13000 / 13138 - Publikace - 2019

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

JANOŠEK, M. et al. Magnetic Calibration System With Interference Compensation. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2874169.

NOVOTNÝ, D., V. PETRUCHA a M. JANOŠEK. A Digitally Compensated AMR Magnetometer. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2873235.

MIRZAEI, M. et al. Eddy Current Linear Speed Sensor. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2872123.

Články v ostatních periodikách

ZHENG, C. et al. Magnetoresistive Sensor Development Roadmap (Non-Recording Applications). IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(4), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2019.2896036.

VOLDÁN, M. a L. HUSNÍK. SIMPLE SINGLE TRANSDUCER ULTRASONIC THERMOMETER USING ELECTROSTATIC ACTUATOR. Applied Acoustics. 2019, 2019(148), 448-456. ISSN 0003-682X. DOI 10.1016/j.apacoust.2019.01.011.

Stránka vytvořena 22.04.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.