13000 / 13138 - Publikace - 2018

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2018

Články v časopisech WoS

ULVR, M. Design of PCB search coils for AC magnetic flux density measurement. AIP Advances. 2018, 8(4), 047505-1-047505-9. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4991643.

HOLUB, J. et al. Analysis of the Dependency of Call Duration on the Quality of VoIP Calls. IEEE Wireless Communications Letters. 2018, 7(4), 638-641. ISSN 2162-2337. DOI 10.1109/LWC.2018.2806442.

KUČERA, J. a J. KOVÁČ. A Reconfigurable Four Terminal-Pair Digitally Assisted and Fully Digital Impedance Ratio Bridge. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 2018 (67)(5), 1199-1206. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2018.2790538.

AVETISYAN, H., T. DRÁBEK a J. HOLUB. Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Tested with Parallel Task. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2018, 104(4), 678-684. ISSN 1610-1928. DOI 10.3813/AAA.919207.

JANOŠEK, M. et al. Improving Earth’s magnetic field measurements by numerical corrections of thermal drifts and man- made disturbances. Journal of Sensors. 2018, 2018 ISSN 1687-725X. DOI 10.1155/2018/1804092.

HOLUB, J. et al. Subjective audio quality testing, with tasting and car driving as parallel task. IEEE Access. 2018, 2018(2018), 60769-60775. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2018.2873568.

TEREŇ, O., J. TOMLAIN a R. SEDLÁČEK. DIRECT COMPARISON OF ANALOGUE AND DIGITAL FGPA-BASED APPROACHES TO SYNCHRONOUS DETECTION. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(1), 57-69. ISSN 0860-8229. DOI 10.24425/118162.

PETRUCHA, V. a D. NOVOTNÝ. Testing and application of an integrated fluxgate sensor DRV425. Journal of Electrical Engineering. 2018, 2018(69), 418-421. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0064.

MIRZAEI, M. et al. The effect of conductor permeability on electric current transducers. AIP Advances. 2018, 8 ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4994195.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Orthogonal Fluxgate Gradiometer With Multiple Coil Pairs. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2017.2758680.

RIPKA, P. a A. CHIRTSOV. Busbar Current Transducer With Suppression of External Fields and Gradients. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2844254.

BUTTA, M. et al. Effect of Amorphous Wire Core Diameter on the Noise of an Orthogonal Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2850905.

DRAXLER, K. a R. STYBLIKOVA. Demagnetization of Instrument Transformers before Calibration. Journal of Electrical Engineering. 2018, 6(69), 426-430. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0066.

RIPKA, P. et al. Inductance position sensor for pneumatic cylinder. AIP Advances. 2018, 8(4), ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4993559.

AVETISYAN, H. a J. HOLUB. Subjective Speech Quality Measurement with and without Parallel Task: Laboratory Test Results Comparison. PLoS ONE. 2018, 13(7) ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0199787. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199787

MIRZAEI, M. a P. RIPKA. Analytical Functions of Magnetization Curves for High Magnetic Permeability Materials. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2827932.

KAŠPAR, P., P. RIPKA a J. VYHNÁNEK. DC compensated permeameter - the accuracy study. Journal of Electrical Engineering. 2018, 69(6), 415-417. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0063.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Very low frequency noise reduction in orthogonal fluxgate. AIP Advances. 2018, 8(4), 047203-1. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4994208.

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a T. POSPÍŠIL. APPLICATION OF POLY-HARMONIC SIGNALS TO EDDY-CURRENT METAL DETECTORS AND TO ADVANCED CLASSIFICATION OF METALS. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(2), 387-402. ISSN 0860-8229. DOI 10.24425/119564.

BRUNA, O., T. LEVORA a J. HOLUB. Assessment of ECG and respiration recordings from simulated emergency landings of ultra light aircraft. Scientific Reports. 2018, 8(1038), ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-018-25528-z. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41598-018-25528-z.pdf

BENOVA, B. et al. Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study. European Journal of Paediatric Neurology. 2018, 22(4), 632-641. ISSN 1090-3798. DOI 10.1016/j.ejpn.2018.03.001.

DRAXLER, K. a R. STYBLIKOVA. Magnetic Shielding of Rogowski Coils. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 67(5), 1207-1213. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2018.2810618.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel při pojíždění. Původci: J. HOLUB a J. SVATOŠ. Česká republika. Patent CZ 307223. 2018-02-21. Dostupné z: http://upv.cz/cs.html

RD Rýmařov s.r.o.; ČZU v Praze; ČVUT v Praze. Monitorovací systém energetické spotřeby budov pro diagnostiku tepelně technických vlastností obálek budov. Původci: J. SVATOŠ, K. TRGALA a J. POHLOUDEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 31585. 2018-03-13. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10381058&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Ortogonální feromagnetická sonda. Původci: M. JANOŠEK a M. BUTTA. Česká republika. Patent CZ 307319. 2018-04-18. Dostupné z: http://www.upv.cz

Články v ostatních periodikách

LAIFR, J. et al. Design of the Low Voltage Power Supply for Radio and Plasma Waves Investigation Instrument and ESA/JUICE Mission. International Journal of Applied Science and Technology. 2018, 2018(8), 24-35. ISSN 2221-0997. DOI 10.30845/ijast.v8n2a4.

SVATOŠ, J. a J. HOLUB. Akustická detekce střelby (nejen) v ulicích města. Přírodovědecký časopis Vesmír. 2018, 97(148), 1-2. ISSN 1214-4029.

BOHÁČEK, J. a M. ŠIMŮNEK. Měřicí systém s referenčním imitátorem malých odporů. Metrologie. 2018, 2018 (27)(2), 2-4. ISSN 1210-3543.

RIPKA, P., V. GRIM a A. CHIRTSOV. Improved 3-Phase Current Transducer. Proceedings. 2018, 13(2), ISSN 2504-3900. DOI 10.3390/proceedings2131070. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2504-3900/2/13/1070

LAIFR, J. a P. KOVÁŘ. HIGH ALTITUDE BALLOON TEST FLIGHT OF MINIATURE LOW POWER DOSIMETER FOR SMALL SATELLITES. Slaboproudý obzor. 2018, 74 1-3. ISSN 0037-668X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

HAASZ, V. et al. Elektrická měření - Přístroje a metody. 3 vyd. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06412-2.

VEDRAL, J. a J. SVATOŠ. Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Praha: ČVUT. Vydavatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06424-5.

Stati ve sbornících konferencí

SOBOTKA, J. a L. KREJČÍ. Testing of Automotive Systems - Complex vs. Simple Environment Models. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn, 2018-10-08/2018-10-10. USA: IEEE Computer Society, 2018. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5386-7312-6. DOI 10.1109/BEC.2018.8600953. Dostupné z: https://www.ttu.ee/bec/

POSPÍŠIL, T. a J. NOVÁK. New Similarity Function for Test Case Prioritization in Model-Based Context. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn, 2018-10-08/2018-10-10. USA: IEEE Computer Society, 2018. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5386-7312-6. DOI 10.1109/BEC.2018.8600981. Dostupné z: https://www.ttu.ee/bec/

DRAXLER, K., J. HLAVÁČEK a R. STYBLIKOVA. Determination of instrument current transformer errors in frequency range up to 1 kHz. In: 22nd World Congress of the International Measurement Confederation. Belfast, 2018-09-03/2018-09-06. London: The Institute of Measurement and Control, 2018. sv. 1065. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/1065/5/052043. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1065/5/052043/pdf

ONDRACZKA, L. Portable Ultrasonic Thermometer with Humidity Correction and Audible Sound Thermometry. In: 2018 International Conference on Applied Electronics. 23rd International Conference Applied Electronics 2018, Plzeň, 2018-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. s. 105-108. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0721-7. DOI 10.23919/AE.2018.8501440.

ŠMÍD, R. Edge computing and machine condition monitoring. In: The Fifteenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Nottingham, 2018-09-10/2018-09-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2018. s. 213-216. ISBN 9780903132701.

MIRZAEI, M. et al. Temperature Influence on Position Transducer for Pneumatic Cylinder. In: Proceeding - 2018 IEEE SENSORS. 2018 IEEE SENSORS, Delhi, 2018-10-28/2018-10-31. IEEE SENSORS, 2018. ISBN 978-1-5386-4707-3. DOI 10.1109/ICSENS.2018.8589788.

GRYTE, K. et al. Aerodynamic modeling of the Skywalker X8 Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicle. In: UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS. INTERNATIONAL CONFERENCE. 2018. (ICUAS 2018). 2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Dallas, TX, 2018-06-11/2018-06-15. Red Hook, NY: Curran Associates, 2018. s. 826-835. ISSN 2373-6720. ISBN 978-1-5386-1354-2. DOI 10.1109/ICUAS.2018.8453370.

MIRZAEI, M. a P. RIPKA. Analysis of Material Effect on Rail Impedance. In: Proceedings - 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2018. Glasgow, 2018-09-04/2018-09-07. Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-2910-9. DOI 10.1109/UPEC.2018.8541860.

MAYILYAN, H., S. POGHOSYAN a H. AVETISYAN. Educational augmented reality systems: Benefits of implementation and government support. In: MARTIN SAGAYAM, K. et al., eds. 4th International Conference of the Virtual and Augmented Reality in Education, VARE 201. VARE 2018 : 4th Conference on Virtual and Augmented Reality in Education, Budapest, 2018-09-17/2018-09-19. Genova: Dime University of Genoa, 2018. s. 23-27. ISBN 978-88-85741-21-8. DOI 10.13140/RG.2.2.24564.60801. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/328516960_EDUCATIONAL_AUGMENTED_REALITY_SYSTEMS_BENEFITS_OF_IMPLEMENTATION_AND_GOVERNMENT_SUPPORT

PURIČER, P. et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: FLIEGEL, K. a S. VÍTEK, eds. 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Návrh a realizace bezpilotního prostředku typu kvadrokoptéra. In: MDSPSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018, Brno, 2018-10-10/2018-10-11. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2018. s. 158-165. ISBN 978-80-7582-056-3. Dostupné z: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2018_Sbornik.pdf

MIRZAEI, M. et al. Eddy current linear speed sensor. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

CHIRTSOV, A. et al. Dynamic response and temperature stability of the LVDT sensor. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

CHIRTSOV, A., P. RIPKA a J. VYHNÁNEK. Rectangular Array Current Transducer with Integrated microfluxgate Sensors. In: Proceeding - 2018 IEEE SENSORS. 2018 IEEE SENSORS, Delhi, 2018-10-28/2018-10-31. IEEE SENSORS, 2018. ISBN 978-1-5386-4707-3. DOI 10.1109/ICSENS.2018.8589563.

KIM, D.B. et al. Traceability Chain Establishment at KRISS from DC QHR to Farad using AC-DC Calculable Resistor Standard and Digitally Assisted Coaxial Bridges. In: CPEM 2018 - Conference on Precision Electromagnetic Measurements. Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. ISBN 9781538609736. DOI 10.1109/CPEM.2018.8501044.

DRAXLER, K. et al. Results of an International Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA at 50 Hz Frequency. In: 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018). Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018. ISSN 2160-0171. ISBN 978-1-5386-0974-3. DOI 10.1109/CPEM.2018.8500821. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8500821

RIPKA, P., A. CHIRTSOV a J. VYHNÁNEK. Busbar current transducer with suppression of external fields and gradients. In: Proceedings IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG). INTERMAG 2018, Singapore, 2018-04-23/2018-04-27. New Jersey: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-6425-4.

BUTTA, M. et al. Effect of amorphous wire core diameter on the noise of an orthogonal fluxgate. In: Proceedings IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG). INTERMAG 2018, Singapore, 2018-04-23/2018-04-27. New Jersey: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-6425-4. DOI 10.1109/INTMAG.2018.8508815.

RIPKA, P., M. MIRZAEI a A. CHIRTSOV. Demagnetization Coefficient and Effective Permeability of Nanowires and Nanowire Arrays. In: 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018). Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018. ISSN 2160-0171. ISBN 978-1-5386-0974-3. DOI 10.1109/CPEM.2018.8500785.

TOMLAIN, J., O. TEREŇ a J. TOMLAIN. Communication Technologies and Data Exchange Possibilities for Smart Energy Solutions. In: Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. 2018 New Trends in Signal Processing (NTSP), Demänovská dolina, 2018-10-10/2018-10-12. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2018. s. 210-215. ISSN 1339-1445. ISBN 978-80-8040-547-2.

HOLUB, J. et al. Subjective Testing of Car Audio Systems With and Without Parallel Task. In: DAGA 2018. Mnichov, 2108-03-19/2018-03-22. Berlin: German Acoustical Society (DEGA), 2018. s. 1788-1791. ISBN 978-3-939296-13-3. Dostupné z: https://www.head-acoustics.de/downloads/messen/HEAD_acoustics_DAGA_Abstract_Car_Audio_System_Testing.pdf

VRBA, J. et al. Microwave Interstitial Applicator Array for Treatment of Pancreatic Cancer. In: 2018 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS | Toyama). The 40th PIERS in Toyama, JAPAN, Toyama, 2018-08-01/2018-08-04. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2018. s. 150-154. ISSN 1931-7360. ISBN 9784885523151. DOI 10.23919/PIERS.2018.8597667.

BOJDA, P. et al. Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS sign álu. In: MDSPSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018, Brno, 2018-10-10/2018-10-11. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2018. s. 24-33. ISBN 978-80-7582-056-3. Dostupné z: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2018_Sbornik.pdf

NOVOTNÝ, D. a V. PETRUCHA. High dynamic range fluxgate magnetometer. In: Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. IEEE Student Branch Conference Blansko 2018, Blansko, 2018-09-10/2018-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 33-36. 1. ISBN 978-80-214-5661-7. Dostupné z: http://www.radio.feec.vutbr.cz/ieee/?Archiv___Blansko_2018

GRIM, V., P. RIPKA a J. FISCHER. Error Source Classification and Optimization Techniques for Yokeless Current Sensors. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

Výzkumné zprávy

ROZTOČIL, J. Zlepšení přesnosti kalibrace systémů přenosu času na nesymetrických optických trasách. [Výzkumná zpráva] Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. Zpráva č. VIII/1/18.

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER a M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Výzkumná zpráva] 2018. Zpráva č. UNMZ/13115/2018.

ROZTOČIL, J. Rozvoj Laboratoře přesného času a frekvence na FEL ČVUT. [Výzkumná zpráva] 2018. Zpráva č. VIII/2/18.

Nepublikované přednášky

KUČERA, J., P. SVOBODA a K. PIERZ. Development of ac quantum Hall measurements at CMI. [Nepublikovaná přednáška] PTB. 2018-09-19.

KUČERA, J. Development of ac quantum Hall measurements at CMI. [Nepublikovaná přednáška] Korea Research Institute of Standards and Science. 2018-09-13.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.