015.

ŠKVAREK, J. et al. Závěrečná zpráva projektu: Využití dvoustaničního dálkoměrného systému pro ochranu perimetru. 2015. 1.

ROZTOČIL, J. HW a SW rozšíření etalonu pro kontrolu metrologické způsobilosti kalibračních laboratoří času a frekvence. 2015. III/17/15.

KAŠPAR, P. a M. JANOŠEK. Technical protocol HS8301506C000-1 Measurement and supression of magnetic fields during welding process. 2015. HS8301506C000-1.

ROZTOČIL, J. Měření časové diference lokálních časových stupnic v distribuovaných systémech.. 2015.

NOVÁK, J. Programové vybavení testeru elektronických řídicích jednotek CAN/LIN. 2015.

NOVÁK, J. Technický manuál CAN GWII. 2015.

KAŠPAR, P. a M. JANOŠEK. Technical protocol HS8301521C000- Measurement and supression of magnetic fields during welding process. 2015. HS8301521C000.

VČELÁK, J. et al. Pilotní instalace systému moistureguard pro rodinné domy. 2015.

NOVÁK, J. et al. Programovatelný HW modul pro manipulaci s daty vozidlových komunikačních systémů v reálném čase.. 2015. FPGA_GWv1_doc.

BOHÁČEK, J. Kalibrace čtyřsvorkových etalonů malých impedancí. 2015. VIII/20/15.

KAŠPAR, P., P. MLEJNEK a M. JANOŠEK. Technical protocol HS8301535C000- Measurement and supression of magnetic fields during welding process. 2015.

NOVÁK, J. a P. KAŠPAR. iStat Demonstrator Technical Manual. 2015. iStat_v1.

SEDLÁČEK, R. a S. ĎAĎO. Zpracování signálu v ultrazvukovém plynoměru. 2015. 13138/830/8301518C000 ELGAS.

HOLUB, J. VoIP implementation - billing 2015. 2015.

KVASNIČKA, V. et al. Neinvazivní měření střídavých proudů v elektroenergetice. 2015. UNMZ/13115/16.

SEDLÁČEK, J. a R. SEDLÁČEK. Měření dielektrických parametrů vzorků BOPET TENOLAN IA 30. 2015. 2015/13113/3.

Nepublikované přednášky

SVATOŠ, J. Polyharmonic Metal Detectors. Nepublikovaná přednáška. Beihang University. 2015-07-14.

Stránka vytvořena 25.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.