ČeskyEnglish

13000 / 13139 - Publikace - 2017

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

LUKÁČ, M. et al. Nautilus: Recovering Regional Symmetry Transformations for Image Editing. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301.

SBERT, M. a V. HAVRAN. Adaptive multiple importance sampling for general functions. The Visual Computer. 2017, 33(6-8), 845-855. ISSN 0178-2789.

POLÁČEK, O., A. SPORKA a P. SLAVÍK. Text input for motor-impaired people. Universal Access in the Information Society. 2017, 2017(1), 51-72. ISSN 1615-5289.

DVOROŽŇÁK, M. et al. Example-Based Expressive Animation of 2D Rigid Bodies. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301.

HOŠEK, J. et al. Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument. Applied Optics. 2017, 56(4), 1183-1193. ISSN 1559-128X.

HAVRAN, V. et al. Lightdrum-Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site. Sensors - Open Access Journal. 2017, 17(3), 1-57. ISSN 1424-8220. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/17/3/423

FIŠER, J. et al. Example-Based Synthesis of Stylized Facial Animations. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2017, 36(4), ISSN 0730-0301.

Články v ostatních periodikách

SÝKORA, D. Syntéza obrazu založená na předloze. Vesmír. 2017, 96(5), 268-269. ISSN 1214-4029.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŠIMEČEK, I. a J. SLOUP. Obecné výpočty na grafických procesorech. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06094-0.

Stati ve sbornících konferencí

BALATA, J. a Z. MÍKOVEC. Designing Conversational Navigation for Blind Pedestrians. In: CHI 2017, Workshop on Conversational UX Design. New York: ACM, 2017. Dostupné z: http://researcher.watson.ibm.com/researcher/files/us-rjmoore/Balata.pdf

KUTÍKOVÁ, A. a M. MACÍK. Coboard flowers: An Interactive Installation for Prague Spring International Music Festival. In: Proceedings of the 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague. 20th Bilateral Student Workshop CTU Prague, Praha, 2016-11-25/2016-11-26. Drážďany: HTW Dresden, 2017. p. 6-8. Dostupné z: http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/22724/PragueWorkshop2016.pdf

Nepublikované přednášky

SÝKORA, D. Helping Charming Hand-Drawn to Survive in Cruel CG. Nepublikovaná přednáška. Satori. 2017-01-28.

SÝKORA, D. Back to the Roots: Bridging the Gap Between Hand-Drawn and Computer-Generated. Nepublikovaná přednáška. VUT Brno. 2017-05-15.

SÝKORA, D. StyLit: Example-Based Stylization of 3D Renderings. Nepublikovaná přednáška. Filmakademie Baden-Wuerttemberg. 2017-05-02.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.