13000 / 13139 - Publikace - 2019

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KOUŘIL, D. et al. Labels on Levels: Labeling of Multi-Scale Multi-Instance and Crowded 3D Biological Environments. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2019, 25(1), 977-986. ISSN 1077-2626. DOI 10.1109/TVCG.2018.2864491.

SÝKORA, D. et al. StyleBlit: Fast Example-Based Stylization with Local Guidance. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2019, 38(2), 83-91. ISSN 0167-7055. DOI 10.1111/cgf.13621.

YANG, W. et al. Building anatomically realistic jaw kinematics model from data. The Visual Computer. 2019, 35(6-8), 1105-1118. ISSN 0178-2789. DOI 10.1007/s00371-019-01677-8.

HAVRAN, V. et al. Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging. COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2019, 38(1), 592-609. ISSN 1467-8659. DOI 10.1111/cgf.13594. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cgf.13594

JAMRIŠKA, O. et al. Stylizing Video by Example. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2019, 38(4), ISSN 0730-0301. DOI 10.1145/3306346.3323006.

Stati ve sbornících konferencí

HOŠEK, J. et al. Alignment issues for any sample direction BTF measurement. In: Proceedings of the Regional Helix’18 Conference. Regional Helix’18 Conference – International Conference on Innovation, Engineering and Entrepreneurship held in Guimarães, Portugal on June 27–29, 2018, Guimares, 2018-06-27/2018-06-29. Springer Nature, 2019. s. 487-493. Lecture Notes in Electrical Engineering. sv. 505. ISBN 978-3-319-91333-9. DOI 10.1007/978-3-319-91334-6_66.

FUTSCHIK, D. et al. Real-Time Patch-Based Stylization of Portraits Using Generative Adversarial Network. In: Proceedings of the 8th ACM/EG Expressive Symposium. The 8th ACM/EG Expressive Symposium, Janov, 2019-05-05/2019-05-06. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2019. s. 33-42. ISBN 978-3-03868-078-9. DOI 10.2312/exp.20191074.

TEXLER, O. et al. Enhancing Neural Style Transfer using Patch-Based Synthesis. In: Proceedings of the 8th ACM/EG Expressive Symposium. The 8th ACM/EG Expressive Symposium, Janov, 2019-05-05/2019-05-06. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2019. s. 43-50. ISBN 978-3-03868-078-9. DOI 10.2312/exp.20191075.

SBERT, M., V. HAVRAN a L. SZIRMAY-KALOS. Optimal Deterministic Mixture Sampling. In: Eurographics 2019 - Short Papers. Eurographics 2019, Genova (Janov), 2019-05-06/2019-05-10. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2019. ISSN 1017-4656. DOI 10.2312/egs.20191018. Dostupné z: https://diglib.eg.org/xmlui/handle/10.2312/egs20191018

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.