13000 / 13138 - Publikace - 2018

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ULVR, M., M. ULVR a M. ULVR. Design of PCB search coils for AC magnetic flux density measurement. AIP Advances. 2018, 8(4), 047505-1-047505-9. ISSN 2158-3226.

HOLUB, J. et al. Analysis of the Dependency of Call Duration on the Quality of VoIP Calls. IEEE Wireless Communications Letters. 2018, 7(4), 638-641. ISSN 2162-2337.

KUČERA, J. a J. KOVÁČ. A Reconfigurable Four Terminal-Pair Digitally Assisted and Fully Digital Impedance Ratio Bridge. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 2018 (67)(5), 1199-1206. ISSN 0018-9456.

AVETISYAN, H., T. DRÁBEK a J. HOLUB. Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Tested with Parallel Task. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2018, 104(4), 678-684. ISSN 1610-1928.

TEREŇ, O., J. TOMLAIN a R. SEDLÁČEK. DIRECT COMPARISON OF ANALOGUE AND DIGITAL FGPA-BASED APPROACHES TO SYNCHRONOUS DETECTION. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(1), 57-69. ISSN 0860-8229.

MIRZAEI, M. et al. The effect of conductor permeability on electric current transducers. AIP Advances. 2018, 8 ISSN 2158-3226.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Orthogonal Fluxgate Gradiometer With Multiple Coil Pairs. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(1), ISSN 0018-9464.

AVETISYAN, H. a J. HOLUB. Subjective Speech Quality Measurement with and without Parallel Task: Laboratory Test Results Comparison. PLoS ONE. 2018, 13(7) ISSN 1932-6203. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199787

RIPKA, P. et al. Inductance position sensor for pneumatic cylinder. AIP Advances. 2018, 8(4), ISSN 2158-3226.

DRAXLER, K. a R. STYBLIKOVA. Magnetic Shielding of Rogowski Coils. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 67(5), 1207-1213. ISSN 0018-9456.

BRUNA, O., T. LEVORA a J. HOLUB. Assessment of ECG and respiration recordings from simulated emergency landings of ultra light aircraft. Scientific Reports. 2018, 8(1038), ISSN 2045-2322. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41598-018-25528-z.pdf

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a T. POSPÍŠIL. Application of Polyharmonic Signals for Eddy Current Metal Detectors and its Advanced Classification. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(2), 387-402. ISSN 0860-8229.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Very low frequency noise reduction in orthogonal fluxgate. AIP Advances. 2018, 8(4), 047203-1. ISSN 2158-3226.

Patenty a užitné vzory

HOLUB, J. a J. SVATOŠ. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel při pojíždění. Česká republika. Patent. CZ 307223. 2018-02-21. Dostupné z: http://upv.cz/cs.html

SVATOŠ, J., K. TRGALA a J. POHLOUDEK. Monitorovací systém energetické spotřeby budov pro diagnostiku tepelně technických vlastností obálek budov. Česká republika. Užitný vzor. CZ 31585. 2018-03-13. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10381058&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

LAIFR, J. et al. Design of the Low Voltage Power Supply for Radio and Plasma Waves Investigation Instrument and ESA/JUICE Mission. International Journal of Applied Science and Technology. 2018, 2018(8), 24-35. ISSN 2221-0997.

TRNKA, M. a P. MLEJNEK. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 18.(3/2018), 3-13. ISSN 1213-3116.

LAIFR, J. a P. KOVÁŘ. HIGH ALTITUDE BALLOON TEST FLIGHT OF MINIATURE LOW POWER DOSIMETER FOR SMALL SATELLITES. Slaboproudý obzor. 2018, 74 1-3. ISSN 0037-668X.

JANOŠEK, M. et al. Improving Earth’s magnetic field measurements by numerical corrections of thermal drifts and man- made disturbances. Journal of Sensors. 2018, 2018 ISSN 1687-7268. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/js/aip/1804092/

BENOVA, B. et al. Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study. European Journal of Paediatric Neurology. 2018, ISSN 1090-3798. Dostupné z: http://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(17)30138-1/fulltext

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

VEDRAL, J. a J. SVATOŠ. Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06424-5.

Stati ve sbornících konferencí

ŠMÍD, R. Edge computing and machine condition monitoring. In: ŠMÍD, R., ed. The Fifteenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. The Fifteenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Nottingham, 2018-09-10/2018-09-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2018. p. 1-4. ISBN 9780903132701.

PURIČER, P. et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. p. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

TOMLAIN, J., O. TEREŇ a J. TOMLAIN. Communication Technologies and Data Exchange Possibilities for Smart Energy Solutions. In: Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. 2018 New Trends in Signal Processing (NTSP), Demänovská dolina, 2018-10-10/2018-10-12. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2018. p. 210-215. ISSN 1339-1445. ISBN 978-80-8040-546-5.

HOLUB, J. et al. Subjective Testing of Car Audio Systems With and Without Parallel Task. In: DAGA 2018. DAGA 2018, Mnichov, 2108-03-19/2018-03-22. Berlin: German Acoustical Society (DEGA), 2018. p. 1788-1791. ISBN 978-3-939296-13-3. Dostupné z: https://www.head-acoustics.de/downloads/messen/HEAD_acoustics_DAGA_Abstract_Car_Audio_System_Testing.pdf

Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.