Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13138 - Publikace - 2018

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ULVR, M., M. ULVR a M. ULVR. Design of PCB search coils for AC magnetic flux density measurement. AIP Advances. 2018, 8(4), 047505-1-047505-9. ISSN 2158-3226.

KUČERA, J. a J. KOVÁČ. A Reconfigurable Four Terminal-Pair Digitally Assisted and Fully Digital Impedance Ratio Bridge. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 2018 (67)(5), 1199-1206. ISSN 0018-9456.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Orthogonal Fluxgate Gradiometer With Multiple Coil Pairs. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(1), ISSN 0018-9464.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Very low frequency noise reduction in orthogonal fluxgate. AIP Advances. 2018, 8(4), 047203-1. ISSN 2158-3226.

Patenty a užitné vzory

HOLUB, J. a J. SVATOŠ. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel při pojíždění. Česká republika. Patent. CZ 307223. 2018-02-21. Dostupné z: http://upv.cz/cs.html

SVATOŠ, J., K. TRGALA a J. POHLOUDEK. Monitorovací systém energetické spotřeby budov pro diagnostiku tepelně technických vlastností obálek budov. Česká republika. Užitný vzor. CZ 31585. 2018-03-13. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10381058&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

MIRZAEI, M. et al. The effect of conductor permeability on electric current transducers. AIP Advances. 2018, 8 ISSN 2158-3226.

RIPKA, P. et al. Inductance position sensor for pneumatic cylinder. AIP Advances. 2018, 8(4), ISSN 2158-3226.

BENOVA, B. et al. Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study. European Journal of Paediatric Neurology. 2018, ISSN 1090-3798. Dostupné z: http://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(17)30138-1/fulltext

Stati ve sbornících konferencí

HOLUB, J. et al. Subjective Testing of Car Audio Systems With and Without Parallel Task. In: DAGA 2018. DAGA 2018, Mnichov, 2108-03-19/2018-03-22. Berlin: German Acoustical Society (DEGA), 2018. Dostupné z: https://www.head-acoustics.de/downloads/messen/HEAD_acoustics_DAGA_Abstract_Car_Audio_System_Testing.pdf

Stránka vytvořena 26.04.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.