ČeskyEnglish

13000 / 13138 - Publikace - 2017

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ROHÁČ, J. et al. Validation of nonlinear integrated navigation solutions. Annual Reviews in Control. 2017, 43(1), 91-106. ISSN 1367-5788.

VYHNÁNEK, J. a P. RIPKA. Experimental Comparison of the Low-Frequency Noise of Small-Size Magnetic Sensors. IEEE Transactions on Magnetics. 2017, 53(4), ISSN 0018-9464.

RIPKA, P., J. VYHNÁNEK a V. GRIM. A Busbar Current Sensor With Frequency Compensation. IEEE Transactions on Magnetics. 2017, 53(4), 1-5. ISSN 0018-9464.

ALAM, M. a S. CELIKOVSKY. On the Internal Stability of Nonlinear Dynamic Inversion: Application to Flight Control. IET Control Theory and Applications. 2017, 11(5), 1-13. ISSN 1751-8644.

HOFFMANN, M., M. HOFFMANN a J. ŠIMÁNEK. The Merits of Passive Compliant Joints in Legged Locomotion: Fast Learning, Superior Energy Efficiency and Versatile Sensing in a Quadruped Robot. Journal of Bionic Engineering. 2017, 14(1), 1-14. ISSN 1672-6529. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652916603748

ULVR, M. a J. POLONSKÝ. Generating an AC amplitude magnetic flux density value up to 150 μT at a frequency up to 100 kHz. Journal of Electrical Engineering. 2017, 68(3), 216-219. ISSN 1335-3632.

SOBOTKA, J. a J. NOVÁK. FlexRay ECU mission critical parameters measurement. Measurement. 2017, 100 213-222. ISSN 0263-2241.

Patenty a užitné vzory

HOLUB, J. a J. SVATOŠ. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel při pojíždění. Česká republika. Užitný vzor. CZ 30483. 2017-03-14. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10277213&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

TOMLAIN, J., O. TEREŇ a J. TOMLAIN. Interoperability between Islands and Smart Concentrator Unit. International Research Journal of Electronics and Computer Engineering. 2017, 3(2), 28-30. ISSN 2412-4370. Dostupné z: http://researchplusjournals.com/index.php/IRJECE/article/view/298

PETRUCHA, V., V. FÚRA a A. PLATIL. Cross-field Effect in a Triaxial AMR Magnetometer with Vector and Individual Compensation of a Measured Magnetic Field. IEEE Transactions on Magnetics. 2017, 53(4), 1-5. ISSN 0018-9464.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŠMÍD, R., P. STLUKA a L.L. FERREIRA. Application system design - energy optimisation. In: DELSING, J., ed. IoT Automation: Arrowhead Framework. New Yourk: CRC Press, 2017. p. 211-246. ISBN 978-1-4987-5675-4.

Stati ve sbornících konferencí

ŠMÍD, R. Condition monitoring for Industry 4.0. In: WCCM 2017. First World Congress on Condition Monitoring, Londýn, 2017-06-13/2017-06-16. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2017. p. 1-4.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Magnetic gradiometer with self compensation of offset drift. In: 2016 IEEE SENSORS Proceedings. IEEE SENSORS 2016, Orlando, 2016-10-30/2016-11-02. Orlando, Florida: IEEE Sensors Council, 2017. ISSN 2168-9229. ISBN 978-1-4799-8287-5. DOI 10.1109/ICSENS.2016.7808502. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7808502/

SLÁMA, J. a J. HLADÍK. Discharge Distribution Investigation. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

VODIČKA, A. et al. Zkušenosti se systémem pro kontinuální monitoring vlhkosti Moisture Guard. In: Dřevostavby 2017. Dřevostavby 2017, Volyně, 2017-04-12/2017-04-13. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2017. p. 217-220. I.. sv. první. ISBN 978-80-86837-87-1.

HLADÍK, J. Single chip software defined instrumentation for educational purposes. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ a J. KÁKONA. Methodology for Monitoring Lightning Stroke of an Object by Means of a Smart Sensoric. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2017). International Conference on Lightning & Static Electricity 2017, Winc Aichi, Nagoya, Aichi, 2017-09-13/2017-09-15. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2017.

MAŠKA, M. et al. Princip detekce zvýšené vlhkosti využívaný systémem Moisture Guard. In: Dřevostavby 2017. Dřevostavby 2017, Volyně, 2017-04-12/2017-04-13. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2017. p. 214-216. I.. sv. první. ISBN 978-80-86837-87-1.

Stránka vytvořena 25.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.