13136 / 13143 - Granty - 2019

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2019

Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A
Stránka vytvořena 22.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.