13000 / 13139 - Publikace - 2019

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KOUŘIL, D. et al. Labels on Levels: Labeling of Multi-Scale Multi-Instance and Crowded 3D Biological Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2019, 25(1), 977-986. ISSN 1077-2626. DOI 10.1109/TVCG.2018.2864491.

HAVRAN, V. et al. Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2019, 38(1), 592-609. ISSN 1467-8659. DOI 10.1111/cgf.13594. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cgf.13594

Články v ostatních periodikách

YANG, W. et al. Building anatomically realistic jaw kinematics model from data. The Visual Computer. 2019, 35 1-14. ISSN 0178-2789. DOI 10.1007/s00371-019-01677-8.

SÝKORA, D. et al. Fast Example-Based Stylization with Local Guidance. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2019, Volume 38(2), 83-91. ISSN 0167-7055.

Stati ve sbornících konferencí

HOŠEK, J. et al. Alignment issues for any sample direction BTF measurement. In: Proceedings of the Regional Helix’18 Conference. Regional Helix’18 Conference – International Conference on Innovation, Engineering and Entrepreneurship held in Guimarães, Portugal on June 27–29, 2018, Guimares, 2018-06-27/2018-06-29. Springer Nature, 2019. s. 487-493. Lecture Notes in Electrical Engineering. sv. 505. ISBN 978-3-319-91333-9. DOI 10.1007/978-3-319-91334-6_66.

FUTSCHIK, D. et al. Real-Time Patch-Based Stylization of Portraits Using Generative Adversarial Network. In: Proceedings of the 8th ACM/EG Expressive Symposium. The 8th ACM/EG Expressive Symposium, Janov, 2019-05-05/2019-05-06. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2019. s. 33-42. ISBN 978-3-03868-078-9. DOI 10.2312/exp.20191074.

TEXLER, O. et al. Enhancing Neural Style Transfer using Patch-Based Synthesis. In: Proceedings of the 8th ACM/EG Expressive Symposium. The 8th ACM/EG Expressive Symposium, Janov, 2019-05-05/2019-05-06. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2019. s. 43-50. ISBN 978-3-03868-078-9. DOI 10.2312/exp.20191075.

Stránka vytvořena 22.05.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.