13136 / 13142 - Publikace

13136 / 13142 - kabinet výuky informatiky

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2019

Stránka vytvořena 24.01.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.