13000 / 13139 - Publikace - 2015

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

LUKÁČ, M. et al. Brushables: Example-based Edge-aware Directional Texture Painting. Computer Graphics Forum. 2015, 34(7), 257-267. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12764.

TAN, J. et al. Decomposing Time-lapse Paintings into Layers. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2015, 34(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/2766960.

POŠUSTA, A. et al. Control of word processing environment using myoelectric signals. Journal on Multimodal User Interfaces. 2015, 2015 299-311. ISSN 1783-7677. DOI 10.1007/s12193-015-0200-9.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a T. SLAVÍČEK. KoalaPhone: touchscreen mobile phone UI for active seniors. Journal on Multimodal User Interfaces. 2015, 9(4), 263-273. ISSN 1783-7677. DOI 10.1007/s12193-015-0188-1.

MATTAUSCH, O. et al. CHC+RT: Coherent Hierarchical Culling for Ray Tracing. Computer Graphics Forum. 2015, 34(2), 537-548. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12582.

JAMRIŠKA, O. et al. LazyFluids: Appearance Transfer for Fluid Animations. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2015, 34(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/2766983.

BITTNER, J. a D. MEISTER. T-SAH: Animation Optimized Bounding Volume Hierarchies. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2015, 34(2), 527-536. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12581.

ČERNÝ, T. et al. On Distributed Concern Delivery in User Interface Design. COMSIS - Computer Science and Information Systems. 2015, 2015 655-681. ISSN 1820-0214. DOI 10.2298/CSIS141202021C.

HAVRAN, V. a P. EGERT. Extensions to bidirectional texture function compression with multi-level vector quantization in OpenCL. Computers & Graphics. 2015, 48 1-10. ISSN 0097-8493. DOI 10.1016/j.cag.2015.01.005.

BITTNER, J., M. HAPALA a V. HAVRAN. Incremental BVH construction for ray tracing. Computers & Graphics. 2015, 47 135-144. ISSN 0097-8493. DOI 10.1016/j.cag.2014.12.001.

BUBNÍK, V. a V. HAVRAN. Light Chisel: 6DOF Pen Tracking. Computer Graphics Forum. 2015, 34(2), 325-336. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12563.

VINKLER, M. a V. HAVRAN. Register Efficient Dynamic Memory Allocator for GPUs. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2015, 34(8), 143-154. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12666.

Patenty a užitné vzory

Disney Enterprises, Inc.; ETH Zurich. Temporal noise control for sketchy animation. Původci: G. NORIS et al. Spojené státy americké. Patent 9,123,145. 2015-09-01. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=9123145&OS=9123145&RS=9123145

Disney Enterprises, Inc. Smart Scribbles for Sketch Segmentation. Původci: G. NORIS et al. Spojené státy americké. Patent 9,082,005. 2015-07-14. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9082005

Články v ostatních periodikách

SEDLÁČEK, D. 3D rekonstrukce z fotografií. Vesmír. 2015, 2015(11), 634-637. ISSN 0042-4544.

SÝKORA, D. Renesance kresleného filmu. Vesmír. 2015, 94(10), 576-579. ISSN 0042-4544.

HOŠEK, J. et al. Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument. Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2015, 48(2), 252-255. ISSN 1584-5982.

HAVRAN, V. et al. Softwarová simulace návrhu a optimalizace kaleidoskopu pro měření odrazivosti povrchu. Jemná mechanika a optika. 2015, 60(2), 70-72. ISSN 0447-6441.

BITTNER, J. Prostorové hierarchie - klíč k rychlosti a detailu. Vesmír. 2015, 94(12), 706-709. ISSN 0042-4544.

HOLÝ, L. et al. An Interactive UML-like Visualization for Large Software Diagrams. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2015, 11(4), 355-371. ISSN 2040-7459.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BALATA, J. et al. Game Aspects in Collaborative Navigation of Blind Travelers. In: Handbook of Research on Holistic Perspectives in Gamification for Clinical Practice. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2015. ISBN 9781466695221. DOI 10.4018/978-1-4666-9522-1.ch022.

Stati ve sbornících konferencí

HOŠEK, J. et al. Přenosné zařízení pro BTF měření. In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Sborník odborného seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015, Roztoky u Křivoklátu, 2015-05-25/2015-05-27. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. s. 17-19. ISBN 978-80-01-05758-2.

MACÍK, M. et al. Software architecture for a distributed in-hospital navigation system. In: ČERNÝ, T. a E.S. NADIMI, eds. Proceeding of the 2015 Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS 2015). Research in Adaptive and Convergent Systems, Prague, 2015-10-09/2015-10-12. New York: ACM, 2015. s. 369-375. ISBN 978-1-4503-3738-0.

HAVRAN, V. et al. Software simulator for design and optimization of the kaleidoscopes for the surface reflectance measurement. In: KOVAČIČINOVÁ, J. a T. VÍT, eds. Proceedings of SPIE Vol. 9442. Optics and Measurement 2014, Liberec, 2014-10-07/2014-10-10. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-557-5. DOI 10.1117/12.2086897.

FIŠER, J., P. ASENTE a D. SÝKORA. ShipShape: A Drawing Beautification Assistant. In: Proceedings of the International Symposium on Sketch-Based Interfaces and Modeling. Expressive 2015, Istanbul, 2015-06-20/2015-06-22. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2015. s. 49-58. ISBN 978-3-905674-90-3. DOI 10.2312/exp.20151178. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2810215&CFID=538423759&CFTOKEN=66592302

DRON, PI et al. Toward New Materials for Singlet Fission: Structural Design Rules. In: European Symposium on Organic Reactivity (ESOR2015). European Symposium on Organic Reactivity, Kiel, 2015-08-30/2015-09-04. Kiel: Otto Diels-Institut für Organische Chemie (Sektion Chemie), 2015.

UBIK, S., J. MELNIKOV a Z. TRÁVNÍČEK. On acquisition of high-quality video from unmanned vehicles. In: 2015 IEEE 2nd World Forum on Internet of Things (WF-IoT). Milán, 2015-12-14/2015-12-16. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2015. DOI 10.1109/WF-IoT.2015.7389030.

ČÁP, J. et al. Optimizing of functional design parameters of kaleidoscopes. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ a P. PÁTA, eds. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Photonics Prague 2014, Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2070343.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a L. NEOPROUD. BlindCamera: Central and Golden-ratio Composition for Blind Photographers. In: Proceedings of the 2015 Multimedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation. Multimedia, Interaction, Design and Innovation International Conference 2015, Warsaw, 2015-06-29/2015-06-30. New York: ACM, 2015. s. 1-8. ISBN 978-1-4503-3601-7. DOI 10.1145/2814464.2814472.

POŠUSTA, A., A. SPORKA a J. OTÁHAL. VIRTUÁLNÍ KLÁVESNICE OVLÁDANÁ POVRCHOVÝM EMG SIGNÁLEM S POKROČILÝMI FUNKCEMI FORMÁTOVÁNÍ TEXTU A OBECNÉ OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE PRO HANDICAPOVANÉ OSOBY. In: STRAČINA, T. a M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. s. 100. ISSN 1801-6103. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-631-91-fyziologicke-dny-sbornik-souhrnu.html

MAREŠ, P., L. HOLMAN a D. SEDLÁČEK. Tablets in Science Education: Experience from Implementation in the Czech Republic. In: New Perspectives in Science Education. Florence, 2015-03-20/2015-03-21. Padova: Libreria Universitaria, 2015. ISBN 978-88-6292-600-3.

MINDEK, P. et al. Automatized Summarization of Multiplayer Games. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics 2015. 31th Spring conference on Computer Graphics, Smolenice, 2015-04-27/2015-04-29. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2015. s. 93-100. ISBN 978-80-223-3844-8. DOI 10.1145/2788539.2788549.

MACÍK, M. et al. GraFooSha: Food Sharing for Senior Users. In: 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Györ, 2015-10-19/2015-10-21. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. s. 267-272. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-4673-8129-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2015.7390602.

WEN, J et al. Singlet fission: toward design rules for sensitizers. In: The 15th ICQC - International Congress of Quantum Chemistry, Program & Abstracts. The 15th ICQC, International Congress of Quantum Chemistry, Beijing, 2015-06-08/2015-06-13. Beijing: Tsinghua University, 2015. s. P.22. Dostupné z: http://www.icqc2015.org/dct/page/1

KUDLÁČEK, J. et al. Spatio-temporal profile of seizure initiation in temporal lobe epilepsy of hippocampal origin. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. s. 122. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a P. SLAVÍK. Problems of Blind Chess Players. In: 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Györ, 2015-10-19/2015-10-21. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. s. 179-183. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-4673-8129-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2015.7390587.

MALÝ, I. et al. Qualitative Measures for Evaluation of Navigation Applications for Visually Impaired. In: 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications, Györ, 2015-10-19/2015-10-21. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. s. 223-228. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-4673-8129-1. DOI 10.1109/CogInfoCom.2015.7390595.

BALATA, J., Z. MÍKOVEC a I. MALÝ. Navigation Problems in Blind-to-Blind Pedestrians Tele-assistance Navigation. In: Human-Computer Interaction - INTERACT 2015. 15th IFIP TC.13 International Conference on Human-Computer Interaction, Bamberg, 2015-09-14/2015-09-18. Berlin: Springer, 2015. s. 89-109. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-22700-9. DOI 10.1007/978-3-319-22701-6_8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-22701-6_8

JIRUŠKA, P. et al. Morphological alterations in the model of non-lesional temporal lobe epilepsy. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. s. 120-121. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

HAVRAN, V. a M. SBERT. Surface Reflectance Characterization by Statistical Tools. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics 2015. 31th Spring conference on Computer Graphics, Smolenice, 2015-04-27/2015-04-29. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2015. s. 39-46. ISBN 978-80-223-3844-8. DOI 10.1145/2788539.2788544.

HAVRAN, V. Geometric Accuracy Analysis of Stationary BTF Gonioreflectometers. In: Proceedings of Workshop on Material Appearance Modeling 2015. Workshop on Material Appearance Modeling 2015, Darmstadt, 2015-06-24/2015-06-26. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2015. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-905674-83-5. DOI 10.2312/mam.20151200. Dostupné z: https://diglib.eg.org/handle/10.2312/13212

Výzkumné zprávy

HAVRAN, V. D1.5 - Final Report for Project MEROPA. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015. Zpráva č. CS-TR-DCGI-INTERNAL-2015-3. ISSN 1805-6180.

BERKA, R. Výzkumná zpráva ke smlouvě HS: HS: 13210/830/8301522C000/1NE Expozice k 50.výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku. [Výzkumná zpráva] 2015.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301531C000 Škoda auto M.B. Bittner. [Výzkumná zpráva] 2015.

SEDLÁČEK, D. Výzkumná zpráva pro akci 8301441C000. [Výzkumná zpráva] 2015.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301530C000 Škoda auto M.B.. [Výzkumná zpráva] 2015.

Nepublikované přednášky

SÝKORA, D. Ink-and-Ray: Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. [Nepublikovaná přednáška] Filmakademie Baden-Wuerttemberg. 2015-05-08.

SPORKA, A. Adaptive Music in Kingdom Come: Deliverance (Game Developers Session 2015). [Nepublikovaná přednáška] 2015-11-27.

SÝKORA, D. Kreslený film jako počítačová věda. [Nepublikovaná přednáška] Obcanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s.. 2015-05-07.

Stránka vytvořena 10.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.