13000 / 13138 - Publikace - 2016

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

RIPKA, P. et al. A Fluxgate Current Sensor With an Amphitheater Busbar. IEEE Transactions on Magnetics. 2016, 52(7), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2016.2540523.

RIPKA, P., K. DRAXLER a R. STYBLÍKOVÁ. DC-Compensated Current Transformer. Sensors. 2016, 16(1), 114-123. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s16010114. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/16/1/114

BUTTA, M. Effect of Saccharin in Electroplated NiFe Alloy on the Noise of Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2016, 52(5), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2016.2530050.

BUTTA, M., M. PŘIBIL a P. RIPKA. Noise dependence on temperature in fluxgates with electroplated core. Sensors and Actuators. 2016, 2016(244), 310-313. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2016.04.018.

SVATOŠ, J., T. POSPÍŠIL a J. VEDRAL. Advanced Instrumentation for Polyharmonic Metal Detectors. IEEE Transactions on Magnetics. 2016, 52(4), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2015.2507780.

DRAXLER, K. a R.S. STYBLIKOVA. Calibration of AC clamp Meters. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2016, 65(5), 1156-1162. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2015.2507413.

RIPKA, P. et al. Flugate Sensor With Pulse Feedback. IEEE Transactions on Magnetics. 2016, 52(5), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2016.2524516.

BUTTA, M. a P. RIPKA. Effect of Electroplated Ni1-xFex Composition on the Field-Induced Anisotropy. IEEE Transactions on Magnetics. 2016, 52(5), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2016.2522563.

Patenty a užitné vzory

ČVUT Praha. Zapojení k testování analogově/číslicových převodníků. Původci: J. VEDRAL. Česká republika. Patent CZ 306451. 2016-12-21. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=1619956&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, Praha 6, CZ. Zařízení pro vyhodnocování vad při nedestruktivním testování magnetickou práškovou metodou. Původci: R. ŠMÍD a S. ŠTARMAN. Česká republika. Užitný vzor CZ 29551. 2016-06-20. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029551.pdf

Články v ostatních periodikách

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a S. ĎAĎO. Modified Biaxial Accelerometer Framework in G-sensing Mode. Transaction on Electrical Engineering. 2016, 5(1), 21-27. ISSN 1805-3386. DOI 10.14311/TEE.2016.1.021. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/2016/20161d.pdf

HANUŠ, O., V. HORYNA a D. ADAMOVSKÝ. Experimentální vzduchotechnická jednotka pro vývoj a testování virtuálních senzorů a diagnostických metod. Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(2), 66-71. ISSN 1210-1389.

KŘÍŽ, M. et al. Application of 3D cameras in agriculture when evaluating the quality of soil tillage. Research in Agricultural Engineering. 2016, 62(2), 39-49. ISSN 1212-9151. DOI 10.17221/4/2014-RAE.

VODIČKA, A. et al. Systém Moisture Guard pro kontinuální monitoring vlhkosti. Časopis Stavebnictví. 2016, X(1-2/2016), 11-12. ISSN 1802-2030.

HAASZ, V. Progress in Study Programs at CTU – Faculty of Electrical Engineering 16 Years after the Bologna Declaration. ATINER´S Conference Paper Series. 2016,(ENGEDU2016-1960), ISSN 2241-2891. Dostupné z: http://www.atiner.gr/papers.htm

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BUTTA, M. Orthogonal Fluxgate Magnetometers. In: GROSZ, A, M.J HAJI-SHEIKH a S. MUKHOPADHYAY, eds. High Sensitivity Magnetometers. Basel: Springer, 2016. s. 63-102. Smart Sensors, Measurement and Instrumentation. sv. 19. ISSN 2194-8402. ISBN 978-3-319-34070-8. DOI 10.1007/978-3-319-34070-8. Dostupné z: http://www.springer.com/us/book/9783319340685

ALAM, M. et al., eds. INS/GNSS Localization Using 15 State Extended Kalman Filter. Peking, 2016-11-12/2016-11-13. Beihang University, 2016. 1. sv. 1.

HANSEN, J. M. et al. Validation and Experimental Testing of Observers for Robust GNSS-Aided Inertial Navigation. In: Recent Advances in Robotic Systems. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2016. s. 1-284. ISBN 978-953-51-2570-9. DOI 10.5772/63575. Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/recent-advances-in-robotic-systems/validation-and-experimental-testing-of-observers-for-robust-gnss-aided-inertial-navigation

ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06042-1.

JANOŠEK, M. Parallel Fluxgate Magnetometers. In: GROSZ, A, M.J HAJI-SHEIKH a S. MUKHOPADHYAY, eds. High Sensitivity Magnetometers. Basel: Springer, 2016. s. 41-61. Smart Sensors, Measurement and Instrumentation. sv. 19. ISSN 2194-8402. ISBN 978-3-319-34070-8. DOI 10.1007/978-3-319-34070-8. Dostupné z: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-34070-8

BUTTA, M. L'elaborazione numerica dei segnali spiegata ai miei nonni. Luxemburg: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 1. ISBN 1542300452.

Stati ve sbornících konferencí

HAVEL, T., R. ČMEJLA a P. JEŽDÍK. Porovnání metod detekce vysokofrekvenčních oscilací u epileptických pacientů. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. s. 33. ISBN 978-80-01-05959-3.

VODIČKA, A. et al. Sensor System for Continuous Moisture Monitoring in Wooden Buildings and Structures. In: WCTE 2016 CD-ROM Proceedings. World Conference on Timber Engineering WCTE 2016, Vienna, 2016-08-22/2016-08-25. Wien: Vienna University of Technology, 2016. ISBN 978-3-903039-00-1.

JANOŠEK, M., A. PLATIL a J. VYHNÁNEK. Simple estimation of dipole source z-distance with compact magnetic gradiometer. In: Proceedings of 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST2015). 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Mykonos, 2015-09-27/2015-09-30. Bristol: IOP Institute of Physics, 2016. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-899X. DOI 10.1088/1757-899X/108/1/012025. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/108/1/012025

SVATOŠ, J. Metal Discrimination Using Time Domain Processed Sinc Signal. In: BEC 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC), Tallinn, 2016-10-03/2016-10-05. USA: IEEE Computer Society, 2016. s. 151-154. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5090-1393-7. DOI 10.1109/BEC.2016.7743751.

TEREŇ, O. et al. The design of an analog to digital front-end for frequency domain spectroscopy analyzer. In: BEC 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC), Tallinn, 2016-10-03/2016-10-05. USA: IEEE Computer Society, 2016. s. 155-158. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5090-1393-7. DOI 10.1109/BEC.2016.7743752.

TOMLAIN, J., O. TEREŇ a J. TOMLAIN. Solution For On-line Monitoring of Island Renewable Energy Sources. In: JANÍČEK, F., ed. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2016. Power Engineering 2016 (Energetika 2016), Tatranské Matlaire, 2016-05-31/2016-06-02. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. ISBN 978-80-89402-85-4.

DRAXLER, K. et al. International comparison of current transformer calibration systems up to 10 kA at 50 Hz frequency. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016), 2016. Conference on Precision Electromagnetic Measurements 2016, Ottawa, 2016-07-10/2016-07-15. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2016. ISBN 978-1-4673-9134-4. DOI 10.1109/CPEM.2016.7540493.

SVATOŠ, J. Single-tone and Polyharmonic Eddy Current Metal Detection and Non-Destructive Testing Education Software. In: FISHER, W. M., ed. Journal of Physics: Conference Series. 2016 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Metrology Across the Sciences: Wishful Thinking?, University of California, Berkeley, 2016-08-03/2016-08-05. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/772/1/012052. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/772/1/012052/meta

PETRUCHA, V. Low-cost dual-axes fluxgate sensor with a flat field-annealed magnetic core. In: 2016 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2016) Proceedings. 2016 IEEE Sensors Application Symposium, Catania, 2016-04-20/2016-04-22. Piscataway: IEEE, 2016. s. 140-143. ISBN 978-1-4799-7249-4. DOI 10.1109/SAS.2016.7479834. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7479834/

DRÁBEK, T. a H. AVETISYAN. Prototype of Automated Device for Measurement of a Light Vector. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

HANUŠ, O. NILM-based algorithm for load and degradation monitoring. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

TOMLAIN, J. a O. TEREŇ. FPGA-based System for Non-invasive Frequency Response Analysis Testing. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

ŠMÍD, R. a O. HANUŠ. Condition monitoring using the Internet of Things (IoT). In: CM 2016 and MFPT 2016. The Thirteenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Paris, 2016-10-10/2016-10-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2016. ISBN 9781510830936.

BRUNA, O., H. AVETISYAN a J. HOLUB. Emotion models for textual emotion classification. In: FISHER, W. M., ed. Journal of Physics: Conference Series. 2016 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Metrology Across the Sciences: Wishful Thinking?, University of California, Berkeley, 2016-08-03/2016-08-05. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/772/1/012063. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/772/1/012063

DRAXLER, K. et al. Clamp Current Transformers for Noninvasive Calibration of Current Transformers. In: 2016 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Taipei, 2016-05-23/2016-05-25. New York: IEEE, 2016. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-9220-4. DOI 10.1109/I2MTC.2016.7520482.

BALACH, J., P. JEŽDÍK a R. ČMEJLA. Intrakraniální EEG – Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II. In: SEDLÁK, J., R. ČMEJLA a J. RUSZ, eds. VI. Letní doktorandské dny 2016. Praha, 2016-06-02. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2016. ISBN 978-80-01-05959-3.

VODIČKA, A. et al. Vyhodnocení kontinuálního monitoringu vlhkosti v dřevostavbách. In: Dřevostavby 2016. Volyně, 2016-03-23/2016-03-24. Volyně: VOŠ Volyně, 2016. s. 183-186. ISBN 978-80-86837-84-0.

POSPÍŠIL, T. New Tool for Model-Based Testing using Petri nets and Constraint Programming. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

LUKAČEVIČ, J. et al. THE PREDATOR (PRESSURE DIFFERENCE DEPENDENCY ON ALTITUDE VERIFICATOR) EXPERIMENT. In: 67th International Astronautical Congress. 67th International Astronautical Congresshttps://www.iac2016.org, Guadalajara, 2016-09-26/2016-09-30. International Astronautical Federation, 2016. Dostupné z: http://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-16/E2/2/34258/

PAČES, P. a J. E. BOWEN-GADDY. Independent Global Monitoring System for Remotely Piloted Aircrafts. In: 2016 IEEE/AIAA 35th Digital Avionics Systems Conference (DASC) Enabling Avionics for UAS/UTM (UAS Traffic Management). Sacramento, Hyat Regency Sacramento, 2016-09-24/2016-09-29. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. s. 1-9. ISBN 978-1-5090-5600-2.

BREUER, J., J. ROZTOČIL a V. VIGNER. Live Demonstration: Precise Time Protocol Tester. In: Proceedings of the 14th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. 14th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics – “New Perspectives in Measurements, Tools and Techniques for system’s reliability, maintainability and safety”, Milán, 2016-06-27/2016-06-28. Politecnico di Milano, 2016. s. 63. ISBN 978-92-990073-9-6.

MLEJNEK, P. a P. RIPKA. AMR yokeless current sensor with improved accuracy. In: Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016. Eurosensors2016, Budapest, 2016-09-04/2016-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2016. s. 900-903. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.301.

HLAVÁČEK, J. et al. Influence of Rogowski Coil Shielding to Measurement Results. In: MÜLLER, Z. a M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521822.

BROŽ, P., J. ROHÁČ a M. ŠIPOŠ. Navigační systém pro bezpilotní prostředky a ultralehká letadla. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1. ISBN 978-80-01-06042-1.

DRAXLER, K. et al. Use of a Nanocrystalline Core for a Precise Non-invasive AC Current Measurement. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016), 2016. Conference on Precision Electromagnetic Measurements 2016, Ottawa, 2016-07-10/2016-07-15. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2016. ISBN 978-1-4673-9134-4. DOI 10.1109/CPEM.2016.7540492.

FÚRA, V., V. PETRUCHA a A. PLATIL. Construction of an AMR magnetometer for car detection experiments. In: Proceedings of 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST2015). 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Mykonos, 2015-09-27/2015-09-30. Bristol: IOP Institute of Physics, 2016. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-899X. DOI 10.1088/1757-899X/108/1/012028.

VOJÁČKOVÁ, L. et al. Calculation of High Frequency 4-TP Impedance Standards. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016), 2016. Conference on Precision Electromagnetic Measurements 2016, Ottawa, 2016-07-10/2016-07-15. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2016. ISBN 978-1-4673-9134-4. DOI 10.1109/CPEM.2016.7540692.

BALACH, J. et al. Analysis of circadian changes in high-frequency oscillations properties using automated detection algorithm. In: Special issue: 2nd International Workshop on High Frequency Oscillations in Epilepsy. 2nd International Workshop on High Frequency Oscillations in Epilepsy, Freiburg, 2017-03-10/2017-03-12. Freiburg: Universitats Klinikum Freiburg, 2016. Dostupné z: http://hfo2016.de/

KREJČÍ, L. Optimized Framework for Model-Based Testing of Automotive Distributed Systems. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/poster2016/proceedings/Section_ICS/ICS_073_Krejci.pdf

ALAM, M., S. ČELIKOVSKÝ a Daniel WALKER. Robust Hover Mode Control of a Tiltrotor Using Nonlinear Control Technique. In: AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference - AIAA SciTech 2016, San Diego, 2016-01-04/2016-01-08. Reston, VA: AIAA, 2016. s. 1-16. ISBN 978-1-62410-389-6. DOI 10.2514/MGNC16. Dostupné z: http://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2016-0359

TOMLAIN, J., O. TEREŇ a J. TOMLAIN. Wireless Solutions for Outdoor Training Polygons. In: BERESIK, R., M. SOSTRONEK a M. BABJAK, eds. Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. 2016 New Trends in Signal Processing (NTSP), Demanovska dolina, 2016-10-12/2016-10-14. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2016. s. 87-90. ISSN 1339-1445. ISBN 978-80-8040-528-1. DOI 10.1109/NTSP.2016.7747791. Dostupné z: http://ntsp2016.aos.sk/

ALAM, M. Adaptive Data Processing in aircraft control. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1. ISBN 978-80-01-06042-1.

HANUŠ, O. Monitoring of electric energy consumption in aviation: diagnostics and detection of degradations. In: International Proceedings of Conferences Full-text Database (IPCD). 1st International Conference in Aerospace for Young Scientists (ICAYS), Peking, 2016-11-12/2016-11-13. Peking: Beihang University, 2016. ISSN 1671-6787. Dostupné z: http://oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?recid=&FileName=HKHT201611001066&DbName=IPFDTEMP&DbCode=IPFD

LAIFR, J. Low Voltage Power Supply for Radio and Plasma Waves Investigation (RPWI) instrument, ESA JUICE. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06042-1.

HLADÍK, J. Video feedback control of inverted pendulum. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

TEREŇ, O. a J. TOMLAIN. An analog to digital front-end for frequency domain spectroscopy analyze. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

ROZTOČIL, J. a V. VIGNER. Live Demonstration: Time and Frequency Standard Based on GPS Receiver. In: Proceedings of the 14th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. 14th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics – “New Perspectives in Measurements, Tools and Techniques for system’s reliability, maintainability and safety”, Milán, 2016-06-27/2016-06-28. Politecnico di Milano, 2016. s. 64. ISBN 978-92-990073-9-6.

KREJČÍ, L. a J. NOVÁK. Model-Based Testing Framework with Automatic Testing Priority Assignment for Automotive Distributed Systems. In: ZACH, O., ed. Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Studentská konference Blansko 2016, Blansko, 2016-08-29/2016-08-31. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 35-38. ISBN 978-80-214-5389-0. Dostupné z: http://www.radio.feec.vutbr.cz/ieee/userfiles/downloads/archive/2016-Blansko/Sbornik_Blansko_2016.pdf

KOČÁRNÍK, P. et al. Elektron I. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1. ISBN 978-80-01-06042-1.

ALAM, M. Signal Shaper for Flexible Aircraft. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

JANOŠEK, M., V. PETRUCHA a M. VLK. Low-noise magnetic observatory variometer with race-track sensors. In: Proceedings of 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST2015). 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Mykonos, 2015-09-27/2015-09-30. Bristol: IOP Institute of Physics, 2016. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN 1757-899X. DOI 10.1088/1757-899X/108/1/012026.

BUTTA, M. Towards digital fundamental mode orthogonal fluxgate. In: 2016 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2016) Proceedings. 2016 IEEE Sensors Application Symposium, Catania, 2016-04-20/2016-04-22. Piscataway: IEEE, 2016. s. 144-148. ISBN 978-1-4799-7249-4. DOI 10.1109/SAS.2016.7479835.

AVETISYAN, H., O. BRUNA a J. HOLUB. Overview of existing algorithms for emotion classification. Uncertainties in evaluations of accuracies. In: FISHER, W. M., ed. Journal of Physics: Conference Series. 2016 Joint IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: Metrology Across the Sciences: Wishful Thinking?, University of California, Berkeley, 2016-08-03/2016-08-05. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/772/1/012039. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/772/1/012039

Výzkumné zprávy

PAČES, P., S. ĎAĎO a M. GABRIEL. Optimalizace procesů kalibrace a testování senzoru PS100. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. 1.

HAZDRA, P. a L. VOJÁČKOVÁ. Charakterizace a optimalizace etalonů elektrické impedance s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí pomocí numerických modelů a identifikace chyb. Cílem je umožnit realizaci primární metrologické návaznosti etalonů impedance na kvantové etalony na nejvyšší metrologické úrovni do kmitočtu jednotek MHz pro verifikaci měřicích metod používaných ve světových metrologických laboratořích.. [Výzkumná zpráva] Praha: Český metrologický institut, 2016. Zpráva č. 2/2016/CMI.

SEDLÁČEK, R. et al. Konstrukční návrh sério-paralelní odporové zařízení (SPRD) pro kalibraci referenčních indukčních děličů napětí. [Výzkumná zpráva] Praha: Český metrologický institut, 2016. Zpráva č. HS8301641C000.

ŠMÍD, R. a J. SVATOŠ. Měření odporů svařovaných materiálů. [Výzkumná zpráva] 2016.

JANOŠEK, M. a P. MLEJNEK. Evaluation of compliance at Faurecia Pamplona. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. 8301580C000-1.

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER a M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. UNMZ/13115/2016.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. [Výzkumná zpráva] Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2016. Zpráva č. 12-2016.

JANOŠEK, M. a P. MLEJNEK. Evaluation of compliance at Faurecia Herrenberg. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. 8301663C000-1.

RIPKA, P. Microfluxgate study. [Výzkumná zpráva] 2016.

BOHÁČEK, J. et al. Proudové ekvalizéry pro koaxiální měřicí systémy. [Výzkumná zpráva] Praha: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. Zpráva č. VIII/16/16.

JANOŠEK, M., P. KAŠPAR a P. MLEJNEK. Welding stand analysis. [Výzkumná zpráva] 2016.

SEDLÁČEK, R. a J. SEDLÁČEK. Stanovení objemové rezistivity předložených vzorků na bázi polymerů a uhlíkových plniv. [Výzkumná zpráva] Neratovice: TIÚ-PLAST a.s., 2016. Zpráva č. HS8301601C048.

SEDLÁČEK, R. a O. TEREŇ. Konstrukční návrh kvadrifilárního etalonu odporu jmenovité hodnoty 12906 Ohm. [Výzkumná zpráva] Praha: Český metrologický institut, 2016. Zpráva č. HS8301667C000.

JANOŠEK, M. a P. MLEJNEK. Evaluation of compliance at Faurecia Querétaro. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. 8301627C000-1.

KAŠPAR, P. a P. MLEJNEK. Měření feritových jader. [Výzkumná zpráva] 2016.

SEDLÁČEK, R. Testing Rig for Energy Meters, type ELM-203. [Výzkumná zpráva] Praha 10: UniControls, 2016. Zpráva č. HS8301641C000.

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Specifikace podmínek a analýza možných řešení "Yaw rate" zpřesnění. [Výzkumná zpráva] Valeo Autoklimatizace K.s., 2016. Zpráva č. 1.

ROZTOČIL, J. Přenos přesného času a kmitočtu po optických vláknech. [Výzkumná zpráva] Praha: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. Zpráva č. VIII/1/16.

ROZTOČIL, J. a V. VIGNER. Měření časové diference lokálních časových stupnic v distribuovaných systémech. [Výzkumná zpráva] Praha: CESNET z.s.p.o., 2016.

ROHÁČ, J. a M. ŠIPOŠ. Vývoj a testování algoritmizace pro zpřesnění údaje yaw rate. [Výzkumná zpráva] Valeo Autoklimatizace K.s., 2016.

NOVÁK, J. Programové vybavení testeru elektronických řídicích jednotek CAN/LIN. [Výzkumná zpráva] Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2016.

BOHÁČEK, J. a M. ŠIMŮNEK. Můstek pro kalibraci čtyřsvorkových etalonů malých impesancí. [Výzkumná zpráva] Praha: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. Zpráva č. VIII/20/16.

SEDLÁČEK, R., J. BOHÁČEK a O. TEREŇ. Konstrukční návrh kvadrifilárního etalonu odporu jmenovité hodnoty 38 700 Ohm. [Výzkumná zpráva] Praha: Český metrologický institut, 2016. Zpráva č. HS8301631C000.

Nepublikované přednášky

ROHÁČ, J. Preprocessing of sensor data. [Nepublikovaná přednáška] NTNU, Department of Engineering Cybernetics Centre for autonomous marine operations and systems. 2016-10-19.

JANOŠEK, M. Results of precise magnetic calibrations at the facilities of IG, CAS. [Nepublikovaná přednáška] Geofyzikální ústav AV ČR. 2016-11-16.

ROHÁČ, J. Calibration of sensors. [Nepublikovaná přednáška] NTNU, Department of Engineering Cybernetics Centre for autonomous marine operations and systems. 2016-10-19.

ROHÁČ, J. Sensors, properties, hardware, computation of Allan variance (AVAR). [Nepublikovaná přednáška] NTNU, Department of Engineering Cybernetics Centre for autonomous marine operations and systems. 2016-10-18.

Stránka vytvořena 17.02.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.