13000 / 13139 - Publikace - 2016

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

FIŠER, J. et al. Advanced drawing beautification with ShipShape. Computers & Graphics. 2016, 56 46-58. ISSN 0097-8493. DOI 10.1016/j.cag.2016.02.003.

FIŠER, J. et al. StyLit: Illumination-Guided Example-Based Stylization of 3D Renderings. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2016, 35(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/2897824.2925948.

GROVER, O. et al. Remote operation of the GOLEM tokamak for Fusion Education. Fusion Engineering and Design. 2016, 112 1038-1044. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2016.05.009.

NĚMCOVÁ, Š. et al. Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes. Optical Engineering. 2016, 55(11), ISSN 0091-3286. DOI 10.1117/1.OE.55.11.113104.

VINKLER, M., V. HAVRAN a J. BITTNER. Performance Comparison of Bounding Volume Hierarchies and Kd-Trees for GPU Ray Tracing. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2016, 35(8), 68-79. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12776.

MEISTER, D. a J. BITTNER. Parallel BVH construction using k-means clustering. The Visual Computer. 2016, 32(6), 977-987. ISSN 0178-2789. DOI 10.1007/s00371-016-1241-0.

SBERT, M., V. HAVRAN a L. SZIRMAY-KALOS. Variance Analysis of Multi-sample and One-sample Multiple Importance Sampling. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2016, 35(7), 451-460. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.13042.

VINKLER, M. et al. Parallel On-Demand Hierarchy Construction on Contemporary GPUs. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2016, 22(7), 1886-1898. ISSN 1077-2626. DOI 10.1109/TVCG.2015.2465898.

HAVRAN, V., J. FILIP a K. MYSZKOWSKI. Perceptually Motivated BRDF Comparison using Single Image. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2016, 35(4), 1-12. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.12944.

Články v ostatních periodikách

SÝKORA, D. Algoritmus StyLit. Pražská technika. 2016, 18(6), 26-27. ISSN 1213-5348.

Stati ve sbornících konferencí

BALATA, J. et al. Automatically Generated Landmark-enhanced Navigation Instructions for Blind Pedestrians. In: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. 4th Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation, Gdansk, 2016-09-11/2016-09-14. Katowice: Polish Information Processing Society, 2016. s. 1605-1612. ISSN 2300-5963. ISBN 978-83-60810-90-3. DOI 10.15439/2016F135.

MACÍK, M. et al. CoBoard Flowers: An Interactive Installation for Prague Spring International Music Festival. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. s. 121-126. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6. DOI 10.1109/CogInfoCom.2016.7804536.

HAVRAN, V. Practical Experiences from Using Autocollimator for Surface Reflectance Measurement. In: KLEIN, R. a H. RUSHMEIER, eds. MAM2016: Eurographics Workshop on Material Appearance Modeling. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2016. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-03868-007-9. DOI 10.2312/mam.20161250. Dostupné z: https://diglib.eg.org/handle/10.2312/mam20161250

BUCHANAN, E. et al. Theory-Based Design Rules for Singlet-Fission Materials. In: 8th Molecular Quantum Mechanics. Uppsala, 2016-06-26/2016-07-01. UPPSALA UNIVERSITET, 2016. s. 0246. Dostupné z: http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/6928/MQM_2016_abstracts.pdf

MALÝ, I., D. SEDLÁČEK a P. LEITAO. Augmented Reality Experiments with Industrial Robot in Industry 4.0 Environment. In: USB Proceedings 2016 IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). 2016 IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics, Poitiers, 2016-07-18/2016-07-21. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2016. s. 176-181. ISBN 978-1-5090-2870-2.

HAVRAN, V. et al. Geometric calibration of rotational kaleidoscopic instrument. In: Proc. of SPIE Vol. 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Optics and Measurement International Conference 2016, Liberec, 2016-10-11/2016-10-14. Baltimore: SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0754-5. DOI 10.1117/12.2257434.

BALATA, J. a Z. MÍKOVEC. Why Visually Impaired People Resist to Adopt Touchscreen Smartphones in the Czech Republic?. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. s. 49-54. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6.

SVOBODOVÁ, L., P. SLAVÍK a J. ŽÁRA. A Trip to Arts for Computer Graphics Students. In: Eurographics 2016 Education Papers. Eurographics 2016, Lisbon, 2016-05-09/2016-05-13. Lyon: Eurographics Association, 2016. s. 1-8. ISSN 1017-4656. DOI 10.2312/eged.20161019.

MACÍK, M. et al. Smartphoneless context-aware indoor navigation. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. s. 163-168. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6. DOI 10.1109/CogInfoCom.2016.7804543.

KUTÍKOVÁ, A. et al. SENIOŘI A JEJICH KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. In: Stárnutí 2016. Stárnutí 2016 3. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference, Praha, 2016-10-21/2016-10-22. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2016. s. 104-112. ISBN 978-80-87878-23-1.

WEN, J. et al. Toward New Materials for Singlet Fission: Structural Design Rules. In: Twentieth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology. Book of Abstracts.. Twentieth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Varna, 2015-09-15/2015-09-20. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2016. s. 28.

SLOUP, J. et al. Hessian Interest Points on GPU. In: CEHOVIN, L., R. MANDELJC a V. STRUC, eds. Proceedings of the 21st Computer Vision Winter Workshop. Computer Vision Winter Workshop 2016, Rimske Toplice, 2016-02-03/2016-02-05. Ljubljana: Slovenian Pattern Recognition Society, 2016. ISBN 978-961-90901-7-6. Dostupné z: http://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/08.pdf

NĚMCOVÁ, Š. et al. Compensating for colour artefacts in the design of technical kaleidoscopes. In: SCHELKENS, P. et al., eds. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE Photonics Europe 2016, Brusel, 2016-04-03/2016-04-07. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. SPIE. sv. 9896. ISSN 1996-756X. ISBN 978-1-5106-0141-3. DOI 10.1117/12.2225166. Dostupné z: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2530908

BARANYI, P. et al. Welcome. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6. DOI 10.1109/CogInfoCom.2016.7804513.

ČMOLÍK, L. a L. HOLÝ. Exploration of Component Diagrams with Multifocal Highlighting. In: Proceedings of the 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 2). VISIGRAPP 2016, 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Řím, 2016-02-27/2016-02-29. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. s. 146-152. ISBN 978-989-758-175-5. DOI 10.5220/0005781301460152.

FILIP, J., V. HAVRAN a K. MYSZKOWSKI. Gaze Analysis of BRDF Distortions. In: KLEIN, R. a H. RUSHMEIER, eds. MAM2016: Eurographics Workshop on Material Appearance Modeling. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2016. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-03868-007-9. DOI 10.2312/mam.20161252. Dostupné z: http://diglib.eg.org/handle/10.2312/mam20161252

Dizertace

MACÍK, M. AUTOMATIC USER INTERFACE GENERATION. Praha: 2016. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra počítačové grafiky a interakce.

SPORKA, A. Use of Alternative Modalities in Human–Computer Interaction by People with Specific Needs. Datum obhajoby 2017-05-10. Docentská habilitační práce. ČVUT FEL. Katedra počítačové grafiky a interakce.

Výzkumné zprávy

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301623C000 Škoda auto M.B.. [Výzkumná zpráva] 2016.

KLÍMA, M. a B. LEHEČKA. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA o realizaci projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za období od data zahájení řešení projektu do 31. 12. 2016. [Výzkumná zpráva] 2016.

BERKA, R. Výzkumná zpráva pro akci 13210/830/8301695C000 AMU. [Výzkumná zpráva] 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301664C000 Škoda auto M.B.. [Výzkumná zpráva] 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301621C000 Škoda auto M.B.. [Výzkumná zpráva] 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301622C000 Škoda auto M.B.. [Výzkumná zpráva] 2016.

BERKA, R. Výzkumná zpráva pro akci 13210/830/8301696C000 AMU. [Výzkumná zpráva] 2016.

Nepublikované přednášky

SÝKORA, D. Bridging the Gap Between Hand-Drawn and Computer-Generated. [Nepublikovaná přednáška] Walt Disney Animation Studios. 2016-07-29.

SÝKORA, D. LazyFluids: Breaking the myth about flow-guided texture synthesis. [Nepublikovaná přednáška] VUT Brno. 2016-02-03.

SÝKORA, D. Time Lapse Paintings. [Nepublikovaná přednáška] Filmakademie Baden-Wuerttemberg. 2016-04-29.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.