13000 / 13139 - Publikace - 2014

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2014

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

MACÍK, M., T. ČERNÝ a P. SLAVÍK. Context-sensitive, cross-platform user interface generation. Journal on Multimodal User Interfaces. 2014, 8(2), 217-229. ISSN 1783-7677.

FIŠER, J. et al. Color Me Noisy: Example-based Rendering of Hand-colored Animations with Temporal Noise Control. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2014, 33(4), 1-10. ISSN 0167-7055.

DANIHELKA, J., L. KENCL a J. ŽÁRA. Stateless generation of distributed virtual worlds. Computers & Graphics. 2014, 44 33-44. ISSN 0097-8493.

BALATA, J. et al. Collaborative navigation of visually impaired. Journal on Multimodal User Interfaces. 2014, 8(2), 175-185. ISSN 1783-7677.

SÝKORA, D. et al. Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2014, 33(2), ISSN 0730-0301.

Články v ostatních periodikách

NĚMCOVÁ, Š. et al. Simple kaleidoscope design for reflectance measurement. Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2014, 45(2), 109-113. ISSN 1584-5982.

FRANC, J., Z. MÍKOVEC a J. VYSTRČIL. Prostorová navigace v každodenním životě nevidomých - participační výzkum. Psychologie pro praxi. 2014, 3-4/2014(XLIX), 47-58. ISSN 1803-8670.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SLAVÍK, P. Komunikace seniorů s moderními technologiemi. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, H., C. HÖSCHL a L. VIDOVICOVÁ, eds. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum, 2014. p. 227-246. ISBN 978-80-246-2628-4.

Stati ve sbornících konferencí

NUC, M. a Z. MÍKOVEC. WHEELGO: NAVIGATION FOR WHEELCHAIR PEOPLE. In: Stárnutí 2014. Stárnutí 2014, Praha, 2014-10-24/2014-10-25. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2014. p. 98-104. ISBN 978-80-87878-11-8. Dostupné z: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Y2qqn4fHJPzCVAefVct&page=1&doc=1

SPORKA, A. Text entry using single-channel analog puff input. In: Proceedings of the 16th international ACM SIGACCESS conference on Computers & accessibility. 16th international ACM SIGACCESS conference on Computers & accessibility, Rochester, NY, 2014-10-22/2014-10-24. New York: ACM, 2014. p. 359-360. ISBN 978-1-4503-2720-6. DOI 10.1145/2661334.2661423. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2661334.2661423

SLAVÍK, P. et al. Problémy navigace seniorů v prostoru. In: Stárnutí 2014. Stárnutí 2014, Praha, 2014-10-24/2014-10-25. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2014. p. 120-132. ISBN 978-80-87878-11-8.

ČERNÝ, T. et al. Efficient Description and Cache Performance in Aspect-Oriented User Interface Design. In: Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, Warsaw, 2014-09-07/2014-09-10. Katowice: Polish Information Processing Society, 2014. p. 1667-1676. Annals of Computer Science and Information Systems. ISSN 2300-5963. ISBN 978-83-60810-58-3. DOI 10.15439/2014F244. Dostupné z: https://fedcsis.org/proceedings/2014/pliks/244.pdf

EGERT, P. a V. HAVRAN. Parallel BTF Compression with Multi-Level Vector Quantization in OpenCL. In: Proceedings of Pacific Graphics 2014. Pacific Graphics 2014, Seoul, 2014-10-08/2014-10-10. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2014. p. 131-134. ISBN 978-3-905674-73-6. Dostupné z: http://diglib.eg.org/EG/DL/PE/PG/PG2014short/131-134.pdf.abstract.pdf

VINKLER, Marek, V. HAVRAN a J. BITTNER. Bounding Volume Hierarchies versus Kd-trees on Contemporary Many-Core Architectures. In: 30th Spring conference on Computer Graphics. 30th Spring conference on Computer Graphics, Smolenice, 2014-05-28/2014-05-30. Bratislava: Comenius University, 2014. p. 61-68. ISBN 978-80-223-3601-7.

POŠUSTA, A. et al. ELECTROMYOGRAPHIC METHODS FOR TEXT ENTRY AND EDITING. In: Stárnutí 2014. Stárnutí 2014, Praha, 2014-10-24/2014-10-25. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2014. p. 110-113. ISBN 978-80-87878-11-8. Dostupné z: http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2014_sbornik.pdf

BALATA, J. et al. Data Structures for Landmark-based Navigation of Blind Pedestrians. In: 2nd Conference on Mobile and Information Technologies in Medicine Conference Proceedings. Mobile med 2014, Praha, 2014-11-20/2014-11-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2014. ISBN 978-80-01-05637-0. Dostupné z: http://mobmed.org/download/proceedings2014/mobileMed2014_paper_28.pdf

RUDOLF, Š., A. SPORKA a O. POLÁČEK. Constructing On-screen Keyboards in Word Processing Environment for People with Motor Difficulties. In: CogInfoCom 2014 Proceedings. 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Vietri sur Mare, 2014-11-05/2014-11-07. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2014. ISBN 978-1-4799-7280-7. Dostupné z: http://coginfocom.hu/conference/CogInfoCom14/downloads/Program_CogInfoCom_2014_final.pdf

MÍKOVEC, Z. a V. ZŮNA. iDTV user interface for elderly users based on simplified navigation scheme. In: CogInfoCom 2014 Proceedings. 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Vietri sur Mare, 2014-11-05/2014-11-07. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2014. p. 209-214. ISBN 978-1-4799-7280-7. DOI 10.1109/CogInfoCom.2014.7020447. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7020447

HAVRAN, V. a Mateu SBERT. Statistical Characterization of Surface Reflectance. In: Workshop on Material Appearance Modeling: Issues and Acquisition 2014. Workshop on Material Appearance Modeling: Issues and Acquisition, Lyon, 2014-06-25. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2014. p. 15-18. Eurographics workshops and symposia. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-905674-64-4. DOI 10.2312/mam.20141294. Dostupné z: http://diglib.eg.org/EG/DL/WS/MAM/MAM2014/015-018.pdf.abstract.pdf

BALATA, J., L. ČMOLÍK a Z. MÍKOVEC. On the selection of 2D objects using external labeling. In: CHI '14 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Toronto, 2014-04-26/2014-05-01. New York: ACM, 2014. p. 2255-2258. ISBN 978-1-4503-2473-1. DOI 10.1145/2556288.2557288. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2557288

POŠUSTA, A. et al. 1-of-N Selection in GUIs using Myoelectric Sensors. In: CogInfoCom 2014 Proceedings. 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Vietri sur Mare, 2014-11-05/2014-11-07. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2014. ISBN 978-1-4799-7280-7. DOI 10.1109/CogInfoCom.2014.7020421. Dostupné z: http://coginfocom.hu/conference/CogInfoCom14/downloads/Program_CogInfoCom_2014_final.pdf

SLAVÍČEK, T., J. BALATA a Z. MÍKOVEC. Designing Mobile Phone Interface for Active Seniors: User Study in Czech Republic. In: CogInfoCom 2014 Proceedings. 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Vietri sur Mare, 2014-11-05/2014-11-07. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2014. p. 109-114. ISBN 978-1-4799-7280-7.

VINKLER, Marek a V. HAVRAN. Register Efficient Memory Allocator for GPUs. In: High-Performance Graphics 2014. High-Performance Graphics 2014, Lyon, 2014-06-23/2014-06-25. Lyon: Eurographics Association, 2014. p. 19-27. ISSN 2079-8679. ISBN 978-3-905674-60-6. Dostupné z: http://www.highperformancegraphics.org/2014/

BALATA, J., M. MACÍK a Z. MÍKOVEC. Heat Map Thermal Display for Visually Impaired. In: CHI '14 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Toronto, 2014-04-26/2014-05-01. New York: ACM, 2014. ISBN 978-1-4503-2473-1. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0BwvKxK10l6v7clN6TGhmaG1CRXc/edit

FIXOVÁ, K., M. MACÍK a Z. MÍKOVEC. In-hospital navigation system for people with limited orientation. In: CogInfoCom 2014 Proceedings. 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Vietri sur Mare, 2014-11-05/2014-11-07. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2014. p. 125-130. ISBN 978-1-4799-7280-7. DOI 10.1109/CogInfoCom.2014.7020432. Dostupné z: http://www.coginfocom.hu/conference/CogInfoCom14/scipapers.html

TISANČÍN, T., A. SPORKA a O. POLÁČEK. EMG Sensors as Virtual Input Devices. In: Proceedings of the 2014 Mulitmedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation. Multimedia, Interaction, Design and Inovation, Varšava, 2014-06-24/2014-06-25. New York: ACM, 2014. p. 1-5. ISBN 978-1-4503-2779-4. DOI 10.1145/2643572.2643591. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2643572.2643591

HAVRAN, V. a M. SBERT. Optimal Combination of Techniques in Multiple Importance Sampling. In: Proceedings of VRCAI 2014 conference. 13th ACM International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry, Shenzen, 2014-11-30/2014-12-02. New York: ACM SIGGRAPH, 2014. p. 141-150. ISBN 978-1-4503-3254-5. Dostupné z: http://animation.szpt.edu.cn/vrcai/index.html

VYSTRČIL, J. et al. Navigation Dialog of Blind People: Recovery from Getting Lost. In: Proceedings of the Workshop on Dialogue in Motion (DM). 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Gothenburg, 2014-04-26/2011-04-30. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics (ACL), 2014. p. 58-62. ISBN 978-1-937284-81-7. Dostupné z: http://aclweb.org/anthology/W14-02

SPORKA, A. et al. Text entry via discrete and analog myoelectric signals. In: Proceedings of the 16th international ACM SIGACCESS conference on Computers & accessibility. 16th international ACM SIGACCESS conference on Computers & accessibility, Rochester, NY, 2014-10-22/2014-10-24. New York: ACM, 2014. p. 361-362. ISBN 978-1-4503-2720-6. DOI 10.1145/2661334.2661426. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2661426

DVOROŽŇÁK, M. Interactive As-Rigid-As-Possible Image Deformation and Registration. In: Proceedings of the 18th Central European Seminar on Computer Graphics. Central European Seminar on Computer Graphics for students, Smolenice, 2014-05-25/2014-05-27. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. p. 79-86. ISBN 9783950253368. Dostupné z: http://www.cescg.org/CESCG-2014/papers/Dvoroznak-Interactive_As-Rigid-As-Possible_Image_Deformation_and_Registration.pdf

HAVRAN, V. a J. BITTNER. Efficient Sorting and Searching in Rendering Algorithms. In: Eurographics 2014 - tutorials. Eurographics 2014, Strasbourg, 2014-04-06/2014-04-11. Lyon: Eurographics Association, 2014. ISSN 1017-4656. DOI 10.2312/egt.20141024. Dostupné z: http://dcgi.felk.cvut.cz/home/havran/eg2014tut/

SPORKA, A., O. POLÁČEK a J. MURIN. Three Scanning Methods for Text Cursor Manipulation. In: LANGDON, P. M. et al., eds. Inclusive Designing. CWUAAT, Cambridge, 2014-03-24/2014-03-27. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. p. 27-37. Joining Usability, Accessibility, and Inclusion. ISBN 978-3-319-05094-2. DOI 10.1007/978-3-319-05095-9_3.

Dizertace

SÝKORA, D. Computational Hand-Drawn Animation. 2014. Docentská habilitační práce.

Výzkumné zprávy

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301460C000. 2014.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301459C000. 2014.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301479C000. 2014.

HAVRAN, V. D1.3 and D1.4 - Deliverable Report for Project MEROPA. 2014. CS-TR-DCGI-INTERNAL-2015-001. ISSN 1805-6180.

KUBR, J. et al. Konsolidace zálohování a archivace dat. Praha: CESNET, 2014.

Nepublikované přednášky

MACÍK, M. Navigace nevidomých v interiéru, navigace vozíčkářů v exteriéru. Nepublikovaná přednáška. Fakulta Architektury, ČVUT. 2014-11-19.

DAREBNÝ, K. Selection of small moving object on a touch screen. Nepublikovaná přednáška. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DRESDEN Faculty Information Technology / Mathematics. 2014-11-28.

SÝKORA, D. Adding Depth to Hand-drawn Images. Nepublikovaná přednáška. VUT Brno. 2014-11-19.

DAREBNÝ, K. Data Structures for Landmark-based Navigation of Blind Pedestrians. Nepublikovaná přednáška. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DRESDEN Faculty Information Technology / Mathematics. 2014-11-28.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.