13000 / 13139 - Publikace - 2015

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2015

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

LUKÁČ, M. et al. Brushables: Example-based Edge-aware Directional Texture Painting. Computer Graphics Forum. 2015, 34(7), 257-267. ISSN 0167-7055.

TAN, J. et al. Decomposing Time-lapse Paintings into Layers. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2015, 34(4), ISSN 0730-0301.

POŠUSTA, A. et al. Control of word processing environment using myoelectric signals. Journal on Multimodal User Interfaces. 2015, 2015 299-311. ISSN 1783-7677.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a T. SLAVÍČEK. KoalaPhone: touchscreen mobile phone UI for active seniors. Journal on Multimodal User Interfaces. 2015, 9(4), 263-273. ISSN 1783-7677.

MATTAUSCH, O. et al. CHC+RT: Coherent Hierarchical Culling for Ray Tracing. Computer Graphics Forum. 2015, 34(2), 537-548. ISSN 0167-7055.

JAMRIŠKA, O. et al. LazyFluids: Appearance Transfer for Fluid Animations. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2015, 34(4), ISSN 0730-0301.

BITTNER, J. a D. MEISTER. T-SAH: Animation Optimized Bounding Volume Hierarchies. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2015, 34(2), 527-536. ISSN 0167-7055.

HAVRAN, V. a P. EGERT. Extensions to bidirectional texture function compression with multi-level vector quantization in OpenCL. Computers & Graphics. 2015, 48 1-10. ISSN 0097-8493.

ČERNÝ, T. et al. On Distributed Concern Delivery in User Interface Design. COMSIS - Computer Science and Information Systems. 2015, 2015 655-681. ISSN 1820-0214.

BITTNER, J., M. HAPALA a V. HAVRAN. Incremental BVH construction for ray tracing. Computers & Graphics. 2015, 47 135-144. ISSN 0097-8493.

VINKLER, M. a V. HAVRAN. Register Efficient Dynamic Memory Allocator for GPUs. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2015, 34(8), 143-154. ISSN 0167-7055.

BUBNÍK, V. a V. HAVRAN. Light Chisel: 6DOF Pen Tracking. Computer Graphics Forum. 2015, 34(2), ISSN 0167-7055.

Patenty a užitné vzory

NORIS, G. et al. Temporal noise control for sketchy animation. Spojené státy americké. Patent. 9,123,145. 2015-09-01. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=9123145&OS=9123145&RS=9123145

NORIS, G. et al. Smart Scribbles for Sketch Segmentation. Spojené státy americké. Patent. 9,082,005. 2015-07-14. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9082005

Články v ostatních periodikách

SEDLÁČEK, D. 3D rekonstrukce z fotografií. Vesmír. 2015, 2015(11), 634-637. ISSN 0042-4544.

SÝKORA, D. Renesance kresleného filmu. Vesmír. 2015, 94(10), 576-579. ISSN 0042-4544.

HOŠEK, J. et al. Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument. Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2015, 48(2), 252-255. ISSN 1584-5982.

HAVRAN, V. et al. Softwarová simulace návrhu a optimalizace kaleidoskopu pro měření odrazivosti povrchu. Jemná mechanika a optika. 2015, 60(2), 70-72. ISSN 0447-6441.

BITTNER, J. Prostorové hierarchie - klíč k rychlosti a detailu. Vesmír. 2015, 94(12), 706-709. ISSN 0042-4544.

HOLÝ, L. et al. An Interactive UML-like Visualization for Large Software Diagrams. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2015, 11(4), 355-371. ISSN 2040-7459.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BALATA, J. et al. Game Aspects in Collaborative Navigation of Blind Travelers. In: Handbook of Research on Holistic Perspectives in Gamification for Clinical Practice. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2015. ISBN 9781466695221. DOI 10.4018/978-1-4666-9522-1.ch022.

Stati ve sbornících konferencí

HOŠEK, J. et al. Přenosné zařízení pro BTF měření. In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Sborník odborného seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015, Roztoky u Křivoklátu, 2015-05-25/2015-05-27. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. p. 17-19. ISBN 978-80-01-05758-2.

MACÍK, M. et al. Software architecture for a distributed in-hospital navigation system. In: ČERNÝ, T. a E.S. NADIMI, eds. Proceeding of the 2015 Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS 2015). Research in Adaptive and Convergent Systems, Prague, 2015-10-09/2015-10-12. New York: ACM, 2015. p. 369-375. ISBN 978-1-4503-3738-0.

DRON, PI et al. Toward New Materials for Singlet Fission: Structural Design Rules. In: European Symposium on Organic Reactivity (ESOR2015). European Symposium on Organic Reactivity, Kiel, 2015-08-30/2015-09-04. Kiel: Otto Diels-Institut für Organische Chemie (Sektion Chemie), 2015.

HAVRAN, V. et al. Software simulator for design and optimization of the kaleidoscopes for the surface reflectance measurement. In: KOVAČIČINOVÁ, J. a T. VÍT, eds. Proceedings of SPIE Vol. 9442. Optics and Measurement 2014, Liberec, 2014-10-07/2014-10-10. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-557-5. DOI 10.1117/12.2086897.

FIŠER, J., P. ASENTE a D. SÝKORA. ShipShape: A Drawing Beautification Assistant. In: Proceedings of the International Symposium on Sketch-Based Interfaces and Modeling. Expressive 2015, Istanbul, 2015-06-20/2015-06-22. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2015. p. 49-58. ISBN 978-3-905674-90-3. DOI 10.2312/exp.20151178. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2810215&CFID=538423759&CFTOKEN=66592302

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a L. NEOPROUD. BlindCamera: Central and Golden-ratio Composition for Blind Photographers. In: Proceedings of the 2015 Multimedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation. Multimedia, Interaction, Design and Innovation International Conference 2015, Warsaw, 2015-06-29/2015-06-30. New York: ACM, 2015. p. 1-8. ISBN 978-1-4503-3601-7. DOI 10.1145/2814464.2814472.

ČÁP, J. et al. Optimizing of functional design parameters of kaleidoscopes. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a P. PÁTA, eds. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Photonics Prague 2014, Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2070343.

POŠUSTA, A., A. SPORKA a J. OTÁHAL. VIRTUÁLNÍ KLÁVESNICE OVLÁDANÁ POVRCHOVÝM EMG SIGNÁLEM S POKROČILÝMI FUNKCEMI FORMÁTOVÁNÍ TEXTU A OBECNÉ OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE PRO HANDICAPOVANÉ OSOBY. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. p. 100. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-631-91-fyziologicke-dny-sbornik-souhrnu.html

MAREŠ, P., L. HOLMAN a D. SEDLÁČEK. Tablets in Science Education: Experience from Implementation in the Czech Republic. In: New Perspectives in Science Education. New Perspectives in Science Education, Florence, 2015-03-20/2015-03-21. Padova: Libreria Universitaria, 2015. ISBN 978-88-6292-600-3.

MINDEK, P. et al. Automatized Summarization of Multiplayer Games. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics 2015. 31th Spring conference on Computer Graphics, Smolenice, 2015-04-27/2015-04-29. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2015. p. 93-100. ISBN 978-80-223-3844-8. DOI 10.1145/2788539.2788549.

KUDLÁČEK, J. et al. Spatio-temporal profile of seizure initiation in temporal lobe epilepsy of hippocampal origin. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. p. 122. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

WEN, J et al. Singlet fission: toward design rules for sensitizers. In: The 15th ICQC - International Congress of Quantum Chemistry, Program & Abstracts. The 15th ICQC, International Congress of Quantum Chemistry, Beijing, 2015-06-08/2015-06-13. Beijing: Tsinghua University, 2015. p. P.22. Dostupné z: http://www.icqc2015.org/dct/page/1

MACÍK, M. et al. GraFooSha: Food Sharing for Senior Users. In: 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Györ, 2015-10-19/2015-10-21. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. p. 267-272. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-4673-8129-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2015.7390602.

MALÝ, I. et al. Qualitative Measures for Evaluation of Navigation Applications for Visually Impaired. In: 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Györ, 2015-10-19/2015-10-21. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. p. 223-228. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-4673-8129-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2015.7390595.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a P. SLAVÍK. Problems of Blind Chess Players. In: 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Györ, 2015-10-19/2015-10-21. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. p. 179-183. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-4673-8129-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2015.7390587.

JIRUŠKA, P. et al. Morphological alterations in the model of non-lesional temporal lobe epilepsy. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. p. 120-121. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a I. MALÝ. Navigation Problems in Blind-to-Blind Pedestrians Tele-assistance Navigation. In: Human-Computer Interaction - INTERACT 2015. 15th IFIP TC.13 International Conference on Human-Computer Interaction, Bamberg, 2015-09-14/2015-09-18. Berlin: Springer, 2015. p. 89-109. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-22700-9. DOI 10.1007/978-3-319-22701-6_8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-22701-6_8

HAVRAN, V. a M. SBERT. Surface Reflectance Characterization by Statistical Tools. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics 2015. 31th Spring conference on Computer Graphics, Smolenice, 2015-04-27/2015-04-29. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2015. p. 55-62. ISBN 978-80-223-3844-8. DOI 10.1145/2788539.2788544.

HAVRAN, V. Geometric Accuracy Analysis of Stationary BTF Gonioreflectometers. In: Proceedings of Workshop on Material Appearance Modeling 2015. Workshop on Material Appearance Modeling 2015, Darmstadt, 2015-06-24/2015-06-26. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2015. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-905674-83-5. DOI 10.2312/mam.20151200. Dostupné z: https://diglib.eg.org/handle/10.2312/13212

Výzkumné zprávy

HAVRAN, V. D1.5 - Final Report for Project MEROPA. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015. CS-TR-DCGI-INTERNAL-2015-3. ISSN 1805-6180.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301531C000 Škoda auto M.B. Bittner. 2015.

BERKA, R. Výzkumná zpráva ke smlouvě HS: HS: 13210/830/8301522C000/1NE Expozice k 50.výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku. 2015.

SEDLÁČEK, D. Výzkumná zpráva pro akci 8301441C000. 2015.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301530C000 Škoda auto M.B.. 2015.

Nepublikované přednášky

SÝKORA, D. Ink-and-Ray: Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. Nepublikovaná přednáška. Filmakademie Baden-Wuerttemberg. 2015-05-08.

SPORKA, A. Adaptive Music in Kingdom Come: Deliverance (Game Developers Session 2015). Nepublikovaná přednáška. 2015-11-27.

SÝKORA, D. Kreslený film jako počítačová věda. Nepublikovaná přednáška. Obcanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s.. 2015-05-07.

Stránka vytvořena 11.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.