13000 / 13139 - Granty - 2010

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Projekty podporované granty 2010

Bittner, J.: Obecně použitelné algoritmy viditelnosti
2009 - 2010, MEB060906
Felkel, P.: Prostředí pro tvorbu jednoduchých her pro zrakově postižené děti
2010 - 2010, SGS10/084/OHK3/1T/13
Havran, V.: Efektivní metody pro syntézu obrazu a animací
2010 - 2012, SGS10/289/OHK3/3T/13
Míkovec, Z.: AEGIS - Otevřená přístupnost všude: základ, infrastruktura, standardy
2008 - 2012, 224348
Míkovec, Z.: Otevřená přístupnost všude: základ, infrastruktura, standardy
2009 - 2012, 7E09030
Míkovec, Z.: neuveden
2009 - 2012, ICT-224348
Slavík, P.: VITAL MIND - Vitální mysl
2008 - 2010, 215387
Slavík, P.: Vitální mysl
2008 - 2010, 7E08030
Slavík, P.: VERITAS, 247765
2010 - 2012,
Slavík, P.: Automaticky generovaná uživatelská rozhraní v nomádických aplikacích
2010 - 2012, SGS10/290/OHK3/3T/13
Slavík, P.: Virtual Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS
2010 - 2013, 7E10063
Žára, J.: Centrum počítačové grafiky
2006 - 2011, LC06008
Žára, J.: Interaktivní modelování a vizualizace virtuálních měst
2010 - 2012, SGS10/291/OHK3/3T/13
Žára, J.: ToonPaint, 268216
2010 - 2012,
Stránka vytvořena 22.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.