Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13136 / 13141 - Publikace - 2018

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Publikační činnost 2018

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

STIBOREK, J., T. PEVNÝ a M. REHÁK. Multiple instance learning for malware classification. Expert Systems with Applications. 2018, 2018(93), 346-357. ISSN 0957-4174.

Výzkumné zprávy

MALÝ, J., M. ŠUSTR a M. ČERTICKÝ. Multi-platform Version of StarCraft: Brood War in a Docker Container: Technical Report. 2018.

Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.