13000 / 13138 - Publikace - 2018

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ULVR, M. Design of PCB search coils for AC magnetic flux density measurement. AIP Advances. 2018, 8(4), 047505-1-047505-9. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4991643.

HOLUB, J. et al. Analysis of the Dependency of Call Duration on the Quality of VoIP Calls. IEEE Wireless Communications Letters. 2018, 7(4), 638-641. ISSN 2162-2337. DOI 10.1109/LWC.2018.2806442.

KUČERA, J. a J. KOVÁČ. A Reconfigurable Four Terminal-Pair Digitally Assisted and Fully Digital Impedance Ratio Bridge. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 2018 (67)(5), 1199-1206. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2018.2790538.

AVETISYAN, H., T. DRÁBEK a J. HOLUB. Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Tested with Parallel Task. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2018, 104(4), 678-684. ISSN 1610-1928. DOI 10.3813/AAA.919207.

HOLUB, J. et al. Subjective audio quality testing, with tasting and car driving as parallel task. IEEE Access. 2018, 2018(2018), 60769-60775. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2018.2873568.

JANOŠEK, M. et al. Improving Earth’s magnetic field measurements by numerical corrections of thermal drifts and man- made disturbances. Journal of Sensors. 2018, 2018 ISSN 1687-7268. DOI 10.1155/2018/1804092. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/js/aip/1804092/

TEREŇ, O., J. TOMLAIN a R. SEDLÁČEK. DIRECT COMPARISON OF ANALOGUE AND DIGITAL FGPA-BASED APPROACHES TO SYNCHRONOUS DETECTION. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(1), 57-69. ISSN 0860-8229. DOI 10.24425/118162.

BUTTA, M. et al. Effect of Amorphous Wire Core Diameter on the Noise of an Orthogonal Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 1941-0069. DOI 10.1109/TMAG.2018.2850905. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8434113/

RIPKA, P. a A. CHIRTSOV. Busbar Current Transducer With Suppression of External Fields and Gradients. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2844254.

MIRZAEI, M. et al. The effect of conductor permeability on electric current transducers. AIP Advances. 2018, 8 ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4994195.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Orthogonal Fluxgate Gradiometer With Multiple Coil Pairs. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2017.2758680.

AVETISYAN, H. a J. HOLUB. Subjective Speech Quality Measurement with and without Parallel Task: Laboratory Test Results Comparison. PLoS ONE. 2018, 13(7) ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0199787. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199787

RIPKA, P. et al. Inductance position sensor for pneumatic cylinder. AIP Advances. 2018, 8(4), ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4993559.

MIRZAEI, M. a P. RIPKA. Analytical Functions of Magnetization Curves for High Magnetic Permeability Materials. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2827932.

DRAXLER, K. a R. STYBLIKOVA. Magnetic Shielding of Rogowski Coils. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 67(5), 1207-1213. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2018.2810618.

BRUNA, O., T. LEVORA a J. HOLUB. Assessment of ECG and respiration recordings from simulated emergency landings of ultra light aircraft. Scientific Reports. 2018, 8(1038), ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-018-25528-z. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41598-018-25528-z.pdf

SVATOŠ, J., J. VEDRAL a T. POSPÍŠIL. Application of Polyharmonic Signals for Eddy Current Metal Detectors and its Advanced Classification. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(2), 387-402. ISSN 0860-8229. DOI 10.24425/119564.

BUTTA, M. a M. JANOŠEK. Very low frequency noise reduction in orthogonal fluxgate. AIP Advances. 2018, 8(4), 047203-1. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4994208.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEL. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel při pojíždění. Původci: J. HOLUB a J. SVATOŠ. Česká republika. Patent CZ 307223. 2018-02-21. Dostupné z: http://upv.cz/cs.html

RD Rýmařov s.r.o.; ČZU v Praze; ČVUT v Praze. Monitorovací systém energetické spotřeby budov pro diagnostiku tepelně technických vlastností obálek budov. Původci: J. SVATOŠ, K. TRGALA a J. POHLOUDEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 31585. 2018-03-13. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10381058&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

LAIFR, J. et al. Design of the Low Voltage Power Supply for Radio and Plasma Waves Investigation Instrument and ESA/JUICE Mission. International Journal of Applied Science and Technology. 2018, 2018(8), 24-35. ISSN 2221-0997. DOI 10.30845/ijast.v8n2a4.

TRNKA, M. a P. MLEJNEK. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 18.(3/2018), 3-13. ISSN 1213-3116.

LAIFR, J. a P. KOVÁŘ. HIGH ALTITUDE BALLOON TEST FLIGHT OF MINIATURE LOW POWER DOSIMETER FOR SMALL SATELLITES. Slaboproudý obzor. 2018, 74 1-3. ISSN 0037-668X.

PETRUCHA, V. a D. NOVOTNÝ. Testing and application of an integrated fluxgate sensor DRV425. Journal of Electrical Engineering. 2018, 2018(69), 418-421. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0064/.

DRAXLER, K. a R. STYBLIKOVA. Demagnetization of Instrument Transformers before Calibration. Journal of Electrical Engineering. 2018, 6(69), 426-430. ISSN 0013-578X.

MIRZAEI, M. et al. Eddy Current Linear Speed Sensor. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2872123.

BENOVA, B. et al. Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study. EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY. 2018, 22(4), 632-641. ISSN 1532-2130. DOI 10.1016/j.ejpn.2018.03.001. Dostupné z: http://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(17)30138-1/fulltext

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

RIPKA, P., V. GRIM a A. CHIRTSOV, eds. Improved 3-Phase Current Transducer. Proceedings MPDI, 2018. 2. sv. 13.

RIPKA, P., A. CHIRTSOV a J. VYHNÁNEK, eds. Busbar current transducer with suppression of external fields and gradients. Singapore, 2018-04-23/2018-04-27. IEEE Magnetic Society, 2018. Dostupné z: http://www.intermag2018.com/

MIRZAEI, M. a P. RIPKA, eds. Analysis of Material Effect on Rail Impedance. Glasgow, 2018-09-04/2018-09-07. International Universities Power Engineering Conference, 2018.

CHIRTSOV, A., P. RIPKA a J. VYHNÁNEK, eds. Rectangular Array Current Transducer with Integrated microfluxgate Sensors. IEEE SENSORS, 2018.

MIRZAEI, M. et al., eds. Temperature Influence on Position Transducer for Pneumatic Cylinder. IEEE SENSORS, 2018.

CHIRTSOV, A. et al., eds. Dynamic response and temperature stability of LVDT sensors. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, 2018.

MIRZAEI, M. a P. RIPKA, eds. Analytical functions of magnetization curves for high magnetic permeability materials. Singapore, 2018-04-23/2018-04-27. IEEE Magnetic Society, 2018.

VEDRAL, J. a J. SVATOŠ. Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Praha: ČVUT. Vydavatelství ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06424-5.

RIPKA, P., V. GRIM a J. FISCHER, eds. Magnetometric location and measurement of hidden AC currents. European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

GRIM, V., P. RIPKA a J. FISCHER, eds. Error Source Classification and Optimization Techniques for Yokeless Current Sensors. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, 2018.

MIRZAEI, M. et al., eds. Eddy current linear speed sensor. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, 2018.

Stati ve sbornících konferencí

DRAXLER, K., J. HLAVÁČEK a R. STYBLIKOVA. Determination of instrument current transformer errors in frequency range up to 1 kHz. In: 22nd World Congress of the International Measurement Confederation. Belfast, 2018-09-03/2018-09-06. London: The Institute of Measurement and Control, 2018. sv. 1065. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/1065/5/052043. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1065/5/052043/pdf

SOBOTKA, J. a L. KREJČÍ. Testing of Automotive Systems - Complex vs. Simple Environment Models. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn, 2018-10-08/2018-10-10. USA: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-7311-9. DOI 10.1109/BEC.2018.8600953. Dostupné z: https://www.ttu.ee/bec/

POSPÍŠIL, T. a J. NOVÁK. New Silmilarity Function for Test Case Prioritization in Model-Based Context. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn, 2018-10-08/2018-10-10. USA: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-7311-9. Dostupné z: https://www.ttu.ee/bec/

ŠMÍD, R. Edge computing and machine condition monitoring. In: The Fifteenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Nottingham, 2018-09-10/2018-09-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2018. s. 1-4. ISBN 9780903132701.

ŠIPOŠ, M. a J. ROHÁČ. Návrh a realizace bezpilotního prost ř edku typu kvadrokoptéra. In: MDSPSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018, Brno, 2018-10-10/2018-10-11. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2018. s. 158-165. ISBN 978-80-7582-056-3. Dostupné z: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2018_Sbornik.pdf

PURIČER, P. et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

DRAXLER, K. et al. Results of an International Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA at 50 Hz Frequency. In: 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018). Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018. ISSN 2160-0171. ISBN 978-1-5386-0974-3. DOI 10.1109/CPEM.2018.8500821. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8500821

RIPKA, P., M. MIRZAEI a A. CHIRTSOV. Demagnetization Coefficient and Effective Permeability of Nanowires and Nanowire Arrays. In: 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018). Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018. ISSN 2160-0171. ISBN 978-1-5386-0974-3. DOI 10.1109/CPEM.2018.8500785.

TOMLAIN, J., O. TEREŇ a J. TOMLAIN. Communication Technologies and Data Exchange Possibilities for Smart Energy Solutions. In: Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. 2018 New Trends in Signal Processing (NTSP), Demänovská dolina, 2018-10-10/2018-10-12. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2018. s. 210-215. ISSN 1339-1445. ISBN 978-80-8040-546-5.

BOJDA, P. et al. Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS sign álu. In: MDSPSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018, Brno, 2018-10-10/2018-10-11. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2018. s. 24-33. ISBN 978-80-7582-056-3. Dostupné z: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2018_Sbornik.pdf

HOLUB, J. et al. Subjective Testing of Car Audio Systems With and Without Parallel Task. In: DAGA 2018. Mnichov, 2108-03-19/2018-03-22. Berlin: German Acoustical Society (DEGA), 2018. s. 1788-1791. ISBN 978-3-939296-13-3. Dostupné z: https://www.head-acoustics.de/downloads/messen/HEAD_acoustics_DAGA_Abstract_Car_Audio_System_Testing.pdf

VRBA, J. et al. Microwave Interstitial Applicator Array for Treatment of Pancreatic Cancer. In: 2018 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS | Toyama). The 40th PIERS in Toyama, JAPAN, Toyama, 2018-08-01/2018-08-04. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2018. s. 150-154. ISSN 1559-9450. DOI 10.23919/PIERS.2018.8597667.

Výzkumné zprávy

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER a M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Výzkumná zpráva] 2018. Zpráva č. UNMZ/13115/2018.

Stránka vytvořena 17.01.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.