Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13138 - Publikace - 2018

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

MIRZAEI, M. et al. The effect of conductor permeability on electric current transducers. AIP Advances. 2018, 8 ISSN 2158-3226.

RIPKA, P. et al. Inductance position sensor for pneumatic cylinder. AIP Advances. 2018, 8(4), ISSN 2158-3226.

Stránka vytvořena 23.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.