13000 / 13138 - Publikace - 2019

13000 / 13138 - katedra měření

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

JANOŠEK, M. et al. Magnetic Calibration System With Interference Compensation. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2874169.

VOLDÁN, M. a L. HUSNÍK. SIMPLE SINGLE TRANSDUCER ULTRASONIC THERMOMETER USING ELECTROSTATIC ACTUATOR. Applied Acoustics. 2019, 2019(148), 448-456. ISSN 0003-682X. DOI 10.1016/j.apacoust.2019.01.011.

NOVOTNÝ, D., V. PETRUCHA a M. JANOŠEK. A Digitally Compensated AMR Magnetometer. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2873235.

HORYNA, V., O. HANUŠ a R. ŠMÍD. Virtual Mass Flow Rate Sensor Using a Fixed-Plate Recuperator. IEEE Sensors Journal. 2019, 19(14), 5760-5768. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2019.2894526.

MIRZAEI, M. et al. Eddy Current Linear Speed Sensor. IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2872123.

Patenty a užitné vzory

ČVUT v Praze. Device for increased safety during slow vehicle movement. Původci: J. HOLUB a J. SVATOŠ. European Patent Office. Patent 3351441. 2019-02-20. Dostupné z: https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20190220/patents/EP3351441NWB1/document.pdf

Články v ostatních periodikách

ALAM, M. a M. HROMČÍK. Structural load alleviation using distributed delay shaper: Application to flexible aircraft. Control Engineering Practice. 2019, 89 130-142. ISSN 0967-0661. DOI 10.1016/j.conengprac.2019.05.005.

TRGALA, K., M. PAVELEK a R. WIMMER. Energy performance of five different building envelope structures using a modified Guarded Hot Box apparatus — Comparative analysis. Energy and Buildings. 2019, 195 116-125. ISSN 0378-7788. DOI 10.1016/j.enbuild.2019.04.036.

SVATOŠ, J. a J. HOLUB. Akustická detekce a lokalizace zdroje střelby. TecniCall. 2019, jaro 2019(2), 16-17. ISSN 1805-1030.

ZHENG, C. et al. Magnetoresistive Sensor Development Roadmap (Non-Recording Applications). IEEE Transactions on Magnetics. 2019, 55(4), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2019.2896036.

Stati ve sbornících konferencí

SVATOŠ, J. a J. HOLUB. Characterization of the Solar Cells Under the Real Conditions. In: 9th National Days on Energy Harvesting and Storage. Blois, 2019-05-23/2019-05-24. Tours: GREMAN laboratory, 2019.

Stránka vytvořena 19.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.