13000 / 13139 - Publikace - 2017

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

LUKÁČ, M. et al. Nautilus: Recovering Regional Symmetry Transformations for Image Editing. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/3072959.3073661.

SBERT, M. a V. HAVRAN. Adaptive multiple importance sampling for general functions. The Visual Computer. 2017, 33(6-8), 845-855. ISSN 0178-2789. DOI 10.1007/s00371-017-1398-1.

POLÁČEK, O., A. SPORKA a P. SLAVÍK. Text input for motor-impaired people. Universal Access in the Information Society. 2017, 2017(1), 51-72. ISSN 1615-5289. DOI 10.1007/s10209-015-0433-0.

ČÁP, J. et al. Optomechanical design of rotary kaleidoscope for bidirectional texture function acquisition. Applied Optics. 2017, 56(26), 7373-7384. ISSN 1559-128X. DOI 10.1364/AO.56.007373.

HENDRICH, J., D. MEISTER a J. BITTNER. Parallel BVH Construction using Progressive Hierarchical Refinement. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2017, 36(2), 487-494. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.13143.

DVOROŽŇÁK, M. et al. Example-Based Expressive Animation of 2D Rigid Bodies. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/3072959.3073611.

HOŠEK, J. et al. Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument. Applied Optics. 2017, 56(4), 1183-1193. ISSN 1559-128X. DOI 10.1364/AO.56.001183.

HAVRAN, V. et al. Lightdrum-Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site. Sensors - Open Access Journal. 2017, 17(3), 1-57. ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s17030423. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/17/3/423

FIŠER, J. et al. Example-Based Synthesis of Stylized Facial Animations. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/3072959.3073660.

Patenty a užitné vzory

ČVUT. Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů. Původci: J. JANEČEK a J. KUBR. Česká republika. Patent CZ 307094. 2017-11-29. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307094.pdf

ČVUT FEL; Adobe Systems Inc. Appearance transfer techniques maintaining temporal coherence. Původci: O. JAMRIŠKA et al. Spojené státy americké. Patent US9852523. 2017-12-26. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=%22Appearance+transfer+techniques+maintaining+temporal+coherence%22.TI.&OS=TTL/

Články v ostatních periodikách

HOŠEK, J. et al. Návrh a realizace přenosného zařízení pro měření BTF povrchů. Jemná mechanika a optika. 2017, 62(6-7), 180-184. ISSN 0447-6441.

SÝKORA, D. Syntéza obrazu založená na předloze. Vesmír. 2017, 96(5), 268-269. ISSN 1214-4029.

BUREŠ, P., J. BALATA a E. MULÍČKOVÁ. ROUTE4ALL: a novel approach to pedestrian navigation for people with special needs. Archives of Transport System Telematics. 2017, 10(1), 9-16. ISSN 1899-8208.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŠIMEČEK, I. a J. SLOUP. Obecné výpočty na grafických procesorech. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06094-0.

Stati ve sbornících konferencí

KUTÍKOVÁ, A., J. BALATA a Z. MÍKOVEC. Explorations into ICT Usage and Behavior in Travel Related Activities of Wheelchair Users. In: 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications Proceedings. 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Debrecen, 2017-09-11/2017-09-14. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2017. s. 231-236. ISBN 978-1-5386-1264-4. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/319750106_Explorations_into_ICT_Usage_and_Behavior_in_Travel_Related_Activities_of_Wheelchair_Users

VINKLER, M., J. BITTNER a V. HAVRAN. Extended Morton Codes for High Performance Bounding Volume Hierarchy Construction. In: Proceedings of High Performance Graphics 2017. High-Performance Graphics 2017, Los Angeles, 2017-07-28/2017-07-30. New York: ACM, 2017. s. 9:1-9:8. ISBN 978-1-4503-5101-0. DOI 10.1145/3105762.3105782. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3105782

BALATA, J. a Z. MÍKOVEC. Designing Conversational Navigation for Blind Pedestrians. In: CHI 2017, Workshop on Conversational UX Design. New York: ACM, 2017. Dostupné z: http://researcher.watson.ibm.com/researcher/files/us-rjmoore/Balata.pdf

RIGANOVÁ, M., J. BALATA a Z. MÍKOVEC. Crowdsourcing of Accessibility Attributes on Sidewalk-Based Geodatabase. In: Human-Computer Interaction – INTERACT 2017. 16th IFIP TC 13 International Conference INTERACT 2017, Mumbai, 2017-09-25/2017-09-29. Wien: Springer, 2017. s. 436-440. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI. sv. 10516. ISSN 1611-3349. ISBN 9783319680583. DOI 10.1007/978-3-319-68059-0_46. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68059-0_46

GINTNER, V. a J. BALATA. Accessibility of mobile rich internet applications for visually impaired users. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. s. 21-23. ISBN 978-3-9819362-0-9.

BOKŠANSKÝ, J., A. POSPÍŠIL a J. BITTNER. VAO++: Practical Volumetric Ambient Occlusion for Games. In: Rendering - Experimental Ideas & Implementations 2017. 28th Eurographics Symposium on Rendering, Helsinki, 2017-06-19/2017-06-21. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2017. s. 31-39. ISSN 1727-3463. ISBN 978-3-03868-045-1.

PALIVCOVÁ, D., M. MACÍK a Z. MÍKOVEC. SuSy: Surveillance System for Hospitals. In: 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications Proceedings. 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Debrecen, 2017-09-11/2017-09-14. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2017. s. 131-136. ISBN 978-1-5386-1264-4. DOI 10.1109/CogInfoCom.2017.8268229. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/8268234/

MACÍK, M. et al. Breathing Friend: Tackling Stress Through Portable Tangible Breathing Artifact. In: Human-Computer Interaction – INTERACT 2017. 16th IFIP TC 13 International Conference INTERACT 2017, Mumbai, 2017-09-25/2017-09-29. Wien: Springer, 2017. s. 106-115. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI. sv. 10516. ISSN 1611-3349. ISBN 9783319680583. DOI 10.1007/978-3-319-68059-0_6. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68059-0_6

GINTNER, V. et al. Improving Reverse Geocoding: Localization of Blind Pedestrians Using Conversational UI. In: 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications Proceedings. 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Debrecen, 2017-09-11/2017-09-14. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2017. s. 145-149. ISBN 978-1-5386-1264-4.

SZCZURKOVÁ, J. a J. BALATA. Supporting the work of operators of tele-assistance centers for visually impaired people. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. s. 17-19. ISBN 978-3-9819362-0-9.

KUTÍKOVÁ, A. a M. MACÍK. Coboard flowers: An Interactive Installation for Prague Spring International Music Festival. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. s. 6-8. ISBN 978-3-9819362-0-9.

NOVÁK, V. a I. MALÝ. Development of a multi-platform mobile app with React Native. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. s. 5-7. ISBN 978-3-9819362-0-9.

HAVRAN, V. et al. Lightdrum: Portable Surface-Reflectance Measurement Onsite. In: Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques Conference, {SIGGRAPH} '17, Los Angeles, CA, USA, July 30 - August 03, 2017, Posters Proceedings. ACM SIGGRAPH 2017, Los Angeles, 2017-07-30/2017-08-03. New York: ACM, 2017. s. 80:1-80:2. ISBN 978-1-4503-5015-0. DOI 10.1145/3102163.3102234. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3102234

MACÍK, M. et al. How can ICT help the visually impaired older adults in residential care institutions: The everyday needs survey. In: 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications Proceedings. 8th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications, Debrecen, 2017-09-11/2017-09-14. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2017. s. 157-164. ISBN 978-1-5386-1264-4. DOI 10.1109/CogInfoCom.2017.8268234. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/8268234/

RIGANOVÁ, M. a J. BALATA. Crowdsourcing as the possible solution to inaccurate navigation systems for handicapped people. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. s. 13-16. ISBN 978-3-9819362-0-9.

BALATA, J. et al. Explorations into use-cases of conversation systems in campus environment. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. s. 47-49. ISBN 978-3-9819362-0-9.

Výzkumné zprávy

HAVRAN, V. Research report for 8301743C000 Škoda auto M.B. project. [Výzkumná zpráva] 2017.

Nepublikované přednášky

SÝKORA, D. Helping Charming Hand-Drawn to Survive in Cruel CG. [Nepublikovaná přednáška] Demobit 2017. 2017-01-28.

SÝKORA, D. Back to the Roots: Bridging the Gap Between Hand-Drawn and Computer-Generated. [Nepublikovaná přednáška] SCCG 2017. 2017-05-15.

FELKEL, P. Using Computer Graphics and Visualization to Improve Understanding of Geometric Transformations. [Nepublikovaná přednáška] High Performance Computer Graphics Lab at Purdue and Department of Computer Graphics Technology. 2017-09-08.

SEDLÁČEK, D. O virtuální a rozšířené realitě. [Nepublikovaná přednáška] SŠTaD, Ostrava-Vítkovice. 2017-06-08.

SEDLÁČEK, D. O virtuální a rozšířené realitě. [Nepublikovaná přednáška] Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. 2017-04-12.

SÝKORA, D. StyLit: Example-Based Stylization of 3D Renderings. [Nepublikovaná přednáška] FMX 2017. 2017-05-02.

13139 / 13210 - institut Intermédií ČVUT

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

SPORKA, A. a J. VALTA. Design and implementation of a non-linear symphonic soundtrack of a video game. NEW REVIEW OF HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA. 2017, 23(4), 229-246. ISSN 1361-4568. DOI 10.1080/13614568.2017.1416682.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.