ČeskyEnglish

13136 / 13141 - Publikace - 2017

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

MORAVČÍK, M. et al. DeepStack: Expert-level artificial intelligence in heads-up no-limit poker. SCIENCE. 2017, 356(6337), 508-513. ISSN 0036-8075.

GRILL, M., T. PEVNÝ a M. REHÁK. Reducing False Positives of Network Anomaly Detection by Local Adaptive Multivariate Smoothing. Journal of Computer and System Sciences. 2017, 83(1), 43-57. ISSN 0022-0000.

HRNČÍŘ, J. et al. Practical Multicriteria Urban Bicycle Routing. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2017, 18(3), 493-504. ISSN 1524-9050.

Články v ostatních periodikách

KRAJNÍK, T. et al. Fremen: Frequency map enhancement for long-term mobile robot autonomy in changing environments. IEEE Transactions on Robotics. 2017,(99), 1-14. ISSN 1941-0468. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7878680/

ŠTOLBA, M. a A. KOMENDA. The MADLA planner: Multi-agent Planning by Combination of Distributed and Local Heuristic Search. Artificial Intelligence. 2017, 252 175-210. ISSN 0004-3702.

SASKA, M. et al. System for deployment of groups of unmanned micro aerial vehicles in GPS-denied environments using onboard visual relative localization. Autonomous Robots. 2017, 41(4), 919-944. ISSN 0929-5593.

KUSUMAM, K et al. 3D-Vision Based Detection, Localisation and Sizing of Broccoli Heads in the Field. Journal of Field Robotics. 2017, 1-14. ISSN 1556-4959.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SCHAEFER, M., M. ČÁP a J. VOKŘÍNEK. AgentDrive: Agent-Based Simulator for Intelligent Cars and Its Application for Development of a Lane-Changing Assistant. In: Agent-Based Modeling of Sustainable Behaviors. Wien: Springer, 2017. p. 143-166. ISBN 978-3-319-46330-8. DOI 10.1007/978-3-319-46331-5_7.

Stati ve sbornících konferencí

ČERMÁK, J., B. BOŠANSKÝ a M. PĚCHOUČEK. Combining Incremental Strategy Generation and Branch and Bound Search for Computing Maxmin Strategies in Imperfect Recall Games. In: Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, São Paulo, 2017-05-08/2017-05-12. New York: ACM, 2017. p. 902-910.

KOMÁREK, T. a P. SOMOL. End-node Fingerprinting for Malware Detection on HTTPS Data. In: Proceedings of the 12th International Conference on Availability, Reliability and Security. The 12th International Conference on Availability, Reliability and Security, Reggio Calabria, 2017-08-29/2017-09-01. New York: ACM, 2017. ISBN 978-1-4503-5257-4. DOI 10.1145/3098954.3107007. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3098954.3107007

BOŠANSKÝ, B. et al. Computing Maxmin Strategies in Extensive-form Zero-sum Games with Imperfect Recall. In: HERIK, J.V.D., A.P. ROCHA a J. FILIPE, eds. Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence - Volume 2. 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Porto, 2017-02-24/2017-02-26. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2017. p. 63-74. ISBN 978-989-758-220-2. DOI 10.5220/0006121200630074.

PĚNIČKA, R. et al. Dubins Orienteering Problem with Neighborhoods. In: Proceedings of 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Miami, 2017-06-13/2017-06-16. IEEE, 2017. p. 1555-1562. ISBN 978-1-5090-4495-5. DOI 10.1109/ICUAS.2017.7991350.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.