13000 / 13138 - Publikace - 2019

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ALAM, M. a M. HROMČÍK. Structural load alleviation using distributed delay shaper: Application to flexible aircraft. Control Engineering Practice. 2019,(89), 130-142. ISSN 0967-0661. DOI 10.1016/j.conengprac.2019.05.005.

JANOŠEK, M. et al. Magnetic Calibration System With Interference Compensation. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2874169.

RIPKA, P., V. GRIM a A. CHIRTSOV. A 3-Phase Current Transducer based on microfluxgate sensors. Measurement. 2019, 146(11), 133-138. ISSN 0263-2241. DOI 10.1016/j.measurement.2019.06.028.

ZHENG, C. et al. Magnetoresistive Sensor Development Roadmap (Non-Recording Applications). IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(4), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2019.2896036.

VOLDÁN, M. a L. HUSNÍK. SIMPLE SINGLE TRANSDUCER ULTRASONIC THERMOMETER USING ELECTROSTATIC ACTUATOR. Applied Acoustics. 2019, 2019(148), 448-456. ISSN 0003-682X. DOI 10.1016/j.apacoust.2019.01.011.

MIRZAEI, M. et al. Eddy Current Linear Speed Sensor. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2872123.

NOVOTNÝ, D., V. PETRUCHA a M. JANOŠEK. A Digitally Compensated AMR Magnetometer. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2873235.

HORYNA, V., O. HANUŠ a R. ŠMÍD. Virtual Mass Flow Rate Sensor Using a Fixed-Plate Recuperator. IEEE Sensors Journal. 2019, 19(14), 5760-5768. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2019.2894526.

MIRZAEI, M. et al. Rotational Eddy Current Speed Sensor. ieee transaction on magnetics. 2019, 55(9), 1-10. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2019.2918163.

RIPKA, P. et al. Transformer position sensor for a pneumatic cylinder. Sensors and Actuators A: Physical. 2019, 294 91-101. ISSN 0924-4247. DOI 10.1016/j.sna.2019.04.046.

Patenty a užitné vzory

ČVUT v Praze. Vehicle presence detector. Původci: M. JANOŠEK a A. PLATIL. European Patent Office. Patent EP3315919. 2019-10-09. Dostupné z: https://register.epo.org/application?number=EP17191558

ČVUT v Praze. Device for increased safety during slow vehicle movement. Původci: J. HOLUB a J. SVATOŠ. European Patent Office. Patent 3351441. 2019-02-20. Dostupné z: https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20190220/patents/EP3351441NWB1/document.pdf

Články v ostatních periodikách

TRGALA, K., M. PAVELEK a R. WIMMER. Energy performance of five different building envelope structures using a modified Guarded Hot Box apparatus — Comparative analysis. Energy and Buildings. 2019, 195 116-125. ISSN 0378-7788. DOI 10.1016/j.enbuild.2019.04.036.

SVATOŠ, J. a J. HOLUB. Akustická detekce a lokalizace zdroje střelby. TecniCall. 2019, jaro 2019(2), 16-17. ISSN 1805-1030.

BOHÁČEK, J. Měřicí můstky vyvažované proměnnými napětími. Metrologie. 2019, 28(3), 13-16. ISSN 1210-3543.

BOHÁČEK, J. Oktofilární bočník. Metrologie. 2019, 28(2), 17-19. ISSN 1210-3543.

Stati ve sbornících konferencí

SVATOŠ, J. a J. HOLUB. Smart Acoustic Sensor. In: TELLINI, B.T., ed. 5th INTERNATIONAL FORUM ON RESEARCH AND TECHNOLOGIES FOR SOCIETY AND INDUSTRY. 5th International Forum on Research and Technologies for Society and Industry, Florencie, 2019-09-09/2019-09-12. Milano: IEEE, 2019. s. 161-165. sv. 5. ISBN 978-1-7281-3814-5. Dostupné z: http://rtsi2019.ieeesezioneitalia.it/

SVATOŠ, J. a J. HOLUB. Characterization of the Solar Cells Under the Real Conditions. In: 9th National Days on Energy Harvesting and Storage. Blois, 2019-05-23/2019-05-24. Tours: GREMAN laboratory, 2019.

GRIM, V., P. RIPKA a J. FISCHER. Characterization of circular array current transducers. In: 2019 IEEE SENSORS APPLICATIONS SYMPOSIUM (SAS). Sophia Antipolis, 2019-03-11/2019-03-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2019. ISBN 978-1-5386-7713-1.

Stránka vytvořena 20.09.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.