13000 / 13139 - Publikace - 2016

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2016

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

FIŠER, J. et al. Advanced drawing beautification with ShipShape. Computers & Graphics. 2016, 56 46-58. ISSN 0097-8493.

GROVER, O. et al. Remote operation of the GOLEM tokamak for Fusion Education. Fusion Engineering and Design. 2016, 112 1038-1044. ISSN 0920-3796.

VINKLER, M., V. HAVRAN a J. BITTNER. Performance Comparison of Bounding Volume Hierarchies and Kd-Trees for GPU Ray Tracing. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2016, 35(8), 68-79. ISSN 0167-7055.

NĚMCOVÁ, Š. et al. Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes. Optical Engineering. 2016, 55(11), ISSN 0091-3286.

FIŠER, J. et al. StyLit: Illumination-Guided Example-Based Stylization of 3D Renderings. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2016, 35(4), ISSN 0730-0301.

MEISTER, D. a J. BITTNER. Parallel BVH construction using k-means clustering. The Visual Computer. 2016, 32(6), 977-987. ISSN 0178-2789.

VINKLER, M. et al. Parallel On-Demand Hierarchy Construction on Contemporary GPUs. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2016, 22(7), 1886-1898. ISSN 1077-2626.

SBERT, M., V. HAVRAN a L. SZIRMAY-KALOS. Variance Analysis of Multi-sample and One-sample Multiple Importance Sampling. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2016, 35(7), 451-460. ISSN 0167-7055.

HAVRAN, V., J. FILIP a K. MYSZKOWSKI. Perceptually Motivated BRDF Comparison using Single Image. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2016, 35(4), 1-12. ISSN 0167-7055.

Články v ostatních periodikách

SÝKORA, D. Algoritmus StyLit. Pražská technika. 2016, 18(6), 26-27. ISSN 1213-5348.

Stati ve sbornících konferencí

MACÍK, M. et al. CoBoard Flowers: An Interactive Installation for Prague Spring International Music Festival. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. p. 121-126. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6. DOI 10.1109/CogInfoCom.2016.7804536.

BALATA, J. et al. Automatically Generated Landmark-enhanced Navigation Instructions for Blind Pedestrians. In: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. 4th Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation, Gdansk, 2016-09-11/2016-09-14. Katowice: Polish Information Processing Society, 2016. p. 1605-1612. ISSN 2300-5963. ISBN 978-83-60810-90-3. DOI 10.15439/2016F135.

HAVRAN, V. Practical Experiences from Using Autocollimator for Surface Reflectance Measurement. In: KLEIN, R. a H. RUSHMEIER, eds. MAM2016: Eurographics Workshop on Material Appearance Modeling. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2016. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-03868-007-9. DOI 10.2312/mam.20161250. Dostupné z: https://diglib.eg.org/handle/10.2312/mam20161250

BUCHANAN, E. et al. Theory-Based Design Rules for Singlet-Fission Materials. In: 8th Molecular Quantum Mechanics. 8th Molecular Quantum Mechanics, Uppsala, 2016-06-26/2016-07-01. UPPSALA UNIVERSITET, 2016. p. 0246. Dostupné z: http://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/6928/MQM_2016_abstracts.pdf

HAVRAN, V. et al. Geometric calibration of rotational kaleidoscopic instrument. In: Proc. of SPIE Vol. 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Optics and Measurement International Conference 2016, Liberec, 2016-10-11/2016-10-14. Baltimore: SPIE, 2016. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0754-5. DOI 10.1117/12.2257434.

MALÝ, I., D. SEDLÁČEK a P. LEITAO. Augmented Reality Experiments with Industrial Robot in Industry 4.0 Environment. In: USB Proceedings 2016 IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). 2016 IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics, Poitiers, 2016-07-18/2016-07-21. Piscataway (New Jersey): IEEE, 2016. p. 176-181. ISBN 978-1-5090-2870-2.

BALATA, J. a Z. MÍKOVEC. Why Visually Impaired People Resist to Adopt Touchscreen Smartphones in the Czech Republic?. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. p. 49-54. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6.

MACÍK, M. et al. Smartphoneless context-aware indoor navigation. In: 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications PROCEEDINGS. 7th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, 2016-10-16/2016-10-18. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2016. p. 163-168. ISSN 2375-1312. ISBN 978-1-5090-2645-6. DOI 10.1109/CogInfoCom.2016.7804543.

SVOBODOVÁ, L., P. SLAVÍK a J. ŽÁRA. A Trip to Arts for Computer Graphics Students. In: Eurographics 2016 Education Papers. Eurographics 2016, Lisbon, 2016-05-09/2016-05-13. Lyon: Eurographics Association, 2016. p. 1-8. ISSN 1017-4656. DOI 10.2312/eged.20161019.

KUTÍKOVÁ, A. et al. SENIOŘI A JEJICH KOMUNIKACE SE ZAŘÍZENÍMI V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. In: Stárnutí 2016. Stárnutí 2016 3. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference, Praha, 2016-10-21/2016-10-22. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2016. p. 104-112. ISBN 978-80-87878-23-1.

WEN, J. et al. Toward New Materials for Singlet Fission: Structural Design Rules. In: Twentieth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology. Book of Abstracts.. Twentieth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Varna, 2015-09-15/2015-09-20. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2016. p. 28.

NĚMCOVÁ, Š. et al. Compensating for colour artefacts in the design of technical kaleidoscopes. In: SCHELKENS, P. et al., eds. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE Photonics Europe 2016, Brusel, 2016-04-03/2016-04-07. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2016. SPIE. sv. 9896. ISSN 1996-756X. ISBN 978-1-5106-0141-3. DOI 10.1117/12.2225166. Dostupné z: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2530908

SLOUP, J. et al. Hessian Interest Points on GPU. In: CEHOVIN, L., R. MANDELJC a V. STRUC, eds. Proceedings of the 21st Computer Vision Winter Workshop. Computer Vision Winter Workshop 2016, Rimske Toplice, 2016-02-03/2016-02-05. Ljubljana: Slovenian Pattern Recognition Society, 2016. ISBN 978-961-90901-7-6. Dostupné z: http://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/08.pdf

FILIP, J., V. HAVRAN a K. MYSZKOWSKI. Gaze Analysis of BRDF Distortions. In: KLEIN, R. a H. RUSHMEIER, eds. MAM2016: Eurographics Workshop on Material Appearance Modeling. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2016. ISSN 2309-5059. ISBN 978-3-03868-007-9. DOI 10.2312/mam.20161252. Dostupné z: http://diglib.eg.org/handle/10.2312/mam20161252

ČMOLÍK, L. a L. HOLÝ. Exploration of Component Diagrams with Multifocal Highlighting. In: Proceedings of the 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 2). VISIGRAPP 2016, 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Řím, 2016-02-27/2016-02-29. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. p. 146-152. ISBN 978-989-758-175-5. DOI 10.5220/0005781301460152.

Dizertace

SPORKA, A. Use of Alternative Modalities in Human–Computer Interaction by People with Specific Needs. 2016. Docentská habilitační práce.

MACÍK, M. AUTOMATIC USER INTERFACE GENERATION. Praha: 2016. Doktorská práce (Ph.D.). katedra počítačové grafiky a interakce.

Výzkumné zprávy

KLÍMA, M. a B. LEHEČKA. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA o realizaci projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za období od data zahájení řešení projektu do 31. 12. 2016. 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301623C000 Škoda auto M.B.. 2016.

BERKA, R. Výzkumná zpráva pro akci 13210/830/8301695C000 AMU. 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301664C000 Škoda auto M.B.. 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301621C000 Škoda auto M.B.. 2016.

BITTNER, J. Výzkumná zpráva pro akci 8301622C000 Škoda auto M.B.. 2016.

BERKA, R. Výzkumná zpráva pro akci 13210/830/8301696C000 AMU. 2016.

Nepublikované přednášky

SÝKORA, D. Bridging the Gap Between Hand-Drawn and Computer-Generated. Nepublikovaná přednáška. Walt Disney Animation Studios. 2016-07-29.

SÝKORA, D. LazyFluids: Breaking the myth about flow-guided texture synthesis. Nepublikovaná přednáška. VUT Brno. 2016-02-03.

SÝKORA, D. Time Lapse Paintings. Nepublikovaná přednáška. Filmakademie Baden-Wuerttemberg. 2016-04-29.

Stránka vytvořena 20.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.